Unterrichtsmaterialien

Reaction times

Fach :

Schlagwörter : MINT , Biologie

Pose a question, set up an experiment and analyse your results using TI-Nspire.

Drought in Africa – Smart Irrigation System for TI-84 Plus CE OS 5.3

Fach :

Schlagwörter : Biologie , Programmieren , Programmierung , Sinus , MINT

This is an integrated STEM project that challenges students to build an irrigation system. Students will learn and use concepts in computer science, environmental science and engineering.

Laboration - Buffert

Fach :

Schlagwörter : Statistik , Biologie , Wahrscheinlichkeitsrechnung , Chemie , Messwerterfassung

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.