Gesamte Ressourcen (30) |

Andragradsekvationer på djupet

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Iteration, Algebra, Series, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Problem Solving, Quadratic

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Data collection, Equations, Exercise

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Insektsvandring

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Circles, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Geometry

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Att upptäcka parabeln

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Arean av en viss rektangel

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Computer Algebra, Derivative, Derive, Exercise

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.

Rektangel under andragradskurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Computer Algebra, Derivative, Derive, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Här studeras förändringar hos rektangelarean för en rektangel inskriven under en andragradskurva.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Triangel under kurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Avståndet mellan två punkter via en tredje

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Computer Algebra, Derivative, Exercise, Geometry, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integrabegreppet - Geometri. I övningen används symbolhanterande hjälpmedel.

Att tillverka en strut

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Räta linjens ekvation

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.