Unterrichtsmaterialien

Aufgaben für das Fach Mathematik - Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Fach :

Schlagwörter : Abitur/Zentralabitur , Analysis , Lineare Algebra , Analytische Geometrie , Stochastik , Materialien zum Bestellen

Das Heft stellt Aufgaben für den Gemeinsamen Abituraufgabenpool der Länder im Fach Mathematik bereit. Als Hilfsmittel wird hier der WTR (wissenschaftliche Taschenrechner) TI-30X Plus Multiview eingesetzt.

Windschiefe Geraden

Fach :

Schlagwörter : Analytische Geometrie , Raumgeometrie

Der Autor zeigt, wie mit Hilfe des CAS-Werkzeugs fmin bequem der Abstand zweier Geraden im R³ berechnet werden kann, ohne das Skalarprodukt zu verwenden.

Elemente der Mathematik SII

Fach :

Schlagwörter : Analysis , Analytische Geometrie , Lineare Algebra

Ausgabe 2017 für Niedersachsen

Areaformler

Fach :

Schlagwörter : Analytische Geometrie

I denna aktivitet visar vi på ett handgripligt sätt hur man med de dynamiska geometriska verktygen kan komma fram till hur arean av den enkla geometriska formen rektangel.

Trigonometri och likformighet

Fach :

Schlagwörter : Analytische Geometrie

Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.

Minsta arean av en konservburk

Fach :

Schlagwörter : Analytische Geometrie

En läskburk (eller en konservburk) har en volym på 330 cm3. Vilken radie ska burken ha för att minimera dess area och därigenom mängden plåt? Hur stor blir arean av plåten?

Antal kast tills man får en sexa

Fach :

Schlagwörter : Analytische Geometrie , Exercise , Lineare Algebra , Stochastik

Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.