Unterrichtsmaterialien

Verstehensorientierter Unterricht mit Blick auf die neue Reifeprüfung in Österreich

Fach :

Schlagwörter : Matura , Algebra , Reifeprüfung , Lehrplan , Übung , Graphen zeichnen , Integralrechnung , Lineare Funktionen , Problemlösen

„Aufgaben zum Lernen“ sollten sich deutlich von „Aufgaben zum Leisten“ unterscheiden. Technologie spielt bei den „Aufgaben zum Lernen“ eine hervorzuhebende Rolle.

Differenzial- und Integralrechnung - Eine anwendungsbezogene Einführung mit TI-Nspire™ CAS

Fach :

Schlagwörter : Calculator , Übung , Ableitung , Integralrechnung , Mathematisches Denken , Zahl

Es handelt sich hierbei um eine CAS-gerechte und anwendungsbezogene Einführung in die Differenzial- und Integralrechnung, geeignet insbesondere für die 11. und 12. Schulstufe der schweizerischen Gym

Kombinatorik - mit einer kurzen Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung (incl. tns-Files)

Fach :

Schlagwörter : Raumgeometrie , Analysis , Übung , Mathematisches Denken , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Problemlösen

Der Schwerpunkt dieses Unterrichtsmittel liegt auf dem Thema Kombinatorik. Das erste Kapitel gibt aber zunächst eine kurze Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dies erlaubt es die Kombin

Unterrichtsmaterialien für den TI-30 MultiView ™

Fach :

Schlagwörter : Abitur/Zentralabitur , Mathematisches Denken , Übung

Nützliche Kopiervorlagen von H.J. Schmidt alias "A.Bakus" mit vielen Aufgabenbeispielen und Tipps & Tricks zum wissenschaftlichen Schulrechner TI-30 MultiView ™.

Extremalprobleme in der Physik - mit der Monte Carlo Methode

Fach :

Schlagwörter : Abitur/Zentralabitur , Übung

Tiefgründige mathematische oder physikalische Zusammenhänge können in Form von Extremalproblemen in elementar verständlicher Weise angesprochen werden. Der Artikel beschäftigt sich mit einigen k

Modellera en kvadratisk funktion

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Ableitung , Übung , Quadratische Funktionen , Tipps und Tricks

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Upprepade beräkningar

Fach :

Schlagwörter : Übung , Zahl

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Komplexa tal

Fach :

Schlagwörter : Übung

Ma 4 - Komplexa tal - I denna ganska omfattande aktivitet tar vi upp det mesta om komplexa tal som behandlas i gymnasiet.

Slantsingling och stora talens lag

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Zufallsexperimente , Statistik

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Tävlande funktioner

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Zufallsexperimente , Simulation

Ma 3: Derivator och integraler - I det första problemet ska vi titta lite närmare på hur olika typer av funktioner uppför sig för stora värden på den oberoende variabeln.

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Monte Carlo Methode

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Kortaste vägen mellan två fabriker

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Tangenter till en cirkel

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Ableitung , Übung , Funktionenplotter

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Opinionsundersökning

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Statistik

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Medelvärden vid stickprov

Fach :

Schlagwörter : Mittelwerte , Lehrplan , Übung , Wachstum , Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Lunchträffen

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Gleichungen , Übung , Funktionen

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Triangelolikheten

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Geometrie , Simulation

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.

Valresultat riksdagen 2014

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Regression , Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Fibonaccis talföljd

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Zahl , Numerische Integration

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Födelsedagsparadoxen

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Zufallsexperimente

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Kortsamlarens dilemma

Fach :

Schlagwörter : Analysis , Übung , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Zufallsexperimente

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Kortsamlarens dilemma är ett klassiskt sannolikhetsproblem Vi börjar dock med att undersöka ett liknande problem med tärningskast

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Zufall , Statistik

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Mathematische Experimente in der Optik

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Übung , Zufall , Statistik

Mit seiner reichen Funktionspalette ermöglicht der TI-Nspire CAS einen mathematisch-experimentellen Zugang zur geometrischen Optik. Im 1. Teil dieses Artikels wird das Zusammenführen (Fokussieren)

Arbeta med normalfördelning

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Zufallsexperimente , Statistik

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Antal kast tills man får en sexa

Fach :

Schlagwörter : Analytische Geometrie , Lehrplan , Übung , Lineare Algebra , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Zufallsexperimente , Statistik

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.

Labb - EKG

Fach :

Schlagwörter : Wahrscheinlichkeitsrechnung , Übung

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Mathematische Experimente in der Optik, Teil 2

Fach :

Schlagwörter : Wahrscheinlichkeitsrechnung , Übung

Ausgehend von der Eigenschaft, dass Lichtstrahlen an den Grenzflächen von Linsen gebrochen werden, soll untersucht werden, wie und wo das Bild eines Gegenstandes entsteht, der durch eine Linse abgeb

Labb - Djur i bur

Fach :

Schlagwörter : Übung

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Labb - Andning och fotosyntesen

Fach :

Schlagwörter : Dynamische Simulation , Messwerterfassung , Dynamische Systeme , Übung

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även under fotosynte

Labb - Intermolekylära bindningar

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Messwerterfassung , Übung

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Fach :

Schlagwörter : Chemie , Lehrplan , Messwerterfassung , Übung

Syfte: Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsmedelsaffär.

Labb - Rost

Fach :

Schlagwörter : Chemie , Lehrplan , Messwerterfassung , Übung

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Svävare

Fach :

Schlagwörter : Übung , Physik , Volumen

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Laboration - Induktion

Fach :

Schlagwörter : Abitur/Zentralabitur , Messwerterfassung , Stochastik , Übung , Tipps und Tricks , Physik

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Übung , Physik

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Übung , Physik

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Cirkelns area och omkrets

Fach :

Schlagwörter : Kreise , Lehrplan , Diagramme , Übung , Graphen

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Räta linjens ekvation

Fach :

Schlagwörter : Abbildungen , Computeralgebra , Matrizen , Übung , Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Fach :

Schlagwörter : Gleichungen , Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Geometrie , Linear , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Brinntid hos ett stearinljus

Fach :

Schlagwörter : String , Lehrplan , Übung , Linear , Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Att upptäcka parabeln

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Geometrie , Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Funktionen , Linear , Quadratisch

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Andragradsfunktioner del 3

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Linear , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Andragradsfunktioner del 4

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Linear , Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Triangel under kurva

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Funktionen , Dreieck

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Avståndet mellan två punkter via en tredje

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Ableitung , Übung , Geometrie , Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integrabegreppet - Geometri. I övningen används symbolhanterande hjälpmedel.

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Fach :

Schlagwörter : Computeralgebra , Ableitung , Derive , Übung

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.

Att tillverka en strut

Fach :

Schlagwörter : Wirtschaftsmathematik , Kreise , Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Volumen

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Arean av en viss rektangel

Fach :

Schlagwörter : Fläche , Computeralgebra , Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Undersökning av primitiva funktioner

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen , Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funktion f(x).

Vika en A4

Fach :

Schlagwörter : Fläche , Lehrplan , Ableitung , Übung , Integralrechnung , Dreieck

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Differentialekvationer – hur fungerar Eulers metod

Fach :

Schlagwörter : Stochastik , Lehrplan , Differenzialgleichungen , Euler-Verfahren , Übung

Ma 5 - Differentialekvationer - Vi går noggrant igenom Eulers stegmetod som finns som inbyggd funktion hos TI-Nspire CX.

Ekvationer i balans

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Gleichungen , Übung , Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Ekvationer med variabler på båda sidor

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Gleichungen , Übung , Geometrie , Zahl , Variablen

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Übung , Funktionen , Zinsrechnung

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare.

Priser och index

Fach :

Schlagwörter : Regression , Lehrplan , Materialien zum Bestellen , Übung , Mathematisches Denken , Funktionen , Graphen , Statistik

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Regression och korrelation på djupet

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung

Ma 2 | Statistik | TI-Nspire har inbyggda funktioner för att direkt göra regressionsanalyser och beräkna regressionsekvation och korrelationskoefficient.

Riktningsfält

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Differenzialgleichungen , Übung , Graphen

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Simulering med sannolikheter

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Statistik

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Tillämpningar på differentialekvationer

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Differenzialgleichungen , Übung , Graphen

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Übung , Logarithmen

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

Stegen och lådan

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Ableitung , Übung , Funktionen , Geometrie , Graphen , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Statistik

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Computeralgebra , Lehrplan , Messwerterfassung , Gleichungen , Übung

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Skissa funktion

Fach :

Schlagwörter : Stochastik , Lehrplan , Übung , Funktionenplotter , Funktionen , Graphen zeichnen

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.

Tåg i rörelse

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionenplotter , Funktionen , Graphen zeichnen

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska eleverna göra observationer av rörelsen hos två objekt, i detta fall två tåg.

TI-Nachrichten 2/14

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionenplotter , Funktionen , Graphen zeichnen

TI-Nachrichten - Ausgabe 2/14. Auch diese Ausgabe des Lehrermagazins TI-Nachrichten enhält wieder viele interessante Artikel mit Aufgabenbeispielen unter Einsatz von TI-Technologie von Lehrern für L

Sammanställa data

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Daten , Diagramme , Übung , Statistik

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Verstehensorientierter Unterricht mit Blick auf die neue Reifeprüfung in Österreich

Fach :

Schlagwörter : Matura , Algebra , Reifeprüfung , Lehrplan , Übung , Graphen zeichnen , Integralrechnung , Lineare Funktionen , Problemlösen

„Aufgaben zum Lernen“ sollten sich deutlich von „Aufgaben zum Leisten“ unterscheiden. Technologie spielt bei den „Aufgaben zum Lernen“ eine hervorzuhebende Rolle.

Andragradsekvationer på djupet

Fach :

Schlagwörter : Iteration , Algebra , Reihen , Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Problemlösen , Quadratisch

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Iterationen

Fach :

Schlagwörter : Iteration , Algebra , Reihen , Computeralgebra , Lehrplan , Übung , Problemlösen , Quadratisch

Im vorliegenden Artikel wird zuerst die Grundidee der Fixpunkt-Iteration erläutert und einige Betrachtungen zur Konvergenz angeschlossen.

Utforska en trigonometrisk formel

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Lehrplan , Kurvenanpassung , Übung , Differenzialgleichungen , Graphen , Problemlösen , Dreieck , Trigonometrie

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Modellera en avkylningsprocess

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Lehrplan , Programmierung , Daten , Differenzialgleichungen , Euler-Verfahren , Übung , Newtons Gesetz

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Listenverarbeitung

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Lehrplan , Programmierung , Daten , Differenzialgleichungen , Euler-Verfahren , Übung , Newtons Gesetz

Viele Programmiersprachen sind über dem Fundament der Listenstruktur aufgebaut. Die Modellierung einer Datenstruktur in einer dieser Sprachen geschieht dann über ein beliebig kompliziertes Gebilde.

Vad är riktningsfält?

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Computeralgebra , Differenzialgleichungen , Übung , Geometrie , Problemlösen

Ma 5 - Differentialekvationer - Introduktion av riktningsfält

Österreichischer Lehrplan mit Technologiebegleitung

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Computeralgebra , Differenzialgleichungen , Übung , Geometrie , Problemlösen

Ein großes Anliegen von T3 Österreich ist die Bereitstellung von Materialien, die für den einzel-nen Lehrer im Alltag gut nutzbar sind.

Roliga timmen - Utmaning -Kistan

Fach :

Schlagwörter : Übung

Vad är det minsta antalet mynt du borde ta med dig från kistan.

Roliga timmen - Utmaning - Vattenflaskor

Fach :

Schlagwörter : Übung

Hur lång tid tar det att fylla flaskorna?

Respiratie en fotosynthese

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Fläche , Programmieren , Lehrplan , Übung , Geometrie , Programmierung , MINT , Dreieck

Onderzoek bij planten met een CO2 sensor, van autotrofe en heterotrofe organismen

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Fach :

Schlagwörter : Fläche , Programmieren , Lehrplan , Ableitung , Übung , Graphen zeichnen , Integralrechnung , Zahl , Programmierung , MINT

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Handleiding TI-Nspire CX

Fach :

Schlagwörter : Fläche , Programmieren , Lehrplan , Ableitung , Übung , Graphen zeichnen , Integralrechnung , Zahl , Programmierung , MINT

TI-Nspire CX, een zeer krachtig leermiddel. wiskundesoftware. Wiskunde-tools altijd en overal beschikbaar, ook voor huiswerk en toetsen.

Lösa andragradare med programmering

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Programmieren , Lehrplan , Übung , Programmierung , Quadratische Funktionen , MINT

Ma 2 - Algebra - Aktiviteten presenterar ett program som löser andragradsekvationer på tre sätt.

Nollställen och vertex med programmering

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Programmieren , Stochastik , Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen , Programmierung , MINT

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Programmieren , Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen , Programmierung , MINT

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti- från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Programmieren , Lehrplan , Übung , Zahl , Programmierung , MINT

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Tangent och normal med programmering

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Programmieren , Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen , Programmierung , MINT

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd punkt.

Valresultat Riksdagen 2018

Fach :

Schlagwörter : Modellierung , Lehrplan , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Übung , Zufallsexperimente , Statistik , Simulation

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om resultatet från riksdagsvalet 2018.