Extbase Variable Dump
array(14 items)
  settings => array(8 items)
   storagePid => '101,94' (6 chars)
   deVersion => 'www.ti-unterrichtsmaterialien.net' (33 chars)
   leftrecordcount => '5' (1 chars)
   rightrecordCount => '3' (1 chars)
   linkPage => '444' (3 chars)
   linkText => 'TERM OF USE' (11 chars)
   language => '2' (1 chars)
   flexform => array(4 items)
     userDetailPage => '' (0 chars)
     moreRecords => '' (0 chars)
     lang => '2' (1 chars)
     country => '1' (1 chars)
  cpid => 95 (integer)
  results => array(1 item)
   0 => array(6 items)
     _index => 'resources' (9 chars)
     _type => 'resource' (8 chars)
     _id => '2584' (4 chars)
     _score => NULL
     _source => array(29 items)
      dateyear => '2018' (4 chars)
      country => array(2 items)
        uid => 38 (integer)
        name => 'Sweden' (6 chars)
      urltype => 0 (integer)
      sourcerelation => array(3 items)
        uid => 25 (integer)
        description => '' (0 chars)
        title => 'Publisher specific license' (26 chars)
      attachments => array(empty)
      hidden => 0 (integer)
      title_suggest => array(40 items)
        0 => 'Acceleration' (12 chars)
        1 => 'Beschleunigung' (14 chars)
        2 => 'Versnelling' (11 chars)
        3 => 'Accélération' (14 chars)
        4 => 'Accelerazione' (13 chars)
        5 => 'Acceleration' (12 chars)
        6 => 'Aceleração' (12 chars)
        7 => 'Engineering' (11 chars)
        8 => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars)
        9 => 'Graphing' (8 chars)
        10 => 'Graphen zeichnen' (16 chars)
        11 => 'Grafische voorstelling' (22 chars)
        12 => 'Représentation graphique' (25 chars)
        13 => 'Rappresentazione grafica' (24 chars)
        14 => 'Grafritning' (11 chars)
        15 => 'Grafico' (7 chars)
        16 => 'Physics' (7 chars)
        17 => 'Physik' (6 chars)
        18 => 'Fysica' (6 chars)
        19 => 'Physique' (8 chars)
        20 => 'Fisica' (6 chars)
        21 => 'Fysik' (5 chars)
        22 => 'Física' (7 chars)
        23 => 'Powers and roots' (16 chars)
        24 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars)
        25 => 'Machten en wortels' (18 chars)
        26 => 'Puissances et racines' (21 chars)
        27 => 'Potenze e radici' (16 chars)
        28 => 'Potenser och rötter' (20 chars)
        29 => 'Potências e raízes' (20 chars)
        30 => 'StudyCard' (9 chars)
        31 => 'StudyCards' (10 chars)
        32 => 'StudyCard' (9 chars)
        33 => 'StudyCard' (9 chars)
        34 => 'StudyCard' (9 chars)
        35 => 'StudyCard' (9 chars)
        36 => 'StudyCard' (9 chars)
        37 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
        38 => 'T³ Sverige' (11 chars)
        39 => 'Widget exempel - Kraft-figurer och grafer - TI-Nspire teknik' (60 chars)
      language => array(2 items)
        uid => 21 (integer)
        name => 'Swedish' (7 chars)
      title => 'Widget exempel - Kraft-figurer och grafer - TI-Nspire teknik' (60 chars)
      type => array(3 items)
        uid => 1 (integer)
        image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars)
        name => 'Activities' (10 chars)
      feuseruid => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 747 (integer)
         image => '' (0 chars)
         country => '' (0 chars)
         authortype => '0' (1 chars)
         city => '' (0 chars)
         www => '' (0 chars)
         name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
         iswebiste => FALSE
         email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars)
         describepublisher => '
' (2 chars)
         isemail => FALSE
      activityfiles => array(1 item)
        0 => array(5 items)
         uid => 10346 (integer)
         sortingForeign => 1 (integer)
         publicurl => 'fileadmin/user_upload/Exempel_Kraft_graf.tns' (44 chars)
         name => 'Exempel_Kraft_graf.tns' (22 chars)
         originaluid => 10346 (integer)
      publishers => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 741 (integer)
         image => '' (0 chars)
         country => 'Sweden' (6 chars)
         authortype => '2' (1 chars)
         city => 'Stockholm' (9 chars)
         www => 'http://t3sverige.se' (19 chars)
         name => 'T³ Sverige' (11 chars)
         iswebiste => TRUE
         email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars)
         describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => 'Exempel med kraft och grafer' (28 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10345 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Bild_Kraftfigurer_o_Grafer.png' (52 chars) name => 'Bild_Kraftfigurer_o_Grafer.png' (30 chars) originaluid => 10345 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 233 (integer) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 1860 (integer) name => 'Engineering' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 552 (integer) name => 'Graphing' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) 5 => array(2 items) uid => 328 (integer) name => 'StudyCard' (9 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '453' (3 chars) name => 'Beschleunigung' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1895' (4 chars) name => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 2 => array(2 items) uid => '696' (3 chars) name => 'Graphen zeichnen' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 5 => array(2 items) uid => '505' (3 chars) name => 'StudyCards' (10 chars) tstamp => '2018-11-26' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1504' (4 chars) name => 'Accélération' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1613' (4 chars) name => 'Représentation graphique' (25 chars) 2 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) 4 => array(2 items) uid => '1595' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1059' (4 chars) name => 'Versnelling' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1168' (4 chars) name => 'Grafische voorstelling' (22 chars) 2 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) 4 => array(2 items) uid => '1149' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1326' (4 chars) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1425' (4 chars) name => 'Grafritning' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 3 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) 4 => array(2 items) uid => '1405' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) longdescription => '<p>Detta &auml;r ett f&auml;rdigt exempel som &auml;r gjort med hj&auml;lp a
               v Appen: Rita symboler i fysik och matematik.</p> <p>Utvecklare och skapare
                av denna App &auml;r Olli Karkkulainen (l&auml;rare och T<sup>3</sup> instr
               ukt&ouml;r i Finland)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=uLTDX
               mHn7xk&amp;list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VWW8a8l0I&amp;index=23" target="_bl
               ank">Se video som exemel</a>.</p>
' (413 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '2003' (4 chars) name => 'Accelerazione' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '2100' (4 chars) name => 'Rappresentazione grafica' (24 chars) 2 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) 4 => array(2 items) uid => '2081' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1543190400000 (integer)
technologyRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (6 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=11, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 11 (integer) _localizedUid => 17 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 11 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Graphikrechner/GTR (TI-84 Familie)' (34 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 13 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Messwerterfassung' (17 chars) notshowlive => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=25, pid=94) name => 'TI-Innovator' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 25 (integer) _localizedUid => 26 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 25 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'TI-Nspire Technologie' (21 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 14 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'wissenschaftliche Schulrechner' (30 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 12 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) topicRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (7 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=17, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 17 (integer) _localizedUid => 18 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 17 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Biologie' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Chemie' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=19, pid=94) name => 'Informatik' (10 chars) notshowlive => FALSE uid => 19 (integer) _localizedUid => 20 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 19 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Mathematik' (10 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=13, pid=94) name => 'MINT' (4 chars) notshowlive => FALSE uid => 13 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 13 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Physik' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) typeRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (4 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Links' (5 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/URL.jpg" width="
            50" height="" /></td><td><div class="indent">Aktuell keine weiterführenden
            Links vorhanden.<br />Besuchen Sie uns auf: <a href="http://www.t3europe.eu/
            links" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Opens externa
            l link in new window" data-htmlarea-external="1">T³ Europe Links</a></div><
            /td></tr></tbody></table>&nbsp;
' (411 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Online Training' (15 chars) description => '<table summary="" cellspacing="3" cellpadding="" dir="ltr"><tbody><tr><td><i
            mg src="/fileadmin/t3-europe/Images/Webinar.jpg" width="50" height="" /></td
            ><td><div class="indent"><p>&nbsp;Aktuell keine Online Trainings .<br />&nbs
            p;Besuchen Sie uns unter: <a href="https://education.ti.com/en/us/profession
            al-development/webinars/ondemand" target="_blank" title="Opens external link
             in new window" data-htmlarea-external="1">T³ US Webinars</a>&nbsp;<br />&n
            bsp;oder besuchen Sie&nbsp; <a href="https://education.ti.com/de/professiona
            l-development/veranstaltungen" target="_blank" data-htmlarea-external="1">ak
            tuelle Veranstaltungen</a><a href="https://education.ti.com/de/professional-
            development/veranstaltungen" target="_blank" data-htmlarea-external="1" styl
            e="background-color: rgb(255, 255, 255);"></a></p></div></td></tr></tbody></
            table>
' (842 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000003a109aff000000007bfe92dd => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4709, pid=94) originalFileIdentifier => 3896 (integer) uidLocal => NULL uid => 4709 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4709 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4709 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 2 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer)
2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Unterrichtsmaterialien' (22 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="http://t3europe.dd-c.com//fileadmin/t3-europ
            e/Images/Activity.jpg" width="50" /></td><td><div class="indent">Aktuell kei
            ne Unterichtsmaterialien vorhanden.<br />Besuchen Sie uns auf: <a href="http
            s://education.ti.com/en/us/activity/search/advanced" target="_blank" class="
            external-link-new-window" title="Opens external link in new window" data-htm
            larea-external="1">TI Classroom Activities</a></div></td></tr></tbody></tabl
            e>&nbsp;
' (464 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000003a109a41000000007bfe92dd => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4707, pid=94) originalFileIdentifier => 3901 (integer) uidLocal => NULL uid => 4707 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4707 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4707 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer)
3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Videos' (6 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg" width
            ="50" height="" /></td><td><div class="indent">Aktuell keine Videos vorhande
            n.<br />Besuchen Sie unseren: <a href="https://www.youtube.com/user/TIedtech
            DE" target="_blank" title="Opens external link in new window" data-htmlarea-
            external="1">TI Youtube Channels</a></div></td></tr></tbody></table> .
' (374 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000003a109a45000000007bfe92dd => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=5980, pid=94) originalFileIdentifier => 3899 (integer) uidLocal => NULL uid => 5980 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 5980 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5980 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer)
countryRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (15 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=14, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a109a1a000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=6, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000003a1095e7000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=1, pid=0) title => 'Redakteur' (9 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000003a1095ec000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=2, pid=0) title => 'basic-rights' (12 chars) description => 'basic-rights are only to give all users rights to pages here is nothin in A
                        ccess List activated and Mounts are setup
' (117 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 0 (integer)
000000003a1095ef000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=3, pid=0) title => 'resource-editor' (15 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000003a1095f2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) title => 'Country Group' (13 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000003a1095f5000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) title => 't3europe_basic' (14 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000003a1095f8000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=8, pid=0) title => 'Country Edit Content' (20 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 8 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 8 (integer)modified pid => 0 (integer)
userName => 'koen.stulens' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'k-stulens@ti.com' (16 chars) realName => 'Koen Stulens' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T20:53:49+01:00, 1544730829) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 6 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 6 (integer)modified pid => 0 (integer)
000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4' (9 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000003a1095e7000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000003a1095ec000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000003a1095ef000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000003a1095f2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000003a1095f5000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000003a1095f8000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'stephan.griebel' (15 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 's-griebel@ti.com' (16 chars) realName => 'Stephan' (7 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-06-25T15:11:06+02:00, 1529932266) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer)
uid => 14 (integer) _localizedUid => 17 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 14 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=33, pid=94) name => 'Australien' (10 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000003a109a1a000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 33 (integer) _localizedUid => 40 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=10, pid=94) name => 'Belgien' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a109a1a000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 10 (integer) _localizedUid => 12 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 10 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Deutschland' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000003a109586000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=7, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a1095ec000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000003a1095ef000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'rainer.geyer' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hrgeyer@t-online.de' (19 chars) realName => 'Heinz Rainer Geyer' (18 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-09-19T13:33:39+02:00, 1537356819) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 7 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 7 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000003a10958b000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=48, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a1095ec000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000003a1095ef000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) realName => 'Hubert Langlotz' (15 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-12-28T18:17:40+01:00, 1514481460) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 48 (integer) _localizedUid => 48 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 48 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000003a109590000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=49, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a1095ec000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000003a1095ef000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) realName => 'Ulrich Lampe' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-11T18:00:47+01:00, 1544547647) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 49 (integer) _localizedUid => 49 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 49 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=15, pid=94) name => 'Frankreich' (10 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a109598000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=33, pid=0) allowedLanguages => '0,3' (3 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a1095ec000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000003a1095ef000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'marthe.pariset' (14 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'm-pariset@ti.com' (16 chars) realName => 'Marthe Pariset' (14 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-10-18T17:19:47+02:00, 1508339987) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 33 (integer) _localizedUid => 33 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 15 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 15 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=105, pid=94) name => 'Italien' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000003a1095a0000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=42, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000003a1095e7000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000003a1095ec000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000003a1095ef000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000003a1095f2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000003a1095f5000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000003a1095f8000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'christof.deiwiks' (16 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'c-deiwiks@ti.com' (16 chars) realName => 'Christof' (8 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T17:25:22+01:00, 1544718322) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 42 (integer) _localizedUid => 42 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 42 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 105 (integer) _localizedUid => 106 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 105 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=88, pid=94) name => 'Kanada' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 88 (integer) _localizedUid => 89 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 88 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=65, pid=94) name => 'Naher Osten' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 65 (integer) _localizedUid => 66 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 65 (integer)modified pid => 94 (integer) 8 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Niederlande' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a109a1a000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 2 (integer) _localizedUid => 9 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 9 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Österreich' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a109586000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=7, pid=0) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 10 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=37, pid=94) name => 'Portugal' (8 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000003a109a1a000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 37 (integer) _localizedUid => 44 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 37 (integer)modified pid => 94 (integer) 11 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=38, pid=94) name => 'Schweden' (8 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000003a109a1a000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 38 (integer) _localizedUid => 45 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 38 (integer)modified pid => 94 (integer) 12 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Schweiz' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a1095ba000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000003a1095e7000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000003a1095ec000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000003a1095ef000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000003a1095f5000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) userName => 'ddc-admin' (9 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hjung.ddc@gmail.com' (19 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-12T10:50:10+01:00, 1544608210) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 5 (integer) _localizedUid => 11 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 13 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=39, pid=94) name => 'Türkei' (7 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000003a109a1a000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 39 (integer) _localizedUid => 46 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 39 (integer)modified pid => 94 (integer) 14 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=61, pid=94) name => 'USA' (3 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (3 items) 000000003a109a1a000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000003a1095e2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000003a109545000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=51, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000003a1095f2000000007bfe92dd => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) userName => 'usa.approval' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'dsantucci@ti.com' (16 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-04T19:41:31+01:00, 1543948891) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 51 (integer) _localizedUid => 51 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 51 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 61 (integer) _localizedUid => 62 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 61 (integer)modified pid => 94 (integer)
languageRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (8 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Deutsch' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Englisch' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Französisch' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=71, pid=94) name => 'Italienisch' (11 chars) notshowlive => FALSE uid => 71 (integer) _localizedUid => 72 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 71 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Niederländisch' (15 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=20, pid=94) name => 'Portugiesisch' (13 chars) notshowlive => TRUE uid => 20 (integer) _localizedUid => 26 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 20 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=21, pid=94) name => 'Swedisch' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 21 (integer) _localizedUid => 27 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 21 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=22, pid=94) name => 'Türkisch' (9 chars) notshowlive => TRUE uid => 22 (integer) _localizedUid => 28 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 22 (integer)modified pid => 94 (integer) total => 1 (integer) from => 0 (integer) size => 20 (integer) page => 1 (integer) q => '' (0 chars) lang => NULL
Materialien: TI Unterrichtsmaterialien

Gesamte Ressourcen (1) |