Gesamte Ressourcen (251) |

Koda med TI | Ljusintensitet, IF och WHILE | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  STEM

Kapitel 3 - Övning 2 - INTENSITET och LJUS med IF, WHILE

Koda med TI | Ljusintensitet, IF och WHILE | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  STEM

Kapitel 3 - Övning 3 - INTENSITET och FÄRG

Koda med TI | Rover´s sensorer | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  STEM

Kapitel 5 - Övning 2 -Testa Rovers avståndsmätare

Koda med TI | Koordinater

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  STEM

Schlagwörter:  Coding, Curriculum, STEM, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Kapitel 6 - Tillämpning - Slumpvandring