Unterrichtsmaterialien

Stochastik mit dem TI-Nspire™ CX

Fach :

Schlagwörter : Graphen , Stochastik , Mathematisches Denken

Arbeitsblätter mit dem TI-Nspire™ CX. Mit Übungsaufgaben zur Lernkontrolle. Passend zur GTR-Verplichtung in NRW. Auch für andere Bundesländer geeignet.

Interactive Notes im Mathematikunterricht (incl. tns-Files)

Fach :

Schlagwörter : 2D Flächen , Raumgeometrie , Funktionen , Graphen , Mathematisches Denken

Vernetzt denken – vernetzt rechnen. Interaktive Mathefelder sinnvoll nutzen. Mehr als eine Textverarbeitung. Auf vielfältige Weise wird hier von erfahrenen Lehrkräften auf die vielen Vorteile von

Inga vanliga medelvärden

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Mittelwerte , Geometrie , Graphen zeichnen , Graphen , Programmierung

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Cirkelns area och omkrets

Fach :

Schlagwörter : Kreise , Lehrplan , Diagramme , Übung , Graphen

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Undersökning av primitiva funktioner

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen , Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funktion f(x).

Priser och index

Fach :

Schlagwörter : Regression , Lehrplan , Materialien zum Bestellen , Übung , Mathematisches Denken , Funktionen , Graphen , Statistik

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Riktningsfält

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Differenzialgleichungen , Übung , Graphen

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Tillämpningar på differentialekvationer

Fach :

Schlagwörter : Lehrplan , Differenzialgleichungen , Übung , Graphen

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Stegen och lådan

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Lehrplan , Ableitung , Übung , Funktionen , Geometrie , Graphen , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Statistik

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Utforska en trigonometrisk formel

Fach :

Schlagwörter : Messwerterfassung , Lehrplan , Kurvenanpassung , Übung , Differenzialgleichungen , Graphen , Problemlösen , Dreieck , Trigonometrie

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Aufgaben für das Fach Mathematik - Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Fach :

Schlagwörter : Abitur/Zentralabitur , Graphen , Analysis , Lineare Algebra , Analytische Geometrie , Stochastik

Das Heft stellt Aufgaben für den Gemeinsamen Abituraufgabenpool der Länder im Fach Mathematik bereit. Als Hilfsmittel wird hier der WTR (wissenschaftliche Taschenrechner) TI-30X Plus Multiview eingesetzt.

Gedämpfte elektromagnetische Schwingungen

Fach :

Schlagwörter : Elektrizitätslehre , Analytische Geometrie , Elektromagnetismus , Analysis , Funktionen , Graphen , Zahl , Youtube

Eine Induktivität bildet zusammen mit einer Kapazität stets einen elektromagnetischen Schwingkreis, egal ob sie parallel oder seriell geschaltet sind.

Nollställen och vertex med programmering

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Programmieren , Stochastik , Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen , Programmierung , MINT

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Programmieren , Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen , Programmierung , MINT

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti- från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Tangent och normal med programmering

Fach :

Schlagwörter : Algebra , Programmieren , Lehrplan , Übung , Funktionen , Graphen , Programmierung , MINT

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd punkt.