Gesamte Ressourcen (905) |

(Rover) Navigate a City with TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Acceleration, Algebra, Angles, Distance

Students will apply their knowledge of the relationships among distance, rate and time to write equations to optimize routes through a “city” or maze with obstacles.

(Rover) Navigate a City with TI-Nspire CX (Math in Motion Plus)

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Acceleration, Algebra, Angles, Distance

Students will apply their knowledge of the relationships among distance, rate and time to write equations to optimize routes through a “city” or maze with obstacles.

Kansverdelingen - Deel 3

Autor: Guido Herweyers

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Statistics

Kansverdelingen beter begrijpen met Simulaties
Ontdek kansverdelingen met simulaties, kansen benaderen door relatieve frequenties en vergelijken met de exacte kansen.

Kansverdelingen - Deel 2

Autor: Guido Herweyers

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Statistics

Kansverdelingen beter begrijpen met Simulaties
Ontdek kansverdelingen met simulaties, kansen benaderen door relatieve frequenties en vergelijken met de exacte kansen.

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Roliga timmen - Bonds skugga

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  3D Geometry

Hur stort är det maximala avstånd från väggen han ska vara placerad på utan att hans egen skugga syns?

Roliga timmen - Utmaning - Pizzan

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur mycket måste var och en betala för att täcka notan?

Roliga timmen - Utmaning - Kubens kant

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vilken punkt tillhör kubens kant?

Roliga timmen - Utmaning - Anteckningsboken

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur många sidor har anteckningsboken?

Roliga timmen - Utmaning - Kepsen

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vem ropar först den rätta färgen på sin egen keps?

CAliMERO - TC-Hilfen Nspire CAS CX

Verlag: T³ Deutschland

Autor: Edmund Kronabel

Fach:  Mathematics

Übersetzung des Handbuchs bzw. der TC-Hilfen in den CAliMERO-Heften der Sekundarstufe I (V200) auf den TI-Nspire CAS CX.

Roliga timmen - Utmaning - Provsvar

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Innan prov, frågar alltid dina elever hur många poäng varje korrekt svar ger? Nästa gång, svara dem följande:

Roliga timmen - Utmaning - Udda tal

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vad är summan av alla siffror på den linjen?