Gesamte Ressourcen (31) |

Tutorial TI Nspire CX (CAS) Student Software Installation

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM, Other, Computer Science

Schlagwörter:  Tutorial, Exponential, Power and Trigonometric functions, Software, Youtube

Ganz einfach funktioniert die Installation der TI-Nspire CX Student Software oder der TI-Nspire CX CAS Student Software auf Ihrem Computer.

Laboration - Buffert

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Biology, Chemistry

Schlagwörter:  Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Labb - Djur i bur

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Biology

Schlagwörter:  Exercise

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Labb - EKG

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Biology

Schlagwörter:  Probability, Exercise

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Labb - Andning och fotosyntesen

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Biology

Schlagwörter:  Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde...

Hoe sterk ben jij? Experimenteren met spierkracht!

Autor: Natalie Dirckx

Fach:  Biology

Schlagwörter:  Experiment

Simpele experimenten over spiermoeheid en het verschil in kracht tussen de linker- en rechterhand zonder (handknijper) en met sensoren (handkrachtsensor).
Voornamelijk gericht op de tweede...

Respiratie en fotosynthese

Autor: Natalie Dirckx

Fach:  Biology

Schlagwörter:  Data collection, Area, Coding, Curriculum, Exercise, Geometry, Programming, STEM, Triangle

Onderzoek bij planten met een CO2 sensor, van autotrofe en heterotrofe organismen

Tutorial OS Update über TI Nspire CX (CAS) Student Software

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM, Other

Schlagwörter:  Software, Curriculum, Tutorial, Geometry, Youtube

Aktualisierung des Betriebssystems des TI-Nspire CX (CAS) Handhelds über die TI-Nspire CX (CAS) Student Software

Transpiration

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter:  Gas pressure

Unter Transpiration versteht man die Wasserabgabe in Form von Wasserdampf über die oberirdischen Pflanzenteile.