Gesamte Ressourcen (3) |

Binomialsatsen och Pascals triangel

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Binomial formulas, Triangle

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Binomial formulas, Probability

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.