Profil : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Gesamte Ressourcen (116) |

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Kasta tärningar med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter:  Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Roliga timmen - Utmaning - Pizzan

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur mycket måste var och en betala för att täcka notan?

Roliga timmen - Utmaning - Kubens kant

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vilken punkt tillhör kubens kant?

Roliga timmen - Utmaning - Anteckningsboken

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur många sidor har anteckningsboken?

Roliga timmen - Bonds skugga

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  3D Geometry

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Roliga timmen - Utmaning - Kepsen

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vem ropar först den rätta färgen på sin egen keps?

Roliga timmen - Utmaning - Provsvar

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Innan prov, frågar alltid dina elever hur många poäng varje korrekt svar ger? Nästa gång, svara dem följande:

Roliga timmen - Utmaning - Udda tal

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vad är summan av alla siffror på den linjen?

Roliga timmen - Utmaning - Chokladen

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur många chokladbitar tog Oscar?

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?