Gesamte Ressourcen (2) |

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Monte Carlo Method

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.