Unterrichtsmaterialien

Österreichischer Lehrplan mit Technologiebegleitung

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Computeralgebra , Differenzialgleichungen , Übung , Geometrie , Problemlösen

Ein großes Anliegen von T3 Österreich ist die Bereitstellung von Materialien, die für den einzel-nen Lehrer im Alltag gut nutzbar sind.

Förtkortning - Tal

Fach :

Schlagwörter : Analysis , Lehrplan , Faktorisierung , Zahl

Ma 1 - Tal - Faktorisering

A0 pappret

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Funktionen , Zahl

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Mathematische Experimente in der Optik

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Zufall , Statistik

Mit seiner reichen Funktionspalette ermöglicht der TI-Nspire CAS einen mathematisch-experimentellen Zugang zur geometrischen Optik. Im 1. Teil dieses Artikels wird das Zusammenführen (Fokussieren)

Vektorer

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Vektorrechnung

Ma 1 - Geometri - I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet.

Minsta arean av en konservburk

Fach :

Schlagwörter : Analytische Geometrie , Lehrplan

Ma 3 - Derivator & Integraler

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Zufall , Statistik

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Arbeta med normalfördelning

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Zufallsexperimente , Statistik

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Antal kast tills man får en sexa

Fach :

Schlagwörter : Analytische Geometrie , Lehrplan , Übung , Lineare Algebra , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Zufallsexperimente , Statistik

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.

Tangenter till en cirkel

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Funktionenplotter

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Fibonaccis talföljd

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Zahl , Numerische Integration

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Tangent till en kurva

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Ma 3: Derivator och integraler -En tangent dras till den del av funktionen y = 1/x som ligger i första kvadranten. Tangenten och axlarna bildar en triangel. Vad kan du säga om arean av denna triangel?

Integraler och analys av inkomstfördelning

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Ma 4 - Derivator och Integraler - I denna övning ska vi titta närmare på en inkomstfördelning för inkomsttagare i en region.

Kortaste linjen genom en punkt

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter.

Kortaste vägen mellan två fabriker

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Triangelolikheten

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Geometrie , Simulation

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.

Världsrekordlopp 100 m

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Ableitung , Integralrechnung

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Opinionsundersökning

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Statistik

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Valresultat riksdagen 2014

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Regression , Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Kurvor i konsten

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Gleichungen , Trigonometrie

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Slantsingling och stora talens lag

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Zufallsexperimente , Statistik

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Monte Carlo Methode

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Tyngdpunkt hos en läskburk

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Ma 4 - Derivator och Integraler (CAS) - Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk

Flugproblem

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Ma 4: Derivator och integraler - I denna övning löser vi ett problem både med en analytisk algebraisk lösning, en grafisk lösning och en smart enkel geometrisk lösning.

Tävlande funktioner

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Zufallsexperimente , Simulation

Ma 3: Derivator och integraler - I det första problemet ska vi titta lite närmare på hur olika typer av funktioner uppför sig för stora värden på den oberoende variabeln.

Förstå första- och andraderivata

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Abitur/Zentralabitur , Integralrechnung

Ma 3: Derivator och integraler - I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar.

Medelvärden vid stickprov

Fach :

Schlagwörter : Mittelwerte , Lehrplan , Übung , Wachstum , Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Lunchträffen

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Gleichungen , Übung , Funktionen

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Födelsedagsparadoxen

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Zufallsexperimente

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Statistik

Ma 2 - Statistik och sannolikhet - . Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Nationella provexempel - Ma 3c

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Abitur/Zentralabitur

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Labb - Intermolekylära bindningar

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Messwerterfassung , Übung

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Fach :

Schlagwörter : Chemie , Lehrplan , Messwerterfassung , Übung

Syfte: Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsmedelsaffär.

Labb - Rost

Fach :

Schlagwörter : Chemie , Lehrplan , Messwerterfassung , Übung

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Fach :

Schlagwörter : Chemie , Lehrplan , Messwerterfassung

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Effekten hos en vattenkokare

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Temperatur

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Messwerterfassung , Physik

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Cirkelns area och omkrets

Fach :

Schlagwörter : Kreise , Lehrplan , Diagramme , Übung , Graphen

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Kvadrater

Fach :

Schlagwörter : Gleichungen , Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Geometrie , Linear , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Hur fungerar en parabol

Fach :

Schlagwörter : Modellierung , Lehrplan , , Geometrie , Linear , Parabel , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Brinntid hos ett stearinljus

Fach :

Schlagwörter : String , Lehrplan , Übung , Linear , Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Att upptäcka parabeln

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Geometrie , Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Funktionen , Linear , Quadratisch

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Att inhägna ett rektangulärt område

Fach :

Schlagwörter : Fläche , Lehrplan , Funktionen , Lineare Funktionen

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Fach :

Schlagwörter : T3 , Lehrplan , Messwerterfassung , Linear , Mechanik , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

M4 - Mechanische Schwingungen mit Spiralfedern (OS 3.0)

Fach :

Schlagwörter : T3 , Lehrplan , Messwerterfassung , Linear , Mechanik , Quadratische Funktionen

Für Schwingungsexperimente ist der Ultraschallbewegungssensor CBR 2TM sehr gut geeignet, denn er erlaubt es, den zeitlichen Verlauf einer periodischen Bewegung aufzuzeichnen.

Andragradsfunktioner del 3

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Linear , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Andragradsfunktioner del 4

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Linear , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Uppvärmning med en vattenkokare

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Messwerterfassung , Funktionen , Temperatur

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Triangel under kurva

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Funktionen , Dreieck

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Att tillverka en strut

Fach :

Schlagwörter : Wirtschaftsmathematik , Kreise , Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Volumen

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Arean av en viss rektangel

Fach :

Schlagwörter : Fläche , Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Undersökning av primitiva funktioner

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen , Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funktion f(x).

Vika en A4

Fach :

Schlagwörter : Fläche , Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Dreieck

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Fach :

Schlagwörter : Abitur/Zentralabitur , Fläche , Messwerterfassung , Computeralgebra , Tipps und Tricks , Lehrplan , Ableitung , Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Differentialekvationer – hur fungerar Eulers metod

Fach :

Schlagwörter : Stochastik , Lehrplan , Differenzialgleichungen , Euler-Verfahren , Übung

Ma 5 - Differentialekvationer - Vi går noggrant igenom Eulers stegmetod som finns som inbyggd funktion hos TI-Nspire CX.

Ekvationer i balans

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Gleichungen , Übung , Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Ekvationer med variabler på båda sidor

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Gleichungen , Übung , Geometrie , Zahl , Variablen

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Übung , Funktionen , Zinsrechnung

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare.

Insektsvandring

Fach :

Schlagwörter : Kreise , Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Geometrie

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Priser och index

Fach :

Schlagwörter : Regression , Lehrplan , Materialien zum Bestellen , Übung , Mathematisches Denken , Funktionen , Graphen , Statistik

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Beispiele zum Einsatz des TI-Nspire™ CAS in der Stochastik

Fach :

Schlagwörter : Regression , Lehrplan , Übung , Mathematisches Denken , Funktionen , Graphen , Statistik

Das vorliegende Material verbindet Aussagen des Thüringer Lehrplans von 2011 zum Stochastiklehrgang mit Beispielen zum CAS-Einsatz. Ergänzt wird das Material durch einen Exkurs zur Normalverteilun

Regression och korrelation på djupet

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung

Ma 2 | Statistik | TI-Nspire har inbyggda funktioner för att direkt göra regressionsanalyser och beräkna regressionsekvation och korrelationskoefficient.

Riktningsfält

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Differenzialgleichungen , Übung , Graphen

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Simulering med sannolikheter

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Statistik

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Tillämpningar på differentialekvationer

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Differenzialgleichungen , Übung , Graphen

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Übung , Logarithmen

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

CAliMERO - Computer-Algebra im Mathematikunterricht. Band 8: Methodische und didaktische Handreichung

Fach :

Schlagwörter : Analysis , Lehrplan , Diagramme , Übung , Faktorisierung , Mathematisches Denken

Diese Lehrermaterialien entstanden im Rahmen eines Schulversuches des Landes Niedersachsen mit dem Thema: Computer-Algebra-Systeme im Mathematikunterricht der Jahrgänge 7-10 des Gymnasiums.

CAliMERO - Computer-Algebra im Mathematikunterricht. Band 9: Methodische und didaktische Handreichung

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Computeralgebra , Übung , Lehrplan , Abitur/Zentralabitur , Funktionen , Geometrie , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Graphen , Statistik , Mathematisches Denken

Diese Lehrermaterialien entstanden im Rahmen eines Schulversuches des Landes Niedersachsen mit dem Thema: Computer-Algebra-Systeme im Mathematikunterricht der Jahrgänge 7-10 des Gymnasiums.

Stegen och lådan

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Ableitung , Übung , Funktionen , Geometrie , Graphen , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Statistik

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Computeralgebra , Lehrplan , Messwerterfassung , Gleichungen , Übung

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Skissa funktion

Fach :

Schlagwörter : Stochastik , Lehrplan , Übung , Funktionenplotter , Funktionen , Graphen zeichnen

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.

Beispiele zum Einsatz des TI-30X Plus MultiView™: Würfelspiel

Fach :

Schlagwörter : Stochastik , Lehrplan , Übung , Funktionenplotter , Funktionen , Graphen zeichnen

Verschiedene Aufgabenstellungen mit Anforderungsprofil und Punktwertung sowie Lösungen. Grundkurs Stochastik. Geeignet für den Einstieg mit dem TI-30X Plus MultiView.

Tåg i rörelse

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionenplotter , Funktionen , Graphen zeichnen

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska eleverna göra observationer av rörelsen hos två objekt, i detta fall två tåg.

TI-Nachrichten 2/14

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionenplotter , Funktionen , Graphen zeichnen

TI-Nachrichten - Ausgabe 2/14. Auch diese Ausgabe des Lehrermagazins TI-Nachrichten enhält wieder viele interessante Artikel mit Aufgabenbeispielen unter Einsatz von TI-Technologie von Lehrern für L

Sammanställa data

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Diagramme , Übung , Statistik

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Von der Säure-Base- bis zur Redox-Titration - Experimente für den Chemieunterricht mit digitalen Medien

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Diagramme , Übung , Statistik

Das erste Kapitel „Einführung in die Säure-Base-Titration“ beinhaltet wesentliche Grundlagen des Analyseverfahrens „Titration“ wie z. B. die Leitfähigkeitstitration von Salz- und Ethansäur

Mathe an Stationen, Umgang mit dem Taschenrechner

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Exponentielle Zusammenhänge , Umkehrfunktion , Logarithmen , Problemlösen

Mit der Stationen-Reihe trainieren Ihre Schüler gleichzeitig methodische und inhaltliche Lernziele. Die handlungsorientierte Arbeit an Stationen fördert das selbstständige Lernen jedes einzelnen Sc

Verstehensorientierter Unterricht mit Blick auf die neue Reifeprüfung in Österreich

Fach :

Schlagwörter : Matura , Algebra , Reifeprüfung , Lehrplan , Übung , Graphen zeichnen , Integralrechnung , Lineare Funktionen , Problemlösen

„Aufgaben zum Lernen“ sollten sich deutlich von „Aufgaben zum Leisten“ unterscheiden. Technologie spielt bei den „Aufgaben zum Lernen“ eine hervorzuhebende Rolle.

Andragradsekvationer på djupet

Fach :

Schlagwörter : Iteration , Algebra , Reihen , Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Problemlösen , Quadratisch

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Iterationen

Fach :

Schlagwörter : Iteration , Algebra , Reihen , Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Problemlösen , Quadratisch

Im vorliegenden Artikel wird zuerst die Grundidee der Fixpunkt-Iteration erläutert und einige Betrachtungen zur Konvergenz angeschlossen.

Utforska en trigonometrisk formel

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Lehrplan , Kurvenanpassung , Übung , Differenzialgleichungen , Graphen , Problemlösen , Dreieck , Trigonometrie

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Bahnkurven (2. Teil): Bowling

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Lehrplan , Kurvenanpassung , Übung , Differenzialgleichungen , Graphen , Problemlösen , Dreieck , Trigonometrie

Der Artikel nimmt Bezug auf eine Aufgabe aus Feynman Lectures I: Es wird die Bahnkurve einer Bowlingkugel untersucht. Der Autor beschreibt die Dynamik der Bewegung mit Differentialgleichungen

Modellera en avkylningsprocess

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Lehrplan , Programmierung , Daten , Differenzialgleichungen , Euler-Verfahren , Übung , Newtons Gesetz

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Listenverarbeitung

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Lehrplan , Programmierung , Daten , Differenzialgleichungen , Euler-Verfahren , Übung , Newtons Gesetz

Viele Programmiersprachen sind über dem Fundament der Listenstruktur aufgebaut. Die Modellierung einer Datenstruktur in einer dieser Sprachen geschieht dann über ein beliebig kompliziertes Gebilde.

Binomialverteilung - dreimal "mindestens"

Fach :

Schlagwörter : Binomialverteilung , Computeralgebra , Stochastik , Lehrplan , Daten , Differenzialgleichungen , Gleichungen , Euler-Verfahren , Übung , Graphen zeichnen , Problemlösen , Wertetabelle

Der Autor vergleicht in diesem Beitrag Lösungsmöglichkeiten zu einer typischen Aufgabenstellung zur Binomialverteilung (Mindestumfang zu vorgegebener Wahrscheinlichkeit und Trefferzahl):

Vad är riktningsfält?

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Computeralgebra , Differenzialgleichungen , Übung , Geometrie , Problemlösen

Ma 5 - Differentialekvationer - Introduktion av riktningsfält

Österreichischer Lehrplan mit Technologiebegleitung

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Computeralgebra , Differenzialgleichungen , Übung , Geometrie , Problemlösen

Ein großes Anliegen von T3 Österreich ist die Bereitstellung von Materialien, die für den einzel-nen Lehrer im Alltag gut nutzbar sind.

Sensorgestützte Experimente zum Elektromagnetismus

Fach :

Schlagwörter : Elektromagnetismus , Lehrplan , Messwerterfassung , Geometrie , Elektrizitätslehre , T3

Ideensammlung zu 18 Themen von magnetischer Flussdichte bis zum Drehstromgenerator.

Exempel | Lån index

Fach :

Schlagwörter : , Lehrplan , Brüche , Index , Geometrie , T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

Exempel | Pythagoras sats bevis

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Pythagoras , T3

Ma1 - Pythagoras sats bevis

Bestimmung der magnetischen Feldkonstanten μ0

Fach :

Schlagwörter : Elektrizitätslehre , Computeralgebra , Elektromagnetismus , Lehrplan , Gleichungen , Graphen zeichnen , Lineare Funktionen

In diesem Experiment wird der proportionale Zusammenhang zwischen der magnetischen Flussdichte im Innern einer langen, von Strom durchflossenen Spule und der Stromstärke nachgewiesen. Außerdem ist es möglich, die magnetische Feldkonstante quantitativ abzuschätzen.

Messungen mit Spulen für Schülerübungen

Fach :

Schlagwörter : Elektrizitätslehre , Lehrplan , Elektromagnetismus , Geometrie , T3 , Dreieck

Die Flussdichte im Zentrum einer kurzen Zylinderspule der Länge l mit dem Durchmesser d errechnet sich nach dem Gesetz von Bio-Savart.

Die Hysteresis-Kurve

Fach :

Schlagwörter : Elektrizitätslehre , Programmieren , Elektromagnetismus , Lehrplan , Programmierung

Ferromagnetisches Material verstärkt das Magnetfeld H einer Spule, allerdings nur bis zu einem gewissen Grade. Die Flussdichte B zeigt ein merkwürdiges Verhalten bei Änderung der Stromstärke.

Induktion mit mehreren Spulen

Fach :

Schlagwörter : Elektrizitätslehre , Lehrplan , Elektromagnetismus , Geometrie , Dreieck , Youtube

Lässt man einen Magneten durch eine Spule fallen, so entsteht eine Induktionsspannung. Die Größe dieser Spannung und die Breite des Spannungsimpulses hängen dabei von der Fallgeschwindigkeit des Magneten ab.

Selbstinduktion

Fach :

Schlagwörter : Funktionen , Lehrplan , Elektrizitätslehre , Geometrie , Elektromagnetismus , Dreieck , Youtube

Wenn sich die Stromstärke in einem Leiter ändert, entsteht stets eine Induktionsspannung in diesem Leiter selbst, die Selbstinduktionsspannung. Sie ist nach der Lenz'schen Regel stets so gerichtet, dass sie der Änderung des Magnetfeldes entgegenwirkt. entgegenwirkt, also den Aufbau verzögert und den Abbau verlängert, was bei Spulen hoher Induktivität zu deutlich merkbaren Effekten führt. Der Verlauf von Spannung und Stromstärke soll gleichzeitig gemessen werden. Zur Berechnung des funktionalen Zusammenhanges im Idealfall betrachtet man den Aufbau als Masche und stellt die entsprechenden Gleichungen für die Spannungen auf.

Versuche zum Fahrraddynamo

Fach :

Schlagwörter : Elektrizitätslehre , Lehrplan , Elektromagnetismus , Geometrie , Proportionen , Youtube

Alle Fahrraddynamos arbeiten nach dem Prinzip, dass ein Magnet an einer Spule vorbei bewegt und dadurch eine Induktionsspannung erzeugt wird.