Gesamte Ressourcen (22) |

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Stochastics, Coding, 3D Geometry, Curriculum, Number, Programming, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Naturwissenschaftlichen Phänomenen auf der Spur

Autor: T³ Deutschland

Fach:  Chemistry, Physics

Schlagwörter: Number, Mathematical thinking, T3

Das vorliegende Material mit vielen Aufgaben greift Alltagsprobleme, wie z. B. das Herstellen von
Kältemischungen, Abkühlvorgänge unter Verwendung verschiedener Isolierungen und
Lichtausb...

Spielend Mathe lernen mit dem Little Professor

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Mathematical thinking, Number

Das Heft enthält lebendige Übungsaufgaben in den vier Grundrechenarten. Die Spielbögen motivieren dauerhaft zum Rechentraining. So macht Lernen Spaß!

Ekvationer med variabler på båda sidor

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Exercise, Geometry, Number, Variables

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Summa och differens

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Number

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Upprepade beräkningar

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Exercise, Number

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Tallinjen

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Number

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

A0 pappret

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Functions, Number

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Fibonaccis talföljd

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Number, Numeric Integration

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Four fours

Autor: T³ United Kingdom

Schlagwörter: Arithmetic, Number

Calculate each of the integers 1 to 100 using the digit 4 exactly four times.
(Includes video)

Handleiding TI-Nspire CX

Autor: Epi van Winsen

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

TI-Nspire CX, een zeer krachtig leermiddel. wiskundesoftware.
Wiskunde-tools altijd en overal beschikbaar, ook voor huiswerk en toetsen.

Natuurkunde met TI-Nspire

Autor: Cathy Baars

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Experimenten en Simulaties Natuurkundelessen