Gesamte Ressourcen (12) |

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Olli Karkkulainen

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter:  Engineering, Physics, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics, STEM

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Physics, STEM

Schlagwörter:  Acceleration, Physics, Tips and tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Widget exempel - Elkretsar

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Physics, STEM

Schlagwörter:  Physics, STEM, Electricity

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Video | Widget "Rita i fysik"

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter:  Acceleration, Engineering, STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter:  Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widdget exempel - Vågrörelser

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter:  Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i kemi med TI-Nspire

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Chemistry

Schlagwörter:  Algebra, Chemistry

Ritverktyg med TI-Nspire teknik