Gesamte Ressourcen (912) |

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Roliga timmen - Utmaning - Pizzan

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur mycket måste var och en betala för att täcka notan?

Roliga timmen - Utmaning - Kubens kant

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vilken punkt tillhör kubens kant?

Roliga timmen - Utmaning - Anteckningsboken

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur många sidor har anteckningsboken?

Roliga timmen - Bonds skugga

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  3D Geometry

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Roliga timmen - Utmaning - Kepsen

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vem ropar först den rätta färgen på sin egen keps?

CAliMERO - TC-Hilfen Nspire CAS CX

Verlag: T³ Deutschland

Autor: Edmund Kronabel

Fach:  Mathematics

Übersetzung des Handbuchs bzw. der TC-Hilfen in den CAliMERO-Heften der Sekundarstufe I (V200) auf den TI-Nspire CAS CX.

Roliga timmen - Utmaning - Provsvar

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Innan prov, frågar alltid dina elever hur många poäng varje korrekt svar ger? Nästa gång, svara dem följande:

Roliga timmen - Utmaning - Udda tal

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vad är summan av alla siffror på den linjen?

Roliga timmen - Utmaning - Chokladen

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur många chokladbitar tog Oscar?

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Roliga timmen - Utmaning - Draken

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vad sägs om en utmaning i sann Game of Thrones anda!

Roliga timmen - Utmaning - Sittplatser runt ett bord

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Alla sittplatser runt ett bord är upptagna, hur många platser har bordet?