Extbase Variable Dump
array(14 items)
  settings => array(8 items)
   storagePid => '101,94' (6 chars)
   deVersion => 'www.ti-unterrichtsmaterialien.net' (33 chars)
   leftrecordcount => '5' (1 chars)
   rightrecordCount => '3' (1 chars)
   linkPage => '444' (3 chars)
   linkText => 'TERM OF USE' (11 chars)
   language => '2' (1 chars)
   flexform => array(4 items)
     userDetailPage => '' (0 chars)
     moreRecords => '' (0 chars)
     lang => '2' (1 chars)
     country => '1' (1 chars)
  cpid => 95 (integer)
  results => array(20 items)
   0 => array(6 items)
     _index => 'resources' (9 chars)
     _type => 'resource' (8 chars)
     _id => '2607' (4 chars)
     _score => NULL
     _source => array(29 items)
      dateyear => '2018' (4 chars)
      country => array(2 items)
        uid => 38 (integer)
        name => 'Sweden' (6 chars)
      urltype => 0 (integer)
      sourcerelation => array(3 items)
        uid => 25 (integer)
        description => '' (0 chars)
        title => 'Publisher specific license' (26 chars)
      attachments => array(empty)
      hidden => 0 (integer)
      title_suggest => array(17 items)
        0 => 'Physics' (7 chars)
        1 => 'Physik' (6 chars)
        2 => 'Fysica' (6 chars)
        3 => 'Physique' (8 chars)
        4 => 'Fisica' (6 chars)
        5 => 'Fysik' (5 chars)
        6 => 'Física' (7 chars)
        7 => 'Youtube' (7 chars)
        8 => 'Youtube' (7 chars)
        9 => 'Youtube' (7 chars)
        10 => 'Youtube' (7 chars)
        11 => 'Youtube' (7 chars)
        12 => 'Youtube' (7 chars)
        13 => 'Youtube' (7 chars)
        14 => 'TI Sweden' (9 chars)
        15 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars)
        16 => 'Video | Fysik med TI-Nspire - Kraft' (36 chars)
      language => array(2 items)
        uid => 21 (integer)
        name => 'Swedish' (7 chars)
      title => 'Video | Fysik med TI-Nspire - Kraft' (36 chars)
      type => array(3 items)
        uid => 3 (integer)
        image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars)
        name => 'Videos' (6 chars)
      feuseruid => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 670 (integer)
         image => 'ti_stk_2c_pos.jpg' (17 chars)
         country => 'Sweden' (6 chars)
         authortype => '2' (1 chars)
         city => 'Stockholm' (9 chars)
         www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars)
         name => 'TI Sweden' (9 chars)
         iswebiste => FALSE
         email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars)
         describepublisher => '' (0 chars)
         isemail => TRUE
      activityfiles => array(empty)
      publishers => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 663 (integer)
         image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars)
         country => 'Sweden' (6 chars)
         authortype => '2' (1 chars)
         city => 'Stockholm' (9 chars)
         www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars)
         name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars)
         iswebiste => TRUE
         email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars)
         describepublisher => '


' (22 chars)
         isemail => TRUE
      editors => array(empty)
      shortdescription => 'Kraftdiagram' (12 chars)
      images => array(1 item)
        0 => array(5 items)
         uid => 10463 (integer)
         sortingForeign => 1 (integer)
         publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_Fysik_m_Nspire_Kraft.JPG' (52 chars)
         name => 'Video_Fysik_m_Nspire_Kraft.JPG' (30 chars)
         originaluid => 10463 (integer)
      technology => array(1 item)
        0 => array(2 items)
         uid => 3 (integer)
         name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars)
      additionaldescription => '' (0 chars)
      url => 'https://www.youtube.com/watch?v=58FctiYRn8M&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=12
' (92 chars) tags => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p>Bygg enkelt ut dina vetenskapliga utforskningar och dokument med illustra
               tioner eller visualiseringar som kraftdiagram.</p>
' (126 chars) tags_4 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
1 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2601' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(26 items) 0 => 'Acceleration' (12 chars) 1 => 'Beschleunigung' (14 chars) 2 => 'Versnelling' (11 chars) 3 => 'Accélération' (14 chars) 4 => 'Accelerazione' (13 chars) 5 => 'Acceleration' (12 chars) 6 => 'Aceleração' (12 chars) 7 => 'Engineering' (11 chars) 8 => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 9 => 'STEM' (4 chars) 10 => 'MINT' (4 chars) 11 => 'STEM' (4 chars) 12 => 'STEM' (4 chars) 13 => 'STEM' (4 chars) 14 => 'STEM' (4 chars) 15 => 'STEM' (4 chars) 16 => 'Youtube' (7 chars) 17 => 'Youtube' (7 chars) 18 => 'Youtube' (7 chars) 19 => 'Youtube' (7 chars) 20 => 'Youtube' (7 chars) 21 => 'Youtube' (7 chars) 22 => 'Youtube' (7 chars) 23 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) 24 => 'T³ Sverige' (11 chars) 25 => 'Video | Widget "Rita i fysik"' (29 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Widget "Rita i fysik"' (29 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 741 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://t3sverige.se' (19 chars) name => 'T³ Sverige' (11 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => 'TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)' (43 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10349 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Image_Widget_.Physics_Pres.JPG' (52 chars) name => 'Image_Widget_.Physics_Pres.JPG' (30 chars) originaluid => 10349 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=Nn1GanD6QA4&index=27&list=PLS-IYVXPoBafwHbgu
               w_DvIq0VWW8a8l0I
' (92 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 233 (integer) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 1860 (integer) name => 'Engineering' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 3 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '453' (3 chars) name => 'Beschleunigung' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1895' (4 chars) name => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 2 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 3 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-11-26' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1504' (4 chars) name => 'Accélération' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1059' (4 chars) name => 'Versnelling' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1326' (4 chars) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p>Denna video f&ouml;rklarar vad man kan g&ouml;ra med hj&auml;lp av TI-Nsp
               ire&trade; Widget "Rita fysik till&auml;mpnings App".</p>
' (133 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '2003' (4 chars) name => 'Accelerazione' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1543190400000 (integer)
2 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2522' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'The Netherlands' (15 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 9 (integer) description => '<img data-htmlarea-file-uid="4027" data-htmlarea-file-table="sys_file" src="
                  fileadmin/_processed_/csm_by-nc-nd.eu_d4f9f8af0e.png" alt="" title="" height
                  ="50" width="143" style="" />&nbsp; Meer info:&nbsp;<link https://creativec
                  ommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl _blank - "Opens external link in ne
                  w window">Creative Commons</link>.
' (338 chars) title => 'Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs' (61 chars)
attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(32 items) 0 => 'Tutorial' (8 chars) 1 => 'Tutorial' (8 chars) 2 => 'Handleiding' (11 chars) 3 => 'Tutoriel' (8 chars) 4 => 'Tutorial' (8 chars) 5 => 'Handledning' (11 chars) 6 => 'Tutorial' (8 chars) 7 => 'Mathematical thinking' (21 chars) 8 => 'Mathematisches Denken' (21 chars) 9 => 'Wiskundig denken' (16 chars) 10 => 'Raisonnement mathématique' (26 chars) 11 => 'Pensiero matematico' (19 chars) 12 => 'Matematiskt tänkande' (21 chars) 13 => 'Pensamento matemático' (22 chars) 14 => 'Software' (8 chars) 15 => 'Software' (8 chars) 16 => 'Software' (8 chars) 17 => 'Logiciel' (8 chars) 18 => 'Software' (8 chars) 19 => 'Programvara' (11 chars) 20 => 'Software' (8 chars) 21 => 'Youtube' (7 chars) 22 => 'Youtube' (7 chars) 23 => 'Youtube' (7 chars) 24 => 'Youtube' (7 chars) 25 => 'Youtube' (7 chars) 26 => 'Youtube' (7 chars) 27 => 'Youtube' (7 chars) 28 => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) 29 => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) 30 => 'T³ Nederland' (13 chars) 31 => 'Combinatoriek TI-Nspire CX' (26 chars) language => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Dutch' (5 chars) title => 'Combinatoriek TI-Nspire CX' (26 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 674 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.wil-dewiskunde.nl' (21 chars) name => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) iswebiste => FALSE email => 'mail@lentele.nl' (15 chars) describepublisher => '<p>Videokanaal voor de TI-84 Plus CE-T en TI-Nspire CX</p> ' (66 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9864 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/PDF-CX016-Combinatoriek.pdf' (49 chars) name => 'PDF-CX016-Combinatoriek.pdf' (27 chars) originaluid => 9864 (integer) publishers => array(2 items) 0 => array(11 items) uid => 674 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.wil-dewiskunde.nl' (21 chars) name => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) iswebiste => FALSE email => 'mail@lentele.nl' (15 chars) describepublisher => '<p>Videokanaal voor de TI-84 Plus CE-T en TI-Nspire CX</p> ' (66 chars) isemail => FALSE 1 => array(11 items) uid => 810 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Nieuwegein' (10 chars) www => '' (0 chars) name => 'T³ Nederland' (13 chars) iswebiste => FALSE email => 'info@t3nederland.nl' (19 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Kansrekenen & Statistiek' (24 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9863 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/cx016.jpg' (31 chars) name => 'cx016.jpg' (9 chars) originaluid => 9863 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://youtu.be/efXa-Th5HMI' (28 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 736 (integer) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => 197 (integer) name => 'Mathematical thinking' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => 739 (integer) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '737' (3 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '693' (3 chars) name => 'Mathematisches Denken' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '740' (3 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-10-16' (10 chars) tags_3 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1621' (4 chars) name => 'Tutoriel' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1486' (4 chars) name => 'Raisonnement mathématique' (26 chars) 2 => array(2 items) uid => '1622' (4 chars) name => 'Logiciel' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1122' (4 chars) name => 'Handleiding' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1036' (4 chars) name => 'Wiskundig denken' (16 chars) 2 => array(2 items) uid => '1116' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1433' (4 chars) name => 'Handledning' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1304' (4 chars) name => 'Matematiskt tänkande' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '1434' (4 chars) name => 'Programvara' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p><span style="text-align: left; color: #000000; text-transform: none; text
               -indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto,Arial,sans-serif;
               font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400;
                text-decoration: none; word-spacing: 0px; display: inline !important; white
               -space: pre-wrap; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; b
               ackground-color: transparent;">In deze video leggen we je uit hoe je faculte
               iten, permutaties en combinaties kan berekenen met de TI-Nspire CX.</span></
               p>
' (534 chars) tags_4 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '2108' (4 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1979' (4 chars) name => 'Pensiero matematico' (19 chars) 2 => array(2 items) uid => '2109' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1539648000000 (integer)
3 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2521' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'The Netherlands' (15 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 9 (integer) description => '<img data-htmlarea-file-uid="4027" data-htmlarea-file-table="sys_file" src="
                  fileadmin/_processed_/csm_by-nc-nd.eu_d4f9f8af0e.png" alt="" title="" height
                  ="50" width="143" style="" />&nbsp; Meer info:&nbsp;<link https://creativec
                  ommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl _blank - "Opens external link in ne
                  w window">Creative Commons</link>.
' (338 chars) title => 'Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs' (61 chars)
attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(38 items) 0 => 'Parabola' (8 chars) 1 => 'Parabel' (7 chars) 2 => 'Parabolen' (9 chars) 3 => 'Parabole' (8 chars) 4 => 'Parabola' (8 chars) 5 => 'Parabel' (7 chars) 6 => 'Parábola' (9 chars) 7 => 'Standard form' (13 chars) 8 => 'Standaardvorm' (13 chars) 9 => 'Notation scientifique' (21 chars) 10 => 'Forma standard' (14 chars) 11 => 'Standardform' (12 chars) 12 => 'Forma canónica' (15 chars) 13 => 'Software' (8 chars) 14 => 'Software' (8 chars) 15 => 'Software' (8 chars) 16 => 'Logiciel' (8 chars) 17 => 'Software' (8 chars) 18 => 'Programvara' (11 chars) 19 => 'Software' (8 chars) 20 => 'Tutorial' (8 chars) 21 => 'Tutorial' (8 chars) 22 => 'Handleiding' (11 chars) 23 => 'Tutoriel' (8 chars) 24 => 'Tutorial' (8 chars) 25 => 'Handledning' (11 chars) 26 => 'Tutorial' (8 chars) 27 => 'Youtube' (7 chars) 28 => 'Youtube' (7 chars) 29 => 'Youtube' (7 chars) 30 => 'Youtube' (7 chars) 31 => 'Youtube' (7 chars) 32 => 'Youtube' (7 chars) 33 => 'Youtube' (7 chars) 34 => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) 35 => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) 36 => 'T³ Nederland' (13 chars) 37 => 'Standaardvorm TI-Nspire CX' (26 chars) language => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Dutch' (5 chars) title => 'Standaardvorm TI-Nspire CX' (26 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 674 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.wil-dewiskunde.nl' (21 chars) name => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) iswebiste => FALSE email => 'mail@lentele.nl' (15 chars) describepublisher => '<p>Videokanaal voor de TI-84 Plus CE-T en TI-Nspire CX</p> ' (66 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9862 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/PDF-CX015-Standaardvorm.pdf' (49 chars) name => 'PDF-CX015-Standaardvorm.pdf' (27 chars) originaluid => 9862 (integer) publishers => array(2 items) 0 => array(11 items) uid => 674 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.wil-dewiskunde.nl' (21 chars) name => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) iswebiste => FALSE email => 'mail@lentele.nl' (15 chars) describepublisher => '<p>Videokanaal voor de TI-84 Plus CE-T en TI-Nspire CX</p> ' (66 chars) isemail => FALSE 1 => array(11 items) uid => 810 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Nieuwegein' (10 chars) www => '' (0 chars) name => 'T³ Nederland' (13 chars) iswebiste => FALSE email => 'info@t3nederland.nl' (19 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Algemeen' (8 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9861 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/cx015.jpg' (31 chars) name => 'cx015.jpg' (9 chars) originaluid => 9861 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://youtu.be/Z_Z_9QGjB9o' (28 chars) tags => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => 306 (integer) name => 'Parabola' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => 74 (integer) name => 'Standard form' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => 739 (integer) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 736 (integer) name => 'Tutorial' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '533' (3 chars) name => 'Parabel' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '740' (3 chars) name => 'Software' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '737' (3 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-10-16' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1560' (4 chars) name => 'Parabole' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1200' (4 chars) name => 'Notation scientifique' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '1622' (4 chars) name => 'Logiciel' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1621' (4 chars) name => 'Tutoriel' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1129' (4 chars) name => 'Parabolen' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '985' (3 chars) name => 'Standaardvorm' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '1116' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1122' (4 chars) name => 'Handleiding' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1385' (4 chars) name => 'Parabel' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1259' (4 chars) name => 'Standardform' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1434' (4 chars) name => 'Programvara' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1433' (4 chars) name => 'Handledning' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p><span style="text-align: left; color: #000000; text-transform: none; text
               -indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto,Arial,sans-serif;
               font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400;
                text-decoration: none; word-spacing: 0px; display: inline !important; white
               -space: pre-wrap; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; b
               ackground-color: transparent;">In deze video laten we je zien hoe je met de
               standaardvorm, ook wel de wetenschappelijke notatie kan rekenen op de TI-Nsp
               ire CX.</span></p>
' (550 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '2061' (4 chars) name => 'Parabola' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1939' (4 chars) name => 'Forma standard' (14 chars) 2 => array(2 items) uid => '2109' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2108' (4 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1539648000000 (integer)
4 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2523' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'The Netherlands' (15 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 9 (integer) description => '<img data-htmlarea-file-uid="4027" data-htmlarea-file-table="sys_file" src="
                  fileadmin/_processed_/csm_by-nc-nd.eu_d4f9f8af0e.png" alt="" title="" height
                  ="50" width="143" style="" />&nbsp; Meer info:&nbsp;<link https://creativec
                  ommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl _blank - "Opens external link in ne
                  w window">Creative Commons</link>.
' (338 chars) title => 'Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs' (61 chars)
attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(32 items) 0 => 'Tutorial' (8 chars) 1 => 'Tutorial' (8 chars) 2 => 'Handleiding' (11 chars) 3 => 'Tutoriel' (8 chars) 4 => 'Tutorial' (8 chars) 5 => 'Handledning' (11 chars) 6 => 'Tutorial' (8 chars) 7 => 'Exponential, Power and Trigonometric functions' (46 chars) 8 => 'Exponential-, Potenz-und Winkelfunktionen' (41 chars) 9 => 'Exponentiële -, Macht- en Goniometrische functies' (50 chars) 10 => 'Exponentielles ; Fonctions puissances et trigonométriques' (58 chars) 11 => 'Funzioni esponenziali; funzioni potenza e funzioni trigonometriche' (66 chars) 12 => 'Exponentiell; Potensfunktioner och Trigonometriska funktioner' (61 chars) 13 => 'Funções exponenciais, de potências e trigonométricas' (56 chars) 14 => 'Software' (8 chars) 15 => 'Software' (8 chars) 16 => 'Software' (8 chars) 17 => 'Logiciel' (8 chars) 18 => 'Software' (8 chars) 19 => 'Programvara' (11 chars) 20 => 'Software' (8 chars) 21 => 'Youtube' (7 chars) 22 => 'Youtube' (7 chars) 23 => 'Youtube' (7 chars) 24 => 'Youtube' (7 chars) 25 => 'Youtube' (7 chars) 26 => 'Youtube' (7 chars) 27 => 'Youtube' (7 chars) 28 => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) 29 => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) 30 => 'T³ Nederland' (13 chars) 31 => 'Exponentiële formules TI-Nspire CX' (35 chars) language => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Dutch' (5 chars) title => 'Exponentiële formules TI-Nspire CX' (35 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 674 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.wil-dewiskunde.nl' (21 chars) name => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) iswebiste => FALSE email => 'mail@lentele.nl' (15 chars) describepublisher => '<p>Videokanaal voor de TI-84 Plus CE-T en TI-Nspire CX</p> ' (66 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9866 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/PDF-CX017-exponentieel.pdf' (48 chars) name => 'PDF-CX017-exponentieel.pdf' (26 chars) originaluid => 9866 (integer) publishers => array(2 items) 0 => array(11 items) uid => 674 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.wil-dewiskunde.nl' (21 chars) name => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) iswebiste => FALSE email => 'mail@lentele.nl' (15 chars) describepublisher => '<p>Videokanaal voor de TI-84 Plus CE-T en TI-Nspire CX</p> ' (66 chars) isemail => FALSE 1 => array(11 items) uid => 810 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Nieuwegein' (10 chars) www => '' (0 chars) name => 'T³ Nederland' (13 chars) iswebiste => FALSE email => 'info@t3nederland.nl' (19 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Functies & Grafieken' (20 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9865 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/cx017.png' (31 chars) name => 'cx017.png' (9 chars) originaluid => 9865 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://youtu.be/t_lcp_x6BLY' (28 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 736 (integer) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => 253 (integer) name => 'Exponential, Power and Trigonometric functions' (46 chars) 2 => array(2 items) uid => 739 (integer) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '737' (3 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '469' (3 chars) name => 'Exponential-, Potenz-und Winkelfunktionen' (41 chars) 2 => array(2 items) uid => '740' (3 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-10-16' (10 chars) tags_3 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1621' (4 chars) name => 'Tutoriel' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1517' (4 chars) name => 'Exponentielles ; Fonctions puissances et trigonométriques' (58 chars) 2 => array(2 items) uid => '1622' (4 chars) name => 'Logiciel' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1122' (4 chars) name => 'Handleiding' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1074' (4 chars) name => 'Exponentiële -, Macht- en Goniometrische functies' (50 chars) 2 => array(2 items) uid => '1116' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1433' (4 chars) name => 'Handledning' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1341' (4 chars) name => 'Exponentiell; Potensfunktioner och Trigonometriska funktioner' (61 chars) 2 => array(2 items) uid => '1434' (4 chars) name => 'Programvara' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p><span style="text-align: left; color: #000000; text-transform: none; text
               -indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Roboto,Arial,sans-serif;
               font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400;
                text-decoration: none; word-spacing: 0px; display: inline !important; white
               -space: pre-wrap; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; b
               ackground-color: transparent;">In deze video laten we je zien hoe je eponent
               i&euml;le functie kan onderzoeken op de TI-Nspire CX</span></p>
' (519 chars) tags_4 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '2108' (4 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '2017' (4 chars) name => 'Funzioni esponenziali; funzioni potenza e funzioni trigonometriche' (66 chars) 2 => array(2 items) uid => '2109' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1539648000000 (integer)
5 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2477' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(38 items) 0 => 'Software' (8 chars) 1 => 'Software' (8 chars) 2 => 'Software' (8 chars) 3 => 'Logiciel' (8 chars) 4 => 'Software' (8 chars) 5 => 'Programvara' (11 chars) 6 => 'Software' (8 chars) 7 => 'Curriculum' (10 chars) 8 => 'Lehrplan' (8 chars) 9 => 'Curriculum' (10 chars) 10 => 'Programme scolaire' (18 chars) 11 => 'Curriculum' (10 chars) 12 => 'Läroplan' (9 chars) 13 => 'Currículo' (10 chars) 14 => 'Tutorial' (8 chars) 15 => 'Tutorial' (8 chars) 16 => 'Handleiding' (11 chars) 17 => 'Tutoriel' (8 chars) 18 => 'Tutorial' (8 chars) 19 => 'Handledning' (11 chars) 20 => 'Tutorial' (8 chars) 21 => 'Geometry' (8 chars) 22 => 'Geometrie' (9 chars) 23 => 'Meetkunde' (9 chars) 24 => 'Géométrie' (11 chars) 25 => 'Geometria' (9 chars) 26 => 'Geometri' (8 chars) 27 => 'Geometria' (9 chars) 28 => 'Youtube' (7 chars) 29 => 'Youtube' (7 chars) 30 => 'Youtube' (7 chars) 31 => 'Youtube' (7 chars) 32 => 'Youtube' (7 chars) 33 => 'Youtube' (7 chars) 34 => 'Youtube' (7 chars) 35 => 'TI Sweden' (9 chars) 36 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 37 => 'Formler och mönster ' (21 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Formler och mönster ' (21 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 670 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos.jpg' (17 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'TI Sweden' (9 chars) iswebiste => FALSE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9455 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Formler_och_m%C3%B6nster.pdf' (50 chars) name => 'Formler_och_mönster.pdf' (24 chars) originaluid => 9455 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Ma 1 - Geometri - Samband och förändring' (42 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9454 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/bild_Formler_och_m%C3%B6nster.jpg' (55 chars) name => 'bild_Formler_och_mönster.jpg' (29 chars) originaluid => 9454 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => 739 (integer) name => 'Software' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => 922 (integer) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => 736 (integer) name => 'Tutorial' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 267 (integer) name => 'Geometry' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '740' (3 chars) name => 'Software' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1888' (4 chars) name => 'Lehrplan' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '737' (3 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '479' (3 chars) name => 'Geometrie' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-09-28' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1622' (4 chars) name => 'Logiciel' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1572' (4 chars) name => 'Programme scolaire' (18 chars) 2 => array(2 items) uid => '1621' (4 chars) name => 'Tutoriel' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1527' (4 chars) name => 'Géométrie' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1116' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1019' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '1122' (4 chars) name => 'Handleiding' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1084' (4 chars) name => 'Meetkunde' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1434' (4 chars) name => 'Programvara' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1447' (4 chars) name => 'Läroplan' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => '1433' (4 chars) name => 'Handledning' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1351' (4 chars) name => 'Geometri' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p>I denna aktivitet studerar vi hur man kan se m&ouml;nster i ett antal geo
               metriska figurer och hur man kan uttrycka det med en formel av typen &rdquo;
               &ouml;kar med tre f&ouml;r varje figur&rdquo;. Den formeln kan ofta uttrycka
               s rekursivt, som h&auml;r, eller i s.k. sluten form.</p>
' (284 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '2109' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '2124' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '2108' (4 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2027' (4 chars) name => 'Geometria' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1538092800000 (integer)
6 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2439' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(39 items) 0 => 'Youtube' (7 chars) 1 => 'Youtube' (7 chars) 2 => 'Youtube' (7 chars) 3 => 'Youtube' (7 chars) 4 => 'Youtube' (7 chars) 5 => 'Youtube' (7 chars) 6 => 'Youtube' (7 chars) 7 => 'Coding' (6 chars) 8 => 'Programmieren' (13 chars) 9 => 'Coderen' (7 chars) 10 => 'Coder' (5 chars) 11 => 'Codifica' (8 chars) 12 => 'Kodning' (7 chars) 13 => 'Código' (7 chars) 14 => 'Tutorial' (8 chars) 15 => 'Tutorial' (8 chars) 16 => 'Handleiding' (11 chars) 17 => 'Tutoriel' (8 chars) 18 => 'Tutorial' (8 chars) 19 => 'Handledning' (11 chars) 20 => 'Tutorial' (8 chars) 21 => 'Curriculum' (10 chars) 22 => 'Lehrplan' (8 chars) 23 => 'Curriculum' (10 chars) 24 => 'Programme scolaire' (18 chars) 25 => 'Curriculum' (10 chars) 26 => 'Läroplan' (9 chars) 27 => 'Currículo' (10 chars) 28 => 'Programming' (11 chars) 29 => 'Programmierung' (14 chars) 30 => 'Programmeren' (12 chars) 31 => 'Programmation' (13 chars) 32 => 'Programmazione' (14 chars) 33 => 'Programmering' (13 chars) 34 => 'Programação' (13 chars) 35 => 'TI-Innovator Rover' (18 chars) 36 => 'TI Sweden' (9 chars) 37 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 38 => 'Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-Nspire teknik' (56 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-Nspire teknik' (56 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 670 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos.jpg' (17 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'TI Sweden' (9 chars) iswebiste => FALSE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(2 items) 0 => array(5 items) uid => 9351 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Nspire_Enhet_4_%C3%96vning_2_Teacher_SW.pdf' (65 chars) name => 'Nspire_Enhet_4_Övning_2_Teacher_SW.pdf' (39 chars) originaluid => 9351 (integer) 1 => array(5 items) uid => 9352 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Nspire_Enhet_4_%C3%96vning_2_Student_SW.pdf' (65 chars) name => 'Nspire_Enhet_4_Övning_2_Student_SW.pdf' (39 chars) originaluid => 9352 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Kapitel 4 - Övning 2 - Körfunktioner ' (39 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9350 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Image_Koda_med_TI_Rover_01.JPG' (52 chars) name => 'Image_Koda_med_TI_Rover_01.JPG' (30 chars) originaluid => 9350 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 25 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 612 (integer) name => 'Coding' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => 736 (integer) name => 'Tutorial' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 922 (integer) name => 'Curriculum' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => 312 (integer) name => 'Programming' (11 chars) 5 => array(2 items) uid => 1900 (integer) name => 'TI-Innovator Rover' (18 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '700' (3 chars) name => 'Programmieren' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '737' (3 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1888' (4 chars) name => 'Lehrplan' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '538' (3 chars) name => 'Programmierung' (14 chars) tstamp => '2018-09-28' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1620' (4 chars) name => 'Coder' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1621' (4 chars) name => 'Tutoriel' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1572' (4 chars) name => 'Programme scolaire' (18 chars) 4 => array(2 items) uid => '1581' (4 chars) name => 'Programmation' (13 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1123' (4 chars) name => 'Coderen' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1122' (4 chars) name => 'Handleiding' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1019' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1134' (4 chars) name => 'Programmeren' (12 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1432' (4 chars) name => 'Kodning' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1433' (4 chars) name => 'Handledning' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1447' (4 chars) name => 'Läroplan' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '1390' (4 chars) name => 'Programmering' (13 chars) longdescription => '<p>I denna &ouml;vning ska du unders&ouml;ka n&aring;gra av k&ouml;rfunktion
               erna. De fyra&nbsp;k&ouml;rkommandona i &ouml;vning 1 inneh&ouml;ll citattec
               knen ett blanksteg efter&nbsp;sj&auml;lva kommandot. Det beror p&aring; att
               det finns andra val du kan g&ouml;ra&nbsp;som till&auml;gg till kommandona.
               I denna &ouml;vning unders&ouml;ker vi detta.</p> <p>Hela "Koda med TI" <a
               href="https://education.ti.com/sv/activities/ti-codes">finner du h&auml;r</a
               ></p>
' (461 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '2107' (4 chars) name => 'Codifica' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '2108' (4 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2124' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '2066' (4 chars) name => 'Programmazione' (14 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1538092800000 (integer)
7 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2391' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(45 items) 0 => 'Electricity' (11 chars) 1 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 2 => 'Elektriciteit' (13 chars) 3 => 'Electricité' (12 chars) 4 => 'Elettricità' (12 chars) 5 => 'Elektricitet' (12 chars) 6 => 'Eletricidade' (12 chars) 7 => 'Curriculum' (10 chars) 8 => 'Lehrplan' (8 chars) 9 => 'Curriculum' (10 chars) 10 => 'Programme scolaire' (18 chars) 11 => 'Curriculum' (10 chars) 12 => 'Läroplan' (9 chars) 13 => 'Currículo' (10 chars) 14 => 'Electromagnetism' (16 chars) 15 => 'Elektromagnetismus' (18 chars) 16 => 'Elektromagnetisme' (17 chars) 17 => 'Electromagnétisme' (18 chars) 18 => 'Elettromagnetismo' (17 chars) 19 => 'Elektromagnetism' (16 chars) 20 => 'Eletromagnetismo' (16 chars) 21 => 'Geometry' (8 chars) 22 => 'Geometrie' (9 chars) 23 => 'Meetkunde' (9 chars) 24 => 'Géométrie' (11 chars) 25 => 'Geometria' (9 chars) 26 => 'Geometri' (8 chars) 27 => 'Geometria' (9 chars) 28 => 'Triangle' (8 chars) 29 => 'Dreieck' (7 chars) 30 => 'Driehoek' (8 chars) 31 => 'Triangle' (8 chars) 32 => 'Triangolo' (9 chars) 33 => 'Triangel' (8 chars) 34 => 'Triângulo' (10 chars) 35 => 'Youtube' (7 chars) 36 => 'Youtube' (7 chars) 37 => 'Youtube' (7 chars) 38 => 'Youtube' (7 chars) 39 => 'Youtube' (7 chars) 40 => 'Youtube' (7 chars) 41 => 'Youtube' (7 chars) 42 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 43 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 44 => 'Video | Geometri med TI-Nspire' (30 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Geometri med TI-Nspire' (30 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Egenskaper i en triangel' (24 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 8845 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_NS_Egenskaper_linjer_i_en_triangel.JPG' (66 chars) name => 'Video_NS_Egenskaper_linjer_i_en_triangel.JPG' (44 chars) originaluid => 8845 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=o11et-IItVI&t=0s&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_Dv
               Iq0VWW8a8l0I&index=9
' (96 chars) tags => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 922 (integer) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => 369 (integer) name => 'Electromagnetism' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => 267 (integer) name => 'Geometry' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 114 (integer) name => 'Triangle' (8 chars) 5 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 1 => array(2 items) uid => '1888' (4 chars) name => 'Lehrplan' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '486' (3 chars) name => 'Elektromagnetismus' (18 chars) 3 => array(2 items) uid => '479' (3 chars) name => 'Geometrie' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '584' (3 chars) name => 'Dreieck' (7 chars) 5 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-09-04' (10 chars) tags_3 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1572' (4 chars) name => 'Programme scolaire' (18 chars) 2 => array(2 items) uid => '1420' (4 chars) name => 'Electromagnétisme' (18 chars) 3 => array(2 items) uid => '1527' (4 chars) name => 'Géométrie' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '1462' (4 chars) name => 'Triangle' (8 chars) 5 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '1019' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '1164' (4 chars) name => 'Elektromagnetisme' (17 chars) 3 => array(2 items) uid => '1084' (4 chars) name => 'Meetkunde' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '999' (3 chars) name => 'Driehoek' (8 chars) 5 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1447' (4 chars) name => 'Läroplan' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => '1421' (4 chars) name => 'Elektromagnetism' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '1351' (4 chars) name => 'Geometri' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1279' (4 chars) name => 'Triangel' (8 chars) 5 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p>Uppt&auml;ck egenskaperna hos de s&auml;rskilda linjerna i en triangel</p
               >
' (77 chars) tags_4 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '2124' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '2096' (4 chars) name => 'Elettromagnetismo' (17 chars) 3 => array(2 items) uid => '2027' (4 chars) name => 'Geometria' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '1954' (4 chars) name => 'Triangolo' (9 chars) 5 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1536019200000 (integer)
8 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2394' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(59 items) 0 => 'Electricity' (11 chars) 1 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 2 => 'Elektriciteit' (13 chars) 3 => 'Electricité' (12 chars) 4 => 'Elettricità' (12 chars) 5 => 'Elektricitet' (12 chars) 6 => 'Eletricidade' (12 chars) 7 => 'Analytic Geometry' (17 chars) 8 => 'Analytische Geometrie' (21 chars) 9 => 'Analytische meetkunde' (21 chars) 10 => 'Géométrie analytique' (22 chars) 11 => 'Geometria analitica' (19 chars) 12 => 'Analytisk geometri' (18 chars) 13 => 'Geonmetria analítica' (21 chars) 14 => 'Electromagnetism' (16 chars) 15 => 'Elektromagnetismus' (18 chars) 16 => 'Elektromagnetisme' (17 chars) 17 => 'Electromagnétisme' (18 chars) 18 => 'Elettromagnetismo' (17 chars) 19 => 'Elektromagnetism' (16 chars) 20 => 'Eletromagnetismo' (16 chars) 21 => 'Calculus' (8 chars) 22 => 'Analysis' (8 chars) 23 => 'Analyse' (7 chars) 24 => 'Calculs' (7 chars) 25 => 'Calcolo infinitesimale' (22 chars) 26 => 'Matematisk analys' (17 chars) 27 => 'Cálculo' (8 chars) 28 => 'Functions' (9 chars) 29 => 'Funktionen' (10 chars) 30 => 'Functies' (8 chars) 31 => 'Fonctions' (9 chars) 32 => 'Funzioni' (8 chars) 33 => 'Funktioner' (10 chars) 34 => 'Função' (8 chars) 35 => 'Graphs' (6 chars) 36 => 'Graphen' (7 chars) 37 => 'Grafieken' (9 chars) 38 => 'Représentations graphiques' (27 chars) 39 => 'Grafici' (7 chars) 40 => 'Grafer' (6 chars) 41 => 'Gráficos' (9 chars) 42 => 'Number' (6 chars) 43 => 'Zahl' (4 chars) 44 => 'Getal' (5 chars) 45 => 'Nombres' (7 chars) 46 => 'Numero' (6 chars) 47 => 'Tal' (3 chars) 48 => 'Número' (7 chars) 49 => 'Youtube' (7 chars) 50 => 'Youtube' (7 chars) 51 => 'Youtube' (7 chars) 52 => 'Youtube' (7 chars) 53 => 'Youtube' (7 chars) 54 => 'Youtube' (7 chars) 55 => 'Youtube' (7 chars) 56 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 57 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 58 => 'Video | Geometri med TI-Nspire' (30 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Geometri med TI-Nspire' (30 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Olika beräkningar av en triangel' (33 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 8848 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_NS_Numerisk__analytisk_grafisk_ber%C3%A4kning-Ar
                     ean_av_triangel.JPG
' (95 chars) name => 'Video_NS_Numerisk__analytisk_grafisk_beräkning-Arean_av_triangel.JPG' (69 chars) originaluid => 8848 (integer)
technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=jU09yefes5w&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=21
' (92 chars) tags => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 294 (integer) name => 'Analytic Geometry' (17 chars) 2 => array(2 items) uid => 369 (integer) name => 'Electromagnetism' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => 62 (integer) name => 'Calculus' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 31 (integer) name => 'Functions' (9 chars) 5 => array(2 items) uid => 270 (integer) name => 'Graphs' (6 chars) 6 => array(2 items) uid => 57 (integer) name => 'Number' (6 chars) 7 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 1 => array(2 items) uid => '523' (3 chars) name => 'Analytische Geometrie' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '486' (3 chars) name => 'Elektromagnetismus' (18 chars) 3 => array(2 items) uid => '638' (3 chars) name => 'Analysis' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '621' (3 chars) name => 'Funktionen' (10 chars) 5 => array(2 items) uid => '482' (3 chars) name => 'Graphen' (7 chars) 6 => array(2 items) uid => '632' (3 chars) name => 'Zahl' (4 chars) 7 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-09-04' (10 chars) tags_3 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1551' (4 chars) name => 'Géométrie analytique' (22 chars) 2 => array(2 items) uid => '1420' (4 chars) name => 'Electromagnétisme' (18 chars) 3 => array(2 items) uid => '1196' (4 chars) name => 'Calculs' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => '1184' (4 chars) name => 'Fonctions' (9 chars) 5 => array(2 items) uid => '1530' (4 chars) name => 'Représentations graphiques' (27 chars) 6 => array(2 items) uid => '1195' (4 chars) name => 'Nombres' (7 chars) 7 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '1118' (4 chars) name => 'Analytische meetkunde' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '1164' (4 chars) name => 'Elektromagnetisme' (17 chars) 3 => array(2 items) uid => '979' (3 chars) name => 'Analyse' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => '963' (3 chars) name => 'Functies' (8 chars) 5 => array(2 items) uid => '1087' (4 chars) name => 'Grafieken' (9 chars) 6 => array(2 items) uid => '978' (3 chars) name => 'Getal' (5 chars) 7 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1375' (4 chars) name => 'Analytisk geometri' (18 chars) 2 => array(2 items) uid => '1421' (4 chars) name => 'Elektromagnetism' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '1255' (4 chars) name => 'Matematisk analys' (17 chars) 4 => array(2 items) uid => '1237' (4 chars) name => 'Funktioner' (10 chars) 5 => array(2 items) uid => '1354' (4 chars) name => 'Grafer' (6 chars) 6 => array(2 items) uid => '1254' (4 chars) name => 'Tal' (3 chars) 7 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p>Numerisk, analytisk och grafisk ber&auml;kning av arean f&ouml;r en trian
               gel</p>
' (83 chars) tags_4 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '2051' (4 chars) name => 'Geometria analitica' (19 chars) 2 => array(2 items) uid => '2096' (4 chars) name => 'Elettromagnetismo' (17 chars) 3 => array(2 items) uid => '1934' (4 chars) name => 'Calcolo infinitesimale' (22 chars) 4 => array(2 items) uid => '1916' (4 chars) name => 'Funzioni' (8 chars) 5 => array(2 items) uid => '2030' (4 chars) name => 'Grafici' (7 chars) 6 => array(2 items) uid => '1933' (4 chars) name => 'Numero' (6 chars) 7 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1536019200000 (integer)
9 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2393' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(45 items) 0 => 'Electricity' (11 chars) 1 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 2 => 'Elektriciteit' (13 chars) 3 => 'Electricité' (12 chars) 4 => 'Elettricità' (12 chars) 5 => 'Elektricitet' (12 chars) 6 => 'Eletricidade' (12 chars) 7 => 'Curriculum' (10 chars) 8 => 'Lehrplan' (8 chars) 9 => 'Curriculum' (10 chars) 10 => 'Programme scolaire' (18 chars) 11 => 'Curriculum' (10 chars) 12 => 'Läroplan' (9 chars) 13 => 'Currículo' (10 chars) 14 => 'Electromagnetism' (16 chars) 15 => 'Elektromagnetismus' (18 chars) 16 => 'Elektromagnetisme' (17 chars) 17 => 'Electromagnétisme' (18 chars) 18 => 'Elettromagnetismo' (17 chars) 19 => 'Elektromagnetism' (16 chars) 20 => 'Eletromagnetismo' (16 chars) 21 => 'Geometry' (8 chars) 22 => 'Geometrie' (9 chars) 23 => 'Meetkunde' (9 chars) 24 => 'Géométrie' (11 chars) 25 => 'Geometria' (9 chars) 26 => 'Geometri' (8 chars) 27 => 'Geometria' (9 chars) 28 => 'Proportion' (10 chars) 29 => 'Proportionen' (12 chars) 30 => 'Verhouding' (10 chars) 31 => 'Proportion' (10 chars) 32 => 'Proporzione' (11 chars) 33 => 'Andel' (5 chars) 34 => 'Proporção' (11 chars) 35 => 'Youtube' (7 chars) 36 => 'Youtube' (7 chars) 37 => 'Youtube' (7 chars) 38 => 'Youtube' (7 chars) 39 => 'Youtube' (7 chars) 40 => 'Youtube' (7 chars) 41 => 'Youtube' (7 chars) 42 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 43 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 44 => 'Geometri med TI-Nspire' (22 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Geometri med TI-Nspire' (22 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'De proportionella egenskaperna hos en triangel ' (47 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 8847 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_NS_proportionella_egenskaper_hos_trianglar.JPG' (74 chars) name => 'Video_NS_proportionella_egenskaper_hos_trianglar.JPG' (52 chars) originaluid => 8847 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=jRBQH-mpy-0&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=20
' (92 chars) tags => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 922 (integer) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => 369 (integer) name => 'Electromagnetism' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => 267 (integer) name => 'Geometry' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 315 (integer) name => 'Proportion' (10 chars) 5 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 1 => array(2 items) uid => '1888' (4 chars) name => 'Lehrplan' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '486' (3 chars) name => 'Elektromagnetismus' (18 chars) 3 => array(2 items) uid => '479' (3 chars) name => 'Geometrie' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '540' (3 chars) name => 'Proportionen' (12 chars) 5 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-09-04' (10 chars) tags_3 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1572' (4 chars) name => 'Programme scolaire' (18 chars) 2 => array(2 items) uid => '1420' (4 chars) name => 'Electromagnétisme' (18 chars) 3 => array(2 items) uid => '1527' (4 chars) name => 'Géométrie' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '1583' (4 chars) name => 'Proportion' (10 chars) 5 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '1019' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '1164' (4 chars) name => 'Elektromagnetisme' (17 chars) 3 => array(2 items) uid => '1084' (4 chars) name => 'Meetkunde' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '1136' (4 chars) name => 'Verhouding' (10 chars) 5 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1447' (4 chars) name => 'Läroplan' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => '1421' (4 chars) name => 'Elektromagnetism' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '1351' (4 chars) name => 'Geometri' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1392' (4 chars) name => 'Andel' (5 chars) 5 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p>Uppt&auml;ck de proportionella egenskaperna hos en triangel utg&aring;end
               e fr&aring;n dess bisektriser</p>
' (109 chars) tags_4 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '2124' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '2096' (4 chars) name => 'Elettromagnetismo' (17 chars) 3 => array(2 items) uid => '2027' (4 chars) name => 'Geometria' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '2068' (4 chars) name => 'Proporzione' (11 chars) 5 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1536019200000 (integer)
10 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2390' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(59 items) 0 => 'Linear Functions' (16 chars) 1 => 'Lineare Funktionen' (18 chars) 2 => 'Lineaire functies' (17 chars) 3 => 'Fonctions linéaires' (20 chars) 4 => 'Funzioni lineari' (16 chars) 5 => 'Linjära funktioner' (19 chars) 6 => 'Funções afins' (15 chars) 7 => 'Circle' (6 chars) 8 => 'Kreise' (6 chars) 9 => 'Circel' (6 chars) 10 => 'Cercle' (6 chars) 11 => 'Circonferenza' (13 chars) 12 => 'Cirkel' (6 chars) 13 => 'Circunferência' (15 chars) 14 => 'Electricity' (11 chars) 15 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 16 => 'Elektriciteit' (13 chars) 17 => 'Electricité' (12 chars) 18 => 'Elettricità' (12 chars) 19 => 'Elektricitet' (12 chars) 20 => 'Eletricidade' (12 chars) 21 => 'Geometry' (8 chars) 22 => 'Geometrie' (9 chars) 23 => 'Meetkunde' (9 chars) 24 => 'Géométrie' (11 chars) 25 => 'Geometria' (9 chars) 26 => 'Geometri' (8 chars) 27 => 'Geometria' (9 chars) 28 => 'Electromagnetism' (16 chars) 29 => 'Elektromagnetismus' (18 chars) 30 => 'Elektromagnetisme' (17 chars) 31 => 'Electromagnétisme' (18 chars) 32 => 'Elettromagnetismo' (17 chars) 33 => 'Elektromagnetism' (16 chars) 34 => 'Eletromagnetismo' (16 chars) 35 => 'Lines' (5 chars) 36 => 'Geraden' (7 chars) 37 => 'Rechten' (7 chars) 38 => 'Droites' (7 chars) 39 => 'Rette' (5 chars) 40 => 'Linjer' (6 chars) 41 => 'Retas' (5 chars) 42 => 'Triangle' (8 chars) 43 => 'Dreieck' (7 chars) 44 => 'Driehoek' (8 chars) 45 => 'Triangle' (8 chars) 46 => 'Triangolo' (9 chars) 47 => 'Triangel' (8 chars) 48 => 'Triângulo' (10 chars) 49 => 'Youtube' (7 chars) 50 => 'Youtube' (7 chars) 51 => 'Youtube' (7 chars) 52 => 'Youtube' (7 chars) 53 => 'Youtube' (7 chars) 54 => 'Youtube' (7 chars) 55 => 'Youtube' (7 chars) 56 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 57 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 58 => 'Video | Geometri med TI-Nspire' (30 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Geometri med TI-Nspire' (30 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Utforska genom att rita punkter, linjer, trianglar och cirklar.' (63 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 8839 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_NS_Geometri_cirkel.JPG' (50 chars) name => 'Video_NS_Geometri_cirkel.JPG' (28 chars) originaluid => 8839 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=tC-pESMe9ZQ&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=7
' (91 chars) tags => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => 288 (integer) name => 'Linear Functions' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => 281 (integer) name => 'Circle' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => 267 (integer) name => 'Geometry' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 369 (integer) name => 'Electromagnetism' (16 chars) 5 => array(2 items) uid => 555 (integer) name => 'Lines' (5 chars) 6 => array(2 items) uid => 114 (integer) name => 'Triangle' (8 chars) 7 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '518' (3 chars) name => 'Lineare Funktionen' (18 chars) 1 => array(2 items) uid => '508' (3 chars) name => 'Kreise' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 3 => array(2 items) uid => '479' (3 chars) name => 'Geometrie' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '486' (3 chars) name => 'Elektromagnetismus' (18 chars) 5 => array(2 items) uid => '699' (3 chars) name => 'Geraden' (7 chars) 6 => array(2 items) uid => '584' (3 chars) name => 'Dreieck' (7 chars) 7 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-09-04' (10 chars) tags_3 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1546' (4 chars) name => 'Fonctions linéaires' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => '1539' (4 chars) name => 'Cercle' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '1527' (4 chars) name => 'Géométrie' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '1420' (4 chars) name => 'Electromagnétisme' (18 chars) 5 => array(2 items) uid => '1616' (4 chars) name => 'Droites' (7 chars) 6 => array(2 items) uid => '1462' (4 chars) name => 'Triangle' (8 chars) 7 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1102' (4 chars) name => 'Lineaire functies' (17 chars) 1 => array(2 items) uid => '1095' (4 chars) name => 'Circel' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) 3 => array(2 items) uid => '1084' (4 chars) name => 'Meetkunde' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '1164' (4 chars) name => 'Elektromagnetisme' (17 chars) 5 => array(2 items) uid => '1170' (4 chars) name => 'Rechten' (7 chars) 6 => array(2 items) uid => '999' (3 chars) name => 'Driehoek' (8 chars) 7 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1370' (4 chars) name => 'Linjära funktioner' (19 chars) 1 => array(2 items) uid => '1363' (4 chars) name => 'Cirkel' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '1351' (4 chars) name => 'Geometri' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1421' (4 chars) name => 'Elektromagnetism' (16 chars) 5 => array(2 items) uid => '1428' (4 chars) name => 'Linjer' (6 chars) 6 => array(2 items) uid => '1279' (4 chars) name => 'Triangel' (8 chars) 7 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p>Anv&auml;nd peksk&auml;rmen och musen f&ouml;r att rita punkter, linjer,
               trianglar, cirklar och mer samt b&ouml;rja enkelt utforska och uppt&auml;cka
                geometriska egenskaper</p>
' (179 chars) tags_4 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '2046' (4 chars) name => 'Funzioni lineari' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => '2039' (4 chars) name => 'Circonferenza' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '2027' (4 chars) name => 'Geometria' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '2096' (4 chars) name => 'Elettromagnetismo' (17 chars) 5 => array(2 items) uid => '2103' (4 chars) name => 'Rette' (5 chars) 6 => array(2 items) uid => '1954' (4 chars) name => 'Triangolo' (9 chars) 7 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1536019200000 (integer)
11 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2392' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(52 items) 0 => 'Functions' (9 chars) 1 => 'Funktionen' (10 chars) 2 => 'Functies' (8 chars) 3 => 'Fonctions' (9 chars) 4 => 'Funzioni' (8 chars) 5 => 'Funktioner' (10 chars) 6 => 'Função' (8 chars) 7 => 'Curriculum' (10 chars) 8 => 'Lehrplan' (8 chars) 9 => 'Curriculum' (10 chars) 10 => 'Programme scolaire' (18 chars) 11 => 'Curriculum' (10 chars) 12 => 'Läroplan' (9 chars) 13 => 'Currículo' (10 chars) 14 => 'Electricity' (11 chars) 15 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 16 => 'Elektriciteit' (13 chars) 17 => 'Electricité' (12 chars) 18 => 'Elettricità' (12 chars) 19 => 'Elektricitet' (12 chars) 20 => 'Eletricidade' (12 chars) 21 => 'Geometry' (8 chars) 22 => 'Geometrie' (9 chars) 23 => 'Meetkunde' (9 chars) 24 => 'Géométrie' (11 chars) 25 => 'Geometria' (9 chars) 26 => 'Geometri' (8 chars) 27 => 'Geometria' (9 chars) 28 => 'Electromagnetism' (16 chars) 29 => 'Elektromagnetismus' (18 chars) 30 => 'Elektromagnetisme' (17 chars) 31 => 'Electromagnétisme' (18 chars) 32 => 'Elettromagnetismo' (17 chars) 33 => 'Elektromagnetism' (16 chars) 34 => 'Eletromagnetismo' (16 chars) 35 => 'Triangle' (8 chars) 36 => 'Dreieck' (7 chars) 37 => 'Driehoek' (8 chars) 38 => 'Triangle' (8 chars) 39 => 'Triangolo' (9 chars) 40 => 'Triangel' (8 chars) 41 => 'Triângulo' (10 chars) 42 => 'Youtube' (7 chars) 43 => 'Youtube' (7 chars) 44 => 'Youtube' (7 chars) 45 => 'Youtube' (7 chars) 46 => 'Youtube' (7 chars) 47 => 'Youtube' (7 chars) 48 => 'Youtube' (7 chars) 49 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 50 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 51 => 'Video | Geometri med TI-Nspire' (30 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Geometri med TI-Nspire' (30 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Dynamisk utforskning av två trianglar.' (39 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 8846 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_NS_arean_f%C3%B6r_tv%C3%A5_trianglar.JPG' (68 chars) name => 'Video_NS_arean_för_två_trianglar.JPG' (38 chars) originaluid => 8846 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=BLbhMyc1AOA&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=14
' (92 chars) tags => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => 31 (integer) name => 'Functions' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => 922 (integer) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => 267 (integer) name => 'Geometry' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 369 (integer) name => 'Electromagnetism' (16 chars) 5 => array(2 items) uid => 114 (integer) name => 'Triangle' (8 chars) 6 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => '621' (3 chars) name => 'Funktionen' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1888' (4 chars) name => 'Lehrplan' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 3 => array(2 items) uid => '479' (3 chars) name => 'Geometrie' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '486' (3 chars) name => 'Elektromagnetismus' (18 chars) 5 => array(2 items) uid => '584' (3 chars) name => 'Dreieck' (7 chars) 6 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-09-04' (10 chars) tags_3 => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => '1184' (4 chars) name => 'Fonctions' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1572' (4 chars) name => 'Programme scolaire' (18 chars) 2 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '1527' (4 chars) name => 'Géométrie' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '1420' (4 chars) name => 'Electromagnétisme' (18 chars) 5 => array(2 items) uid => '1462' (4 chars) name => 'Triangle' (8 chars) 6 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => '963' (3 chars) name => 'Functies' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1019' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) 3 => array(2 items) uid => '1084' (4 chars) name => 'Meetkunde' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '1164' (4 chars) name => 'Elektromagnetisme' (17 chars) 5 => array(2 items) uid => '999' (3 chars) name => 'Driehoek' (8 chars) 6 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => '1237' (4 chars) name => 'Funktioner' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1447' (4 chars) name => 'Läroplan' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '1351' (4 chars) name => 'Geometri' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1421' (4 chars) name => 'Elektromagnetism' (16 chars) 5 => array(2 items) uid => '1279' (4 chars) name => 'Triangel' (8 chars) 6 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<div id="meta" class="style-scope ytd-watch-flexy"> <div id="meta-contents"
                class="style-scope ytd-watch-flexy"> <div id="container" class="style-scop
               e ytd-video-secondary-info-renderer"> <div id="content" class="style-scope
               ytd-expander"> <div id="description" class="style-scope ytd-video-secondary
               -info-renderer">Dynamisk utforskning runt arean f&ouml;r tv&aring; trianglar
                med en spets p&aring; en linje.</div> </div> </div> </div> </div> <div
                id="ticket-shelf" class="style-scope ytd-watch-flexy">&nbsp;</div> <div id
               ="merch-shelf" class="style-scope ytd-watch-flexy">&nbsp;</div> <div id="do
               nation-shelf" class="style-scope ytd-watch-flexy">&nbsp;</div> <div id="hea
               der" class="style-scope ytd-item-section-renderer">&nbsp;</div>
' (747 chars) tags_4 => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => '1916' (4 chars) name => 'Funzioni' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '2124' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '2027' (4 chars) name => 'Geometria' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '2096' (4 chars) name => 'Elettromagnetismo' (17 chars) 5 => array(2 items) uid => '1954' (4 chars) name => 'Triangolo' (9 chars) 6 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1536019200000 (integer)
12 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2369' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(31 items) 0 => 'Curriculum' (10 chars) 1 => 'Lehrplan' (8 chars) 2 => 'Curriculum' (10 chars) 3 => 'Programme scolaire' (18 chars) 4 => 'Curriculum' (10 chars) 5 => 'Läroplan' (9 chars) 6 => 'Currículo' (10 chars) 7 => 'Graphs' (6 chars) 8 => 'Graphen' (7 chars) 9 => 'Grafieken' (9 chars) 10 => 'Représentations graphiques' (27 chars) 11 => 'Grafici' (7 chars) 12 => 'Grafer' (6 chars) 13 => 'Gráficos' (9 chars) 14 => 'Linear Functions' (16 chars) 15 => 'Lineare Funktionen' (18 chars) 16 => 'Lineaire functies' (17 chars) 17 => 'Fonctions linéaires' (20 chars) 18 => 'Funzioni lineari' (16 chars) 19 => 'Linjära funktioner' (19 chars) 20 => 'Funções afins' (15 chars) 21 => 'Youtube' (7 chars) 22 => 'Youtube' (7 chars) 23 => 'Youtube' (7 chars) 24 => 'Youtube' (7 chars) 25 => 'Youtube' (7 chars) 26 => 'Youtube' (7 chars) 27 => 'Youtube' (7 chars) 28 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 29 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 30 => 'Video | Grafer med TI-Nspire' (29 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Grafer med TI-Nspire' (29 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Utforska grafiska linjära funktioner' (37 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 8769 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_Grapher_Linj%C3%A4ra_funktioner.JPG' (63 chars) name => 'Video_Grapher_Linjära_funktioner.JPG' (37 chars) originaluid => 8769 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=9x4VHjiGX2Y&index=1&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw
               _DvIq0VWW8a8l0I
' (91 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 922 (integer) name => 'Curriculum' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => 270 (integer) name => 'Graphs' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => 288 (integer) name => 'Linear Functions' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1888' (4 chars) name => 'Lehrplan' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '482' (3 chars) name => 'Graphen' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '518' (3 chars) name => 'Lineare Funktionen' (18 chars) 3 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-08-31' (10 chars) tags_3 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1572' (4 chars) name => 'Programme scolaire' (18 chars) 1 => array(2 items) uid => '1530' (4 chars) name => 'Représentations graphiques' (27 chars) 2 => array(2 items) uid => '1546' (4 chars) name => 'Fonctions linéaires' (20 chars) 3 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1019' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1087' (4 chars) name => 'Grafieken' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => '1102' (4 chars) name => 'Lineaire functies' (17 chars) 3 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1447' (4 chars) name => 'Läroplan' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1354' (4 chars) name => 'Grafer' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1370' (4 chars) name => 'Linjära funktioner' (19 chars) 3 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p>Utforska grafiskt linj&auml;ra funktioner: nollpunkter, sk&auml;rningar m
               ed y-axeln och sk&auml;rningspunkter f&ouml;r tv&aring; linj&auml;ra funktio
               ner</p>
' (159 chars) tags_4 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '2124' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '2030' (4 chars) name => 'Grafici' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '2046' (4 chars) name => 'Funzioni lineari' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1535673600000 (integer)
13 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2228' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 10 (integer) name => 'Belgium' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 52 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Standard YouTube license' (24 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(31 items) 0 => 'T3' (2 chars) 1 => 'T3' (2 chars) 2 => 'T3' (2 chars) 3 => 'T3' (2 chars) 4 => 'T3' (2 chars) 5 => 'T3' (2 chars) 6 => 'T3' (2 chars) 7 => 'Youtube' (7 chars) 8 => 'Youtube' (7 chars) 9 => 'Youtube' (7 chars) 10 => 'Youtube' (7 chars) 11 => 'Youtube' (7 chars) 12 => 'Youtube' (7 chars) 13 => 'Youtube' (7 chars) 14 => 'Data collection' (15 chars) 15 => 'Messwerterfassung' (17 chars) 16 => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 17 => 'Collecte de données' (20 chars) 18 => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 19 => 'Datainsamling' (13 chars) 20 => 'Recolha de dados' (16 chars) 21 => 'Electricity' (11 chars) 22 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 23 => 'Elektriciteit' (13 chars) 24 => 'Electricité' (12 chars) 25 => 'Elettricità' (12 chars) 26 => 'Elektricitet' (12 chars) 27 => 'Eletricidade' (12 chars) 28 => 'Franklin Neyt' (13 chars) 29 => 'Franklin Neyt' (13 chars) 30 => 'Update TI Innovator HUB' (23 chars) language => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Dutch' (5 chars) title => 'Update TI Innovator HUB' (23 chars) type => array(3 items) uid => 4 (integer) image => '' (0 chars) name => 'Links' (5 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 740 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Belgium' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Zelzate' (7 chars) www => 'http://www.olc-stem.be/' (23 chars) name => 'Franklin Neyt' (13 chars) iswebiste => TRUE email => 'franklin.neyt@skynet.be' (23 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 740 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Belgium' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Zelzate' (7 chars) www => 'http://www.olc-stem.be/' (23 chars) name => 'Franklin Neyt' (13 chars) iswebiste => TRUE email => 'franklin.neyt@skynet.be' (23 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => FALSE editors => array(empty) shortdescription => 'Instructies die je toelaten je TI HUB sketch te updaten zodat je deze kan ge
               bruiken in je TI Innovator Rover. Bevat de links naar de TI innovator HUB up
               date software en de laatste versie van de sketch
' (200 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 7802 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/innovatorhub.png' (38 chars) name => 'innovatorhub.png' (16 chars) originaluid => 7802 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 25 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=XXVCN9uAjiE' (43 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 741 (integer) name => 'T3' (2 chars) 1 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 298 (integer) name => 'Data collection' (15 chars) 3 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '948' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 1 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '527' (3 chars) name => 'Messwerterfassung' (17 chars) 3 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) tstamp => '2018-06-19' (10 chars) tags_3 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '950' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 1 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1554' (4 chars) name => 'Collecte de données' (20 chars) 3 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) tags_2 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '949' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 1 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '927' (3 chars) name => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 3 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1435' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 1 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1380' (4 chars) name => 'Datainsamling' (13 chars) 3 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) longdescription => '' (0 chars) tags_4 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '2110' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 1 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '2055' (4 chars) name => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 3 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 17 (integer) name => 'Other' (5 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1529366400000 (integer)
14 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1501' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2017' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 1 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 53 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Standard YouTube-Lizenz' (23 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(36 items) 0 => 'Parabola' (8 chars) 1 => 'Parabel' (7 chars) 2 => 'Parabolen' (9 chars) 3 => 'Parabole' (8 chars) 4 => 'Parabola' (8 chars) 5 => 'Parabel' (7 chars) 6 => 'Parábola' (9 chars) 7 => 'Standard form' (13 chars) 8 => 'Standaardvorm' (13 chars) 9 => 'Notation scientifique' (21 chars) 10 => 'Forma standard' (14 chars) 11 => 'Standardform' (12 chars) 12 => 'Forma canónica' (15 chars) 13 => 'Software' (8 chars) 14 => 'Software' (8 chars) 15 => 'Software' (8 chars) 16 => 'Logiciel' (8 chars) 17 => 'Software' (8 chars) 18 => 'Programvara' (11 chars) 19 => 'Software' (8 chars) 20 => 'Tutorial' (8 chars) 21 => 'Tutorial' (8 chars) 22 => 'Handleiding' (11 chars) 23 => 'Tutoriel' (8 chars) 24 => 'Tutorial' (8 chars) 25 => 'Handledning' (11 chars) 26 => 'Tutorial' (8 chars) 27 => 'Youtube' (7 chars) 28 => 'Youtube' (7 chars) 29 => 'Youtube' (7 chars) 30 => 'Youtube' (7 chars) 31 => 'Youtube' (7 chars) 32 => 'Youtube' (7 chars) 33 => 'Youtube' (7 chars) 34 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 35 => 'Tutorial OS Update über TI Nspire CX Dockingstation' (52 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Tutorial OS Update über TI Nspire CX Dockingstation' (52 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 512 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg_1.jpg' (27 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (4 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Ganz einfach funktioniert die Aktualisierung des Betriebssystems (OS) mehrer
               er TI-Nspire CX (CAS) Handhelds gleichzeitig über die TI-Nspire CX Dockings
               tation.
' (159 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4721 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video_screenshots/TI-Nspire_Docking_station_T3.PN
                     G
' (77 chars) name => 'TI-Nspire_Docking_station_T3.PNG' (32 chars) originaluid => 4721 (integer)
technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=EJ7Ir-Ev7QI' (43 chars) tags => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => 306 (integer) name => 'Parabola' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => 74 (integer) name => 'Standard form' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => 739 (integer) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 736 (integer) name => 'Tutorial' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '533' (3 chars) name => 'Parabel' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '740' (3 chars) name => 'Software' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '737' (3 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-03-04' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1560' (4 chars) name => 'Parabole' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1200' (4 chars) name => 'Notation scientifique' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '1622' (4 chars) name => 'Logiciel' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1621' (4 chars) name => 'Tutoriel' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1129' (4 chars) name => 'Parabolen' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '985' (3 chars) name => 'Standaardvorm' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '1116' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1122' (4 chars) name => 'Handleiding' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1385' (4 chars) name => 'Parabel' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1259' (4 chars) name => 'Standardform' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1434' (4 chars) name => 'Programvara' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1433' (4 chars) name => 'Handledning' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '' (0 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '2061' (4 chars) name => 'Parabola' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1939' (4 chars) name => 'Forma standard' (14 chars) 2 => array(2 items) uid => '2109' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2108' (4 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Biology' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Chemistry' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => 19 (integer) name => 'Computer Science' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => 17 (integer) name => 'Other' (5 chars) 4 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 5 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1520121600000 (integer)
15 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1502' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2017' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 1 (integer) sourcerelation => array(empty) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(30 items) 0 => 'Tutorial' (8 chars) 1 => 'Tutorial' (8 chars) 2 => 'Handleiding' (11 chars) 3 => 'Tutoriel' (8 chars) 4 => 'Tutorial' (8 chars) 5 => 'Handledning' (11 chars) 6 => 'Tutorial' (8 chars) 7 => 'Mathematical thinking' (21 chars) 8 => 'Mathematisches Denken' (21 chars) 9 => 'Wiskundig denken' (16 chars) 10 => 'Raisonnement mathématique' (26 chars) 11 => 'Pensiero matematico' (19 chars) 12 => 'Matematiskt tänkande' (21 chars) 13 => 'Pensamento matemático' (22 chars) 14 => 'Software' (8 chars) 15 => 'Software' (8 chars) 16 => 'Software' (8 chars) 17 => 'Logiciel' (8 chars) 18 => 'Software' (8 chars) 19 => 'Programvara' (11 chars) 20 => 'Software' (8 chars) 21 => 'Youtube' (7 chars) 22 => 'Youtube' (7 chars) 23 => 'Youtube' (7 chars) 24 => 'Youtube' (7 chars) 25 => 'Youtube' (7 chars) 26 => 'Youtube' (7 chars) 27 => 'Youtube' (7 chars) 28 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 29 => 'Tutorial OS Update von TI-Nspire CX (CAS) Handheld zu Handheld' (62 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Tutorial OS Update von TI-Nspire CX (CAS) Handheld zu Handheld' (62 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 512 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg_1.jpg' (27 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (4 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Ganz einfach funktioniert die Aktualisierung des Betriebssystems (OS) von TI
               -Nspire CX (CAS) Handheld zu TI-Nspire CX (CAS) Handheld.
' (133 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 7081 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/andere/Tutorial_OS_Update_Hand_to_Hand.
                     JPG
' (79 chars) name => 'Tutorial_OS_Update_Hand_to_Hand.JPG' (35 chars) originaluid => 7081 (integer)
technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=m8fsF4rSuDo' (43 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 736 (integer) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => 197 (integer) name => 'Mathematical thinking' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => 739 (integer) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '737' (3 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '693' (3 chars) name => 'Mathematisches Denken' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '740' (3 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-02-11' (10 chars) tags_3 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1621' (4 chars) name => 'Tutoriel' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1486' (4 chars) name => 'Raisonnement mathématique' (26 chars) 2 => array(2 items) uid => '1622' (4 chars) name => 'Logiciel' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1122' (4 chars) name => 'Handleiding' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1036' (4 chars) name => 'Wiskundig denken' (16 chars) 2 => array(2 items) uid => '1116' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1433' (4 chars) name => 'Handledning' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1304' (4 chars) name => 'Matematiskt tänkande' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '1434' (4 chars) name => 'Programvara' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '' (0 chars) tags_4 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '2108' (4 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1979' (4 chars) name => 'Pensiero matematico' (19 chars) 2 => array(2 items) uid => '2109' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Chemistry' (9 chars) 3 => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Biology' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 5 => array(2 items) uid => 19 (integer) name => 'Computer Science' (16 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1518307200000 (integer)
16 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1503' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2017' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 1 (integer) sourcerelation => array(empty) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(30 items) 0 => 'Tutorial' (8 chars) 1 => 'Tutorial' (8 chars) 2 => 'Handleiding' (11 chars) 3 => 'Tutoriel' (8 chars) 4 => 'Tutorial' (8 chars) 5 => 'Handledning' (11 chars) 6 => 'Tutorial' (8 chars) 7 => 'Exponential, Power and Trigonometric functions' (46 chars) 8 => 'Exponential-, Potenz-und Winkelfunktionen' (41 chars) 9 => 'Exponentiële -, Macht- en Goniometrische functies' (50 chars) 10 => 'Exponentielles ; Fonctions puissances et trigonométriques' (58 chars) 11 => 'Funzioni esponenziali; funzioni potenza e funzioni trigonometriche' (66 chars) 12 => 'Exponentiell; Potensfunktioner och Trigonometriska funktioner' (61 chars) 13 => 'Funções exponenciais, de potências e trigonométricas' (56 chars) 14 => 'Software' (8 chars) 15 => 'Software' (8 chars) 16 => 'Software' (8 chars) 17 => 'Logiciel' (8 chars) 18 => 'Software' (8 chars) 19 => 'Programvara' (11 chars) 20 => 'Software' (8 chars) 21 => 'Youtube' (7 chars) 22 => 'Youtube' (7 chars) 23 => 'Youtube' (7 chars) 24 => 'Youtube' (7 chars) 25 => 'Youtube' (7 chars) 26 => 'Youtube' (7 chars) 27 => 'Youtube' (7 chars) 28 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 29 => 'Tutorial TI Nspire CX (CAS) Student Software Installation' (57 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Tutorial TI Nspire CX (CAS) Student Software Installation' (57 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 512 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg_1.jpg' (27 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (4 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Ganz einfach funktioniert die Installation der TI-Nspire CX Student Software
                oder der TI-Nspire CX CAS Student Software auf Ihrem Computer.
' (139 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 7082 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/andere/Tutorial_TI_Nspire_Software.JPG' (75 chars) name => 'Tutorial_TI_Nspire_Software.JPG' (31 chars) originaluid => 7082 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=75O0zOMo4pM' (43 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 736 (integer) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => 253 (integer) name => 'Exponential, Power and Trigonometric functions' (46 chars) 2 => array(2 items) uid => 739 (integer) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '737' (3 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '469' (3 chars) name => 'Exponential-, Potenz-und Winkelfunktionen' (41 chars) 2 => array(2 items) uid => '740' (3 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-02-11' (10 chars) tags_3 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1621' (4 chars) name => 'Tutoriel' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1517' (4 chars) name => 'Exponentielles ; Fonctions puissances et trigonométriques' (58 chars) 2 => array(2 items) uid => '1622' (4 chars) name => 'Logiciel' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1122' (4 chars) name => 'Handleiding' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1074' (4 chars) name => 'Exponentiële -, Macht- en Goniometrische functies' (50 chars) 2 => array(2 items) uid => '1116' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1433' (4 chars) name => 'Handledning' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1341' (4 chars) name => 'Exponentiell; Potensfunktioner och Trigonometriska funktioner' (61 chars) 2 => array(2 items) uid => '1434' (4 chars) name => 'Programvara' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '' (0 chars) tags_4 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '2108' (4 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '2017' (4 chars) name => 'Funzioni esponenziali; funzioni potenza e funzioni trigonometriche' (66 chars) 2 => array(2 items) uid => '2109' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Chemistry' (9 chars) 3 => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Biology' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 5 => array(2 items) uid => 17 (integer) name => 'Other' (5 chars) 6 => array(2 items) uid => 19 (integer) name => 'Computer Science' (16 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1518307200000 (integer)
17 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1926' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2017' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(37 items) 0 => 'Functions' (9 chars) 1 => 'Funktionen' (10 chars) 2 => 'Functies' (8 chars) 3 => 'Fonctions' (9 chars) 4 => 'Funzioni' (8 chars) 5 => 'Funktioner' (10 chars) 6 => 'Função' (8 chars) 7 => 'STEM' (4 chars) 8 => 'MINT' (4 chars) 9 => 'STEM' (4 chars) 10 => 'STEM' (4 chars) 11 => 'STEM' (4 chars) 12 => 'STEM' (4 chars) 13 => 'STEM' (4 chars) 14 => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => 'TI-Innovator' (12 chars) 16 => 'TI-Innovator' (12 chars) 17 => 'TI-Innovator' (12 chars) 18 => 'TI-Innovator' (12 chars) 19 => 'TI-Innovator' (12 chars) 20 => 'TI-Innovator' (12 chars) 21 => 'Tips and tricks' (15 chars) 22 => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 23 => 'Tips en tricks' (14 chars) 24 => 'Trucs et astuces' (16 chars) 25 => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 26 => 'Tips och tricks' (15 chars) 27 => 'Dicas e truques' (15 chars) 28 => 'Youtube' (7 chars) 29 => 'Youtube' (7 chars) 30 => 'Youtube' (7 chars) 31 => 'Youtube' (7 chars) 32 => 'Youtube' (7 chars) 33 => 'Youtube' (7 chars) 34 => 'Youtube' (7 chars) 35 => 'Hans-Martin Hilbig' (18 chars) 36 => 'TI-Innovator System - re-boxed!' (31 chars) language => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'English' (7 chars) title => 'TI-Innovator System - re-boxed!' (31 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 662 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '1' (1 chars) city => 'Landshut' (8 chars) www => '' (0 chars) name => 'Hans-Martin Hilbig' (18 chars) iswebiste => FALSE email => 'hm-hilbig@web.de' (16 chars) describepublisher => '<p>Drone enthusiast &amp; MINT training volunteer.</p> <p>Get your kids to
                     code!</p>
' (87 chars) isemail => FALSE
activityfiles => array(empty) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Repackage the entire TI-Innovator System components into a single, sealable
               box for less than 10 Euros.
' (103 chars) images => array(empty) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 25 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=GwipNWjhyvk' (43 chars) tags => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => 31 (integer) name => 'Functions' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => 892 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => 351 (integer) name => 'Tips and tricks' (15 chars) 4 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '621' (3 chars) name => 'Funktionen' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '2116' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '487' (3 chars) name => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 4 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2017-12-06' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1184' (4 chars) name => 'Fonctions' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1578' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '1609' (4 chars) name => 'Trucs et astuces' (16 chars) 4 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '963' (3 chars) name => 'Functies' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1108' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '1163' (4 chars) name => 'Tips en tricks' (14 chars) 4 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1237' (4 chars) name => 'Funktioner' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1441' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '1419' (4 chars) name => 'Tips och tricks' (15 chars) 4 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p><span style="font-size: 12pt;">Want to get rid of the mess after a typica
               l STEM lab session? Here's a way to re-package the entire TI-Innovator Syste
               m into a single tidy box for less than 10 Euros.</span></p>
' (211 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1916' (4 chars) name => 'Funzioni' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '2115' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '2095' (4 chars) name => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 4 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 17 (integer) name => 'Other' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1512518400000 (integer)
18 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1924' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2017' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(37 items) 0 => 'STEM' (4 chars) 1 => 'MINT' (4 chars) 2 => 'STEM' (4 chars) 3 => 'STEM' (4 chars) 4 => 'STEM' (4 chars) 5 => 'STEM' (4 chars) 6 => 'STEM' (4 chars) 7 => 'TI-Innovator' (12 chars) 8 => 'TI-Innovator' (12 chars) 9 => 'TI-Innovator' (12 chars) 10 => 'TI-Innovator' (12 chars) 11 => 'TI-Innovator' (12 chars) 12 => 'TI-Innovator' (12 chars) 13 => 'TI-Innovator' (12 chars) 14 => 'Tips and tricks' (15 chars) 15 => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 16 => 'Tips en tricks' (14 chars) 17 => 'Trucs et astuces' (16 chars) 18 => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 19 => 'Tips och tricks' (15 chars) 20 => 'Dicas e truques' (15 chars) 21 => 'Various topics' (14 chars) 22 => 'Verschiedene Themen' (19 chars) 23 => 'Verschillende onderwerpen' (25 chars) 24 => 'Sujets Divers' (13 chars) 25 => 'Argomenti vari' (14 chars) 26 => 'Olika områden' (14 chars) 27 => 'Vários tópicos' (16 chars) 28 => 'Youtube' (7 chars) 29 => 'Youtube' (7 chars) 30 => 'Youtube' (7 chars) 31 => 'Youtube' (7 chars) 32 => 'Youtube' (7 chars) 33 => 'Youtube' (7 chars) 34 => 'Youtube' (7 chars) 35 => 'Hans-Martin Hilbig' (18 chars) 36 => 'TI-Innovator-System für MINT - viele Teile, trotzdem Ordnung!' (62 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'TI-Innovator-System für MINT - viele Teile, trotzdem Ordnung!' (62 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 662 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '1' (1 chars) city => 'Landshut' (8 chars) www => '' (0 chars) name => 'Hans-Martin Hilbig' (18 chars) iswebiste => FALSE email => 'hm-hilbig@web.de' (16 chars) describepublisher => '<p>Drone enthusiast &amp; MINT training volunteer.</p> <p>Get your kids to
                     code!</p>
' (87 chars) isemail => FALSE
activityfiles => array(empty) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Ordnung schaffen für all die vielen Kleinteile des TI-Innovator Systems.' (73 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 6051 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Thumb.jpg' (31 chars) name => 'Thumb.jpg' (9 chars) originaluid => 6051 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 25 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://youtu.be/RVPu-A3yX8c' (28 chars) tags => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => 892 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => 351 (integer) name => 'Tips and tricks' (15 chars) 3 => array(2 items) uid => 70 (integer) name => 'Various topics' (14 chars) 4 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '2116' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '487' (3 chars) name => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '640' (3 chars) name => 'Verschiedene Themen' (19 chars) 4 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2017-12-06' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1578' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1609' (4 chars) name => 'Trucs et astuces' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '1198' (4 chars) name => 'Sujets Divers' (13 chars) 4 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1108' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1163' (4 chars) name => 'Tips en tricks' (14 chars) 3 => array(2 items) uid => '982' (3 chars) name => 'Verschillende onderwerpen' (25 chars) 4 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1441' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1419' (4 chars) name => 'Tips och tricks' (15 chars) 3 => array(2 items) uid => '1257' (4 chars) name => 'Olika områden' (14 chars) 4 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p>Das TI-Innovator System begeistert Schler f&uuml;r die Welt des Programmi
               erens. Doch - wohin mit den vielen Kleinteilen vom TI-Innovator System? Das
               Video beschreibt eine L&ouml;sung f&uuml;r eine saubere, MINT-gerechte Verpa
               ckung des gesamten Systems f&uuml;r weniger als 10&euro;.</p>
' (289 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '2115' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '2095' (4 chars) name => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 3 => array(2 items) uid => '1937' (4 chars) name => 'Argomenti vari' (14 chars) 4 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1512518400000 (integer)
19 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1457' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2015' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 1 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(37 items) 0 => 'Software' (8 chars) 1 => 'Software' (8 chars) 2 => 'Software' (8 chars) 3 => 'Logiciel' (8 chars) 4 => 'Software' (8 chars) 5 => 'Programvara' (11 chars) 6 => 'Software' (8 chars) 7 => 'Curriculum' (10 chars) 8 => 'Lehrplan' (8 chars) 9 => 'Curriculum' (10 chars) 10 => 'Programme scolaire' (18 chars) 11 => 'Curriculum' (10 chars) 12 => 'Läroplan' (9 chars) 13 => 'Currículo' (10 chars) 14 => 'Tutorial' (8 chars) 15 => 'Tutorial' (8 chars) 16 => 'Handleiding' (11 chars) 17 => 'Tutoriel' (8 chars) 18 => 'Tutorial' (8 chars) 19 => 'Handledning' (11 chars) 20 => 'Tutorial' (8 chars) 21 => 'Geometry' (8 chars) 22 => 'Geometrie' (9 chars) 23 => 'Meetkunde' (9 chars) 24 => 'Géométrie' (11 chars) 25 => 'Geometria' (9 chars) 26 => 'Geometri' (8 chars) 27 => 'Geometria' (9 chars) 28 => 'Youtube' (7 chars) 29 => 'Youtube' (7 chars) 30 => 'Youtube' (7 chars) 31 => 'Youtube' (7 chars) 32 => 'Youtube' (7 chars) 33 => 'Youtube' (7 chars) 34 => 'Youtube' (7 chars) 35 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 36 => 'Tutorial OS Update über TI Nspire CX (CAS) Student Software' (60 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Tutorial OS Update über TI Nspire CX (CAS) Student Software' (60 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 512 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg_1.jpg' (27 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (4 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Aktualisierung des Betriebssystems des TI-Nspire CX (CAS) Handhelds über di
               e TI-Nspire CX (CAS) Student Software
' (113 chars) images => array(empty) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/embed/OwWZ4CBHzn8' (41 chars) tags => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => 739 (integer) name => 'Software' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => 922 (integer) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => 736 (integer) name => 'Tutorial' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 267 (integer) name => 'Geometry' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '740' (3 chars) name => 'Software' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1888' (4 chars) name => 'Lehrplan' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '737' (3 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '479' (3 chars) name => 'Geometrie' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2017-04-06' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1622' (4 chars) name => 'Logiciel' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1572' (4 chars) name => 'Programme scolaire' (18 chars) 2 => array(2 items) uid => '1621' (4 chars) name => 'Tutoriel' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1527' (4 chars) name => 'Géométrie' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1116' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1019' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '1122' (4 chars) name => 'Handleiding' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1084' (4 chars) name => 'Meetkunde' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1434' (4 chars) name => 'Programvara' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1447' (4 chars) name => 'Läroplan' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => '1433' (4 chars) name => 'Handledning' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1351' (4 chars) name => 'Geometri' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => 'Ganz einfach funktioniert... die Aktualisierung des Betriebssystems des TI-N
               spire CX (CAS) Handhelds über die TI-Nspire CX (CAS) Student Software. Folg
               en Sie Schritt für Schritt der Anleitung im Video.
' (203 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '2109' (4 chars) name => 'Software' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '2124' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '2108' (4 chars) name => 'Tutorial' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2027' (4 chars) name => 'Geometria' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Chemistry' (9 chars) 3 => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Biology' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 5 => array(2 items) uid => 17 (integer) name => 'Other' (5 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1491436800000 (integer)
technologyRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (6 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=11, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 11 (integer) _localizedUid => 17 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 11 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Graphikrechner/GTR (TI-84 Familie)' (34 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 13 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Messwerterfassung' (17 chars) notshowlive => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=25, pid=94) name => 'TI-Innovator' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 25 (integer) _localizedUid => 26 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 25 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'TI-Nspire Technologie' (21 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 14 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'wissenschaftliche Schulrechner' (30 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 12 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) topicRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (7 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=17, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 17 (integer) _localizedUid => 18 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 17 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Biologie' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Chemie' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=19, pid=94) name => 'Informatik' (10 chars) notshowlive => FALSE uid => 19 (integer) _localizedUid => 20 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 19 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Mathematik' (10 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=13, pid=94) name => 'MINT' (4 chars) notshowlive => FALSE uid => 13 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 13 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Physik' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) typeRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (4 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Links' (5 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/URL.jpg" width="
            50" height="" /></td><td><div class="indent">Aktuell keine weiterführenden
            Links vorhanden.<br />Besuchen Sie uns auf: <a href="http://www.t3europe.eu/
            links" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Opens externa
            l link in new window" data-htmlarea-external="1">T³ Europe Links</a></div><
            /td></tr></tbody></table>&nbsp;
' (411 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Online Training' (15 chars) description => '<table summary="" cellspacing="3" cellpadding="" dir="ltr"><tbody><tr><td><i
            mg src="/fileadmin/t3-europe/Images/Webinar.jpg" width="50" height="" /></td
            ><td><div class="indent"><p>&nbsp;Aktuell keine Online Trainings .<br />&nbs
            p;Besuchen Sie uns unter: <a href="https://education.ti.com/en/us/profession
            al-development/webinars/ondemand" target="_blank" title="Opens external link
             in new window" data-htmlarea-external="1">T³ US Webinars</a>&nbsp;<br />&n
            bsp;oder besuchen Sie&nbsp; <a href="https://education.ti.com/de/professiona
            l-development/veranstaltungen" target="_blank" data-htmlarea-external="1">ak
            tuelle Veranstaltungen</a><a href="https://education.ti.com/de/professional-
            development/veranstaltungen" target="_blank" data-htmlarea-external="1" styl
            e="background-color: rgb(255, 255, 255);"></a></p></div></td></tr></tbody></
            table>
' (842 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000004d68756f000000007621dac6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4709, pid=94) originalFileIdentifier => 3896 (integer) uidLocal => NULL uid => 4709 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4709 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4709 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 2 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer)
2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Unterrichtsmaterialien' (22 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="http://t3europe.dd-c.com//fileadmin/t3-europ
            e/Images/Activity.jpg" width="50" /></td><td><div class="indent">Aktuell kei
            ne Unterichtsmaterialien vorhanden.<br />Besuchen Sie uns auf: <a href="http
            s://education.ti.com/en/us/activity/search/advanced" target="_blank" class="
            external-link-new-window" title="Opens external link in new window" data-htm
            larea-external="1">TI Classroom Activities</a></div></td></tr></tbody></tabl
            e>&nbsp;
' (464 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000004d6874ad000000007621dac6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4707, pid=94) originalFileIdentifier => 3901 (integer) uidLocal => NULL uid => 4707 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4707 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4707 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer)
3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Videos' (6 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg" width
            ="50" height="" /></td><td><div class="indent">Aktuell keine Videos vorhande
            n.<br />Besuchen Sie unseren: <a href="https://www.youtube.com/user/TIedtech
            DE" target="_blank" title="Opens external link in new window" data-htmlarea-
            external="1">TI Youtube Channels</a></div></td></tr></tbody></table> .
' (374 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000004d6874a9000000007621dac6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=5980, pid=94) originalFileIdentifier => 3899 (integer) uidLocal => NULL uid => 5980 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 5980 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5980 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer)
countryRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (15 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=14, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d6874fa000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=6, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000004d68744d000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=1, pid=0) title => 'Redakteur' (9 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000004d687448000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=2, pid=0) title => 'basic-rights' (12 chars) description => 'basic-rights are only to give all users rights to pages here is nothin in A
                        ccess List activated and Mounts are setup
' (117 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 0 (integer)
000000004d687445000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=3, pid=0) title => 'resource-editor' (15 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000004d687442000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) title => 'Country Group' (13 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000004d68745f000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) title => 't3europe_basic' (14 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000004d68745c000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=8, pid=0) title => 'Country Edit Content' (20 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 8 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 8 (integer)modified pid => 0 (integer)
userName => 'koen.stulens' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'k-stulens@ti.com' (16 chars) realName => 'Koen Stulens' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T20:53:49+01:00, 1544730829) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 6 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 6 (integer)modified pid => 0 (integer)
000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4' (9 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000004d68744d000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000004d687448000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000004d687445000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000004d687442000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000004d68745f000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000004d68745c000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'stephan.griebel' (15 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 's-griebel@ti.com' (16 chars) realName => 'Stephan' (7 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-06-25T15:11:06+02:00, 1529932266) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer)
uid => 14 (integer) _localizedUid => 17 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 14 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=33, pid=94) name => 'Australien' (10 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000004d6874fa000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 33 (integer) _localizedUid => 40 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=10, pid=94) name => 'Belgien' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d6874fa000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 10 (integer) _localizedUid => 12 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 10 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Deutschland' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000004d68746e000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=7, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d687448000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000004d687445000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'rainer.geyer' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hrgeyer@t-online.de' (19 chars) realName => 'Heinz Rainer Geyer' (18 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-09-19T13:33:39+02:00, 1537356819) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 7 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 7 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000004d687469000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=48, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d687448000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000004d687445000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) realName => 'Hubert Langlotz' (15 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-12-28T18:17:40+01:00, 1514481460) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 48 (integer) _localizedUid => 48 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 48 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000004d687464000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=49, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d687448000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000004d687445000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) realName => 'Ulrich Lampe' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-11T18:00:47+01:00, 1544547647) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 49 (integer) _localizedUid => 49 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 49 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=15, pid=94) name => 'Frankreich' (10 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d68747c000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=33, pid=0) allowedLanguages => '0,3' (3 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d687448000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000004d687445000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'marthe.pariset' (14 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'm-pariset@ti.com' (16 chars) realName => 'Marthe Pariset' (14 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-10-18T17:19:47+02:00, 1508339987) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 33 (integer) _localizedUid => 33 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 15 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 15 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=105, pid=94) name => 'Italien' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000004d687474000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=42, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000004d68744d000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000004d687448000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000004d687445000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000004d687442000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000004d68745f000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000004d68745c000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'christof.deiwiks' (16 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'c-deiwiks@ti.com' (16 chars) realName => 'Christof' (8 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T17:25:22+01:00, 1544718322) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 42 (integer) _localizedUid => 42 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 42 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 105 (integer) _localizedUid => 106 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 105 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=88, pid=94) name => 'Kanada' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 88 (integer) _localizedUid => 89 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 88 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=65, pid=94) name => 'Naher Osten' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 65 (integer) _localizedUid => 66 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 65 (integer)modified pid => 94 (integer) 8 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Niederlande' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d6874fa000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 2 (integer) _localizedUid => 9 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 9 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Österreich' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d68746e000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=7, pid=0) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 10 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=37, pid=94) name => 'Portugal' (8 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000004d6874fa000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 37 (integer) _localizedUid => 44 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 37 (integer)modified pid => 94 (integer) 11 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=38, pid=94) name => 'Schweden' (8 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000004d6874fa000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 38 (integer) _localizedUid => 45 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 38 (integer)modified pid => 94 (integer) 12 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Schweiz' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d687b9a000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000004d68744d000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000004d687448000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000004d687445000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000004d68745f000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) userName => 'ddc-admin' (9 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hjung.ddc@gmail.com' (19 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-12T10:50:10+01:00, 1544608210) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 5 (integer) _localizedUid => 11 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 13 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=39, pid=94) name => 'Türkei' (7 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000004d6874fa000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 39 (integer) _localizedUid => 46 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 39 (integer)modified pid => 94 (integer) 14 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=61, pid=94) name => 'USA' (3 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (3 items) 000000004d6874fa000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000004d687432000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000004d687baf000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=51, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000004d687442000000007621dac6 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) userName => 'usa.approval' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'dsantucci@ti.com' (16 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-04T19:41:31+01:00, 1543948891) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 51 (integer) _localizedUid => 51 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 51 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 61 (integer) _localizedUid => 62 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 61 (integer)modified pid => 94 (integer)
languageRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (8 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Deutsch' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Englisch' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Französisch' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=71, pid=94) name => 'Italienisch' (11 chars) notshowlive => FALSE uid => 71 (integer) _localizedUid => 72 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 71 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Niederländisch' (15 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=20, pid=94) name => 'Portugiesisch' (13 chars) notshowlive => TRUE uid => 20 (integer) _localizedUid => 26 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 20 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=21, pid=94) name => 'Swedisch' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 21 (integer) _localizedUid => 27 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 21 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=22, pid=94) name => 'Türkisch' (9 chars) notshowlive => TRUE uid => 22 (integer) _localizedUid => 28 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 22 (integer)modified pid => 94 (integer) total => 27 (integer) from => 0 (integer) size => 20 (integer) page => 1 (integer) q => '' (0 chars) lang => NULL
Materialien: TI Unterrichtsmaterialien

Gesamte Ressourcen (27) |

Video | Widget "Rita i fysik"

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter:  Acceleration, Engineering, STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Formler och mönster

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Software, Curriculum, Tutorial, Geometry, Youtube

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

Update TI Innovator HUB

Verlag: Franklin Neyt

Autor: Franklin Neyt

Fach:  Other

Schlagwörter:  T3, Youtube, Data collection, Electricity

Instructies die je toelaten je TI HUB sketch te updaten zodat je deze kan gebruiken in je TI Innovator Rover. Bevat de links naar de TI innovator HUB update software en de laatste versie va...

Tutorial OS Update über TI Nspire CX Dockingstation

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Biology, Chemistry, Computer Science, Other, Physics, STEM

Schlagwörter:  Parabola, Standard form, Software, Tutorial, Youtube

Ganz einfach funktioniert die Aktualisierung des Betriebssystems (OS) mehrerer TI-Nspire CX (CAS) Handhelds gleichzeitig über die TI-Nspire CX Dockingstation.

Tutorial OS Update von TI-Nspire CX (CAS) Handheld zu Handheld

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM, Computer Science

Schlagwörter:  Tutorial, Mathematical thinking, Software, Youtube

Ganz einfach funktioniert die Aktualisierung des Betriebssystems (OS) von TI-Nspire CX (CAS) Handheld zu TI-Nspire CX (CAS) Handheld.

Tutorial TI Nspire CX (CAS) Student Software Installation

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM, Other, Computer Science

Schlagwörter:  Tutorial, Exponential, Power and Trigonometric functions, Software, Youtube

Ganz einfach funktioniert die Installation der TI-Nspire CX Student Software oder der TI-Nspire CX CAS Student Software auf Ihrem Computer.

TI-Innovator System - re-boxed!

Autor: Hans-Martin Hilbig

Fach:  Other, STEM

Schlagwörter:  Functions, STEM, TI-Innovator, Tips and tricks, Youtube

Repackage the entire TI-Innovator System components into a single, sealable box for less than 10 Euros.

TI-Innovator-System für MINT - viele Teile, trotzdem Ordnung!

Autor: Hans-Martin Hilbig

Fach:  STEM

Schlagwörter:  STEM, TI-Innovator, Tips and tricks, Various topics, Youtube

Ordnung schaffen für all die vielen Kleinteile des TI-Innovator Systems.

Tutorial OS Update über TI Nspire CX (CAS) Student Software

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM, Other

Schlagwörter:  Software, Curriculum, Tutorial, Geometry, Youtube

Aktualisierung des Betriebssystems des TI-Nspire CX (CAS) Handhelds über die TI-Nspire CX (CAS) Student Software