Gesamte Ressourcen (8) |

Are Mathematical and Scientific Models different?

Autor: Ian Galloway

Fach:  STEM

Schlagwörter: Modelling, Parabola, Physics, Quadratic, Software, Tangent, Vector calculus

Using the fitting of curves to cables this activity examines the nature of scientific and mathematical modeling. Either student instruction or CPD for professionals.

Raaklijn TI-84 Plus CE-T

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Tangent

Functies en Grafieken

Ringa in en cirkel

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circle, Computer Algebra, Tangent

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Utforska cirkelns ekvation

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Tangent, Trigonometry

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.