Unterrichtsmaterialien

Österreichischer Lehrplan mit Technologiebegleitung

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan

Ein großes Anliegen von T3 Österreich ist die Bereitstellung von Materialien, die für den einzel-nen Lehrer im Alltag gut nutzbar sind.

Förtkortning - Tal

Fach :

Schlagwörter : Analysis , Lehrplan , Faktorisierung , Zahl

Ma 1 - Tal - Faktorisering

A0 pappret

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Funktionen , Zahl

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Mathematische Experimente in der Optik

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Zufall , Statistik

Mit seiner reichen Funktionspalette ermöglicht der TI-Nspire CAS einen mathematisch-experimentellen Zugang zur geometrischen Optik. Im 1. Teil dieses Artikels wird das Zusammenführen (Fokussieren)

Vektorer

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Vektorrechnung

Ma 1 - Geometri - I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet.

Minsta arean av en konservburk

Fach :

Schlagwörter : Analytische Geometrie , Lehrplan

Ma 3 - Derivator & Integraler

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Zufall , Statistik

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Arbeta med normalfördelning

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Zufallsexperimente , Statistik

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Antal kast tills man får en sexa

Fach :

Schlagwörter : Analytische Geometrie , Lehrplan , Übung , Lineare Algebra , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Zufallsexperimente , Statistik

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.

Tangenter till en cirkel

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Funktionenplotter

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Fibonaccis talföljd

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Zahl , Numerische Integration

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Tangent till en kurva

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Ma 3: Derivator och integraler -En tangent dras till den del av funktionen y = 1/x som ligger i första kvadranten. Tangenten och axlarna bildar en triangel. Vad kan du säga om arean av denna triangel?

Integraler och analys av inkomstfördelning

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Ma 4 - Derivator och Integraler - I denna övning ska vi titta närmare på en inkomstfördelning för inkomsttagare i en region.

Kortaste linjen genom en punkt

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter.

Kortaste vägen mellan två fabriker

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Triangelolikheten

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Geometrie , Simulation

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.

Världsrekordlopp 100 m

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Ableitung , Integralrechnung

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Opinionsundersökning

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Statistik

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Valresultat riksdagen 2014

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Regression , Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Kurvor i konsten

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Gleichungen , Trigonometrie

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Slantsingling och stora talens lag

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Zufallsexperimente , Statistik

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Monte Carlo Methode

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Tyngdpunkt hos en läskburk

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Ma 4 - Derivator och Integraler (CAS) - Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk

Flugproblem

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Ma 4: Derivator och integraler - I denna övning löser vi ett problem både med en analytisk algebraisk lösning, en grafisk lösning och en smart enkel geometrisk lösning.

Tävlande funktioner

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Zufallsexperimente , Simulation

Ma 3: Derivator och integraler - I det första problemet ska vi titta lite närmare på hur olika typer av funktioner uppför sig för stora värden på den oberoende variabeln.

Förstå första- och andraderivata

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Abitur/Zentralabitur , Integralrechnung

Ma 3: Derivator och integraler - I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar.

Medelvärden vid stickprov

Fach :

Schlagwörter : Mittelwerte , Lehrplan , Übung , Wachstum , Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Lunchträffen

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Gleichungen , Übung , Funktionen

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Födelsedagsparadoxen

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Zufallsexperimente

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Statistik

Ma 2 - Statistik och sannolikhet - . Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Nationella provexempel - Ma 3c

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Abitur/Zentralabitur

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Labb - Intermolekylära bindningar

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Messwerterfassung , Übung

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Fach :

Schlagwörter : Chemie , Lehrplan , Messwerterfassung , Übung

Syfte: Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsmedelsaffär.

Labb - Rost

Fach :

Schlagwörter : Chemie , Lehrplan , Messwerterfassung , Übung

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Fach :

Schlagwörter : Chemie , Lehrplan , Messwerterfassung

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Effekten hos en vattenkokare

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Temperatur

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Messwerterfassung , Physik

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Cirkelns area och omkrets

Fach :

Schlagwörter : Kreise , Lehrplan , Diagramme , Übung , Graphen

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Kvadrater

Fach :

Schlagwörter : Gleichungen , Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Geometrie , Linear , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Hur fungerar en parabol

Fach :

Schlagwörter : Modellierung , Lehrplan , , Geometrie , Linear , Parabel , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Brinntid hos ett stearinljus

Fach :

Schlagwörter : String , Lehrplan , Übung , Linear , Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Att upptäcka parabeln

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Geometrie , Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Funktionen , Linear , Quadratisch

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Att inhägna ett rektangulärt område

Fach :

Schlagwörter : Fläche , Lehrplan , Funktionen , Lineare Funktionen

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Fach :

Schlagwörter : T3 , Lehrplan , Messwerterfassung , Linear , Mechanik , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

M4 - Mechanische Schwingungen mit Spiralfedern (OS 3.0)

Fach :

Schlagwörter : T3 , Lehrplan , Messwerterfassung , Linear , Mechanik , Quadratische Funktionen

Für Schwingungsexperimente ist der Ultraschallbewegungssensor CBR 2TM sehr gut geeignet, denn er erlaubt es, den zeitlichen Verlauf einer periodischen Bewegung aufzuzeichnen.

Andragradsfunktioner del 3

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Linear , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Andragradsfunktioner del 4

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Linear , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Uppvärmning med en vattenkokare

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Messwerterfassung , Funktionen , Temperatur

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Triangel under kurva

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Funktionen , Dreieck

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Att tillverka en strut

Fach :

Schlagwörter : Wirtschaftsmathematik , Kreise , Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Volumen

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Arean av en viss rektangel

Fach :

Schlagwörter : Fläche , Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Undersökning av primitiva funktioner

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen , Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funktion f(x).

Vika en A4

Fach :

Schlagwörter : Fläche , Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Dreieck

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Fach :

Schlagwörter : Abitur/Zentralabitur , Fläche , Messwerterfassung , Computeralgebra , Tipps und Tricks , Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Differentialekvationer – hur fungerar Eulers metod

Fach :

Schlagwörter : Stochastik , Lehrplan , Differenzialgleichungen , Euler-Verfahren , Übung

Ma 5 - Differentialekvationer - Vi går noggrant igenom Eulers stegmetod som finns som inbyggd funktion hos TI-Nspire CX.

Ekvationer i balans

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Gleichungen , Übung , Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Ekvationer med variabler på båda sidor

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Gleichungen , Übung , Geometrie , Zahl , Variablen

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Übung , Funktionen , Zinsrechnung

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare.

Insektsvandring

Fach :

Schlagwörter : Kreise , Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Geometrie

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Priser och index

Fach :

Schlagwörter : Regression , Lehrplan , Materialien zum Bestellen , Übung , Mathematisches Denken , Funktionen , Graphen , Statistik

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Beispiele zum Einsatz des TI-Nspire™ CAS in der Stochastik

Fach :

Schlagwörter : Regression , Lehrplan , Übung , Mathematisches Denken , Funktionen , Graphen , Statistik

Das vorliegende Material verbindet Aussagen des Thüringer Lehrplans von 2011 zum Stochastiklehrgang mit Beispielen zum CAS-Einsatz. Ergänzt wird das Material durch einen Exkurs zur Normalverteilun

Regression och korrelation på djupet

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung

Ma 2 | Statistik | TI-Nspire har inbyggda funktioner för att direkt göra regressionsanalyser och beräkna regressionsekvation och korrelationskoefficient.

Riktningsfält

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Differenzialgleichungen , Übung , Graphen

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Simulering med sannolikheter

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Statistik

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Tillämpningar på differentialekvationer

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Differenzialgleichungen , Übung , Graphen

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Übung , Logarithmen

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

CAliMERO - Computer-Algebra im Mathematikunterricht. Band 8: Methodische und didaktische Handreichung

Fach :

Schlagwörter : Analysis , Lehrplan , Diagramme , Übung , Faktorisierung , Mathematisches Denken

Diese Lehrermaterialien entstanden im Rahmen eines Schulversuches des Landes Niedersachsen mit dem Thema: Computer-Algebra-Systeme im Mathematikunterricht der Jahrgänge 7-10 des Gymnasiums.

CAliMERO - Computer-Algebra im Mathematikunterricht. Band 9: Methodische und didaktische Handreichung

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Computeralgebra , Übung , Lehrplan , Abitur/Zentralabitur , Funktionen , Geometrie , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Graphen , Statistik , Mathematisches Denken

Diese Lehrermaterialien entstanden im Rahmen eines Schulversuches des Landes Niedersachsen mit dem Thema: Computer-Algebra-Systeme im Mathematikunterricht der Jahrgänge 7-10 des Gymnasiums.

Stegen och lådan

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Ableitung , Übung , Funktionen , Geometrie , Graphen , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Statistik

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp