Extbase Variable Dump
array(14 items)
  settings => array(8 items)
   storagePid => '101,94' (6 chars)
   deVersion => 'www.ti-unterrichtsmaterialien.net' (33 chars)
   leftrecordcount => '5' (1 chars)
   rightrecordCount => '3' (1 chars)
   linkPage => '444' (3 chars)
   linkText => 'TERM OF USE' (11 chars)
   language => '2' (1 chars)
   flexform => array(4 items)
     userDetailPage => '' (0 chars)
     moreRecords => '' (0 chars)
     lang => '2' (1 chars)
     country => '1' (1 chars)
  cpid => 95 (integer)
  results => array(20 items)
   0 => array(6 items)
     _index => 'resources' (9 chars)
     _type => 'resource' (8 chars)
     _id => '2537' (4 chars)
     _score => NULL
     _source => array(29 items)
      dateyear => '2018' (4 chars)
      country => array(2 items)
        uid => 38 (integer)
        name => 'Sweden' (6 chars)
      urltype => 0 (integer)
      sourcerelation => array(3 items)
        uid => 25 (integer)
        description => '' (0 chars)
        title => 'Publisher specific license' (26 chars)
      attachments => array(empty)
      hidden => 0 (integer)
      title_suggest => array(20 items)
        0 => 'Engineering' (11 chars)
        1 => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars)
        2 => 'Physics' (7 chars)
        3 => 'Physik' (6 chars)
        4 => 'Fysica' (6 chars)
        5 => 'Physique' (8 chars)
        6 => 'Fisica' (6 chars)
        7 => 'Fysik' (5 chars)
        8 => 'Física' (7 chars)
        9 => 'STEM' (4 chars)
        10 => 'MINT' (4 chars)
        11 => 'STEM' (4 chars)
        12 => 'STEM' (4 chars)
        13 => 'STEM' (4 chars)
        14 => 'STEM' (4 chars)
        15 => 'STEM' (4 chars)
        16 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
        17 => 'T³ Sverige' (11 chars)
        18 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
        19 => 'Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire ' (63 chars)
      language => array(2 items)
        uid => 21 (integer)
        name => 'Swedish' (7 chars)
      title => 'Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire ' (63 chars)
      type => array(3 items)
        uid => 1 (integer)
        image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars)
        name => 'Activities' (10 chars)
      feuseruid => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 747 (integer)
         image => '' (0 chars)
         country => '' (0 chars)
         authortype => '0' (1 chars)
         city => '' (0 chars)
         www => '' (0 chars)
         name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
         iswebiste => FALSE
         email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars)
         describepublisher => '
' (2 chars)
         isemail => FALSE
      activityfiles => array(1 item)
        0 => array(5 items)
         uid => 10499 (integer)
         sortingForeign => 1 (integer)
         publicurl => 'fileadmin/user_upload/Rita_Fysik_Till%C3%A4mpnings_App_3.5.tns' (62 chars)
         name => 'Rita_Fysik_Tillämpnings_App_3.5.tns' (36 chars)
         originaluid => 10499 (integer)
      publishers => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 741 (integer)
         image => '' (0 chars)
         country => 'Sweden' (6 chars)
         authortype => '2' (1 chars)
         city => 'Stockholm' (9 chars)
         www => 'http://t3sverige.se' (19 chars)
         name => 'T³ Sverige' (11 chars)
         iswebiste => TRUE
         email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars)
         describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE shortdescription => 'Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och
                funktions-flödesdiagram.
' (102 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10498 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Widget_Rita_i_fysiken.JPG' (47 chars) name => 'Widget_Rita_i_fysiken.JPG' (25 chars) originaluid => 10498 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 1860 (integer) name => 'Engineering' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1895' (4 chars) name => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 1 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) tstamp => '2018-12-13' (10 chars) tags_3 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) tags_2 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) tags_5 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) longdescription => '<p>TI-Nspire&trade; <em>Widgets</em> &auml;r applikationer som &auml;r avsed
               da f&ouml;r speciella behov. Med denna applikation kan du exempelvis rita fl
               &ouml;desscheman, elektriska kretsar, ljusbrytning i linser och kraftfulla d
               iagram m.m.</p> <p>Just denna widget kommer fr&aring;n Finland och den &aum
               l;r utvecklad av Olli Karkkulainen som bl.a. &auml;r l&auml;rare och T<sup>3
               </sup> instrukt&ouml;r. Den ursprungliga versionen &auml;r p&aring; finska m
               en han har h&auml;r gjort en &ouml;vers&auml;ttning till svenska.</p> <p>N&
               auml;r du anv&auml;nder det svenska spr&aring;kinst&auml;llningen i TI-Nspir
               e s&aring; visas de nya kommandona p&aring; svenska.</p> <p>Denna Widget &a
               uml;r en TI-Nspire-fil som fungerar p&aring; samma s&auml;tt som vanligt dok
               ument. Det du beh&ouml;ver g&ouml;ra &auml;r att ladda ner filen till din da
               tor, och &ouml;ppna den i TI-Nspire-programmet. Du kan naturligtvis &auml;ve
               n &ouml;verf&ouml;ra den till din handenhet och anv&auml;nda den d&auml;r.</
               p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Nn1GanD6QA4&amp;index=27&amp
               ;list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VWW8a8l0I" target="_blank">Se denna video som
                visar exempel p&aring; vad man kan g&ouml;ra</a>.</p>
' (1194 chars) tags_4 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) topic => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 19 (integer) name => 'Computer Science' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544659200000 (integer)
1 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2606' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(24 items) 0 => 'Acceleration' (12 chars) 1 => 'Beschleunigung' (14 chars) 2 => 'Versnelling' (11 chars) 3 => 'Accélération' (14 chars) 4 => 'Accelerazione' (13 chars) 5 => 'Acceleration' (12 chars) 6 => 'Aceleração' (12 chars) 7 => 'Physics' (7 chars) 8 => 'Physik' (6 chars) 9 => 'Fysica' (6 chars) 10 => 'Physique' (8 chars) 11 => 'Fisica' (6 chars) 12 => 'Fysik' (5 chars) 13 => 'Física' (7 chars) 14 => 'Tips and tricks' (15 chars) 15 => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 16 => 'Tips en tricks' (14 chars) 17 => 'Trucs et astuces' (16 chars) 18 => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 19 => 'Tips och tricks' (15 chars) 20 => 'Dicas e truques' (15 chars) 21 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) 22 => 'T³ Sverige' (11 chars) 23 => 'Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur' (54 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur' (54 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 741 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://t3sverige.se' (19 chars) name => 'T³ Sverige' (11 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => 'TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)' (54 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10462 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/YouTube_Widget_Kraftfigur.JPG' (51 chars) name => 'YouTube_Widget_Kraftfigur.JPG' (29 chars) originaluid => 10462 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=uLTDXmHn7xk&index=24&list=PLS-IYVXPoBafwHbgu
               w_DvIq0VWW8a8l0I
' (92 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 233 (integer) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 351 (integer) name => 'Tips and tricks' (15 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '453' (3 chars) name => 'Beschleunigung' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '487' (3 chars) name => 'Tipps und Tricks' (16 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1504' (4 chars) name => 'Accélération' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1609' (4 chars) name => 'Trucs et astuces' (16 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1059' (4 chars) name => 'Versnelling' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1163' (4 chars) name => 'Tips en tricks' (14 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1326' (4 chars) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1419' (4 chars) name => 'Tips och tricks' (15 chars) longdescription => '<p>Denna video visar hur du ritar ett kraftdiagram med hj&auml;lp av TI-Nspi
               re&trade; Widgeten "Rita fysik till&auml;mpnings App".</p> <p>H&auml;r finn
               s mer information om&nbsp;<a href="https://education.ti.com/sv/resources/nsp
               irerande-mint/naturvetenskap/widgets-fysik_kemi_matematik">TI-Nspire Widgets
               </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Om du inte redan har en TI-Nspire handenhet
               eller programvara kan du som elev &auml;nd&aring; testa denna widget genom a
               tt ladda ner en 30-dagars provlicens, denna version finns att ladda ner p&ar
               ing;&nbsp;<a href="https://education.ti.com/sv/downloads">denna sida</a>.</e
               m></p> <p><em>Du som &auml;r l&auml;rare kan erh&aring;lla en licens genom
               att anm&auml;la dig p&aring;&nbsp;<a href="https://education.ti.com/sv/teach
               ers/teacher_services">denna sida</a>.</em></p>
' (806 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '2003' (4 chars) name => 'Accelerazione' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '2095' (4 chars) name => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
2 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2582' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(24 items) 0 => 'Physics' (7 chars) 1 => 'Physik' (6 chars) 2 => 'Fysica' (6 chars) 3 => 'Physique' (8 chars) 4 => 'Fisica' (6 chars) 5 => 'Fysik' (5 chars) 6 => 'Física' (7 chars) 7 => 'STEM' (4 chars) 8 => 'MINT' (4 chars) 9 => 'STEM' (4 chars) 10 => 'STEM' (4 chars) 11 => 'STEM' (4 chars) 12 => 'STEM' (4 chars) 13 => 'STEM' (4 chars) 14 => 'Electricity' (11 chars) 15 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 16 => 'Elektriciteit' (13 chars) 17 => 'Electricité' (12 chars) 18 => 'Elettricità' (12 chars) 19 => 'Elektricitet' (12 chars) 20 => 'Eletricidade' (12 chars) 21 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) 22 => 'T³ Sverige' (11 chars) 23 => 'Widget exempel - Elkretsar' (26 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Widget exempel - Elkretsar' (26 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10458 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Exempel_Elkretsar.tns' (43 chars) name => 'Exempel_Elkretsar.tns' (21 chars) originaluid => 10458 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 741 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://t3sverige.se' (19 chars) name => 'T³ Sverige' (11 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => 'Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.' (43 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10457 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Bild_Elkretsar.png' (40 chars) name => 'Bild_Elkretsar.png' (18 chars) originaluid => 10457 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) longdescription => '<p>Visar h&auml;r ett f&auml;rdigt exempel som &auml;r utf&ouml;rt med hj&au
               ml;lp av ritverktyget f&ouml;r fysik och matematik.&nbsp;</p> <p><em>Utveck
               lad av Olli Karkkulainen (L&auml;rare och T3 instrukt&ouml;r i Finland)</em>
               </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=fhK55zvvU2I&amp;index=22&a
               mp;list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VWW8a8l0I" target="_blank">L&auml;nk till v
               ideo</a></p>
' (392 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
3 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2608' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(24 items) 0 => 'Tips and tricks' (15 chars) 1 => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 2 => 'Tips en tricks' (14 chars) 3 => 'Trucs et astuces' (16 chars) 4 => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 5 => 'Tips och tricks' (15 chars) 6 => 'Dicas e truques' (15 chars) 7 => 'Statistics' (10 chars) 8 => 'Statistik' (9 chars) 9 => 'Statistiek' (10 chars) 10 => 'Statistiques' (12 chars) 11 => 'Statistiche' (11 chars) 12 => 'Statistik' (9 chars) 13 => 'Estatística' (12 chars) 14 => 'Physics' (7 chars) 15 => 'Physik' (6 chars) 16 => 'Fysica' (6 chars) 17 => 'Physique' (8 chars) 18 => 'Fisica' (6 chars) 19 => 'Fysik' (5 chars) 20 => 'Física' (7 chars) 21 => 'TI Sweden' (9 chars) 22 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 23 => 'Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik' (55 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik' (55 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 670 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos.jpg' (17 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'TI Sweden' (9 chars) iswebiste => FALSE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en da
               tamängd
' (84 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10464 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_Statistik_m_Nspire_Beskrivande.JPG' (62 chars) name => 'Video_Statistik_m_Nspire_Beskrivande.JPG' (40 chars) originaluid => 10464 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=jF7NFDnCIl0&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=6
' (91 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 351 (integer) name => 'Tips and tricks' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => 326 (integer) name => 'Statistics' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '487' (3 chars) name => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => '509' (3 chars) name => 'Statistik' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1609' (4 chars) name => 'Trucs et astuces' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => '1594' (4 chars) name => 'Statistiques' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1163' (4 chars) name => 'Tips en tricks' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1147' (4 chars) name => 'Statistiek' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1419' (4 chars) name => 'Tips och tricks' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => '1403' (4 chars) name => 'Statistik' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) longdescription => '' (0 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '2095' (4 chars) name => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 1 => array(2 items) uid => '2079' (4 chars) name => 'Statistiche' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
4 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2613' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(114 items) 0 => 'Didactics' (9 chars) 1 => 'Methodik/Didaktik' (17 chars) 2 => 'Didactiek' (9 chars) 3 => 'Didactiques' (11 chars) 4 => 'Didattica' (9 chars) 5 => 'Didaktik' (8 chars) 6 => 'Didática' (9 chars) 7 => 'Physics' (7 chars) 8 => 'Physik' (6 chars) 9 => 'Fysica' (6 chars) 10 => 'Physique' (8 chars) 11 => 'Fisica' (6 chars) 12 => 'Fysik' (5 chars) 13 => 'Física' (7 chars) 14 => 'Distance' (8 chars) 15 => 'Abstand' (7 chars) 16 => 'Afstand' (7 chars) 17 => 'Distance' (8 chars) 18 => 'Distanza' (8 chars) 19 => 'Avstånd' (8 chars) 20 => 'Distância' (10 chars) 21 => 'E-Learning' (10 chars) 22 => 'E-Learning' (10 chars) 23 => 'E-Learning' (10 chars) 24 => 'Apprentissage en ligne' (22 chars) 25 => 'E-Learning' (10 chars) 26 => 'E-Learning' (10 chars) 27 => 'E-Learning' (10 chars) 28 => 'Electricity' (11 chars) 29 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 30 => 'Elektriciteit' (13 chars) 31 => 'Electricité' (12 chars) 32 => 'Elettricità' (12 chars) 33 => 'Elektricitet' (12 chars) 34 => 'Eletricidade' (12 chars) 35 => 'Experiment' (10 chars) 36 => 'Experimentieren' (15 chars) 37 => 'Experiment' (10 chars) 38 => 'Expérience' (11 chars) 39 => 'Esperimento' (11 chars) 40 => 'Experiment' (10 chars) 41 => 'Experiência' (12 chars) 42 => 'Inverse function' (16 chars) 43 => 'Umkehrfunktion' (14 chars) 44 => 'Inverse functie' (15 chars) 45 => 'Fonction inverse' (16 chars) 46 => 'Funzione inversa' (16 chars) 47 => 'Invers funktion' (15 chars) 48 => 'Função inversa' (16 chars) 49 => 'Problem Solving' (15 chars) 50 => 'Problemlösen' (13 chars) 51 => 'Problemen Oplossen' (18 chars) 52 => 'Résolution de problème' (24 chars) 53 => 'Problem Soving' (14 chars) 54 => 'Problemlösning' (15 chars) 55 => 'Resolução de problemas' (24 chars) 56 => 'Programming' (11 chars) 57 => 'Programmierung' (14 chars) 58 => 'Programmeren' (12 chars) 59 => 'Programmation' (13 chars) 60 => 'Programmazione' (14 chars) 61 => 'Programmering' (13 chars) 62 => 'Programação' (13 chars) 63 => 'Research' (8 chars) 64 => 'Forschung' (9 chars) 65 => 'Onderzoek' (9 chars) 66 => 'Recherche' (9 chars) 67 => 'Ricerca' (7 chars) 68 => 'Forskning' (9 chars) 69 => 'Pesquisa' (8 chars) 70 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 71 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 72 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 73 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 74 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 75 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 76 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 77 => 'STEM' (4 chars) 78 => 'MINT' (4 chars) 79 => 'STEM' (4 chars) 80 => 'STEM' (4 chars) 81 => 'STEM' (4 chars) 82 => 'STEM' (4 chars) 83 => 'STEM' (4 chars) 84 => 'T3' (2 chars) 85 => 'T3' (2 chars) 86 => 'T3' (2 chars) 87 => 'T3' (2 chars) 88 => 'T3' (2 chars) 89 => 'T3' (2 chars) 90 => 'T3' (2 chars) 91 => 'Temperature' (11 chars) 92 => 'Temperatur' (10 chars) 93 => 'Temperatuur' (11 chars) 94 => 'Température' (12 chars) 95 => 'Temperatura' (11 chars) 96 => 'Temperatur' (10 chars) 97 => 'Temperatura' (11 chars) 98 => 'TI-Innovator' (12 chars) 99 => 'TI-Innovator' (12 chars) 100 => 'TI-Innovator' (12 chars) 101 => 'TI-Innovator' (12 chars) 102 => 'TI-Innovator' (12 chars) 103 => 'TI-Innovator' (12 chars) 104 => 'TI-Innovator' (12 chars) 105 => 'Various topics' (14 chars) 106 => 'Verschiedene Themen' (19 chars) 107 => 'Verschillende onderwerpen' (25 chars) 108 => 'Sujets Divers' (13 chars) 109 => 'Argomenti vari' (14 chars) 110 => 'Olika områden' (14 chars) 111 => 'Vários tópicos' (16 chars) 112 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 113 => 'Video | Naturvetenskap med TI-Nspire' (36 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Naturvetenskap med TI-Nspire' (36 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(empty) activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Använd matematiska verktyg för att analysera data från ett vetenskapligt
               experiment.
' (87 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10467 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_Naturvetenskap_med_Nspire.JPG' (57 chars) name => 'Video_Naturvetenskap_med_Nspire.JPG' (35 chars) originaluid => 10467 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=3LT7lwZY0kg&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=22
' (92 chars) tags => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => 236 (integer) name => 'Didactics' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 225 (integer) name => 'Distance' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 249 (integer) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) 5 => array(2 items) uid => 336 (integer) name => 'Experiment' (10 chars) 6 => array(2 items) uid => 323 (integer) name => 'Inverse function' (16 chars) 7 => array(2 items) uid => 341 (integer) name => 'Problem Solving' (15 chars) 8 => array(2 items) uid => 312 (integer) name => 'Programming' (11 chars) 9 => array(2 items) uid => 232 (integer) name => 'Research' (8 chars) 10 => array(2 items) uid => 931 (integer) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => 741 (integer) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => 198 (integer) name => 'Temperature' (11 chars) 14 => array(2 items) uid => 892 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => 70 (integer) name => 'Various topics' (14 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '454' (3 chars) name => 'Methodik/Didaktik' (17 chars) 1 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '446' (3 chars) name => 'Abstand' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '465' (3 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 5 => array(2 items) uid => '501' (3 chars) name => 'Experimentieren' (15 chars) 6 => array(2 items) uid => '548' (3 chars) name => 'Umkehrfunktion' (14 chars) 7 => array(2 items) uid => '494' (3 chars) name => 'Problemlösen' (13 chars) 8 => array(2 items) uid => '538' (3 chars) name => 'Programmierung' (14 chars) 9 => array(2 items) uid => '452' (3 chars) name => 'Forschung' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '932' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '948' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '694' (3 chars) name => 'Temperatur' (10 chars) 14 => array(2 items) uid => '2116' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '640' (3 chars) name => 'Verschiedene Themen' (19 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '1505' (4 chars) name => 'Didactiques' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1499' (4 chars) name => 'Distance' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1513' (4 chars) name => 'Apprentissage en ligne' (22 chars) 4 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) 5 => array(2 items) uid => '1599' (4 chars) name => 'Expérience' (11 chars) 6 => array(2 items) uid => '1591' (4 chars) name => 'Fonction inverse' (16 chars) 7 => array(2 items) uid => '1602' (4 chars) name => 'Résolution de problème' (24 chars) 8 => array(2 items) uid => '1581' (4 chars) name => 'Programmation' (13 chars) 9 => array(2 items) uid => '1503' (4 chars) name => 'Recherche' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '934' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '950' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1981' (4 chars) name => 'Température' (12 chars) 14 => array(2 items) uid => '1578' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '1198' (4 chars) name => 'Sujets Divers' (13 chars) tags_2 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '1060' (4 chars) name => 'Didactiek' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1052' (4 chars) name => 'Afstand' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '1069' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) 5 => array(2 items) uid => '1153' (4 chars) name => 'Experiment' (10 chars) 6 => array(2 items) uid => '1144' (4 chars) name => 'Inverse functie' (15 chars) 7 => array(2 items) uid => '1156' (4 chars) name => 'Problemen Oplossen' (18 chars) 8 => array(2 items) uid => '1134' (4 chars) name => 'Programmeren' (12 chars) 9 => array(2 items) uid => '1058' (4 chars) name => 'Onderzoek' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '933' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '949' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1037' (4 chars) name => 'Temperatuur' (11 chars) 14 => array(2 items) uid => '1108' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '982' (3 chars) name => 'Verschillende onderwerpen' (25 chars) tags_5 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '1327' (4 chars) name => 'Didaktik' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1320' (4 chars) name => 'Avstånd' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1337' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) 5 => array(2 items) uid => '1409' (4 chars) name => 'Experiment' (10 chars) 6 => array(2 items) uid => '1400' (4 chars) name => 'Invers funktion' (15 chars) 7 => array(2 items) uid => '1412' (4 chars) name => 'Problemlösning' (15 chars) 8 => array(2 items) uid => '1390' (4 chars) name => 'Programmering' (13 chars) 9 => array(2 items) uid => '1325' (4 chars) name => 'Forskning' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '1453' (4 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '1435' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1306' (4 chars) name => 'Temperatur' (10 chars) 14 => array(2 items) uid => '1441' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '1257' (4 chars) name => 'Olika områden' (14 chars) longdescription => '' (0 chars) tags_4 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '2004' (4 chars) name => 'Didattica' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1996' (4 chars) name => 'Distanza' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2013' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) 5 => array(2 items) uid => '2085' (4 chars) name => 'Esperimento' (11 chars) 6 => array(2 items) uid => '2076' (4 chars) name => 'Funzione inversa' (16 chars) 7 => array(2 items) uid => '2088' (4 chars) name => 'Problem Soving' (14 chars) 8 => array(2 items) uid => '2066' (4 chars) name => 'Programmazione' (14 chars) 9 => array(2 items) uid => '2002' (4 chars) name => 'Ricerca' (7 chars) 10 => array(2 items) uid => '2130' (4 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '2110' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1980' (4 chars) name => 'Temperatura' (11 chars) 14 => array(2 items) uid => '2115' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '1937' (4 chars) name => 'Argomenti vari' (14 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
5 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2607' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(17 items) 0 => 'Physics' (7 chars) 1 => 'Physik' (6 chars) 2 => 'Fysica' (6 chars) 3 => 'Physique' (8 chars) 4 => 'Fisica' (6 chars) 5 => 'Fysik' (5 chars) 6 => 'Física' (7 chars) 7 => 'Youtube' (7 chars) 8 => 'Youtube' (7 chars) 9 => 'Youtube' (7 chars) 10 => 'Youtube' (7 chars) 11 => 'Youtube' (7 chars) 12 => 'Youtube' (7 chars) 13 => 'Youtube' (7 chars) 14 => 'TI Sweden' (9 chars) 15 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 16 => 'Video | Fysik med TI-Nspire - Kraft' (36 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Fysik med TI-Nspire - Kraft' (36 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 670 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos.jpg' (17 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'TI Sweden' (9 chars) iswebiste => FALSE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Kraftdiagram' (12 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10463 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_Fysik_m_Nspire_Kraft.JPG' (52 chars) name => 'Video_Fysik_m_Nspire_Kraft.JPG' (30 chars) originaluid => 10463 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=58FctiYRn8M&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=12
' (92 chars) tags => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p>Bygg enkelt ut dina vetenskapliga utforskningar och dokument med illustra
               tioner eller visualiseringar som kraftdiagram.</p>
' (126 chars) tags_4 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
6 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2584' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(40 items) 0 => 'Acceleration' (12 chars) 1 => 'Beschleunigung' (14 chars) 2 => 'Versnelling' (11 chars) 3 => 'Accélération' (14 chars) 4 => 'Accelerazione' (13 chars) 5 => 'Acceleration' (12 chars) 6 => 'Aceleração' (12 chars) 7 => 'Engineering' (11 chars) 8 => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 9 => 'Graphing' (8 chars) 10 => 'Graphen zeichnen' (16 chars) 11 => 'Grafische voorstelling' (22 chars) 12 => 'Représentation graphique' (25 chars) 13 => 'Rappresentazione grafica' (24 chars) 14 => 'Grafritning' (11 chars) 15 => 'Grafico' (7 chars) 16 => 'Physics' (7 chars) 17 => 'Physik' (6 chars) 18 => 'Fysica' (6 chars) 19 => 'Physique' (8 chars) 20 => 'Fisica' (6 chars) 21 => 'Fysik' (5 chars) 22 => 'Física' (7 chars) 23 => 'Powers and roots' (16 chars) 24 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 25 => 'Machten en wortels' (18 chars) 26 => 'Puissances et racines' (21 chars) 27 => 'Potenze e radici' (16 chars) 28 => 'Potenser och rötter' (20 chars) 29 => 'Potências e raízes' (20 chars) 30 => 'StudyCard' (9 chars) 31 => 'StudyCards' (10 chars) 32 => 'StudyCard' (9 chars) 33 => 'StudyCard' (9 chars) 34 => 'StudyCard' (9 chars) 35 => 'StudyCard' (9 chars) 36 => 'StudyCard' (9 chars) 37 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) 38 => 'T³ Sverige' (11 chars) 39 => 'Widget exempel - Kraft-figurer och grafer - TI-Nspire teknik' (60 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Widget exempel - Kraft-figurer och grafer - TI-Nspire teknik' (60 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10346 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Exempel_Kraft_graf.tns' (44 chars) name => 'Exempel_Kraft_graf.tns' (22 chars) originaluid => 10346 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 741 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://t3sverige.se' (19 chars) name => 'T³ Sverige' (11 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => 'Exempel med kraft och grafer' (28 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10345 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Bild_Kraftfigurer_o_Grafer.png' (52 chars) name => 'Bild_Kraftfigurer_o_Grafer.png' (30 chars) originaluid => 10345 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 233 (integer) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 1860 (integer) name => 'Engineering' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 552 (integer) name => 'Graphing' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) 5 => array(2 items) uid => 328 (integer) name => 'StudyCard' (9 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '453' (3 chars) name => 'Beschleunigung' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1895' (4 chars) name => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 2 => array(2 items) uid => '696' (3 chars) name => 'Graphen zeichnen' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 5 => array(2 items) uid => '505' (3 chars) name => 'StudyCards' (10 chars) tstamp => '2018-11-26' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1504' (4 chars) name => 'Accélération' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1613' (4 chars) name => 'Représentation graphique' (25 chars) 2 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) 4 => array(2 items) uid => '1595' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1059' (4 chars) name => 'Versnelling' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1168' (4 chars) name => 'Grafische voorstelling' (22 chars) 2 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) 4 => array(2 items) uid => '1149' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1326' (4 chars) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1425' (4 chars) name => 'Grafritning' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 3 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) 4 => array(2 items) uid => '1405' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) longdescription => '<p>Detta &auml;r ett f&auml;rdigt exempel som &auml;r gjort med hj&auml;lp a
               v Appen: Rita symboler i fysik och matematik.</p> <p>Utvecklare och skapare
                av denna App &auml;r Olli Karkkulainen (l&auml;rare och T<sup>3</sup> instr
               ukt&ouml;r i Finland)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=uLTDX
               mHn7xk&amp;list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VWW8a8l0I&amp;index=23" target="_bl
               ank">Se video som exemel</a>.</p>
' (413 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '2003' (4 chars) name => 'Accelerazione' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '2100' (4 chars) name => 'Rappresentazione grafica' (24 chars) 2 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) 4 => array(2 items) uid => '2081' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1543190400000 (integer)
7 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2592' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(99 items) 0 => '3D Geometry' (11 chars) 1 => 'Raumgeometrie' (13 chars) 2 => 'Ruimtemeetkunde' (15 chars) 3 => 'Géométrie 3D' (14 chars) 4 => 'Geometria 3D' (12 chars) 5 => '3D geometri' (11 chars) 6 => 'Geometria 3D' (12 chars) 7 => 'Coding' (6 chars) 8 => 'Programmieren' (13 chars) 9 => 'Coderen' (7 chars) 10 => 'Coder' (5 chars) 11 => 'Codifica' (8 chars) 12 => 'Kodning' (7 chars) 13 => 'Código' (7 chars) 14 => 'Algebra' (7 chars) 15 => 'Algebra' (7 chars) 16 => 'Algebra' (7 chars) 17 => 'Algèbre' (8 chars) 18 => 'Algebra' (7 chars) 19 => 'Algebra' (7 chars) 20 => 'Álgebra' (8 chars) 21 => 'Randomness' (10 chars) 22 => 'Zufall' (6 chars) 23 => 'Lukraak' (7 chars) 24 => 'Caractère aléatoire' (21 chars) 25 => 'Casualità' (10 chars) 26 => 'Slumpmässighet' (15 chars) 27 => 'Aleatoriedade' (13 chars) 28 => 'Angles' (6 chars) 29 => 'Winkel' (6 chars) 30 => 'Hoeken' (6 chars) 31 => 'Angles' (6 chars) 32 => 'Angoli' (6 chars) 33 => 'Vinklar' (7 chars) 34 => 'Ângulos' (8 chars) 35 => 'STEM' (4 chars) 36 => 'MINT' (4 chars) 37 => 'STEM' (4 chars) 38 => 'STEM' (4 chars) 39 => 'STEM' (4 chars) 40 => 'STEM' (4 chars) 41 => 'STEM' (4 chars) 42 => 'Area' (4 chars) 43 => 'Fläche' (7 chars) 44 => 'Oppervlakte' (11 chars) 45 => 'Aire' (4 chars) 46 => 'Area' (4 chars) 47 => 'Area' (4 chars) 48 => 'Área' (5 chars) 49 => 'T3' (2 chars) 50 => 'T3' (2 chars) 51 => 'T3' (2 chars) 52 => 'T3' (2 chars) 53 => 'T3' (2 chars) 54 => 'T3' (2 chars) 55 => 'T3' (2 chars) 56 => 'TI-Innovator' (12 chars) 57 => 'TI-Innovator' (12 chars) 58 => 'TI-Innovator' (12 chars) 59 => 'TI-Innovator' (12 chars) 60 => 'TI-Innovator' (12 chars) 61 => 'TI-Innovator' (12 chars) 62 => 'TI-Innovator' (12 chars) 63 => 'Ellipse' (7 chars) 64 => 'Ellipse' (7 chars) 65 => 'Ellips' (6 chars) 66 => 'Ellipse' (7 chars) 67 => 'Ellisse' (7 chars) 68 => 'Ellips' (6 chars) 69 => 'Elipse' (6 chars) 70 => 'Frequency' (9 chars) 71 => 'Häufigkeit' (11 chars) 72 => 'Frequentie' (10 chars) 73 => 'Fréquences' (11 chars) 74 => 'Frequenza' (9 chars) 75 => 'Frekvens' (8 chars) 76 => 'Frequência' (11 chars) 77 => 'Modelling' (9 chars) 78 => 'Modellierung' (12 chars) 79 => 'Modelleren' (10 chars) 80 => 'Modélisation' (13 chars) 81 => 'Modellizzazione' (15 chars) 82 => 'Modelação' (11 chars) 83 => 'Physics' (7 chars) 84 => 'Physik' (6 chars) 85 => 'Fysica' (6 chars) 86 => 'Physique' (8 chars) 87 => 'Fisica' (6 chars) 88 => 'Fysik' (5 chars) 89 => 'Física' (7 chars) 90 => 'Sine' (4 chars) 91 => 'Sinus' (5 chars) 92 => 'Sinus' (5 chars) 93 => 'Sinus' (5 chars) 94 => 'Seno' (4 chars) 95 => 'Sinus' (5 chars) 96 => 'Seno' (4 chars) 97 => 'Hans-Martin Hilbig' (18 chars) 98 => 'TI-Innovator-System für MINT – Aufbau eines elektronischen Würfels mit I
                  nnovator Hub und Breadboard
' (103 chars)
language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'TI-Innovator-System für MINT – Aufbau eines elektronischen Würfels mit I
               nnovator Hub und Breadboard
' (103 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 662 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '1' (1 chars) city => 'Landshut' (8 chars) www => '' (0 chars) name => 'Hans-Martin Hilbig' (18 chars) iswebiste => FALSE email => 'hm-hilbig@web.de' (16 chars) describepublisher => '<p>Drone enthusiast &amp; MINT training volunteer.</p> <p>Get your kids to
                     code!</p>
' (87 chars) isemail => FALSE
activityfiles => array(5 items) 0 => array(5 items) uid => 10275 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/MINT_Session10_v2.pdf' (43 chars) name => 'MINT_Session10_v2.pdf' (21 chars) originaluid => 10275 (integer) 1 => array(5 items) uid => 10276 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/AlleLEDTest.tns' (37 chars) name => 'AlleLEDTest.tns' (15 chars) originaluid => 10276 (integer) 2 => array(5 items) uid => 10277 (integer) sortingForeign => 3 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/W%C3%BCrfel1.tns' (38 chars) name => 'Würfel1.tns' (12 chars) originaluid => 10277 (integer) 3 => array(5 items) uid => 10278 (integer) sortingForeign => 4 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/W%C3%BCrfel2.tns' (38 chars) name => 'Würfel2.tns' (12 chars) originaluid => 10278 (integer) 4 => array(5 items) uid => 10279 (integer) sortingForeign => 5 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/W%C3%BCrfel3.tns' (38 chars) name => 'Würfel3.tns' (12 chars) originaluid => 10279 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Lektion 10 der MINT Garage Freising. Aufbau eines LED Würfels mit 7 LEDs un
               d Vorwiderständen, gesteuert durch die randInt() Funktion des TI-Inspire.
' (150 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10274 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/IMG_4221.jpg' (34 chars) name => 'IMG_4221.jpg' (12 chars) originaluid => 10274 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 25 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(14 items) 0 => array(2 items) uid => 317 (integer) name => '3D Geometry' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 612 (integer) name => 'Coding' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => 226 (integer) name => 'Algebra' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => 217 (integer) name => 'Randomness' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => 34 (integer) name => 'Angles' (6 chars) 5 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => 45 (integer) name => 'Area' (4 chars) 7 => array(2 items) uid => 741 (integer) name => 'T3' (2 chars) 8 => array(2 items) uid => 892 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 9 => array(2 items) uid => 250 (integer) name => 'Ellipse' (7 chars) 10 => array(2 items) uid => 25 (integer) name => 'Frequency' (9 chars) 11 => array(2 items) uid => 300 (integer) name => 'Modelling' (9 chars) 12 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 13 => array(2 items) uid => 325 (integer) name => 'Sine' (4 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(14 items) 0 => array(2 items) uid => '542' (3 chars) name => 'Raumgeometrie' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '700' (3 chars) name => 'Programmieren' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '447' (3 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '662' (3 chars) name => 'Zufall' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '617' (3 chars) name => 'Winkel' (6 chars) 5 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => '626' (3 chars) name => 'Fläche' (7 chars) 7 => array(2 items) uid => '948' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 8 => array(2 items) uid => '2116' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 9 => array(2 items) uid => '466' (3 chars) name => 'Ellipse' (7 chars) 10 => array(2 items) uid => '614' (3 chars) name => 'Häufigkeit' (11 chars) 11 => array(2 items) uid => '528' (3 chars) name => 'Modellierung' (12 chars) 12 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 13 => array(2 items) uid => '510' (3 chars) name => 'Sinus' (5 chars) tstamp => '2018-11-16' (10 chars) tags_3 => array(14 items) 0 => array(2 items) uid => '1585' (4 chars) name => 'Géométrie 3D' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1620' (4 chars) name => 'Coder' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1500' (4 chars) name => 'Algèbre' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1315' (4 chars) name => 'Caractère aléatoire' (21 chars) 4 => array(2 items) uid => '1185' (4 chars) name => 'Angles' (6 chars) 5 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => '1190' (4 chars) name => 'Aire' (4 chars) 7 => array(2 items) uid => '950' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 8 => array(2 items) uid => '1578' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 9 => array(2 items) uid => '1514' (4 chars) name => 'Ellipse' (7 chars) 10 => array(2 items) uid => '1181' (4 chars) name => 'Fréquences' (11 chars) 11 => array(2 items) uid => '1555' (4 chars) name => 'Modélisation' (13 chars) 12 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 13 => array(2 items) uid => '1593' (4 chars) name => 'Sinus' (5 chars) tags_2 => array(14 items) 0 => array(2 items) uid => '1138' (4 chars) name => 'Ruimtemeetkunde' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => '1123' (4 chars) name => 'Coderen' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1053' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '1047' (4 chars) name => 'Lukraak' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => '966' (3 chars) name => 'Hoeken' (6 chars) 5 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => '972' (3 chars) name => 'Oppervlakte' (11 chars) 7 => array(2 items) uid => '949' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 8 => array(2 items) uid => '1108' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 9 => array(2 items) uid => '1070' (4 chars) name => 'Ellips' (6 chars) 10 => array(2 items) uid => '959' (3 chars) name => 'Frequentie' (10 chars) 11 => array(2 items) uid => '1124' (4 chars) name => 'Modelleren' (10 chars) 12 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 13 => array(2 items) uid => '1146' (4 chars) name => 'Sinus' (5 chars) tags_5 => array(13 items) 0 => array(2 items) uid => '1394' (4 chars) name => '3D geometri' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1432' (4 chars) name => 'Kodning' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1321' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '1316' (4 chars) name => 'Slumpmässighet' (15 chars) 4 => array(2 items) uid => '1240' (4 chars) name => 'Vinklar' (7 chars) 5 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => '1248' (4 chars) name => 'Area' (4 chars) 7 => array(2 items) uid => '1435' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 8 => array(2 items) uid => '1441' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 9 => array(2 items) uid => '1338' (4 chars) name => 'Ellips' (6 chars) 10 => array(2 items) uid => '1233' (4 chars) name => 'Frekvens' (8 chars) 11 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 12 => array(2 items) uid => '1402' (4 chars) name => 'Sinus' (5 chars) longdescription => '<p>Lerninhalt:</p> <ul> <li>Aufbau einer elektronischen Schaltung auf dem
               Breadboard und Anschluss der Komponenten an den TI-Innovator Hub</li> <li>A
               nsteuern der LEDs &uuml;ber Vorwiderst&auml;nde mittels TI-Innovator Program
               m</li> <li>Erzeugen von Zufallszahlen zwischen 1 und 6 mit der randInt() Fu
               nktion</li> </ul>
' (322 chars) tags_4 => array(14 items) 0 => array(2 items) uid => '2070' (4 chars) name => 'Geometria 3D' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '2107' (4 chars) name => 'Codifica' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1997' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '1991' (4 chars) name => 'Casualità' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1919' (4 chars) name => 'Angoli' (6 chars) 5 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => '1927' (4 chars) name => 'Area' (4 chars) 7 => array(2 items) uid => '2110' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 8 => array(2 items) uid => '2115' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 9 => array(2 items) uid => '2014' (4 chars) name => 'Ellisse' (7 chars) 10 => array(2 items) uid => '1912' (4 chars) name => 'Frequenza' (9 chars) 11 => array(2 items) uid => '2056' (4 chars) name => 'Modellizzazione' (15 chars) 12 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 13 => array(2 items) uid => '2078' (4 chars) name => 'Seno' (4 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1542326400000 (integer)
8 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2586' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(26 items) 0 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 1 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 2 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 3 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 4 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 5 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 6 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 7 => 'Engineering' (11 chars) 8 => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 9 => 'Physics' (7 chars) 10 => 'Physik' (6 chars) 11 => 'Fysica' (6 chars) 12 => 'Physique' (8 chars) 13 => 'Fisica' (6 chars) 14 => 'Fysik' (5 chars) 15 => 'Física' (7 chars) 16 => 'STEM' (4 chars) 17 => 'MINT' (4 chars) 18 => 'STEM' (4 chars) 19 => 'STEM' (4 chars) 20 => 'STEM' (4 chars) 21 => 'STEM' (4 chars) 22 => 'STEM' (4 chars) 23 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) 24 => 'T³ Sverige' (11 chars) 25 => 'Widdget exempel - Vågrörelser' (31 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Widdget exempel - Vågrörelser' (31 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10152 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Exempel_Vagrorelser.tns' (45 chars) name => 'Exempel_Vagrorelser.tns' (23 chars) originaluid => 10152 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 741 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://t3sverige.se' (19 chars) name => 'T³ Sverige' (11 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => 'Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryt
               s.
' (78 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10151 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Bild_Vagrorelser.png' (42 chars) name => 'Bild_Vagrorelser.png' (20 chars) originaluid => 10151 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 931 (integer) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 1 => array(2 items) uid => 1860 (integer) name => 'Engineering' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '932' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 1 => array(2 items) uid => '1895' (4 chars) name => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 2 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) tstamp => '2018-11-13' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '934' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 1 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '933' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 1 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1453' (4 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 1 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) longdescription => '<p>Detta &auml;r ett f&auml;rdigt exempel som &auml;r gjort med hj&auml;lp a
               v Appen Rita symboler i fysik och matematik.</p> <p>H&auml;r ser du ljusets
                brytning, diffraktion, interferens,&nbsp;optik med linser och speglar, st&a
               ring;ende&nbsp;v&aring;gr&ouml;relse m.m.</p> <p>Appen och exemplet &auml;r
                utvecklat av Olli Karkkulainen (l&auml;rare och T<sup>3</sup> instrukt&ouml
               ;r i Finland).</p> <p>&nbsp;</p>
' (413 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '2130' (4 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 1 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) topic => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1542067200000 (integer)
9 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2403' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 61 (integer) name => 'USA' (3 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(52 items) 0 => 'Chemistry' (9 chars) 1 => 'Chemie' (6 chars) 2 => 'Chemie' (6 chars) 3 => 'Chimie' (6 chars) 4 => 'Chimica' (7 chars) 5 => 'Kemi' (4 chars) 6 => 'Química' (8 chars) 7 => 'Coding' (6 chars) 8 => 'Programmieren' (13 chars) 9 => 'Coderen' (7 chars) 10 => 'Coder' (5 chars) 11 => 'Codifica' (8 chars) 12 => 'Kodning' (7 chars) 13 => 'Código' (7 chars) 14 => 'Physics' (7 chars) 15 => 'Physik' (6 chars) 16 => 'Fysica' (6 chars) 17 => 'Physique' (8 chars) 18 => 'Fisica' (6 chars) 19 => 'Fysik' (5 chars) 20 => 'Física' (7 chars) 21 => 'Programming' (11 chars) 22 => 'Programmierung' (14 chars) 23 => 'Programmeren' (12 chars) 24 => 'Programmation' (13 chars) 25 => 'Programmazione' (14 chars) 26 => 'Programmering' (13 chars) 27 => 'Programação' (13 chars) 28 => 'STEM' (4 chars) 29 => 'MINT' (4 chars) 30 => 'STEM' (4 chars) 31 => 'STEM' (4 chars) 32 => 'STEM' (4 chars) 33 => 'STEM' (4 chars) 34 => 'STEM' (4 chars) 35 => 'T3' (2 chars) 36 => 'T3' (2 chars) 37 => 'T3' (2 chars) 38 => 'T3' (2 chars) 39 => 'T3' (2 chars) 40 => 'T3' (2 chars) 41 => 'T3' (2 chars) 42 => 'TI-Innovator' (12 chars) 43 => 'TI-Innovator' (12 chars) 44 => 'TI-Innovator' (12 chars) 45 => 'TI-Innovator' (12 chars) 46 => 'TI-Innovator' (12 chars) 47 => 'TI-Innovator' (12 chars) 48 => 'TI-Innovator' (12 chars) 49 => 'Texas Instruments Inc.' (22 chars) 50 => 'Texas Instruments Inc.' (22 chars) 51 => 'Making Music with Code for the TI-84 Plus CE' (44 chars) language => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'English' (7 chars) title => 'Making Music with Code for the TI-84 Plus CE' (44 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 656 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg(1).jpg' (28 chars) country => 'USA' (3 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Dallas' (6 chars) www => 'https://education.ti.com/' (25 chars) name => 'Texas Instruments Inc.' (22 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-cares@ti.com' (15 chars) describepublisher => ' ' (6 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(3 items) 0 => array(5 items) uid => 9535 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Making_Music_with_Code_Start_Here__TI-84_Plus_CE_.doc' (75 chars) name => 'Making_Music_with_Code_Start_Here__TI-84_Plus_CE_.doc' (53 chars) originaluid => 9535 (integer) 1 => array(5 items) uid => 9536 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Piano_Keyboard_Reference_Guide_02.pdf' (59 chars) name => 'Piano_Keyboard_Reference_Guide_02.pdf' (37 chars) originaluid => 9536 (integer) 2 => array(5 items) uid => 9537 (integer) sortingForeign => 3 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Making_Music_with__Code_8xp_Files.zip' (59 chars) name => 'Making_Music_with__Code_8xp_Files.zip' (37 chars) originaluid => 9537 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 656 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg(1).jpg' (28 chars) country => 'USA' (3 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Dallas' (6 chars) www => 'https://education.ti.com/' (25 chars) name => 'Texas Instruments Inc.' (22 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-cares@ti.com' (15 chars) describepublisher => ' ' (6 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Students will explore introductory level coding while creating sounds and mu
               sic with the TI-Innovator Hub.
' (106 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9534 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/csm_piano-keyboard-frq-Color-3D_3fe03b8939.png' (68 chars) name => 'csm_piano-keyboard-frq-Color-3D_3fe03b8939.png' (46 chars) originaluid => 9534 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => 25 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => 206 (integer) name => 'Chemistry' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => 612 (integer) name => 'Coding' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => 312 (integer) name => 'Programming' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 5 => array(2 items) uid => 741 (integer) name => 'T3' (2 chars) 6 => array(2 items) uid => 892 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => '676' (3 chars) name => 'Chemie' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '700' (3 chars) name => 'Programmieren' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '538' (3 chars) name => 'Programmierung' (14 chars) 4 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 5 => array(2 items) uid => '948' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 6 => array(2 items) uid => '2116' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) tstamp => '2018-10-01' (10 chars) tags_3 => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => '1490' (4 chars) name => 'Chimie' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1620' (4 chars) name => 'Coder' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1581' (4 chars) name => 'Programmation' (13 chars) 4 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 5 => array(2 items) uid => '950' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 6 => array(2 items) uid => '1578' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) tags_2 => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => '1041' (4 chars) name => 'Chemie' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1123' (4 chars) name => 'Coderen' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '1134' (4 chars) name => 'Programmeren' (12 chars) 4 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 5 => array(2 items) uid => '949' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 6 => array(2 items) uid => '1108' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) tags_5 => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => '1310' (4 chars) name => 'Kemi' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1432' (4 chars) name => 'Kodning' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 3 => array(2 items) uid => '1390' (4 chars) name => 'Programmering' (13 chars) 4 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 5 => array(2 items) uid => '1435' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 6 => array(2 items) uid => '1441' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) longdescription => '<p>This project uses the engagement of music and sound to encourage students
                to explore simple computer science concepts. While working through several
               short challenges, students will build enough knowledge and experience to cre
               ate a song using TI-BASIC and the TI-Innovator Hub's built-in speaker. They
               will learn computer science concepts such as For-Loops, Disp command (displa
               y), use of commenting, Wait, eval (evaluate),&nbsp;and lists. This project i
               s focused on students and teachers who are new to coding.&nbsp;&nbsp;</p>
' (529 chars) tags_4 => array(7 items) 0 => array(2 items) uid => '1985' (4 chars) name => 'Chimica' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '2107' (4 chars) name => 'Codifica' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '2066' (4 chars) name => 'Programmazione' (14 chars) 4 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 5 => array(2 items) uid => '2110' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 6 => array(2 items) uid => '2115' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) topic => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 19 (integer) name => 'Computer Science' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1538352000000 (integer)
10 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2271' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 61 (integer) name => 'USA' (3 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(38 items) 0 => 'Coding' (6 chars) 1 => 'Programmieren' (13 chars) 2 => 'Coderen' (7 chars) 3 => 'Coder' (5 chars) 4 => 'Codifica' (8 chars) 5 => 'Kodning' (7 chars) 6 => 'Código' (7 chars) 7 => 'Physics' (7 chars) 8 => 'Physik' (6 chars) 9 => 'Fysica' (6 chars) 10 => 'Physique' (8 chars) 11 => 'Fisica' (6 chars) 12 => 'Fysik' (5 chars) 13 => 'Física' (7 chars) 14 => 'Programming' (11 chars) 15 => 'Programmierung' (14 chars) 16 => 'Programmeren' (12 chars) 17 => 'Programmation' (13 chars) 18 => 'Programmazione' (14 chars) 19 => 'Programmering' (13 chars) 20 => 'Programação' (13 chars) 21 => 'STEM' (4 chars) 22 => 'MINT' (4 chars) 23 => 'STEM' (4 chars) 24 => 'STEM' (4 chars) 25 => 'STEM' (4 chars) 26 => 'STEM' (4 chars) 27 => 'STEM' (4 chars) 28 => 'TI-Innovator' (12 chars) 29 => 'TI-Innovator' (12 chars) 30 => 'TI-Innovator' (12 chars) 31 => 'TI-Innovator' (12 chars) 32 => 'TI-Innovator' (12 chars) 33 => 'TI-Innovator' (12 chars) 34 => 'TI-Innovator' (12 chars) 35 => 'Texas Instruments Inc.' (22 chars) 36 => 'Texas Instruments Inc.' (22 chars) 37 => 'Making Music with Code for the TI-Nspire CX 4.5' (47 chars) language => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'English' (7 chars) title => 'Making Music with Code for the TI-Nspire CX 4.5' (47 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 656 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg(1).jpg' (28 chars) country => 'USA' (3 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Dallas' (6 chars) www => 'https://education.ti.com/' (25 chars) name => 'Texas Instruments Inc.' (22 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-cares@ti.com' (15 chars) describepublisher => ' ' (6 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(4 items) 0 => array(5 items) uid => 9496 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Making_Music_with_Code_Start_Here__TI-Nspire_CX_.doc' (74 chars) name => 'Making_Music_with_Code_Start_Here__TI-Nspire_CX_.doc' (52 chars) originaluid => 9496 (integer) 1 => array(5 items) uid => 9497 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Making_Music_with_Code.tns' (48 chars) name => 'Making_Music_with_Code.tns' (26 chars) originaluid => 9497 (integer) 2 => array(5 items) uid => 9498 (integer) sortingForeign => 3 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/The_88_Piano_Keys_with_BPM_01.tns' (55 chars) name => 'The_88_Piano_Keys_with_BPM_01.tns' (33 chars) originaluid => 9498 (integer) 3 => array(5 items) uid => 9499 (integer) sortingForeign => 4 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Piano_Keyboard_Reference_Guide_01.pdf' (59 chars) name => 'Piano_Keyboard_Reference_Guide_01.pdf' (37 chars) originaluid => 9499 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 656 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg(1).jpg' (28 chars) country => 'USA' (3 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Dallas' (6 chars) www => 'https://education.ti.com/' (25 chars) name => 'Texas Instruments Inc.' (22 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-cares@ti.com' (15 chars) describepublisher => ' ' (6 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Students will explore introductory level coding while creating sounds and mu
               sic with the TI-Innovator Hub.
' (107 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9495 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/piano-keyboard-frq-Color-3D.png' (53 chars) name => 'piano-keyboard-frq-Color-3D.png' (31 chars) originaluid => 9495 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 25 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => 612 (integer) name => 'Coding' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 312 (integer) name => 'Programming' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 4 => array(2 items) uid => 892 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '700' (3 chars) name => 'Programmieren' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '538' (3 chars) name => 'Programmierung' (14 chars) 3 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 4 => array(2 items) uid => '2116' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) tstamp => '2018-09-30' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1620' (4 chars) name => 'Coder' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1581' (4 chars) name => 'Programmation' (13 chars) 3 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 4 => array(2 items) uid => '1578' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1123' (4 chars) name => 'Coderen' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1134' (4 chars) name => 'Programmeren' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 4 => array(2 items) uid => '1108' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1432' (4 chars) name => 'Kodning' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1390' (4 chars) name => 'Programmering' (13 chars) 3 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 4 => array(2 items) uid => '1441' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) longdescription => '<p>This project uses the engagement of music and sound to encourage students
                to explore simple computer science concepts. While working through several
               short challenges, students will build enough knowledge and experience to cre
               ate a song using TI-BASIC and the TI-Innovator Hub's built-in speaker. They
               will learn computer science concepts such as For-Loops, DispAt (Display), us
               e of commenting, Wait, eval (evaluate),&nbsp;and lists. This project is focu
               sed on students and teachers who are new to coding.&nbsp;&nbsp;</p>
' (523 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '2107' (4 chars) name => 'Codifica' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '2066' (4 chars) name => 'Programmazione' (14 chars) 3 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 4 => array(2 items) uid => '2115' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) topic => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 19 (integer) name => 'Computer Science' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1538265600000 (integer)
11 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '967' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2009' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(empty) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(30 items) 0 => 'Chemistry' (9 chars) 1 => 'Chemie' (6 chars) 2 => 'Chemie' (6 chars) 3 => 'Chimie' (6 chars) 4 => 'Chimica' (7 chars) 5 => 'Kemi' (4 chars) 6 => 'Química' (8 chars) 7 => 'Mathematical thinking' (21 chars) 8 => 'Mathematisches Denken' (21 chars) 9 => 'Wiskundig denken' (16 chars) 10 => 'Raisonnement mathématique' (26 chars) 11 => 'Pensiero matematico' (19 chars) 12 => 'Matematiskt tänkande' (21 chars) 13 => 'Pensamento matemático' (22 chars) 14 => 'Physics' (7 chars) 15 => 'Physik' (6 chars) 16 => 'Fysica' (6 chars) 17 => 'Physique' (8 chars) 18 => 'Fisica' (6 chars) 19 => 'Fysik' (5 chars) 20 => 'Física' (7 chars) 21 => 'T3' (2 chars) 22 => 'T3' (2 chars) 23 => 'T3' (2 chars) 24 => 'T3' (2 chars) 25 => 'T3' (2 chars) 26 => 'T3' (2 chars) 27 => 'T3' (2 chars) 28 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 29 => 'Schülerexperimente im Physikunterricht mit Grafikrechnern und Taschencomput
                  ern - T3-Heft
' (89 chars)
language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Schülerexperimente im Physikunterricht mit Grafikrechnern und Taschencomput
               ern - T3-Heft
' (89 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 144 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg_2.jpg' (27 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland/' (37 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1969 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Physik_Internet1.pdf' (40 chars) name => 'Physik_Internet1.pdf' (20 chars) originaluid => 1969 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Dies ist die Zusammenfassung der ersten Materialien, die einzeln im Projekt
               T3-Physik auf dieser Datenbank zu finden sind. Der Titel ist im TI-Unterr
               ichtsmaterialien Webshop erhältlich.
' (189 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1931 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/images/4b0ed818d3fe5_1_Physik_BU.jpg' (46 chars) name => '4b0ed818d3fe5_1_Physik_BU.jpg' (29 chars) originaluid => 1931 (integer) technology => array(empty) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 206 (integer) name => 'Chemistry' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => 197 (integer) name => 'Mathematical thinking' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => 741 (integer) name => 'T3' (2 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '676' (3 chars) name => 'Chemie' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '693' (3 chars) name => 'Mathematisches Denken' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '948' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) tstamp => '2018-04-16' (10 chars) tags_3 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1490' (4 chars) name => 'Chimie' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1486' (4 chars) name => 'Raisonnement mathématique' (26 chars) 2 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '950' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) tags_2 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1041' (4 chars) name => 'Chemie' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1036' (4 chars) name => 'Wiskundig denken' (16 chars) 2 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '949' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1310' (4 chars) name => 'Kemi' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1304' (4 chars) name => 'Matematiskt tänkande' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 3 => array(2 items) uid => '1435' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) longdescription => 'Dies ist die Zusammenfassung der ersten Materialien, die einzeln im Projekt
               T3-Physik auf dieser Datenbank zu finden sind.
' (126 chars) tags_4 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1985' (4 chars) name => 'Chimica' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1979' (4 chars) name => 'Pensiero matematico' (19 chars) 2 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '2110' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1523836800000 (integer)
12 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1221' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2013' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(empty) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(58 items) 0 => 'Experiment' (10 chars) 1 => 'Experimentieren' (15 chars) 2 => 'Experiment' (10 chars) 3 => 'Expérience' (11 chars) 4 => 'Esperimento' (11 chars) 5 => 'Experiment' (10 chars) 6 => 'Experiência' (12 chars) 7 => 'Coding' (6 chars) 8 => 'Programmieren' (13 chars) 9 => 'Coderen' (7 chars) 10 => 'Coder' (5 chars) 11 => 'Codifica' (8 chars) 12 => 'Kodning' (7 chars) 13 => 'Código' (7 chars) 14 => 'Physics' (7 chars) 15 => 'Physik' (6 chars) 16 => 'Fysica' (6 chars) 17 => 'Physique' (8 chars) 18 => 'Fisica' (6 chars) 19 => 'Fysik' (5 chars) 20 => 'Física' (7 chars) 21 => 'Frequency' (9 chars) 22 => 'Häufigkeit' (11 chars) 23 => 'Frequentie' (10 chars) 24 => 'Fréquences' (11 chars) 25 => 'Frequenza' (9 chars) 26 => 'Frekvens' (8 chars) 27 => 'Frequência' (11 chars) 28 => 'Programming' (11 chars) 29 => 'Programmierung' (14 chars) 30 => 'Programmeren' (12 chars) 31 => 'Programmation' (13 chars) 32 => 'Programmazione' (14 chars) 33 => 'Programmering' (13 chars) 34 => 'Programação' (13 chars) 35 => 'STEM' (4 chars) 36 => 'MINT' (4 chars) 37 => 'STEM' (4 chars) 38 => 'STEM' (4 chars) 39 => 'STEM' (4 chars) 40 => 'STEM' (4 chars) 41 => 'STEM' (4 chars) 42 => 'TI-Innovator' (12 chars) 43 => 'TI-Innovator' (12 chars) 44 => 'TI-Innovator' (12 chars) 45 => 'TI-Innovator' (12 chars) 46 => 'TI-Innovator' (12 chars) 47 => 'TI-Innovator' (12 chars) 48 => 'TI-Innovator' (12 chars) 49 => 'Use of scales' (13 chars) 50 => 'Skalen verwenden' (16 chars) 51 => 'Schalen gebruiken' (17 chars) 52 => 'Utilisation des graduations' (27 chars) 53 => 'Uso di scale' (12 chars) 54 => 'Användning av skalor' (21 chars) 55 => 'Utilização de escalas' (23 chars) 56 => 'T³ Deutschland' (15 chars) 57 => 'Schülerexperimente im Physikunterricht mit digitaler Messwerterfassung - Di
                  e Top 13: Sicheres Gelingen - Hoher Lernerfolg
' (122 chars)
language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Schülerexperimente im Physikunterricht mit digitaler Messwerterfassung - Di
               e Top 13: Sicheres Gelingen - Hoher Lernerfolg
' (122 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 142 (integer) image => 'Logo_T3_Deutschland_bunt_weiß_07.jpg' (37 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'http://www.t3deutschland.de/' (28 chars) name => 'T³ Deutschland' (15 chars) iswebiste => TRUE email => 'MrTewes@aol.com' (15 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4419 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/TI-Physik-WEB_16S.pdf' (65 chars) name => 'TI-Physik-WEB_16S.pdf' (21 chars) originaluid => 4419 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'GTR und CAS Taschenrechner lassen sich mit wenig Aufwand zu vollwertigen dig
               italen Messwerterfassungssystemen mit Messsensoren für über 50 Größen au
               sbauen.
' (159 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4418 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/Sch%C3%BClerexperimente.JPG' (71 chars) name => 'Schülerexperimente.JPG' (23 chars) originaluid => 4418 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => 336 (integer) name => 'Experiment' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => 612 (integer) name => 'Coding' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => 25 (integer) name => 'Frequency' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => 312 (integer) name => 'Programming' (11 chars) 5 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => 892 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 7 => array(2 items) uid => 199 (integer) name => 'Use of scales' (13 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '501' (3 chars) name => 'Experimentieren' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => '700' (3 chars) name => 'Programmieren' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '614' (3 chars) name => 'Häufigkeit' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '538' (3 chars) name => 'Programmierung' (14 chars) 5 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => '2116' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 7 => array(2 items) uid => '714' (3 chars) name => 'Skalen verwenden' (16 chars) tstamp => '2018-04-16' (10 chars) tags_3 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1599' (4 chars) name => 'Expérience' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1620' (4 chars) name => 'Coder' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1181' (4 chars) name => 'Fréquences' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '1581' (4 chars) name => 'Programmation' (13 chars) 5 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => '1578' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 7 => array(2 items) uid => '1487' (4 chars) name => 'Utilisation des graduations' (27 chars) tags_2 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1153' (4 chars) name => 'Experiment' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1123' (4 chars) name => 'Coderen' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '959' (3 chars) name => 'Frequentie' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1134' (4 chars) name => 'Programmeren' (12 chars) 5 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => '1108' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 7 => array(2 items) uid => '1038' (4 chars) name => 'Schalen gebruiken' (17 chars) tags_5 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1409' (4 chars) name => 'Experiment' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1432' (4 chars) name => 'Kodning' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 3 => array(2 items) uid => '1233' (4 chars) name => 'Frekvens' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1390' (4 chars) name => 'Programmering' (13 chars) 5 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => '1441' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 7 => array(2 items) uid => '1307' (4 chars) name => 'Användning av skalor' (21 chars) longdescription => 'GTR und CAS Taschenrechner lassen sich mit wenig Aufwand zu vollwertigen dig
               italen Messwerterfassungssystemen mit Messsensoren für über 50 Größen au
               sbauen. Damit können viele Experimente aus dem naturwissenschaftlichen Bere
               ich durchgeführt und ausgewertet werden. Die Beiträge enthalten neben der
               Beschreibung des jeweiligen Experimentes auch Hinweise zum sinnvollen Einsat
               z, Tipps und Tricks, die Schülerarbeitsblätter, Hilfen für die Schülerin
               nen und Schüler und Lehrerlösungen. Verwendet wird hier die TI-NspireTM-Te
               chnologie. Eingesetzt werden kompatible Messwerterfassungssysteme wie CBR 2,
                Easy Temp oder LabCradle mit vielen Sensoren von Vernier. Auf dieser Datenb
               ank finden Sie eines Auzug des Heftes.&nbsp;
' (728 chars) tags_4 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '2085' (4 chars) name => 'Esperimento' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '2107' (4 chars) name => 'Codifica' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '1912' (4 chars) name => 'Frequenza' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '2066' (4 chars) name => 'Programmazione' (14 chars) 5 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 6 => array(2 items) uid => '2115' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 7 => array(2 items) uid => '1982' (4 chars) name => 'Uso di scale' (12 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1523836800000 (integer)
13 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2086' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2012' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(42 items) 0 => 'STEM' (4 chars) 1 => 'MINT' (4 chars) 2 => 'STEM' (4 chars) 3 => 'STEM' (4 chars) 4 => 'STEM' (4 chars) 5 => 'STEM' (4 chars) 6 => 'STEM' (4 chars) 7 => 'Temperature' (11 chars) 8 => 'Temperatur' (10 chars) 9 => 'Temperatuur' (11 chars) 10 => 'Température' (12 chars) 11 => 'Temperatura' (11 chars) 12 => 'Temperatur' (10 chars) 13 => 'Temperatura' (11 chars) 14 => 'Time' (4 chars) 15 => 'Zeit' (4 chars) 16 => 'Tijd' (4 chars) 17 => 'Temps' (5 chars) 18 => 'Tempo' (5 chars) 19 => 'Tid' (3 chars) 20 => 'Tempo' (5 chars) 21 => 'Physics' (7 chars) 22 => 'Physik' (6 chars) 23 => 'Fysica' (6 chars) 24 => 'Physique' (8 chars) 25 => 'Fisica' (6 chars) 26 => 'Fysik' (5 chars) 27 => 'Física' (7 chars) 28 => 'T³ Europe' (10 chars) 29 => 'Abdel Yazi' (10 chars) 30 => 'Armando Severino' (16 chars) 31 => 'Cathy Baars' (11 chars) 32 => 'Fernanda Neri' (13 chars) 33 => 'Fiona Dickens' (13 chars) 34 => 'Frank Liebner' (13 chars) 35 => 'Jean-Louis Balas' (16 chars) 36 => 'Lee Fox' (7 chars) 37 => 'Olivier Douvere' (15 chars) 38 => 'Petra Ryrstedt' (14 chars) 39 => 'Sanja Herrström' (16 chars) 40 => 'T³ Europe' (10 chars) 41 => 'An European TI-Nspire Science Pilot 2012' (40 chars) language => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'English' (7 chars) title => 'An European TI-Nspire Science Pilot 2012' (40 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(12 items) 0 => array(11 items) uid => 533 (integer) image => 'T3Europe_03.jpg' (15 chars) country => 'Other' (5 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.t3europe.eu' (15 chars) name => 'T³ Europe' (10 chars) iswebiste => TRUE email => 'info@t3europe.eu' (16 chars) describepublisher => '<p>T³&nbsp;- Teacher Teaching with Technology™&nbsp;- is &nbsp;the educat
                     ional network </p> <p>that shares ideas and visions on the implementation o
                     f TI technology in </p> <p>Math, Science and STEM education.</p>
' (227 chars) isemail => TRUE
1 => array(11 items) uid => 709 (integer) image => '' (0 chars) country => 'France' (6 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Abdel Yazi' (10 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE 2 => array(11 items) uid => 710 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Portugal' (8 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Armando Severino' (16 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (4 chars) isemail => FALSE 3 => array(11 items) uid => 597 (integer) image => 'Cathy.jpg' (9 chars) country => 'Nederland' (9 chars) authortype => '1' (1 chars) city => 'Grootebroek' (11 chars) www => 'www.t3nederland.nl' (18 chars) name => 'Cathy Baars' (11 chars) iswebiste => TRUE email => 'Cathy.Baars@quicknet.nl' (23 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => TRUE 4 => array(11 items) uid => 711 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Fernanda Neri' (13 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE 5 => array(11 items) uid => 712 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Fiona Dickens' (13 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE 6 => array(11 items) uid => 614 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '1' (1 chars) city => 'Herrnhut' (8 chars) www => '' (0 chars) name => 'Frank Liebner' (13 chars) iswebiste => FALSE email => 'Frank_Liebner@t-online.de' (25 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => FALSE 7 => array(11 items) uid => 713 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Jean-Louis Balas' (16 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (4 chars) isemail => FALSE 8 => array(11 items) uid => 714 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Lee Fox' (7 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE 9 => array(11 items) uid => 715 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olivier Douvere' (15 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE 10 => array(11 items) uid => 716 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Petra Ryrstedt' (14 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE 11 => array(11 items) uid => 717 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Sanja Herrström' (16 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE
activityfiles => array(2 items) 0 => array(5 items) uid => 7163 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/European_Science_Pilot_2012.pdf' (53 chars) name => 'European_Science_Pilot_2012.pdf' (31 chars) originaluid => 7163 (integer) 1 => array(5 items) uid => 7164 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/tns_EUSciPilot_2012.zip' (45 chars) name => 'tns_EUSciPilot_2012.zip' (23 chars) originaluid => 7164 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 533 (integer) image => 'T3Europe_03.jpg' (15 chars) country => 'Other' (5 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.t3europe.eu' (15 chars) name => 'T³ Europe' (10 chars) iswebiste => TRUE email => 'info@t3europe.eu' (16 chars) describepublisher => '<p>T³&nbsp;- Teacher Teaching with Technology™&nbsp;- is &nbsp;the educat
                     ional network </p> <p>that shares ideas and visions on the implementation o
                     f TI technology in </p> <p>Math, Science and STEM education.</p>
' (227 chars) isemail => TRUE
editors => array(empty) shortdescription => 'The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science support
               ing students' understanding through the use of technology
' (133 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 7162 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/csm_Science_01_e68380a746.jpg' (51 chars) name => 'csm_Science_01_e68380a746.jpg' (29 chars) originaluid => 7162 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => 198 (integer) name => 'Temperature' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 51 (integer) name => 'Time' (4 chars) 3 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '694' (3 chars) name => 'Temperatur' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '629' (3 chars) name => 'Zeit' (4 chars) 3 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) tstamp => '2018-04-10' (10 chars) tags_3 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1981' (4 chars) name => 'Température' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1193' (4 chars) name => 'Temps' (5 chars) 3 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) tags_2 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1037' (4 chars) name => 'Temperatuur' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => '975' (3 chars) name => 'Tijd' (4 chars) 3 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1306' (4 chars) name => 'Temperatur' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '1251' (4 chars) name => 'Tid' (3 chars) 3 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) longdescription => 'During the European TI-Nspire Science Pilot 2010-2012, a group of teachers g
               athered to explore the value of TI-Nspire technology for science education m
               ore closely. The group was composed of very experienced T3 trainers with man
               y years of experience in running sessions on national and international leve
               l as well as teachers using the technology for the first time. The group was
                largely representative of: <ul> <li>Europe, coming from 8 different countr
               ies</li> <li>Science subjects with physics, chemistry and biology teachers t
               aking part</li> <li>Type of school with junior high (11-16) senior high (11-
               18) and college (17-19)</li> </ul> The activities were designed and carried
                out by the participants of the European Science Pilot.&nbsp; The vast major
               ity of them follow a similar philosophy.&nbsp; They tend to be investigative
                tasks, aligned with the general trend and practical work. There were two do
               cuments for each experiment.&nbsp; A student sheet and a set of notes for th
               e teacher. The student sheet was not intended to be a work sheet and did not
                contain all the instructions for carrying out a task.&nbsp; In particular m
               ost key instructions to use the TI-Nspire properly were missing.&nbsp; The n
               otes sometimes referred to a tns file which can be used in addition to the s
               tudent sheet. The teacher notes contained results and tips for ensuring the
               success of the activity, if problems were encountered.
' (1422 chars) tags_4 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1980' (4 chars) name => 'Temperatura' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => '1930' (4 chars) name => 'Tempo' (5 chars) 3 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) topic => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Biology' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Chemistry' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1523318400000 (integer)
14 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '129' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2012' (4 chars) country => array(2 items) uid => '' (0 chars) name => '' (0 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(empty) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(23 items) 0 => 'Data' (4 chars) 1 => 'Daten' (5 chars) 2 => 'Data' (4 chars) 3 => 'Données' (8 chars) 4 => 'Dati' (4 chars) 5 => 'Data' (4 chars) 6 => 'Dados' (5 chars) 7 => 'STEM' (4 chars) 8 => 'MINT' (4 chars) 9 => 'STEM' (4 chars) 10 => 'STEM' (4 chars) 11 => 'STEM' (4 chars) 12 => 'STEM' (4 chars) 13 => 'STEM' (4 chars) 14 => 'Physics' (7 chars) 15 => 'Physik' (6 chars) 16 => 'Fysica' (6 chars) 17 => 'Physique' (8 chars) 18 => 'Fisica' (6 chars) 19 => 'Fysik' (5 chars) 20 => 'Física' (7 chars) 21 => 'Barrie Galpin' (13 chars) 22 => 'Exploring our Solar System' (26 chars) language => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'English' (7 chars) title => 'Exploring our Solar System' (26 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 1 (integer) image => 'Logo_T3_Europe_01.png' (21 chars) country => 'United Kingdom' (14 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.tcubed.org.uk' (17 chars) name => 'Barrie Galpin' (13 chars) iswebiste => TRUE email => 'barrie.galpin@zen.co.uk' (23 chars) describepublisher => '<p>DEMO Description</p><p>Proin faucibus arcu quis ante. Mauris sollicitudin
                      fermentum libero. Maecenas vestibulum mollis diam. Fusce fermentum. Donec p
                     osuere vulputate arcu.</p><p>Mauris sollicitudin fermentum libero. Vivamus e
                     uismod mauris. Etiam feugiat lorem non metus. Nam commodo suscipit quam. Nul
                     lam accumsan lorem in dui.</p>
' (334 chars) isemail => TRUE
activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 960 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/planetsv2.tns' (33 chars) name => 'planetsv2.tns' (13 chars) originaluid => 960 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Detailed data for the properties of the planets with 10 pages of questions.' (75 chars) images => array(5 items) 0 => array(5 items) uid => 537 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/images/26102010Image001.jpg' (37 chars) name => '26102010Image001.jpg' (20 chars) originaluid => 537 (integer) 1 => array(5 items) uid => 535 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/images/26102010Image003.jpg' (37 chars) name => '26102010Image003.jpg' (20 chars) originaluid => 535 (integer) 2 => array(5 items) uid => 536 (integer) sortingForeign => 3 (integer) publicurl => 'fileadmin/images/26102010Image004.jpg' (37 chars) name => '26102010Image004.jpg' (20 chars) originaluid => 536 (integer) 3 => array(5 items) uid => 538 (integer) sortingForeign => 4 (integer) publicurl => 'fileadmin/images/26102010Image005.jpg' (37 chars) name => '26102010Image005.jpg' (20 chars) originaluid => 538 (integer) 4 => array(5 items) uid => 539 (integer) sortingForeign => 5 (integer) publicurl => 'fileadmin/images/26102010Image006.jpg' (37 chars) name => '26102010Image006.jpg' (20 chars) originaluid => 539 (integer) technology => array(empty) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 22 (integer) name => 'Data' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '613' (3 chars) name => 'Daten' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) tstamp => '2018-02-20' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1180' (4 chars) name => 'Données' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '958' (3 chars) name => 'Data' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1232' (4 chars) name => 'Data' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) longdescription => 'You can choose metric or imperial units and see the following data for each
               planet:&nbsp;mass, diameter, distance from the sun, gravity, duration of orb
               it, length of &quot;day&quot;, eccentricity of orbit, mean temperature, numb
               er of moons. You can also compare these properties directly with the earth'
               s. For example, Mercury's mass is only 5% that of the earth but its &quot;da
               ys&quot; are 176 times longer! Using TI-Nspire's Q+A feature a series of in
               teresting questions are included to guide students' investigation of the dat
               a. These questions are: <ul> <li>Is is always, sometimes or never true that
                the larger the planet the greater the gravity? What exceptions are there?</
               li> <li>Which planets have the longest and shortest day-length?</li> <li>Wha
               t name is given to the time the earth takes to orbit the sun?</li> <li>The t
               ime taken to orbit the sun generally increases as distance from the sun incr
               eases. Which planet is an exception?</li> <li>On which planets are living co
               nditions most like those of the earth?</li> <li>Which have the most elliptic
               al orbits?</li> <li>Why might four of the planets be called &quot;gas giants
               &quot;?</li> </ul>
' (1158 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1911' (4 chars) name => 'Dati' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) topic => array(empty)
sort => array(1 item) 0 => 1519084800000 (integer)
15 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1946' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2017' (4 chars) country => array(2 items) uid => 61 (integer) name => 'USA' (3 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(37 items) 0 => 'Chemistry' (9 chars) 1 => 'Chemie' (6 chars) 2 => 'Chemie' (6 chars) 3 => 'Chimie' (6 chars) 4 => 'Chimica' (7 chars) 5 => 'Kemi' (4 chars) 6 => 'Química' (8 chars) 7 => 'Material to order' (17 chars) 8 => 'Materialien zum Bestellen' (25 chars) 9 => 'Te bestellen materiaal' (22 chars) 10 => 'Matériel à commander' (22 chars) 11 => 'Materiale da ordinare' (21 chars) 12 => 'Material att beställa' (22 chars) 13 => 'Material para envio' (19 chars) 14 => 'Mathematical thinking' (21 chars) 15 => 'Mathematisches Denken' (21 chars) 16 => 'Wiskundig denken' (16 chars) 17 => 'Raisonnement mathématique' (26 chars) 18 => 'Pensiero matematico' (19 chars) 19 => 'Matematiskt tänkande' (21 chars) 20 => 'Pensamento matemático' (22 chars) 21 => 'Physics' (7 chars) 22 => 'Physik' (6 chars) 23 => 'Fysica' (6 chars) 24 => 'Physique' (8 chars) 25 => 'Fisica' (6 chars) 26 => 'Fysik' (5 chars) 27 => 'Física' (7 chars) 28 => 'T3' (2 chars) 29 => 'T3' (2 chars) 30 => 'T3' (2 chars) 31 => 'T3' (2 chars) 32 => 'T3' (2 chars) 33 => 'T3' (2 chars) 34 => 'T3' (2 chars) 35 => 'SmartSoft' (9 chars) 36 => 'Step by Step Chemistry on the TiNspire CX' (41 chars) language => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'English' (7 chars) title => 'Step by Step Chemistry on the TiNspire CX' (41 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 651 (integer) image => 'tinlogo.png' (11 chars) country => 'USA' (3 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Miami' (5 chars) www => 'www.TiNspireApps.com' (20 chars) name => 'SmartSoft' (9 chars) iswebiste => TRUE email => 'support@tinspireapps.com' (24 chars) describepublisher => '<p>Smartsoft at <a href="http://www.TiNspireApps.com">www.TiNspireApps.com</
                     a></p> <p>We have been making TI apps for over 20 years&nbsp;</p>
' (142 chars) isemail => TRUE
activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 7012 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Chemistry_Made_Easy_Trial.tns' (51 chars) name => 'Chemistry_Made_Easy_Trial.tns' (29 chars) originaluid => 7012 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Perform many Chemistry / Stoichiometry tasks Step by Step , Explore the Peri
               odic System of Elements (PSE) , Balance Chemical Equations, Gas Laws, Limiti
               ng Reagent, Mole/Mass computations and much more
' (200 chars) images => array(2 items) 0 => array(5 items) uid => 7010 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/chemtrial.jpg' (35 chars) name => 'chemtrial.jpg' (13 chars) originaluid => 7010 (integer) 1 => array(5 items) uid => 7011 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/chemtrial2.jpg' (36 chars) name => 'chemtrial2.jpg' (14 chars) originaluid => 7011 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'www.' (4 chars) tags => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => 206 (integer) name => 'Chemistry' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => 915 (integer) name => 'Material to order' (17 chars) 2 => array(2 items) uid => 197 (integer) name => 'Mathematical thinking' (21 chars) 3 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => 741 (integer) name => 'T3' (2 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '676' (3 chars) name => 'Chemie' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '916' (3 chars) name => 'Materialien zum Bestellen' (25 chars) 2 => array(2 items) uid => '693' (3 chars) name => 'Mathematisches Denken' (21 chars) 3 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '948' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) tstamp => '2018-02-07' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1490' (4 chars) name => 'Chimie' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1577' (4 chars) name => 'Matériel à commander' (22 chars) 2 => array(2 items) uid => '1486' (4 chars) name => 'Raisonnement mathématique' (26 chars) 3 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '950' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1041' (4 chars) name => 'Chemie' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1112' (4 chars) name => 'Te bestellen materiaal' (22 chars) 2 => array(2 items) uid => '1036' (4 chars) name => 'Wiskundig denken' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '949' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1310' (4 chars) name => 'Kemi' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1443' (4 chars) name => 'Material att beställa' (22 chars) 2 => array(2 items) uid => '1304' (4 chars) name => 'Matematiskt tänkande' (21 chars) 3 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 4 => array(2 items) uid => '1435' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) longdescription => '<p>Perform many Chemistry / Stoichiometry tasks Step by Step , Explore the P
               eriodic System of Elements (PSE) , Compute Compound mass step by step, Gas L
               aws, Mole/Mass computations and much more</p> <p>This app is part of a suit
               e of science and math apps at <a href="https://www.TiNspireApps.com">www.TiN
               spireApps.com</a> &nbsp;</p>
' (332 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1985' (4 chars) name => 'Chimica' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '2118' (4 chars) name => 'Materiale da ordinare' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '1979' (4 chars) name => 'Pensiero matematico' (19 chars) 3 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '2110' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Chemistry' (9 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1517961600000 (integer)
16 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2022' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(44 items) 0 => 'Exam' (4 chars) 1 => 'Abitur/Zentralabitur' (20 chars) 2 => 'Examen' (6 chars) 3 => 'Examen' (6 chars) 4 => 'Esame' (5 chars) 5 => 'Prov' (4 chars) 6 => 'Exame' (5 chars) 7 => 'Data collection' (15 chars) 8 => 'Messwerterfassung' (17 chars) 9 => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 10 => 'Collecte de données' (20 chars) 11 => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 12 => 'Datainsamling' (13 chars) 13 => 'Recolha de dados' (16 chars) 14 => 'Stochastics' (11 chars) 15 => 'Stochastik' (10 chars) 16 => 'Stochastiek' (11 chars) 17 => 'Calcul stochastique' (19 chars) 18 => 'Processi stocastici' (19 chars) 19 => 'Stokastik' (9 chars) 20 => 'Padrões estocásticos' (22 chars) 21 => 'Exercise' (8 chars) 22 => 'Übung' (6 chars) 23 => 'Oefening' (8 chars) 24 => 'Exercice' (8 chars) 25 => 'Esercizio' (9 chars) 26 => 'Övning' (7 chars) 27 => 'Exercício' (10 chars) 28 => 'Tips and tricks' (15 chars) 29 => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 30 => 'Tips en tricks' (14 chars) 31 => 'Trucs et astuces' (16 chars) 32 => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 33 => 'Tips och tricks' (15 chars) 34 => 'Dicas e truques' (15 chars) 35 => 'Physics' (7 chars) 36 => 'Physik' (6 chars) 37 => 'Fysica' (6 chars) 38 => 'Physique' (8 chars) 39 => 'Fisica' (6 chars) 40 => 'Fysik' (5 chars) 41 => 'Física' (7 chars) 42 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 43 => 'Laboration - Induktion' (22 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Laboration - Induktion' (22 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(2 items) 0 => array(5 items) uid => 6702 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Induktion_DQ.pdf' (38 chars) name => 'Induktion_DQ.pdf' (16 chars) originaluid => 6702 (integer) 1 => array(5 items) uid => 6703 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Induktion_DQ_lararhandledningen.pdf' (57 chars) name => 'Induktion_DQ_lararhandledningen.pdf' (35 chars) originaluid => 6703 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en
               spole då en stavmagnet släpps genom den.
' (118 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 6701 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Bild_Induktion.jpg' (40 chars) name => 'Bild_Induktion.jpg' (18 chars) originaluid => 6701 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 223 (integer) name => 'Exam' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => 298 (integer) name => 'Data collection' (15 chars) 2 => array(2 items) uid => 327 (integer) name => 'Stochastics' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => 921 (integer) name => 'Exercise' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 351 (integer) name => 'Tips and tricks' (15 chars) 5 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '444' (3 chars) name => 'Abitur/Zentralabitur' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => '527' (3 chars) name => 'Messwerterfassung' (17 chars) 2 => array(2 items) uid => '506' (3 chars) name => 'Stochastik' (10 chars) 3 => array(2 items) uid => '1889' (4 chars) name => 'Übung' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '487' (3 chars) name => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 5 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) tstamp => '2018-01-10' (10 chars) tags_3 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1497' (4 chars) name => 'Examen' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1554' (4 chars) name => 'Collecte de données' (20 chars) 2 => array(2 items) uid => '1669' (4 chars) name => 'Calcul stochastique' (19 chars) 3 => array(2 items) uid => '1573' (4 chars) name => 'Exercice' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1609' (4 chars) name => 'Trucs et astuces' (16 chars) 5 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) tags_2 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1050' (4 chars) name => 'Examen' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '927' (3 chars) name => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 2 => array(2 items) uid => '1148' (4 chars) name => 'Stochastiek' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1071' (4 chars) name => 'Oefening' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1163' (4 chars) name => 'Tips en tricks' (14 chars) 5 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) tags_5 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1318' (4 chars) name => 'Prov' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => '1380' (4 chars) name => 'Datainsamling' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '1404' (4 chars) name => 'Stokastik' (9 chars) 3 => array(2 items) uid => '1446' (4 chars) name => 'Övning' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => '1419' (4 chars) name => 'Tips och tricks' (15 chars) 5 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) longdescription => '<p><strong>Syfte:</strong><br />Avsikten med f&ouml;rs&ouml;ket &auml;r att
               unders&ouml;ka den sp&auml;nning som induceras i en spole d&aring; en stavma
               gnet sl&auml;pps genom den.</p> <p><strong>Materiel:</strong><br />Spole me
               d 600 varv, sp&auml;nningsprobe, TI-Nspire och labsl&auml;de.</p> <p><br />
               <strong>M&auml;tutrustningen:</strong><br />&bull; Anslut sp&auml;nningsprob
               en till kanal CH 1 p&aring; labsl&auml;den.</p>
' (427 chars) tags_4 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1994' (4 chars) name => 'Esame' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => '2055' (4 chars) name => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 2 => array(2 items) uid => '2080' (4 chars) name => 'Processi stocastici' (19 chars) 3 => array(2 items) uid => '2123' (4 chars) name => 'Esercizio' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '2095' (4 chars) name => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 5 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1515542400000 (integer)
17 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2021' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(16 items) 0 => 'Data collection' (15 chars) 1 => 'Messwerterfassung' (17 chars) 2 => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 3 => 'Collecte de données' (20 chars) 4 => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 5 => 'Datainsamling' (13 chars) 6 => 'Recolha de dados' (16 chars) 7 => 'Physics' (7 chars) 8 => 'Physik' (6 chars) 9 => 'Fysica' (6 chars) 10 => 'Physique' (8 chars) 11 => 'Fisica' (6 chars) 12 => 'Fysik' (5 chars) 13 => 'Física' (7 chars) 14 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 15 => 'Laboration - Se hur det låter' (30 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Laboration - Se hur det låter' (30 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(2 items) 0 => array(5 items) uid => 6699 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Se_hur_det_l%C3%A5ter_DQ.pdf' (50 chars) name => 'Se_hur_det_låter_DQ.pdf' (24 chars) originaluid => 6699 (integer) 1 => array(5 items) uid => 6700 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Se_hur_det_l%C3%A5ter_DQ_Lararhandledning.pdf' (67 chars) name => 'Se_hur_det_låter_DQ_Lararhandledning.pdf' (41 chars) originaluid => 6700 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämg
               affel som slås an.
' (95 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 6698 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Bild_se_hur_det_l%C3%A5ter.jpg' (52 chars) name => 'Bild_se_hur_det_låter.jpg' (26 chars) originaluid => 6698 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 298 (integer) name => 'Data collection' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '527' (3 chars) name => 'Messwerterfassung' (17 chars) 1 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) tstamp => '2018-01-10' (10 chars) tags_3 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1554' (4 chars) name => 'Collecte de données' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) tags_2 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '927' (3 chars) name => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 1 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) tags_5 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1380' (4 chars) name => 'Datainsamling' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) longdescription => '<p><strong>Syfte:</strong><br />Avsikten med f&ouml;rs&ouml;ket &auml;r att
               unders&ouml;ka det ljud som alstras av en st&auml;mgaffel som sl&aring;s an.
               </p> <p><strong>Materiel:</strong><br />Tv&aring; st&auml;mgafflar med reso
               nansl&aring;dor, t ex 440 Hz, en d&auml;mpkl&auml;mma att s&auml;tta p&aring
               ; sk&auml;nkeln p&aring; den ena st&auml;mgaffeln, en mikrofonsensor, TI-Nsp
               ire och labsl&auml;de.</p> <p><br /><strong>M&auml;tutrustningen:</strong><
               br />&bull; S&auml;tt st&auml;mgaffeln med resonansl&aring;da p&aring; ett b
               ord och f&auml;st mikrofonen ett stycke framf&ouml;r resonansl&aring;dans my
               nning.<br />&bull; Anslut mikrofonen till kanal CH 1 p&aring; labsl&auml;den
               .</p>
' (689 chars) tags_4 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '2055' (4 chars) name => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1515542400000 (integer)
18 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2018' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(23 items) 0 => 'Curriculum' (10 chars) 1 => 'Lehrplan' (8 chars) 2 => 'Curriculum' (10 chars) 3 => 'Programme scolaire' (18 chars) 4 => 'Curriculum' (10 chars) 5 => 'Läroplan' (9 chars) 6 => 'Currículo' (10 chars) 7 => 'Data collection' (15 chars) 8 => 'Messwerterfassung' (17 chars) 9 => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 10 => 'Collecte de données' (20 chars) 11 => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 12 => 'Datainsamling' (13 chars) 13 => 'Recolha de dados' (16 chars) 14 => 'Physics' (7 chars) 15 => 'Physik' (6 chars) 16 => 'Fysica' (6 chars) 17 => 'Physique' (8 chars) 18 => 'Fisica' (6 chars) 19 => 'Fysik' (5 chars) 20 => 'Física' (7 chars) 21 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 22 => 'Laboration - Studs - rörelse och energi' (40 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Laboration - Studs - rörelse och energi' (40 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(2 items) 0 => array(5 items) uid => 6714 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Studs_rorelse_energi_DQ.pdf' (49 chars) name => 'Studs_rorelse_energi_DQ.pdf' (27 chars) originaluid => 6714 (integer) 1 => array(5 items) uid => 6715 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Studs_rorelse_energi_DQ_Lararhandledning.pdf' (66 chars) name => 'Studs_rorelse_energi_DQ_Lararhandledning.pdf' (44 chars) originaluid => 6715 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.' (76 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 6713 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Bild_Studs_rorelse_energi.jpg' (51 chars) name => 'Bild_Studs_rorelse_energi.jpg' (29 chars) originaluid => 6713 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 922 (integer) name => 'Curriculum' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => 298 (integer) name => 'Data collection' (15 chars) 2 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1888' (4 chars) name => 'Lehrplan' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '527' (3 chars) name => 'Messwerterfassung' (17 chars) 2 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) tstamp => '2018-01-10' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1572' (4 chars) name => 'Programme scolaire' (18 chars) 1 => array(2 items) uid => '1554' (4 chars) name => 'Collecte de données' (20 chars) 2 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1019' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '927' (3 chars) name => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 2 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1447' (4 chars) name => 'Läroplan' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1380' (4 chars) name => 'Datainsamling' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) longdescription => '<p><strong>Syfte:</strong><br />Avsikten med f&ouml;rs&ouml;ket &auml;r att
               studera vad som h&auml;nder d&aring; en boll studsar.</p> <p><br /><strong>
               Materiel:</strong><br />CBR&reg;, stativmateriel, boll som studsar bra och T
               I-Nspire&trade; med labsl&auml;de.</p> <p><strong>M&auml;tutrustningen:</st
               rong><br />&bull; Montera ultraljudsdetektorn/CBR-en i ett stativ minst en m
               eter &ouml;ver golvet, s&aring; att detektorn &auml;r v&auml;nd ner mot golv
               et. Kontrollera att bollen kan studsa rakt under detektorn.<br />&bull; Ansl
               ut CBR:en till kanal DIG 1 p&aring; labsl&auml;den.</p>
' (587 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '2124' (4 chars) name => 'Curriculum' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '2055' (4 chars) name => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 2 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1515542400000 (integer)
19 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2026' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(23 items) 0 => 'Data collection' (15 chars) 1 => 'Messwerterfassung' (17 chars) 2 => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 3 => 'Collecte de données' (20 chars) 4 => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 5 => 'Datainsamling' (13 chars) 6 => 'Recolha de dados' (16 chars) 7 => 'Physics' (7 chars) 8 => 'Physik' (6 chars) 9 => 'Fysica' (6 chars) 10 => 'Physique' (8 chars) 11 => 'Fisica' (6 chars) 12 => 'Fysik' (5 chars) 13 => 'Física' (7 chars) 14 => 'Temperature' (11 chars) 15 => 'Temperatur' (10 chars) 16 => 'Temperatuur' (11 chars) 17 => 'Température' (12 chars) 18 => 'Temperatura' (11 chars) 19 => 'Temperatur' (10 chars) 20 => 'Temperatura' (11 chars) 21 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 22 => 'Laboration - Boyles lag' (23 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Laboration - Boyles lag' (23 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(2 items) 0 => array(5 items) uid => 6690 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Boyles_lag_DQ.pdf' (39 chars) name => 'Boyles_lag_DQ.pdf' (17 chars) originaluid => 6690 (integer) 1 => array(5 items) uid => 6691 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Boyles_lag_DQ_Lararhandledning.pdf' (56 chars) name => 'Boyles_lag_DQ_Lararhandledning.pdf' (34 chars) originaluid => 6691 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen h
               os en gas vid konstant temperatur.
' (110 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 6689 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Bild_Boylers_lag.jpg' (42 chars) name => 'Bild_Boylers_lag.jpg' (20 chars) originaluid => 6689 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 298 (integer) name => 'Data collection' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 198 (integer) name => 'Temperature' (11 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '527' (3 chars) name => 'Messwerterfassung' (17 chars) 1 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '694' (3 chars) name => 'Temperatur' (10 chars) tstamp => '2018-01-10' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1554' (4 chars) name => 'Collecte de données' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1981' (4 chars) name => 'Température' (12 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '927' (3 chars) name => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 1 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1037' (4 chars) name => 'Temperatuur' (11 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1380' (4 chars) name => 'Datainsamling' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1306' (4 chars) name => 'Temperatur' (10 chars) longdescription => '<p><strong>Syfte:</strong><br />Avsikten med f&ouml;rs&ouml;ket &auml;r att
               finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatu
               r.</p> <p><strong>Materiel:</strong><br />Plexiglasspruta (20 cm3), tryckgi
               vare, TI-Nspire och labsl&auml;de.<br /><br /><strong>M&auml;tutrustningen:<
               /strong><br />&bull; Anslut tryckgivaren till kanal CH 1 p&aring; labsl&auml
               ;den. <br />&bull; St&auml;ll in en volym p&aring; 10 cm3 p&aring; tryckspru
               tan och anslut den till tryckgivaren</p>
' (496 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '2055' (4 chars) name => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1980' (4 chars) name => 'Temperatura' (11 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1515542400000 (integer)
technologyRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (6 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=11, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 11 (integer) _localizedUid => 17 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 11 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Graphikrechner/GTR (TI-84 Familie)' (34 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 13 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Messwerterfassung' (17 chars) notshowlive => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=25, pid=94) name => 'TI-Innovator' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 25 (integer) _localizedUid => 26 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 25 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'TI-Nspire Technologie' (21 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 14 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'wissenschaftliche Schulrechner' (30 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 12 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) topicRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (7 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=17, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 17 (integer) _localizedUid => 18 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 17 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Biologie' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Chemie' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=19, pid=94) name => 'Informatik' (10 chars) notshowlive => FALSE uid => 19 (integer) _localizedUid => 20 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 19 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Mathematik' (10 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=13, pid=94) name => 'MINT' (4 chars) notshowlive => FALSE uid => 13 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 13 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Physik' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) typeRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (4 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Links' (5 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/URL.jpg" width="
            50" height="" /></td><td><div class="indent">Aktuell keine weiterführenden
            Links vorhanden.<br />Besuchen Sie uns auf: <a href="http://www.t3europe.eu/
            links" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Opens externa
            l link in new window" data-htmlarea-external="1">T³ Europe Links</a></div><
            /td></tr></tbody></table>&nbsp;
' (411 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Online Training' (15 chars) description => '<table summary="" cellspacing="3" cellpadding="" dir="ltr"><tbody><tr><td><i
            mg src="/fileadmin/t3-europe/Images/Webinar.jpg" width="50" height="" /></td
            ><td><div class="indent"><p>&nbsp;Aktuell keine Online Trainings .<br />&nbs
            p;Besuchen Sie uns unter: <a href="https://education.ti.com/en/us/profession
            al-development/webinars/ondemand" target="_blank" title="Opens external link
             in new window" data-htmlarea-external="1">T³ US Webinars</a>&nbsp;<br />&n
            bsp;oder besuchen Sie&nbsp; <a href="https://education.ti.com/de/professiona
            l-development/veranstaltungen" target="_blank" data-htmlarea-external="1">ak
            tuelle Veranstaltungen</a><a href="https://education.ti.com/de/professional-
            development/veranstaltungen" target="_blank" data-htmlarea-external="1" styl
            e="background-color: rgb(255, 255, 255);"></a></p></div></td></tr></tbody></
            table>
' (842 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000000a552c9d000000004f2d8ba9 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4709, pid=94) originalFileIdentifier => 3896 (integer) uidLocal => NULL uid => 4709 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4709 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4709 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 2 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer)
2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Unterrichtsmaterialien' (22 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="http://t3europe.dd-c.com//fileadmin/t3-europ
            e/Images/Activity.jpg" width="50" /></td><td><div class="indent">Aktuell kei
            ne Unterichtsmaterialien vorhanden.<br />Besuchen Sie uns auf: <a href="http
            s://education.ti.com/en/us/activity/search/advanced" target="_blank" class="
            external-link-new-window" title="Opens external link in new window" data-htm
            larea-external="1">TI Classroom Activities</a></div></td></tr></tbody></tabl
            e>&nbsp;
' (464 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000000a552c5f000000004f2d8ba9 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4707, pid=94) originalFileIdentifier => 3901 (integer) uidLocal => NULL uid => 4707 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4707 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4707 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer)
3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Videos' (6 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg" width
            ="50" height="" /></td><td><div class="indent">Aktuell keine Videos vorhande
            n.<br />Besuchen Sie unseren: <a href="https://www.youtube.com/user/TIedtech
            DE" target="_blank" title="Opens external link in new window" data-htmlarea-
            external="1">TI Youtube Channels</a></div></td></tr></tbody></table> .
' (374 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000000a552c5b000000004f2d8ba9 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=5980, pid=94) originalFileIdentifier => 3899 (integer) uidLocal => NULL uid => 5980 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 5980 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5980 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer)
countryRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (15 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=14, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a552c00000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=6, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000000a5523f5000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=1, pid=0) title => 'Redakteur' (9 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000000a5523f2000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=2, pid=0) title => 'basic-rights' (12 chars) description => 'basic-rights are only to give all users rights to pages here is nothin in A
                        ccess List activated and Mounts are setup
' (117 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 0 (integer)
000000000a5523ed000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=3, pid=0) title => 'resource-editor' (15 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000000a5523e8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) title => 'Country Group' (13 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000000a5523eb000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) title => 't3europe_basic' (14 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000000a5523e6000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=8, pid=0) title => 'Country Edit Content' (20 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 8 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 8 (integer)modified pid => 0 (integer)
userName => 'koen.stulens' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'k-stulens@ti.com' (16 chars) realName => 'Koen Stulens' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T20:53:49+01:00, 1544730829) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 6 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 6 (integer)modified pid => 0 (integer)
000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4' (9 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000000a5523f5000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000000a5523f2000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000000a5523ed000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000000a5523e8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000000a5523eb000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000000a5523e6000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'stephan.griebel' (15 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 's-griebel@ti.com' (16 chars) realName => 'Stephan' (7 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-06-25T15:11:06+02:00, 1529932266) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer)
uid => 14 (integer) _localizedUid => 17 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 14 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=33, pid=94) name => 'Australien' (10 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000000a552c00000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 33 (integer) _localizedUid => 40 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=10, pid=94) name => 'Belgien' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a552c00000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 10 (integer) _localizedUid => 12 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 10 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Deutschland' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000000a552394000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=7, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a5523f2000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000000a5523ed000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'rainer.geyer' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hrgeyer@t-online.de' (19 chars) realName => 'Heinz Rainer Geyer' (18 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-09-19T13:33:39+02:00, 1537356819) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 7 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 7 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000000a552391000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=48, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a5523f2000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000000a5523ed000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) realName => 'Hubert Langlotz' (15 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-12-28T18:17:40+01:00, 1514481460) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 48 (integer) _localizedUid => 48 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 48 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000000a55238e000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=49, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a5523f2000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000000a5523ed000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) realName => 'Ulrich Lampe' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-11T18:00:47+01:00, 1544547647) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 49 (integer) _localizedUid => 49 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 49 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=15, pid=94) name => 'Frankreich' (10 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a552386000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=33, pid=0) allowedLanguages => '0,3' (3 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a5523f2000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000000a5523ed000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'marthe.pariset' (14 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'm-pariset@ti.com' (16 chars) realName => 'Marthe Pariset' (14 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-10-18T17:19:47+02:00, 1508339987) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 33 (integer) _localizedUid => 33 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 15 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 15 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=105, pid=94) name => 'Italien' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000000a5523be000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=42, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000000a5523f5000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000000a5523f2000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000000a5523ed000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000000a5523e8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000000a5523eb000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000000a5523e6000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'christof.deiwiks' (16 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'c-deiwiks@ti.com' (16 chars) realName => 'Christof' (8 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T17:25:22+01:00, 1544718322) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 42 (integer) _localizedUid => 42 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 42 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 105 (integer) _localizedUid => 106 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 105 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=88, pid=94) name => 'Kanada' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 88 (integer) _localizedUid => 89 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 88 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=65, pid=94) name => 'Naher Osten' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 65 (integer) _localizedUid => 66 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 65 (integer)modified pid => 94 (integer) 8 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Niederlande' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a552c00000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 2 (integer) _localizedUid => 9 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 9 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Österreich' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a552394000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=7, pid=0) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 10 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=37, pid=94) name => 'Portugal' (8 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000000a552c00000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 37 (integer) _localizedUid => 44 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 37 (integer)modified pid => 94 (integer) 11 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=38, pid=94) name => 'Schweden' (8 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000000a552c00000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 38 (integer) _localizedUid => 45 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 38 (integer)modified pid => 94 (integer) 12 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Schweiz' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a5523a0000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000000a5523f5000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000000a5523f2000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000000a5523ed000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000000a5523eb000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) userName => 'ddc-admin' (9 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hjung.ddc@gmail.com' (19 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-12T10:50:10+01:00, 1544608210) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 5 (integer) _localizedUid => 11 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 13 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=39, pid=94) name => 'Türkei' (7 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000000a552c00000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 39 (integer) _localizedUid => 46 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 39 (integer)modified pid => 94 (integer) 14 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=61, pid=94) name => 'USA' (3 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (3 items) 000000000a552c00000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000000a5523f8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000000a55235b000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=51, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000000a5523e8000000004f2d8ba9 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) userName => 'usa.approval' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'dsantucci@ti.com' (16 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-04T19:41:31+01:00, 1543948891) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 51 (integer) _localizedUid => 51 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 51 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 61 (integer) _localizedUid => 62 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 61 (integer)modified pid => 94 (integer)
languageRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (8 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Deutsch' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Englisch' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Französisch' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=71, pid=94) name => 'Italienisch' (11 chars) notshowlive => FALSE uid => 71 (integer) _localizedUid => 72 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 71 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Niederländisch' (15 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=20, pid=94) name => 'Portugiesisch' (13 chars) notshowlive => TRUE uid => 20 (integer) _localizedUid => 26 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 20 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=21, pid=94) name => 'Swedisch' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 21 (integer) _localizedUid => 27 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 21 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=22, pid=94) name => 'Türkisch' (9 chars) notshowlive => TRUE uid => 22 (integer) _localizedUid => 28 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 22 (integer)modified pid => 94 (integer) total => 46 (integer) from => 0 (integer) size => 20 (integer) page => 1 (integer) q => '' (0 chars) lang => NULL
Materialien: TI Unterrichtsmaterialien

Gesamte Ressourcen (46) |

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Olli Karkkulainen

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter:  Engineering, Physics, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Physics, STEM

Schlagwörter:  Acceleration, Physics, Tips and tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Widget exempel - Elkretsar

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Physics, STEM

Schlagwörter:  Physics, STEM, Electricity

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

TI-Innovator-System für MINT – Aufbau eines elektronischen Würfels mit Innovator Hub und Breadboard

Autor: Hans-Martin Hilbig

Fach:  STEM

Schlagwörter:  3D Geometry, Coding, Algebra, Randomness, Angles, STEM, Area, T3, TI-Innovator, Ellipse, Frequency, Modelling, Physics, Sine

Lektion 10 der MINT Garage Freising. Aufbau eines LED Würfels mit 7 LEDs und Vorwiderständen, gesteuert durch die randInt() Funktion des TI-Inspire.

Widdget exempel - Vågrörelser

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter:  Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Making Music with Code for the TI-84 Plus CE

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, Physics, STEM

Schlagwörter:  Chemistry, Coding, Physics, Programming, STEM, T3, TI-Innovator

Students will explore introductory level coding while creating sounds and music with the TI-Innovator Hub.

Making Music with Code for the TI-Nspire CX 4.5

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, Physics, STEM

Schlagwörter:  Coding, Physics, Programming, STEM, TI-Innovator

Students will explore introductory level coding while creating sounds and music with the TI-Innovator Hub.

Schülerexperimente im Physikunterricht mit Grafikrechnern und Taschencomputern - T3-Heft

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Physics, STEM

Schlagwörter:  Chemistry, Mathematical thinking, Physics, T3

Dies ist die Zusammenfassung der ersten Materialien, die einzeln im Projekt T3-Physik auf dieser Datenbank zu finden sind.

Der Titel ist im TI-Unterrichtsmaterialien Webshop erhältlich.

Schülerexperimente im Physikunterricht mit digitaler Messwerterfassung - Die Top 13: Sicheres Gelingen - Hoher Lernerfolg

Autor: T³ Deutschland

Fach:  Physics

Schlagwörter:  Experiment, Coding, Physics, Frequency, Programming, STEM, TI-Innovator, Use of scales

GTR und CAS Taschenrechner lassen sich mit wenig Aufwand zu vollwertigen digitalen Messwerterfassungssystemen mit Messsensoren für über 50 Größen ausbauen.

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

Verlag: T³ Europe

Autor: T³ Europe, Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström

Fach:  Biology, Chemistry, Physics, STEM

Schlagwörter:  STEM, Temperature, Time, Physics

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Exploring our Solar System

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter:  Data, STEM, Physics

Detailed data for the properties of the planets with 10 pages of questions.

Step by Step Chemistry on the TiNspire CX

Autor: SmartSoft

Fach:  Chemistry

Schlagwörter:  Chemistry, Material to order, Mathematical thinking, Physics, T3

Perform many Chemistry / Stoichiometry tasks Step by Step , Explore the Periodic System of Elements (PSE) , Balance Chemical Equations, Gas Laws, Limiting Reagent, Mole/Mass computations an...

Laboration - Induktion

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter:  Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Se hur det låter

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter:  Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter:  Curriculum, Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Laboration - Boyles lag

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter:  Data collection, Physics, Temperature

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.