Gesamte Ressourcen (10) |

Tutorial respiratie en fotosynthese experimenten

Autor: Natalie Dirckx

Fach:  Biology

Schlagwörter:  Biology, Circle, Experiment, Modelling,, Tangent, T3

Respiratie en fotosynthese onderzoeken bij planten met een CO2-sensor

Raaklijn TI-84 Plus CE-T

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Tangent

Functies en Grafieken

Utforska cirkelns ekvation

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Tangent, Trigonometry

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.

Ringa in en cirkel

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Circle, Computer Algebra, Tangent

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Tangente avec la TI-83 Premium CE

Autor: Texas Instruments France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Equations, Tangent, Curve fitting, Graphing

Recherche de l'équation de la tangente à une courbe en un point d'abscisse donné.

Application PolySmlt 2 - TI-83 Premium CE

Autor: T³ France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Simultaneous equations, Tangent, Solving equations, Linear Algebra

Utilisation de l'application PolySmlt2 pour résoudre des polynômes et des systèmes d'équation linéaires.