Gesamte Ressourcen (9) |

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Curriculum, Diagram, Probability experiment, Statistics

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Sammanställa data

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Cirkelns area och omkrets

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Grundläggande statistik kurs 1

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Calculus, Data, Diagram, Statistics

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Medelvärde, median och standardavvikelse

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Diagram, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Utilisation du tableur Cell-Sheet de la TI-83 Premium CE

Autor: Texas Instruments France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Software, Tables, Diagram

Description rapide des fonctionnalités du tableur pour la calculatrice TI-83 Premium CE et illustration à travers le calcul et la représentation d’un diagramme circulaire.

Diagramme boites - TI-83 Premium CE

Autor: T³ France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Diagram, Tutorial

Cette video vous montrera comment représenter graphiquement des données en statistiques.