Extbase Variable Dump
array(14 items)
  settings => array(8 items)
   storagePid => '101,94' (6 chars)
   deVersion => 'www.ti-unterrichtsmaterialien.net' (33 chars)
   leftrecordcount => '5' (1 chars)
   rightrecordCount => '3' (1 chars)
   linkPage => '444' (3 chars)
   linkText => 'TERM OF USE' (11 chars)
   language => '2' (1 chars)
   flexform => array(4 items)
     userDetailPage => '' (0 chars)
     moreRecords => '' (0 chars)
     lang => '2' (1 chars)
     country => '1' (1 chars)
  cpid => 95 (integer)
  results => array(11 items)
   0 => array(6 items)
     _index => 'resources' (9 chars)
     _type => 'resource' (8 chars)
     _id => '2584' (4 chars)
     _score => NULL
     _source => array(29 items)
      dateyear => '2018' (4 chars)
      country => array(2 items)
        uid => 38 (integer)
        name => 'Sweden' (6 chars)
      urltype => 0 (integer)
      sourcerelation => array(3 items)
        uid => 25 (integer)
        description => '' (0 chars)
        title => 'Publisher specific license' (26 chars)
      attachments => array(empty)
      hidden => 0 (integer)
      title_suggest => array(40 items)
        0 => 'Acceleration' (12 chars)
        1 => 'Beschleunigung' (14 chars)
        2 => 'Versnelling' (11 chars)
        3 => 'Accélération' (14 chars)
        4 => 'Accelerazione' (13 chars)
        5 => 'Acceleration' (12 chars)
        6 => 'Aceleração' (12 chars)
        7 => 'Engineering' (11 chars)
        8 => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars)
        9 => 'Graphing' (8 chars)
        10 => 'Graphen zeichnen' (16 chars)
        11 => 'Grafische voorstelling' (22 chars)
        12 => 'Représentation graphique' (25 chars)
        13 => 'Rappresentazione grafica' (24 chars)
        14 => 'Grafritning' (11 chars)
        15 => 'Grafico' (7 chars)
        16 => 'Physics' (7 chars)
        17 => 'Physik' (6 chars)
        18 => 'Fysica' (6 chars)
        19 => 'Physique' (8 chars)
        20 => 'Fisica' (6 chars)
        21 => 'Fysik' (5 chars)
        22 => 'Física' (7 chars)
        23 => 'Powers and roots' (16 chars)
        24 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars)
        25 => 'Machten en wortels' (18 chars)
        26 => 'Puissances et racines' (21 chars)
        27 => 'Potenze e radici' (16 chars)
        28 => 'Potenser och rötter' (20 chars)
        29 => 'Potências e raízes' (20 chars)
        30 => 'StudyCard' (9 chars)
        31 => 'StudyCards' (10 chars)
        32 => 'StudyCard' (9 chars)
        33 => 'StudyCard' (9 chars)
        34 => 'StudyCard' (9 chars)
        35 => 'StudyCard' (9 chars)
        36 => 'StudyCard' (9 chars)
        37 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
        38 => 'T³ Sverige' (11 chars)
        39 => 'Widget exempel - Kraft-figurer och grafer - TI-Nspire teknik' (60 chars)
      language => array(2 items)
        uid => 21 (integer)
        name => 'Swedish' (7 chars)
      title => 'Widget exempel - Kraft-figurer och grafer - TI-Nspire teknik' (60 chars)
      type => array(3 items)
        uid => 1 (integer)
        image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars)
        name => 'Activities' (10 chars)
      feuseruid => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 747 (integer)
         image => '' (0 chars)
         country => '' (0 chars)
         authortype => '0' (1 chars)
         city => '' (0 chars)
         www => '' (0 chars)
         name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
         iswebiste => FALSE
         email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars)
         describepublisher => '
' (2 chars)
         isemail => FALSE
      activityfiles => array(1 item)
        0 => array(5 items)
         uid => 10346 (integer)
         sortingForeign => 1 (integer)
         publicurl => 'fileadmin/user_upload/Exempel_Kraft_graf.tns' (44 chars)
         name => 'Exempel_Kraft_graf.tns' (22 chars)
         originaluid => 10346 (integer)
      publishers => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 741 (integer)
         image => '' (0 chars)
         country => 'Sweden' (6 chars)
         authortype => '2' (1 chars)
         city => 'Stockholm' (9 chars)
         www => 'http://t3sverige.se' (19 chars)
         name => 'T³ Sverige' (11 chars)
         iswebiste => TRUE
         email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars)
         describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => 'Exempel med kraft och grafer' (28 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10345 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Bild_Kraftfigurer_o_Grafer.png' (52 chars) name => 'Bild_Kraftfigurer_o_Grafer.png' (30 chars) originaluid => 10345 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 233 (integer) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 1860 (integer) name => 'Engineering' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 552 (integer) name => 'Graphing' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) 5 => array(2 items) uid => 328 (integer) name => 'StudyCard' (9 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '453' (3 chars) name => 'Beschleunigung' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1895' (4 chars) name => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 2 => array(2 items) uid => '696' (3 chars) name => 'Graphen zeichnen' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 5 => array(2 items) uid => '505' (3 chars) name => 'StudyCards' (10 chars) tstamp => '2018-11-26' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1504' (4 chars) name => 'Accélération' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1613' (4 chars) name => 'Représentation graphique' (25 chars) 2 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) 4 => array(2 items) uid => '1595' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1059' (4 chars) name => 'Versnelling' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1168' (4 chars) name => 'Grafische voorstelling' (22 chars) 2 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) 4 => array(2 items) uid => '1149' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1326' (4 chars) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1425' (4 chars) name => 'Grafritning' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 3 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) 4 => array(2 items) uid => '1405' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) longdescription => '<p>Detta &auml;r ett f&auml;rdigt exempel som &auml;r gjort med hj&auml;lp a
               v Appen: Rita symboler i fysik och matematik.</p> <p>Utvecklare och skapare
                av denna App &auml;r Olli Karkkulainen (l&auml;rare och T<sup>3</sup> instr
               ukt&ouml;r i Finland)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=uLTDX
               mHn7xk&amp;list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VWW8a8l0I&amp;index=23" target="_bl
               ank">Se video som exemel</a>.</p>
' (413 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '2003' (4 chars) name => 'Accelerazione' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '2100' (4 chars) name => 'Rappresentazione grafica' (24 chars) 2 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) 4 => array(2 items) uid => '2081' (4 chars) name => 'StudyCard' (9 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1543190400000 (integer)
1 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2564' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 39 (integer) name => 'Turkey' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 7 (integer) description => ' <img src="fileadmin/_processed_/csm_by-nc-sa.eu_fbdf84499a.png" width="143
                  " height="50" data-htmlarea-file-uid="4028" data-htmlarea-file-table="sys_fi
                  le" alt="" style="" title="" /> More info:&nbsp;<link https://creativecommo
                  ns.org/licenses _blank - "Opens external link in new window">creativecommons
                  .org</link>.
' (322 chars) title => 'Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike' (63 chars)
attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(58 items) 0 => 'Statistics' (10 chars) 1 => 'Statistik' (9 chars) 2 => 'Statistiek' (10 chars) 3 => 'Statistiques' (12 chars) 4 => 'Statistiche' (11 chars) 5 => 'Statistik' (9 chars) 6 => 'Estatística' (12 chars) 7 => 'Algebra' (7 chars) 8 => 'Algebra' (7 chars) 9 => 'Algebra' (7 chars) 10 => 'Algèbre' (8 chars) 11 => 'Algebra' (7 chars) 12 => 'Algebra' (7 chars) 13 => 'Álgebra' (8 chars) 14 => 'Factorising' (11 chars) 15 => 'Faktorisierung' (14 chars) 16 => 'Ontbinding in factoren' (22 chars) 17 => 'Factoriser' (10 chars) 18 => 'Scomposizione in fattori' (24 chars) 19 => 'Faktorisera' (11 chars) 20 => 'Fatorizando' (11 chars) 21 => 'Parabola' (8 chars) 22 => 'Parabel' (7 chars) 23 => 'Parabolen' (9 chars) 24 => 'Parabole' (8 chars) 25 => 'Parabola' (8 chars) 26 => 'Parabel' (7 chars) 27 => 'Parábola' (9 chars) 28 => 'Powers and roots' (16 chars) 29 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 30 => 'Machten en wortels' (18 chars) 31 => 'Puissances et racines' (21 chars) 32 => 'Potenze e radici' (16 chars) 33 => 'Potenser och rötter' (20 chars) 34 => 'Potências e raízes' (20 chars) 35 => 'Programming' (11 chars) 36 => 'Programmierung' (14 chars) 37 => 'Programmeren' (12 chars) 38 => 'Programmation' (13 chars) 39 => 'Programmazione' (14 chars) 40 => 'Programmering' (13 chars) 41 => 'Programação' (13 chars) 42 => 'Quadratic function' (18 chars) 43 => 'Quadratische Funktionen' (23 chars) 44 => 'tweedegraadsfunctie' (19 chars) 45 => 'Polynôme du second degré' (26 chars) 46 => 'Funzione quadratica' (19 chars) 47 => 'Kvadratisk funktion' (19 chars) 48 => 'Função quadrática' (20 chars) 49 => 'Roots' (5 chars) 50 => 'Wurzeln' (7 chars) 51 => 'Wortels' (7 chars) 52 => 'Racines' (7 chars) 53 => 'Radici' (6 chars) 54 => 'Rötter' (7 chars) 55 => 'Raízes' (7 chars) 56 => 'Yunus Emre Doğan' (18 chars) 57 => 'TI-84 ile Programlama' (21 chars) language => array(2 items) uid => 22 (integer) name => 'Turkish' (7 chars) title => 'TI-84 ile Programlama' (21 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 786 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Other' (5 chars) authortype => '1' (1 chars) city => 'İstanbul' (9 chars) www => '' (0 chars) name => 'Yunus Emre Doğan' (18 chars) iswebiste => FALSE email => 'yedogan3@gmail.com' (18 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(empty) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Bu bölümde TI-84 içinde kullanıma hazır halde bulunan TI-BASIC programl
               ama dili ile ikinci dereceden denklemlerin köklerini inceleyen bir program
               yazdık.
' (161 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9946 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/ep_13_thumbnail.png' (41 chars) name => 'ep_13_thumbnail.png' (19 chars) originaluid => 9946 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://youtu.be/ab_sHT5p4kY' (28 chars) tags => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => 326 (integer) name => 'Statistics' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => 226 (integer) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 90 (integer) name => 'Factorising' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => 306 (integer) name => 'Parabola' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) 5 => array(2 items) uid => 312 (integer) name => 'Programming' (11 chars) 6 => array(2 items) uid => 316 (integer) name => 'Quadratic function' (18 chars) 7 => array(2 items) uid => 554 (integer) name => 'Roots' (5 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '509' (3 chars) name => 'Statistik' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '447' (3 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '647' (3 chars) name => 'Faktorisierung' (14 chars) 3 => array(2 items) uid => '533' (3 chars) name => 'Parabel' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 5 => array(2 items) uid => '538' (3 chars) name => 'Programmierung' (14 chars) 6 => array(2 items) uid => '541' (3 chars) name => 'Quadratische Funktionen' (23 chars) 7 => array(2 items) uid => '698' (3 chars) name => 'Wurzeln' (7 chars) tstamp => '2018-10-26' (10 chars) tags_3 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1594' (4 chars) name => 'Statistiques' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1500' (4 chars) name => 'Algèbre' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1206' (4 chars) name => 'Factoriser' (10 chars) 3 => array(2 items) uid => '1560' (4 chars) name => 'Parabole' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) 5 => array(2 items) uid => '1581' (4 chars) name => 'Programmation' (13 chars) 6 => array(2 items) uid => '1584' (4 chars) name => 'Polynôme du second degré' (26 chars) 7 => array(2 items) uid => '1615' (4 chars) name => 'Racines' (7 chars) tags_2 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1147' (4 chars) name => 'Statistiek' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1053' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '990' (3 chars) name => 'Ontbinding in factoren' (22 chars) 3 => array(2 items) uid => '1129' (4 chars) name => 'Parabolen' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) 5 => array(2 items) uid => '1134' (4 chars) name => 'Programmeren' (12 chars) 6 => array(2 items) uid => '1137' (4 chars) name => 'tweedegraadsfunctie' (19 chars) 7 => array(2 items) uid => '1020' (4 chars) name => 'Wortels' (7 chars) tags_5 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '1403' (4 chars) name => 'Statistik' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1321' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1266' (4 chars) name => 'Faktorisera' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1385' (4 chars) name => 'Parabel' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) 5 => array(2 items) uid => '1390' (4 chars) name => 'Programmering' (13 chars) 6 => array(2 items) uid => '1393' (4 chars) name => 'Kvadratisk funktion' (19 chars) 7 => array(2 items) uid => '1427' (4 chars) name => 'Rötter' (7 chars) longdescription => '<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>' (43 chars) tags_4 => array(8 items) 0 => array(2 items) uid => '2079' (4 chars) name => 'Statistiche' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1997' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1945' (4 chars) name => 'Scomposizione in fattori' (24 chars) 3 => array(2 items) uid => '2061' (4 chars) name => 'Parabola' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) 5 => array(2 items) uid => '2066' (4 chars) name => 'Programmazione' (14 chars) 6 => array(2 items) uid => '2069' (4 chars) name => 'Funzione quadratica' (19 chars) 7 => array(2 items) uid => '2102' (4 chars) name => 'Radici' (6 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1540512000000 (integer)
2 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2513' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'The Netherlands' (15 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 9 (integer) description => '<img data-htmlarea-file-uid="4027" data-htmlarea-file-table="sys_file" src="
                  fileadmin/_processed_/csm_by-nc-nd.eu_d4f9f8af0e.png" alt="" title="" height
                  ="50" width="143" style="" />&nbsp; Meer info:&nbsp;<link https://creativec
                  ommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl _blank - "Opens external link in ne
                  w window">Creative Commons</link>.
' (338 chars) title => 'Creative Commons licence - Attribution-NonCommercial-NoDerivs' (61 chars)
attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(39 items) 0 => 'Tangent' (7 chars) 1 => 'Tangente' (8 chars) 2 => 'Raaklijn' (8 chars) 3 => 'Tangente' (8 chars) 4 => 'Tangente' (8 chars) 5 => 'Tangent' (7 chars) 6 => 'Tangente' (8 chars) 7 => 'Data collection' (15 chars) 8 => 'Messwerterfassung' (17 chars) 9 => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 10 => 'Collecte de données' (20 chars) 11 => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 12 => 'Datainsamling' (13 chars) 13 => 'Recolha de dados' (16 chars) 14 => 'Solving equations' (17 chars) 15 => 'Gleichung lösen' (16 chars) 16 => 'Vergelijkingen oplossen' (23 chars) 17 => 'Résolution d'équations' (24 chars) 18 => 'Risoluzione di equazioni' (24 chars) 19 => 'Lösa ekvationer' (16 chars) 20 => 'Resolvendo equações' (21 chars) 21 => 'Patterns' (8 chars) 22 => 'Muster' (6 chars) 23 => 'Patronen' (8 chars) 24 => 'Suites' (6 chars) 25 => 'Modelli' (7 chars) 26 => 'Mönster' (8 chars) 27 => 'Padrões' (8 chars) 28 => 'Powers and roots' (16 chars) 29 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 30 => 'Machten en wortels' (18 chars) 31 => 'Puissances et racines' (21 chars) 32 => 'Potenze e radici' (16 chars) 33 => 'Potenser och rötter' (20 chars) 34 => 'Potências e raízes' (20 chars) 35 => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) 36 => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) 37 => 'T³ Nederland' (13 chars) 38 => 'Grote datasets TI-Nspire CX' (27 chars) language => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Dutch' (5 chars) title => 'Grote datasets TI-Nspire CX' (27 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 674 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.wil-dewiskunde.nl' (21 chars) name => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) iswebiste => FALSE email => 'mail@lentele.nl' (15 chars) describepublisher => '<p>Videokanaal voor de TI-84 Plus CE-T en TI-Nspire CX</p> ' (66 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9846 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/PDF-CX005-grote_datasets.pdf' (50 chars) name => 'PDF-CX005-grote_datasets.pdf' (28 chars) originaluid => 9846 (integer) publishers => array(2 items) 0 => array(11 items) uid => 674 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.wil-dewiskunde.nl' (21 chars) name => 'WIL-de Wiskunde' (15 chars) iswebiste => FALSE email => 'mail@lentele.nl' (15 chars) describepublisher => '<p>Videokanaal voor de TI-84 Plus CE-T en TI-Nspire CX</p> ' (66 chars) isemail => FALSE 1 => array(11 items) uid => 810 (integer) image => '' (0 chars) country => 'The Netherlands' (15 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Nieuwegein' (10 chars) www => '' (0 chars) name => 'T³ Nederland' (13 chars) iswebiste => FALSE email => 'info@t3nederland.nl' (19 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Kansrekenen & Statistiek' (24 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 9845 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/cx005.png' (31 chars) name => 'cx005.png' (9 chars) originaluid => 9845 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://youtu.be/A4H7DQHFt8s' (28 chars) tags => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => 330 (integer) name => 'Tangent' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 298 (integer) name => 'Data collection' (15 chars) 2 => array(2 items) uid => 17 (integer) name => 'Solving equations' (17 chars) 3 => array(2 items) uid => 18 (integer) name => 'Patterns' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '503' (3 chars) name => 'Tangente' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '527' (3 chars) name => 'Messwerterfassung' (17 chars) 2 => array(2 items) uid => '581' (3 chars) name => 'Gleichung lösen' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '582' (3 chars) name => 'Muster' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) tstamp => '2018-10-16' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1597' (4 chars) name => 'Tangente' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1554' (4 chars) name => 'Collecte de données' (20 chars) 2 => array(2 items) uid => '906' (3 chars) name => 'Résolution d'équations' (24 chars) 3 => array(2 items) uid => '904' (3 chars) name => 'Suites' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1151' (4 chars) name => 'Raaklijn' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '927' (3 chars) name => 'Meten / Data-collectie' (22 chars) 2 => array(2 items) uid => '956' (3 chars) name => 'Vergelijkingen oplossen' (23 chars) 3 => array(2 items) uid => '926' (3 chars) name => 'Patronen' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1407' (4 chars) name => 'Tangent' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1380' (4 chars) name => 'Datainsamling' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '1229' (4 chars) name => 'Lösa ekvationer' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '1230' (4 chars) name => 'Mönster' (8 chars) 4 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) longdescription => '<p>In deze video laten we zien hoe je grote datasets kunt onderzoeken op de
               TI-Nspire CX.</p>
' (93 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '2083' (4 chars) name => 'Tangente' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '2055' (4 chars) name => 'Acquisizione di dati' (20 chars) 2 => array(2 items) uid => '1908' (4 chars) name => 'Risoluzione di equazioni' (24 chars) 3 => array(2 items) uid => '1909' (4 chars) name => 'Modelli' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1539648000000 (integer)
3 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2333' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(31 items) 0 => 'Powers and roots' (16 chars) 1 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 2 => 'Machten en wortels' (18 chars) 3 => 'Puissances et racines' (21 chars) 4 => 'Potenze e radici' (16 chars) 5 => 'Potenser och rötter' (20 chars) 6 => 'Potências e raízes' (20 chars) 7 => 'Programming' (11 chars) 8 => 'Programmierung' (14 chars) 9 => 'Programmeren' (12 chars) 10 => 'Programmation' (13 chars) 11 => 'Programmazione' (14 chars) 12 => 'Programmering' (13 chars) 13 => 'Programação' (13 chars) 14 => 'T3' (2 chars) 15 => 'T3' (2 chars) 16 => 'T3' (2 chars) 17 => 'T3' (2 chars) 18 => 'T3' (2 chars) 19 => 'T3' (2 chars) 20 => 'T3' (2 chars) 21 => 'Algebra' (7 chars) 22 => 'Algebra' (7 chars) 23 => 'Algebra' (7 chars) 24 => 'Algèbre' (8 chars) 25 => 'Algebra' (7 chars) 26 => 'Algebra' (7 chars) 27 => 'Álgebra' (8 chars) 28 => 'TI Sweden' (9 chars) 29 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 30 => 'Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus' (41 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus' (41 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 670 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos.jpg' (17 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'TI Sweden' (9 chars) iswebiste => FALSE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(2 items) 0 => array(5 items) uid => 8599 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/10_min_of_code_84_family_Enhet_3_Skill_Builder_3_Teach
                     er_SW.pdf
' (85 chars) name => '10_min_of_code_84_family_Enhet_3_Skill_Builder_3_Teacher_SW.pdf' (63 chars) originaluid => 8599 (integer)
1 => array(5 items) uid => 8600 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/10_min_of_code_84_family_Enhet_3_Skill_Builder_3_Stude
                     nt_SW.pdf
' (85 chars) name => '10_min_of_code_84_family_Enhet_3_Skill_Builder_3_Student_SW.pdf' (63 chars) originaluid => 8600 (integer)
publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet' (56 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 8598 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Koda_med_TI_TI-84_Plus_07.JPG' (51 chars) name => 'Koda_med_TI_TI-84_Plus_07.JPG' (29 chars) originaluid => 8598 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => 312 (integer) name => 'Programming' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 741 (integer) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => 226 (integer) name => 'Algebra' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => '538' (3 chars) name => 'Programmierung' (14 chars) 2 => array(2 items) uid => '948' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => '447' (3 chars) name => 'Algebra' (7 chars) tstamp => '2018-08-30' (10 chars) tags_3 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) 1 => array(2 items) uid => '1581' (4 chars) name => 'Programmation' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '950' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => '1500' (4 chars) name => 'Algèbre' (8 chars) tags_2 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) 1 => array(2 items) uid => '1134' (4 chars) name => 'Programmeren' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '949' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => '1053' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => '1390' (4 chars) name => 'Programmering' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '1435' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => '1321' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) longdescription => '<p>I denna tredje aktivitet f&ouml;r kapitel 3 3 kommer du att l&auml;ra dig
                om en annan form av If-satser i TI Basic och v&auml;rdet av att f&ouml;rst&
               aring; numeriska algoritmer.</p> <p><strong>Syfte:</strong></p> <ul> <li>
               Se strukturen hos If&hellip;Then&hellip;Else&hellip;End-satser.</li> <li>L&
               auml;ra sig hur man testar om ett v&auml;rde &auml;r ett heltal.</li> <li>V
               ad &auml;r en&nbsp;<strong>algoritm</strong>?</li> </ul>
' (437 chars) tags_4 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => '2066' (4 chars) name => 'Programmazione' (14 chars) 2 => array(2 items) uid => '2110' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => '1997' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1535587200000 (integer)
4 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2342' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(284 items) 0 => 'TI-Innovator Rover' (18 chars) 1 => 'TI-Innovator Rover' (18 chars) 2 => 'experience' (10 chars) 3 => 'Fractions' (9 chars) 4 => 'Decimals' (8 chars) 5 => 'Percentages' (11 chars) 6 => 'Arithmetic' (10 chars) 7 => 'Linear' (6 chars) 8 => 'Quadratic' (9 chars) 9 => 'Exponential' (11 chars) 10 => 'Solving equations' (17 chars) 11 => 'Patterns' (8 chars) 12 => 'Powers and roots' (16 chars) 13 => 'Data' (4 chars) 14 => 'Frequency' (9 chars) 15 => 'Averages' (8 chars) 16 => 'Time series' (11 chars) 17 => 'Box plots' (9 chars) 18 => 'Functions' (9 chars) 19 => '2D shapes' (9 chars) 20 => 'Angles' (6 chars) 21 => 'Circle theorems' (15 chars) 22 => 'Transformations' (15 chars) 23 => 'Pythagoras' (10 chars) 24 => 'Points and lines' (16 chars) 25 => 'Coordinate systems' (18 chars) 26 => 'Circumference' (13 chars) 27 => 'Perimeter' (9 chars) 28 => 'Area' (4 chars) 29 => 'Surface area' (12 chars) 30 => 'Measures' (8 chars) 31 => 'Time' (4 chars) 32 => 'STEM' (4 chars) 33 => 'Differentiation' (15 chars) 34 => 'Number' (6 chars) 35 => 'Calculus' (8 chars) 36 => 'Integers' (8 chars) 37 => 'Various topics' (14 chars) 38 => 'Positive/negative numbers' (25 chars) 39 => 'Standard form' (13 chars) 40 => 'Calculator methods' (18 chars) 41 => 'Interest' (8 chars) 42 => 'Number puzzles' (14 chars) 43 => 'Order of operations' (19 chars) 44 => 'Letters and symbols' (19 chars) 45 => 'Factorising' (11 chars) 46 => 'Index' (5 chars) 47 => 'Simultaneous equations' (22 chars) 48 => 'Inequalities' (12 chars) 49 => 'Recurrence relations' (20 chars) 50 => 'Reasoning' (9 chars) 51 => 'Polynomial Division' (19 chars) 52 => 'Polygons' (8 chars) 53 => 'Triangle' (8 chars) 54 => 'Circles' (7 chars) 55 => 'Prisms' (6 chars) 56 => 'Cones' (5 chars) 57 => 'Nets' (4 chars) 58 => 'Reflection' (10 chars) 59 => 'Velocity' (8 chars) 60 => 'Mean' (4 chars) 61 => 'Mode' (4 chars) 62 => 'Range' (5 chars) 63 => 'Tables' (6 chars) 64 => 'Scattergraphs' (13 chars) 65 => 'Leaf diagram' (12 chars) 66 => 'Quartiles and interquartile range' (33 chars) 67 => 'Cumulative frequency' (20 chars) 68 => 'Interpreting data' (17 chars) 69 => 'Discriminant' (12 chars) 70 => 'Binomial Distribution' (21 chars) 71 => 'Linear regression' (17 chars) 72 => 'Nombres complexes' (17 chars) 73 => 'Geometric series' (16 chars) 74 => 'Mathematical thinking' (21 chars) 75 => 'Temperature' (11 chars) 76 => 'Use of scales' (13 chars) 77 => 'Coordinate Geometry' (19 chars) 78 => 'Biology' (7 chars) 79 => 'Chemistry' (9 chars) 80 => 'Physics' (7 chars) 81 => 'Environment' (11 chars) 82 => 'Sport' (5 chars) 83 => 'History of maths' (16 chars) 84 => 'Expected frequency' (18 chars) 85 => 'Randomness' (10 chars) 86 => 'Logarithms' (10 chars) 87 => 'Images' (6 chars) 88 => 'Exam' (4 chars) 89 => 'Derivative' (10 chars) 90 => 'Distance' (8 chars) 91 => 'Algebra' (7 chars) 92 => 'Aliasing' (8 chars) 93 => 'Analysis' (8 chars) 94 => 'Animations' (10 chars) 95 => 'Apollonischer Ortskreis' (23 chars) 96 => 'Research' (8 chars) 97 => 'Acceleration' (12 chars) 98 => 'Didactics' (9 chars) 99 => 'Diagram' (7 chars) 100 => 'Differential equations' (22 chars) 101 => 'Differential calculus' (21 chars) 102 => 'Differentiate' (13 chars) 103 => 'Rotations' (9 chars) 104 => 'Dynamic Simulations' (19 chars) 105 => 'Dynamic Systems' (15 chars) 106 => 'Monte Carlo Method' (18 chars) 107 => 'E-Learning' (10 chars) 108 => 'Ellipse' (7 chars) 109 => 'Euler method' (12 chars) 110 => 'Exponential relationship' (24 chars) 111 => 'Exponential, Power and Trigonometric functions' (46 chars) 112 => 'Extreme value' (13 chars) 113 => 'Surfaces' (8 chars) 114 => 'Consequences' (12 chars) 115 => 'Fractal' (7 chars) 116 => 'Function Plotter' (16 chars) 117 => 'Family of functions' (19 chars) 118 => 'Polynomial functions' (20 chars) 119 => 'Rational functions' (18 chars) 120 => 'Geometry' (8 chars) 121 => 'Law of large numbers' (20 chars) 122 => 'Equations' (9 chars) 123 => 'Graphs' (6 chars) 124 => 'Limit' (5 chars) 125 => 'Envelops' (8 chars) 126 => 'Test of hypothesis' (18 chars) 127 => 'Integral calculus' (17 chars) 128 => 'Integration' (11 chars) 129 => 'Interpolation Extrapolation' (27 chars) 130 => 'Probability experiment' (22 chars) 131 => 'Constructions' (13 chars) 132 => 'Circle' (6 chars) 133 => 'Binomial formulas' (17 chars) 134 => 'String' (6 chars) 135 => 'Curve fitting' (13 chars) 136 => 'Solid' (5 chars) 137 => 'Linear dependence' (17 chars) 138 => 'Linear Algebra' (14 chars) 139 => 'Linear Functions' (16 chars) 140 => 'Symmetry' (8 chars) 141 => 'System of linear equations' (26 chars) 142 => 'Linear regression' (17 chars) 143 => 'Polynomial' (10 chars) 144 => 'Analytic Geometry' (17 chars) 145 => 'Matrices' (8 chars) 146 => 'Matrix' (6 chars) 147 => 'Mechanics' (9 chars) 148 => 'Data collection' (15 chars) 149 => 'Modelling' (9 chars) 150 => 'Zeros' (5 chars) 151 => 'Numeric Integration' (19 chars) 152 => 'Optimization' (12 chars) 153 => 'Loci' (4 chars) 154 => 'Parabola' (8 chars) 155 => 'Parallelogram' (13 chars) 156 => 'Parametric curves' (17 chars) 157 => 'PI' (2 chars) 158 => 'Predictions' (11 chars) 159 => 'Programming' (11 chars) 160 => 'Proportionality' (15 chars) 161 => 'Proportion' (10 chars) 162 => 'Quadratic function' (18 chars) 163 => '3D Geometry' (11 chars) 164 => 'Real numbers' (12 chars) 165 => 'Regression' (10 chars) 166 => 'Median' (6 chars) 167 => 'Recursion' (9 chars) 168 => 'Path-time diagram' (17 chars) 169 => 'Inverse function' (16 chars) 170 => 'Simulation' (10 chars) 171 => 'Sine' (4 chars) 172 => 'Statistics' (10 chars) 173 => 'Stochastics' (11 chars) 174 => 'StudyCard' (9 chars) 175 => 'Spreadsheets' (12 chars) 176 => 'Tangent' (7 chars) 177 => 'Term' (4 chars) 178 => 'Experiment' (10 chars) 179 => 'Similarity' (10 chars) 180 => 'Trigonometry' (12 chars) 181 => 'Problem Solving' (15 chars) 182 => 'Variables' (9 chars) 183 => 'Vector calculus' (15 chars) 184 => 'Growth' (6 chars) 185 => 'Probability' (11 chars) 186 => 'Business mathematics' (20 chars) 187 => 'Volume' (6 chars) 188 => 'Tips and tricks' (15 chars) 189 => 'Electromagnetism' (16 chars) 190 => 'Notation' (8 chars) 191 => 'Proof' (5 chars) 192 => 'Conversions' (11 chars) 193 => 'Graphing' (8 chars) 194 => 'Sequences' (9 chars) 195 => 'Roots' (5 chars) 196 => 'Lines' (5 chars) 197 => 'Relations' (9 chars) 198 => 'Distribution' (12 chars) 199 => 'Series' (6 chars) 200 => 'Coding' (6 chars) 201 => 'Tutorial' (8 chars) 202 => 'Software' (8 chars) 203 => 'T3' (2 chars) 204 => 'Finance' (7 chars) 205 => 'Electricity' (11 chars) 206 => 'Induction' (9 chars) 207 => 'Atomic Physics' (14 chars) 208 => 'TI-Innovator' (12 chars) 209 => 'Youtube' (7 chars) 210 => 'Material to order' (17 chars) 211 => 'Konfidenzintervall' (18 chars) 212 => 'Chaos' (5 chars) 213 => 'Matura' (6 chars) 214 => 'Reifeprüfung' (13 chars) 215 => 'Exercise' (8 chars) 216 => 'Curriculum' (10 chars) 217 => 'Iteration' (9 chars) 218 => 'Computer Algebra' (16 chars) 219 => 'Presentation' (12 chars) 220 => 'Queueing theory' (15 chars) 221 => 'Gas pressure' (12 chars) 222 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 223 => 'Lua' (3 chars) 224 => 'Derive' (6 chars) 225 => 'Electrostatics' (14 chars) 226 => 'Magnetism' (9 chars) 227 => 'PhET' (4 chars) 228 => 'Engineering' (11 chars) 229 => 'Fourier transformation' (22 chars) 230 => 'modulo' (6 chars) 231 => 'Lagrange' (8 chars) 232 => 'multivariable calculus' (22 chars) 233 => 'Line integral' (13 chars) 234 => 'Complex analysis' (16 chars) 235 => 'Residue' (7 chars) 236 => 'Torus' (5 chars) 237 => 'Solid' (5 chars) 238 => 'Laplace transformation' (22 chars) 239 => 'Newton's law' (12 chars) 240 => 'Hooke's law' (11 chars) 241 => 'ODE' (3 chars) 242 => 'Exponential of a matrix' (23 chars) 243 => 'TI-Innovator Rover' (18 chars) 244 => 'experience' (10 chars) 245 => 'TI STEM Lab' (11 chars) 246 => 'Programming' (11 chars) 247 => 'Programmierung' (14 chars) 248 => 'Programmeren' (12 chars) 249 => 'Programmation' (13 chars) 250 => 'Programmazione' (14 chars) 251 => 'Programmering' (13 chars) 252 => 'Programação' (13 chars) 253 => 'Powers and roots' (16 chars) 254 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 255 => 'Machten en wortels' (18 chars) 256 => 'Puissances et racines' (21 chars) 257 => 'Potenze e radici' (16 chars) 258 => 'Potenser och rötter' (20 chars) 259 => 'Potências e raízes' (20 chars) 260 => 'Nets' (4 chars) 261 => 'Netze' (5 chars) 262 => 'Netten' (6 chars) 263 => 'Réseaux' (8 chars) 264 => 'Reti' (4 chars) 265 => 'Nät' (4 chars) 266 => 'Planificações' (15 chars) 267 => 'Angles' (6 chars) 268 => 'Winkel' (6 chars) 269 => 'Hoeken' (6 chars) 270 => 'Angles' (6 chars) 271 => 'Angoli' (6 chars) 272 => 'Vinklar' (7 chars) 273 => 'Ângulos' (8 chars) 274 => 'Triangle' (8 chars) 275 => 'Dreieck' (7 chars) 276 => 'Driehoek' (8 chars) 277 => 'Triangle' (8 chars) 278 => 'Triangolo' (9 chars) 279 => 'Triangel' (8 chars) 280 => 'Triângulo' (10 chars) 281 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 282 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 283 => 'Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus' (33 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus' (33 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(2 items) 0 => array(5 items) uid => 8626 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/10_min_of_code_84_family_Enhet_5_Application_Teacher_S
                     W.pdf
' (81 chars) name => '10_min_of_code_84_family_Enhet_5_Application_Teacher_SW.pdf' (59 chars) originaluid => 8626 (integer)
1 => array(5 items) uid => 8627 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/10_min_of_code_84_family_Enhet_5_Application_Student_S
                     W.pdf
' (81 chars) name => '10_min_of_code_84_family_Enhet_5_Application_Student_SW.pdf' (59 chars) originaluid => 8627 (integer)
publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Kapitel 5 - Tillämpning - Få en punkt att studsa' (50 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 8625 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Koda_med_TI_TI-84_Plus_16.JPG' (51 chars) name => 'Koda_med_TI_TI-84_Plus_16.JPG' (29 chars) originaluid => 8625 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 0 (integer) name => '' (0 chars) 1 => array(2 items) uid => 312 (integer) name => 'Programming' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => 122 (integer) name => 'Nets' (4 chars) 4 => array(2 items) uid => 34 (integer) name => 'Angles' (6 chars) 5 => array(2 items) uid => 114 (integer) name => 'Triangle' (8 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '538' (3 chars) name => 'Programmierung' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 2 => array(2 items) uid => '659' (3 chars) name => 'Netze' (5 chars) 3 => array(2 items) uid => '617' (3 chars) name => 'Winkel' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '584' (3 chars) name => 'Dreieck' (7 chars) tstamp => '2018-08-30' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1581' (4 chars) name => 'Programmation' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '1465' (4 chars) name => 'Réseaux' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1185' (4 chars) name => 'Angles' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '1462' (4 chars) name => 'Triangle' (8 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1134' (4 chars) name => 'Programmeren' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) 2 => array(2 items) uid => '1003' (4 chars) name => 'Netten' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '966' (3 chars) name => 'Hoeken' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '999' (3 chars) name => 'Driehoek' (8 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1390' (4 chars) name => 'Programmering' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) 2 => array(2 items) uid => '1284' (4 chars) name => 'Nät' (4 chars) 3 => array(2 items) uid => '1240' (4 chars) name => 'Vinklar' (7 chars) 4 => array(2 items) uid => '1279' (4 chars) name => 'Triangel' (8 chars) longdescription => '<p>I denna applikation f&ouml;r kapitel 5 ska vi bygga ett grafikbaserat pro
               gram.</p> <p><strong>Syfte:</strong></p> <ul> <li>Hur man kan ta reda p&a
               ring; vilken typ av r&auml;knare som programmet k&ouml;rs p&aring;</li> <li
               >F&aring; en punkt att studsa runt p&aring; sk&auml;rmen.</li> </ul>
' (297 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '2066' (4 chars) name => 'Programmazione' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) 2 => array(2 items) uid => '1958' (4 chars) name => 'Reti' (4 chars) 3 => array(2 items) uid => '1919' (4 chars) name => 'Angoli' (6 chars) 4 => array(2 items) uid => '1954' (4 chars) name => 'Triangolo' (9 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1535587200000 (integer)
5 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2067' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 61 (integer) name => 'USA' (3 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(142 items) 0 => 'Algebra' (7 chars) 1 => 'Algebra' (7 chars) 2 => 'Algebra' (7 chars) 3 => 'Algèbre' (8 chars) 4 => 'Algebra' (7 chars) 5 => 'Algebra' (7 chars) 6 => 'Álgebra' (8 chars) 7 => 'Computer Algebra' (16 chars) 8 => 'Computeralgebra' (15 chars) 9 => 'Computeralgebra' (15 chars) 10 => 'Calcul formel' (13 chars) 11 => 'Computer Algebra' (16 chars) 12 => 'Datoralgebra' (12 chars) 13 => 'Cálculo algébrico' (19 chars) 14 => 'Discriminant' (12 chars) 15 => 'Diskriminante' (13 chars) 16 => 'Discriminant' (12 chars) 17 => 'Discriminant' (12 chars) 18 => 'Discriminante' (13 chars) 19 => 'Diskriminant' (12 chars) 20 => 'Discriminante' (13 chars) 21 => 'Equations' (9 chars) 22 => 'Gleichungen' (11 chars) 23 => 'Vergelijkingen' (14 chars) 24 => 'Équations' (10 chars) 25 => 'Equazioni' (9 chars) 26 => 'Ekvationer' (10 chars) 27 => 'Equações' (10 chars) 28 => 'Factorising' (11 chars) 29 => 'Faktorisierung' (14 chars) 30 => 'Ontbinding in factoren' (22 chars) 31 => 'Factoriser' (10 chars) 32 => 'Scomposizione in fattori' (24 chars) 33 => 'Faktorisera' (11 chars) 34 => 'Fatorizando' (11 chars) 35 => 'Fractions' (9 chars) 36 => 'Brüche' (7 chars) 37 => 'Breuken' (7 chars) 38 => 'Fractions' (9 chars) 39 => 'Frazioni' (8 chars) 40 => 'Bråk' (5 chars) 41 => 'Frações' (9 chars) 42 => 'Inequalities' (12 chars) 43 => 'Ungleichungen' (13 chars) 44 => 'Ongelijkheden' (13 chars) 45 => 'Inégalités' (12 chars) 46 => 'Disuguaglianze' (14 chars) 47 => 'Olikheter' (9 chars) 48 => 'Inequações' (12 chars) 49 => 'Inverse function' (16 chars) 50 => 'Umkehrfunktion' (14 chars) 51 => 'Inverse functie' (15 chars) 52 => 'Fonction inverse' (16 chars) 53 => 'Funzione inversa' (16 chars) 54 => 'Invers funktion' (15 chars) 55 => 'Função inversa' (16 chars) 56 => 'Linear Functions' (16 chars) 57 => 'Lineare Funktionen' (18 chars) 58 => 'Lineaire functies' (17 chars) 59 => 'Fonctions linéaires' (20 chars) 60 => 'Funzioni lineari' (16 chars) 61 => 'Linjära funktioner' (19 chars) 62 => 'Funções afins' (15 chars) 63 => 'Matrix' (6 chars) 64 => 'Matrix' (6 chars) 65 => 'Matrix' (6 chars) 66 => 'Matrice' (7 chars) 67 => 'Matrice' (7 chars) 68 => 'Matris' (6 chars) 69 => 'Matriz' (6 chars) 70 => 'Points and lines' (16 chars) 71 => 'Punkte und Geraden' (18 chars) 72 => 'Punten en lijnen' (16 chars) 73 => 'Points et droites' (17 chars) 74 => 'Punti e rette' (13 chars) 75 => 'Punkter och linjer' (18 chars) 76 => 'Pontos e retas' (14 chars) 77 => 'Powers and roots' (16 chars) 78 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 79 => 'Machten en wortels' (18 chars) 80 => 'Puissances et racines' (21 chars) 81 => 'Potenze e radici' (16 chars) 82 => 'Potenser och rötter' (20 chars) 83 => 'Potências e raízes' (20 chars) 84 => 'Proportion' (10 chars) 85 => 'Proportionen' (12 chars) 86 => 'Verhouding' (10 chars) 87 => 'Proportion' (10 chars) 88 => 'Proporzione' (11 chars) 89 => 'Andel' (5 chars) 90 => 'Proporção' (11 chars) 91 => 'Pythagoras' (10 chars) 92 => 'Pythagoras' (10 chars) 93 => 'Pythagoras' (10 chars) 94 => 'Pythagore' (9 chars) 95 => 'Pitagora' (8 chars) 96 => 'Pythagoras' (10 chars) 97 => 'Pitágoras' (10 chars) 98 => 'Quadratic' (9 chars) 99 => 'Quadratisch' (11 chars) 100 => 'Kwadratisch' (11 chars) 101 => 'Trinôme' (8 chars) 102 => 'Quadratico' (10 chars) 103 => 'Kvadratisk' (10 chars) 104 => 'Quadrática' (11 chars) 105 => 'Quadratic function' (18 chars) 106 => 'Quadratische Funktionen' (23 chars) 107 => 'tweedegraadsfunctie' (19 chars) 108 => 'Polynôme du second degré' (26 chars) 109 => 'Funzione quadratica' (19 chars) 110 => 'Kvadratisk funktion' (19 chars) 111 => 'Função quadrática' (20 chars) 112 => 'Sequences' (9 chars) 113 => 'Folgen' (6 chars) 114 => 'Rijen' (5 chars) 115 => 'Suites' (6 chars) 116 => 'Successioni' (11 chars) 117 => 'Talföljder' (11 chars) 118 => 'Sequências' (11 chars) 119 => 'Solving equations' (17 chars) 120 => 'Gleichung lösen' (16 chars) 121 => 'Vergelijkingen oplossen' (23 chars) 122 => 'Résolution d'équations' (24 chars) 123 => 'Risoluzione di equazioni' (24 chars) 124 => 'Lösa ekvationer' (16 chars) 125 => 'Resolvendo equações' (21 chars) 126 => 'System of linear equations' (26 chars) 127 => 'Lineare Gleichungssysteme' (25 chars) 128 => 'Stelsel van lineaire vergelijkingen' (35 chars) 129 => 'Système d'équations linéaires' (32 chars) 130 => 'Sistema di equazioni lineari' (28 chars) 131 => 'Linjärt ekvationssystem' (24 chars) 132 => 'Sistema de equações lineares' (30 chars) 133 => 'Trigonometry' (12 chars) 134 => 'Trigonometrie' (13 chars) 135 => 'Trigonometrie' (13 chars) 136 => 'Trigonométrie' (14 chars) 137 => 'Trigonometria' (13 chars) 138 => 'Trigonometri' (12 chars) 139 => 'Trigonometria' (13 chars) 140 => 'SmartSoft' (9 chars) 141 => 'Algebra with the TiNspire CX - Step by Step' (43 chars) language => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'English' (7 chars) title => 'Algebra with the TiNspire CX - Step by Step' (43 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 651 (integer) image => 'tinlogo.png' (11 chars) country => 'USA' (3 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Miami' (5 chars) www => 'www.TiNspireApps.com' (20 chars) name => 'SmartSoft' (9 chars) iswebiste => TRUE email => 'support@tinspireapps.com' (24 chars) describepublisher => '<p>Smartsoft at <a href="http://www.TiNspireApps.com">www.TiNspireApps.com</
                     a></p> <p>We have been making TI apps for over 20 years&nbsp;</p>
' (142 chars) isemail => TRUE
activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 7016 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Algebra_Made_Easy_Trial.tns' (49 chars) name => 'Algebra_Made_Easy_Trial.tns' (27 chars) originaluid => 7016 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Solve Algebra Problems - Step by Step - using the TiNspire CX or TiNspire C
               X CAS
' (81 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 7015 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/ametns.jpg' (32 chars) name => 'ametns.jpg' (10 chars) originaluid => 7015 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(20 items) 0 => array(2 items) uid => 226 (integer) name => 'Algebra' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 925 (integer) name => 'Computer Algebra' (16 chars) 2 => array(2 items) uid => 158 (integer) name => 'Discriminant' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => 269 (integer) name => 'Equations' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => 90 (integer) name => 'Factorising' (11 chars) 5 => array(2 items) uid => 8 (integer) name => 'Fractions' (9 chars) 6 => array(2 items) uid => 99 (integer) name => 'Inequalities' (12 chars) 7 => array(2 items) uid => 323 (integer) name => 'Inverse function' (16 chars) 8 => array(2 items) uid => 288 (integer) name => 'Linear Functions' (16 chars) 9 => array(2 items) uid => 296 (integer) name => 'Matrix' (6 chars) 10 => array(2 items) uid => 39 (integer) name => 'Points and lines' (16 chars) 11 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) 12 => array(2 items) uid => 315 (integer) name => 'Proportion' (10 chars) 13 => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Pythagoras' (10 chars) 14 => array(2 items) uid => 15 (integer) name => 'Quadratic' (9 chars) 15 => array(2 items) uid => 316 (integer) name => 'Quadratic function' (18 chars) 16 => array(2 items) uid => 553 (integer) name => 'Sequences' (9 chars) 17 => array(2 items) uid => 17 (integer) name => 'Solving equations' (17 chars) 18 => array(2 items) uid => 290 (integer) name => 'System of linear equations' (26 chars) 19 => array(2 items) uid => 340 (integer) name => 'Trigonometry' (12 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(20 items) 0 => array(2 items) uid => '447' (3 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1891' (4 chars) name => 'Computeralgebra' (15 chars) 2 => array(2 items) uid => '687' (3 chars) name => 'Diskriminante' (13 chars) 3 => array(2 items) uid => '481' (3 chars) name => 'Gleichungen' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '647' (3 chars) name => 'Faktorisierung' (14 chars) 5 => array(2 items) uid => '575' (3 chars) name => 'Brüche' (7 chars) 6 => array(2 items) uid => '650' (3 chars) name => 'Ungleichungen' (13 chars) 7 => array(2 items) uid => '548' (3 chars) name => 'Umkehrfunktion' (14 chars) 8 => array(2 items) uid => '518' (3 chars) name => 'Lineare Funktionen' (18 chars) 9 => array(2 items) uid => '525' (3 chars) name => 'Matrix' (6 chars) 10 => array(2 items) uid => '619' (3 chars) name => 'Punkte und Geraden' (18 chars) 11 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 12 => array(2 items) uid => '540' (3 chars) name => 'Proportionen' (12 chars) 13 => array(2 items) uid => '616' (3 chars) name => 'Pythagoras' (10 chars) 14 => array(2 items) uid => '579' (3 chars) name => 'Quadratisch' (11 chars) 15 => array(2 items) uid => '541' (3 chars) name => 'Quadratische Funktionen' (23 chars) 16 => array(2 items) uid => '697' (3 chars) name => 'Folgen' (6 chars) 17 => array(2 items) uid => '581' (3 chars) name => 'Gleichung lösen' (16 chars) 18 => array(2 items) uid => '520' (3 chars) name => 'Lineare Gleichungssysteme' (25 chars) 19 => array(2 items) uid => '495' (3 chars) name => 'Trigonometrie' (13 chars) tstamp => '2018-02-07' (10 chars) tags_3 => array(20 items) 0 => array(2 items) uid => '1500' (4 chars) name => 'Algèbre' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1571' (4 chars) name => 'Calcul formel' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '1481' (4 chars) name => 'Discriminant' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '1529' (4 chars) name => 'Équations' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1206' (4 chars) name => 'Factoriser' (10 chars) 5 => array(2 items) uid => '594' (3 chars) name => 'Fractions' (9 chars) 6 => array(2 items) uid => '1210' (4 chars) name => 'Inégalités' (12 chars) 7 => array(2 items) uid => '1591' (4 chars) name => 'Fonction inverse' (16 chars) 8 => array(2 items) uid => '1546' (4 chars) name => 'Fonctions linéaires' (20 chars) 9 => array(2 items) uid => '1552' (4 chars) name => 'Matrice' (7 chars) 10 => array(2 items) uid => '895' (3 chars) name => 'Points et droites' (17 chars) 11 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) 12 => array(2 items) uid => '1583' (4 chars) name => 'Proportion' (10 chars) 13 => array(2 items) uid => '910' (3 chars) name => 'Pythagore' (9 chars) 14 => array(2 items) uid => '1212' (4 chars) name => 'Trinôme' (8 chars) 15 => array(2 items) uid => '1584' (4 chars) name => 'Polynôme du second degré' (26 chars) 16 => array(2 items) uid => '1614' (4 chars) name => 'Suites' (6 chars) 17 => array(2 items) uid => '906' (3 chars) name => 'Résolution d'équations' (24 chars) 18 => array(2 items) uid => '1548' (4 chars) name => 'Système d'équations linéaires' (32 chars) 19 => array(2 items) uid => '1601' (4 chars) name => 'Trigonométrie' (14 chars) tags_2 => array(20 items) 0 => array(2 items) uid => '1053' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1017' (4 chars) name => 'Computeralgebra' (15 chars) 2 => array(2 items) uid => '1031' (4 chars) name => 'Discriminant' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '1086' (4 chars) name => 'Vergelijkingen' (14 chars) 4 => array(2 items) uid => '990' (3 chars) name => 'Ontbinding in factoren' (22 chars) 5 => array(2 items) uid => '586' (3 chars) name => 'Breuken' (7 chars) 6 => array(2 items) uid => '994' (3 chars) name => 'Ongelijkheden' (13 chars) 7 => array(2 items) uid => '1144' (4 chars) name => 'Inverse functie' (15 chars) 8 => array(2 items) uid => '1102' (4 chars) name => 'Lineaire functies' (17 chars) 9 => array(2 items) uid => '1120' (4 chars) name => 'Matrix' (6 chars) 10 => array(2 items) uid => '894' (3 chars) name => 'Punten en lijnen' (16 chars) 11 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) 12 => array(2 items) uid => '1136' (4 chars) name => 'Verhouding' (10 chars) 13 => array(2 items) uid => '968' (3 chars) name => 'Pythagoras' (10 chars) 14 => array(2 items) uid => '954' (3 chars) name => 'Kwadratisch' (11 chars) 15 => array(2 items) uid => '1137' (4 chars) name => 'tweedegraadsfunctie' (19 chars) 16 => array(2 items) uid => '1169' (4 chars) name => 'Rijen' (5 chars) 17 => array(2 items) uid => '956' (3 chars) name => 'Vergelijkingen oplossen' (23 chars) 18 => array(2 items) uid => '1104' (4 chars) name => 'Stelsel van lineaire vergelijkingen' (35 chars) 19 => array(2 items) uid => '1155' (4 chars) name => 'Trigonometrie' (13 chars) tags_5 => array(20 items) 0 => array(2 items) uid => '1321' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1449' (4 chars) name => 'Datoralgebra' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1300' (4 chars) name => 'Diskriminant' (12 chars) 3 => array(2 items) uid => '1353' (4 chars) name => 'Ekvationer' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1266' (4 chars) name => 'Faktorisera' (11 chars) 5 => array(2 items) uid => '1222' (4 chars) name => 'Bråk' (5 chars) 6 => array(2 items) uid => '1270' (4 chars) name => 'Olikheter' (9 chars) 7 => array(2 items) uid => '1400' (4 chars) name => 'Invers funktion' (15 chars) 8 => array(2 items) uid => '1370' (4 chars) name => 'Linjära funktioner' (19 chars) 9 => array(2 items) uid => '1378' (4 chars) name => 'Matris' (6 chars) 10 => array(2 items) uid => '1244' (4 chars) name => 'Punkter och linjer' (18 chars) 11 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) 12 => array(2 items) uid => '1392' (4 chars) name => 'Andel' (5 chars) 13 => array(2 items) uid => '1243' (4 chars) name => 'Pythagoras' (10 chars) 14 => array(2 items) uid => '1227' (4 chars) name => 'Kvadratisk' (10 chars) 15 => array(2 items) uid => '1393' (4 chars) name => 'Kvadratisk funktion' (19 chars) 16 => array(2 items) uid => '1426' (4 chars) name => 'Talföljder' (11 chars) 17 => array(2 items) uid => '1229' (4 chars) name => 'Lösa ekvationer' (16 chars) 18 => array(2 items) uid => '1372' (4 chars) name => 'Linjärt ekvationssystem' (24 chars) 19 => array(2 items) uid => '1411' (4 chars) name => 'Trigonometri' (12 chars) longdescription => '<ul class="norm-ul"> <li>The Algebra App covers the ENTIRE Algebra curricul
               um: Algebra, Functions and their Analysis, Trig, Geometry, Complex Numbers,
               Matrices, Exponential/Logarithmic Functions, Probabilities, Combinatorics, S
               equences, Induction, Sigma Notation, etc.</li> <li>Users have boosted their
                Algebra knowledge &amp; grades.</li> <li>View Rules, Theorems, Identities.
               </li> <li>Ideal when solving equations in Algebra classes as well as classe
               s such as Trigonometry, Calculus, Physics, Chemistry, Biology, Discrete Math
               ematics, Geometry, Complex Numbers.</li> <li>Easy to use. Just plug in the
               equation or numbers and the algebra solver will solve and show steps.</li>
               <li>Step by Step - Complete the Square</li> <li>Step by Step - Partial Frac
               tions</li> <li>Step by Step - Complex Numbers</li> <li>Step by Step - Powe
               rs</li> <li>Step by Step - Roots</li> <li>Step by Step - Synthetic Divisio
               n</li> <li>Step by Step - Radicals</li> <li>Logarithm and Exponential Solv
               er</li> <li>Rewrite Logarithms into their Exponential Form and back: log_b(
               y)=x &lt;--&gt; y=b^x</li> <li>Expand and Condense Logarithms Step by Step<
               /li> <li>Rule of 72, Change of Logarithm base</li> <li>Effective Interest
               rates</li> <li>Euler Number as Limit Definition.</li> <li>Money Growth Sol
               ver</li> <li>and much more that is needed for Algebra..</li> </ul> <p>for
                more information and more apps:&nbsp;<a href="https://www.Ti-Nspire-CX.com"
               >www.Ti-Nspire-CX.com</a></p>
' (1473 chars) tags_4 => array(20 items) 0 => array(2 items) uid => '1997' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '2126' (4 chars) name => 'Computer Algebra' (16 chars) 2 => array(2 items) uid => '1974' (4 chars) name => 'Discriminante' (13 chars) 3 => array(2 items) uid => '2029' (4 chars) name => 'Equazioni' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '1945' (4 chars) name => 'Scomposizione in fattori' (24 chars) 5 => array(2 items) uid => '1901' (4 chars) name => 'Frazioni' (8 chars) 6 => array(2 items) uid => '1949' (4 chars) name => 'Disuguaglianze' (14 chars) 7 => array(2 items) uid => '2076' (4 chars) name => 'Funzione inversa' (16 chars) 8 => array(2 items) uid => '2046' (4 chars) name => 'Funzioni lineari' (16 chars) 9 => array(2 items) uid => '2053' (4 chars) name => 'Matrice' (7 chars) 10 => array(2 items) uid => '1923' (4 chars) name => 'Punti e rette' (13 chars) 11 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) 12 => array(2 items) uid => '2068' (4 chars) name => 'Proporzione' (11 chars) 13 => array(2 items) uid => '1922' (4 chars) name => 'Pitagora' (8 chars) 14 => array(2 items) uid => '1906' (4 chars) name => 'Quadratico' (10 chars) 15 => array(2 items) uid => '2069' (4 chars) name => 'Funzione quadratica' (19 chars) 16 => array(2 items) uid => '2101' (4 chars) name => 'Successioni' (11 chars) 17 => array(2 items) uid => '1908' (4 chars) name => 'Risoluzione di equazioni' (24 chars) 18 => array(2 items) uid => '2048' (4 chars) name => 'Sistema di equazioni lineari' (28 chars) 19 => array(2 items) uid => '2087' (4 chars) name => 'Trigonometria' (13 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1517961600000 (integer)
6 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1700' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2017' (4 chars) country => array(2 items) uid => 15 (integer) name => 'France' (6 chars) urltype => 1 (integer) sourcerelation => array(empty) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(30 items) 0 => 'Calculus' (8 chars) 1 => 'Analysis' (8 chars) 2 => 'Analyse' (7 chars) 3 => 'Calculs' (7 chars) 4 => 'Calcolo infinitesimale' (22 chars) 5 => 'Matematisk analys' (17 chars) 6 => 'Cálculo' (8 chars) 7 => 'Fractions' (9 chars) 8 => 'Brüche' (7 chars) 9 => 'Breuken' (7 chars) 10 => 'Fractions' (9 chars) 11 => 'Frazioni' (8 chars) 12 => 'Bråk' (5 chars) 13 => 'Frações' (9 chars) 14 => 'Logarithms' (10 chars) 15 => 'Logarithmen' (11 chars) 16 => 'Logaritmen' (10 chars) 17 => 'Logarithmes' (11 chars) 18 => 'Logaritmi' (9 chars) 19 => 'Bilder' (6 chars) 20 => 'Logarítmos' (11 chars) 21 => 'Powers and roots' (16 chars) 22 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 23 => 'Machten en wortels' (18 chars) 24 => 'Puissances et racines' (21 chars) 25 => 'Potenze e radici' (16 chars) 26 => 'Potenser och rötter' (20 chars) 27 => 'Potências e raízes' (20 chars) 28 => 'Texas Instruments France' (24 chars) 29 => 'Les outils de calcul de la technologie TI-Nspire™' (51 chars) language => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'French' (6 chars) title => 'Les outils de calcul de la technologie TI-Nspire™' (51 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 645 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg_01.jpg' (28 chars) country => 'France' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Issy-les-Moulineaux' (19 chars) www => 'http://education.ti.com/france' (30 chars) name => 'Texas Instruments France' (24 chars) iswebiste => TRUE email => 'm-pariset@ti.com' (16 chars) describepublisher => '<p>Texas Instruments a développé une gamme de calculatrices scientifiques,
                      graphiques et spécialisées permettant à chacun de trouver la calculatric
                     e qui répond à ses besoins.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nous&nbsp;p
                     roposons aujourd'hui aux enseignants et aux élèves des solutions éducativ
                     es complètes, des calculatrices aux logiciels, en passant par des supports
                     numériques variés.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Texas Instruments&nbsp;Fra
                     nce</p> <p>185-187, quai de la bataille de Stalingrad</p> <p>92130 Issy-le
                     s-Moulineaux</p> <p>&nbsp;</p>
' (569 chars) isemail => FALSE
activityfiles => array(empty) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Apprenez à utiliser les outils de calcul disponibles sur les calculatrices
               TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS. Explorez fractions, racines carrées
               , puissances, logarithmes, définissez des fonctions.
' (205 chars) images => array(empty) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=oKyBa7WrLvw&index=26&list=PL4V-Xo0EMx4inD-LJ
               L0ZaA4cbi16Tw-id
' (92 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 62 (integer) name => 'Calculus' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => 8 (integer) name => 'Fractions' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => 218 (integer) name => 'Logarithms' (10 chars) 3 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '638' (3 chars) name => 'Analysis' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '575' (3 chars) name => 'Brüche' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '661' (3 chars) name => 'Logarithmen' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) tstamp => '2017-10-10' (10 chars) tags_3 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1196' (4 chars) name => 'Calculs' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '594' (3 chars) name => 'Fractions' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => '905' (3 chars) name => 'Logarithmes' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) tags_2 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '979' (3 chars) name => 'Analyse' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '586' (3 chars) name => 'Breuken' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1048' (4 chars) name => 'Logaritmen' (10 chars) 3 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1255' (4 chars) name => 'Matematisk analys' (17 chars) 1 => array(2 items) uid => '1222' (4 chars) name => 'Bråk' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1317' (4 chars) name => 'Bilder' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) longdescription => '<div>Pour en savoir plus : https://education.ti.com/fr</div>' (60 chars) tags_4 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1934' (4 chars) name => 'Calcolo infinitesimale' (22 chars) 1 => array(2 items) uid => '1901' (4 chars) name => 'Frazioni' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1992' (4 chars) name => 'Logaritmi' (9 chars) 3 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1507593600000 (integer)
7 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '140' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2012' (4 chars) country => array(2 items) uid => '' (0 chars) name => '' (0 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(empty) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(37 items) 0 => 'Linear' (6 chars) 1 => 'Linear' (6 chars) 2 => 'Lineair' (7 chars) 3 => 'Linéaire' (9 chars) 4 => 'Lineare' (7 chars) 5 => 'Linjär' (7 chars) 6 => 'Linear' (6 chars) 7 => 'Quadratic' (9 chars) 8 => 'Quadratisch' (11 chars) 9 => 'Kwadratisch' (11 chars) 10 => 'Trinôme' (8 chars) 11 => 'Quadratico' (10 chars) 12 => 'Kvadratisk' (10 chars) 13 => 'Quadrática' (11 chars) 14 => 'Powers and roots' (16 chars) 15 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 16 => 'Machten en wortels' (18 chars) 17 => 'Puissances et racines' (21 chars) 18 => 'Potenze e radici' (16 chars) 19 => 'Potenser och rötter' (20 chars) 20 => 'Potências e raízes' (20 chars) 21 => 'Coordinate systems' (18 chars) 22 => 'Koordinatensysteme' (18 chars) 23 => 'Coördinaatsystemen' (19 chars) 24 => 'Systèmes de coordonnées' (25 chars) 25 => 'Sistemi di coordinate' (21 chars) 26 => 'Koordinatsystem' (15 chars) 27 => 'Sistemas de coordenadas' (23 chars) 28 => 'Discriminant' (12 chars) 29 => 'Diskriminante' (13 chars) 30 => 'Discriminant' (12 chars) 31 => 'Discriminant' (12 chars) 32 => 'Discriminante' (13 chars) 33 => 'Diskriminant' (12 chars) 34 => 'Discriminante' (13 chars) 35 => 'Nevil Hopley' (12 chars) 36 => 'Linear, Quadratic and Cubic Function Explorer' (45 chars) language => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'English' (7 chars) title => 'Linear, Quadratic and Cubic Function Explorer' (45 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 65 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Nevil Hopley' (12 chars) iswebiste => FALSE email => 'nevil@calculatorsoftware.co.uk' (30 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(empty) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Explore linear, quadratic and cubic functions, their graphs and their differ
               ent algebraic representations.
' (106 chars) images => array(empty) technology => array(empty) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => 14 (integer) name => 'Linear' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => 15 (integer) name => 'Quadratic' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => 40 (integer) name => 'Coordinate systems' (18 chars) 4 => array(2 items) uid => 158 (integer) name => 'Discriminant' (12 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '578' (3 chars) name => 'Linear' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '579' (3 chars) name => 'Quadratisch' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 3 => array(2 items) uid => '625' (3 chars) name => 'Koordinatensysteme' (18 chars) 4 => array(2 items) uid => '687' (3 chars) name => 'Diskriminante' (13 chars) tstamp => '2017-03-22' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1176' (4 chars) name => 'Linéaire' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1212' (4 chars) name => 'Trinôme' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) 3 => array(2 items) uid => '1187' (4 chars) name => 'Systèmes de coordonnées' (25 chars) 4 => array(2 items) uid => '1481' (4 chars) name => 'Discriminant' (12 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '953' (3 chars) name => 'Lineair' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '954' (3 chars) name => 'Kwadratisch' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) 3 => array(2 items) uid => '969' (3 chars) name => 'Coördinaatsystemen' (19 chars) 4 => array(2 items) uid => '1031' (4 chars) name => 'Discriminant' (12 chars) tags_5 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1226' (4 chars) name => 'Linjär' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1227' (4 chars) name => 'Kvadratisk' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) 3 => array(2 items) uid => '1245' (4 chars) name => 'Koordinatsystem' (15 chars) 4 => array(2 items) uid => '1300' (4 chars) name => 'Diskriminant' (12 chars) longdescription => '<div>The aim of this .tns file is to provide an environment in which student
               s can explore all aspects of linear, quadratic and cubic functions, their gr
               aphs and their equivalent algebraic representations.</div> <div></div> <di
               v>The lower left part of the screen displays the algebraic form of the curre
               nt function and by scrolling this can be seen in expanded form, factorised
               form or homogeneous form. Students can dynamically alter any of the functio
               ns by dragging points on the graphs that are the basis for that function, an
               d they can see how the algebraic forms of the function change accordingly.</
               div> <div>In addition, pairs of coordinates can be entered on the right-han
               d side in order to see if the corresponding point lies on the function or no
               t.</div> <div></div> <div>There are two tns files: a colour version highl
               ights the links between the algebra and the graphs, while the monochrome on
               e gives the option to avoid this should you wish to do so.</div> <p>Note: T
               he Teacher notes for this activity were created in a previous version of TI-
               Nspire OS when the Notes Application did not allow for suppression of the qu
               otes symbol.</p>
' (1156 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1905' (4 chars) name => 'Lineare' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1906' (4 chars) name => 'Quadratico' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '1924' (4 chars) name => 'Sistemi di coordinate' (21 chars) 4 => array(2 items) uid => '1974' (4 chars) name => 'Discriminante' (13 chars) topic => array(empty)
sort => array(1 item) 0 => 1490140800000 (integer)
8 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '147' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2011' (4 chars) country => array(2 items) uid => '' (0 chars) name => '' (0 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(empty) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(44 items) 0 => 'Decimals' (8 chars) 1 => 'Dezimale' (8 chars) 2 => 'Decimalen' (9 chars) 3 => 'Décimales' (10 chars) 4 => 'Decimali' (8 chars) 5 => 'Decimaltal' (10 chars) 6 => 'Decimais' (8 chars) 7 => 'Exponential' (11 chars) 8 => 'Exponentiell' (12 chars) 9 => 'Exponentieel' (12 chars) 10 => 'Exponentiel' (11 chars) 11 => 'Esponenziale' (12 chars) 12 => 'Exponentiell' (12 chars) 13 => 'Exponencial' (11 chars) 14 => 'Powers and roots' (16 chars) 15 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 16 => 'Machten en wortels' (18 chars) 17 => 'Puissances et racines' (21 chars) 18 => 'Potenze e radici' (16 chars) 19 => 'Potenser och rötter' (20 chars) 20 => 'Potências e raízes' (20 chars) 21 => 'Calculator methods' (18 chars) 22 => 'Calculator' (10 chars) 23 => 'Rekenmachine' (12 chars) 24 => 'Méthodes de calculs' (20 chars) 25 => 'Metodi con l'uso della calcolatrice' (35 chars) 26 => 'Räknarmetoder' (14 chars) 27 => 'Métodos de cálculo' (20 chars) 28 => 'Index' (5 chars) 29 => 'Index' (5 chars) 30 => 'Index' (5 chars) 31 => 'Indice' (6 chars) 32 => 'Indice' (6 chars) 33 => 'Index' (5 chars) 34 => 'Índice' (7 chars) 35 => 'Mathematical thinking' (21 chars) 36 => 'Mathematisches Denken' (21 chars) 37 => 'Wiskundig denken' (16 chars) 38 => 'Raisonnement mathématique' (26 chars) 39 => 'Pensiero matematico' (19 chars) 40 => 'Matematiskt tänkande' (21 chars) 41 => 'Pensamento matemático' (22 chars) 42 => 'Nevil Hopley' (12 chars) 43 => 'How many solutions?' (19 chars) language => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'English' (7 chars) title => 'How many solutions?' (19 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 65 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Nevil Hopley' (12 chars) iswebiste => FALSE email => 'nevil@calculatorsoftware.co.uk' (30 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(empty) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Use graphs and the nsolve(...) command to explore equations' solutions and d
               iscover properties of negative indices.
' (115 chars) images => array(empty) technology => array(empty) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => 9 (integer) name => 'Decimals' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => 16 (integer) name => 'Exponential' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => 79 (integer) name => 'Calculator methods' (18 chars) 4 => array(2 items) uid => 91 (integer) name => 'Index' (5 chars) 5 => array(2 items) uid => 197 (integer) name => 'Mathematical thinking' (21 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '560' (3 chars) name => 'Dezimale' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '580' (3 chars) name => 'Exponentiell' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 3 => array(2 items) uid => '711' (3 chars) name => 'Calculator' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '648' (3 chars) name => 'Index' (5 chars) 5 => array(2 items) uid => '693' (3 chars) name => 'Mathematisches Denken' (21 chars) tstamp => '2017-03-22' (10 chars) tags_3 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1174' (4 chars) name => 'Décimales' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1179' (4 chars) name => 'Exponentiel' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) 3 => array(2 items) uid => '1201' (4 chars) name => 'Méthodes de calculs' (20 chars) 4 => array(2 items) uid => '1207' (4 chars) name => 'Indice' (6 chars) 5 => array(2 items) uid => '1486' (4 chars) name => 'Raisonnement mathématique' (26 chars) tags_2 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '924' (3 chars) name => 'Decimalen' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '955' (3 chars) name => 'Exponentieel' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) 3 => array(2 items) uid => '986' (3 chars) name => 'Rekenmachine' (12 chars) 4 => array(2 items) uid => '991' (3 chars) name => 'Index' (5 chars) 5 => array(2 items) uid => '1036' (4 chars) name => 'Wiskundig denken' (16 chars) tags_5 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1223' (4 chars) name => 'Decimaltal' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1228' (4 chars) name => 'Exponentiell' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) 3 => array(2 items) uid => '1261' (4 chars) name => 'Räknarmetoder' (14 chars) 4 => array(2 items) uid => '1267' (4 chars) name => 'Index' (5 chars) 5 => array(2 items) uid => '1304' (4 chars) name => 'Matematiskt tänkande' (21 chars) longdescription => '<p>Students will learn how to use the nsolve(...) command to find solutions
               to equations that can only be tackled with numerical methods. They will als
               o encounter the 'with' syntax command (the <strong>|</strong> symbol), and h
               ow this can be used to help search for, and check, particular solutions.</p>
                <p>The equations are graphed in two different ways, and function tables ar
               e used to give further insight where needed.</p> <p>All in all, this activi
               ty develops good investigational skills through multiple representations, th
               at can lead students to confidently explore index notation with powers of 0,
                -1, -2, etc. on their own.</p> <p>A detailed 8-page <strong>Handout</stro
               ng> guides students, step by step, through the necessary constructions start
               ing with a new, blank TI-Nspire document. There is also a <strong>Marking
               Grid</strong>, which will be helpful in assessing students? completed work.<
               /p> <p>The Activity is divided into 4 tasks:</p> <p style="padding-left: 3
               0px;">1. How many solutions to x<sup>2</sup>=2<sup>x</sup>?</p> <p style="p
               adding-left: 30px;">2. How many solutions to x<sup>3</sup>=3<sup>x</sup>?</p
               > <p style="padding-left: 30px;">3. How many solutions to x<sup>n</sup>=n<s
               up>x</sup>,<sup> </sup>when n is a positive integer?</p> <p style="padding-
               left: 30px;">4. What if n is a negative integer?</p> <p style="margin: 0.0p
               x 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Arial;"> </p> <p style="margin: 0.0px 0.
               0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Arial;"><span style="font-size: 14px; font-fam
               ily: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; line-height: 18px;">Even if stud
               ents don't progress beyond Task 3 of the activity, they will have gained goo
               d practice at using key in-built features of the TI-Nspire handheld.</span><
               /p> <p>(NB. The student handout includes screenshots and Calculator Applica
               tion messages produced using TI-Nspire version OS3.x)</p>
' (1882 chars) tags_4 => array(6 items) 0 => array(2 items) uid => '1902' (4 chars) name => 'Decimali' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1907' (4 chars) name => 'Esponenziale' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) 3 => array(2 items) uid => '1940' (4 chars) name => 'Metodi con l'uso della calcolatrice' (35 chars) 4 => array(2 items) uid => '1946' (4 chars) name => 'Indice' (6 chars) 5 => array(2 items) uid => '1979' (4 chars) name => 'Pensiero matematico' (19 chars) topic => array(empty)
sort => array(1 item) 0 => 1490140800000 (integer)
9 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1317' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2016' (4 chars) country => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Austria' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(empty) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(30 items) 0 => 'Powers and roots' (16 chars) 1 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 2 => 'Machten en wortels' (18 chars) 3 => 'Puissances et racines' (21 chars) 4 => 'Potenze e radici' (16 chars) 5 => 'Potenser och rötter' (20 chars) 6 => 'Potências e raízes' (20 chars) 7 => 'Programming' (11 chars) 8 => 'Programmierung' (14 chars) 9 => 'Programmeren' (12 chars) 10 => 'Programmation' (13 chars) 11 => 'Programmazione' (14 chars) 12 => 'Programmering' (13 chars) 13 => 'Programação' (13 chars) 14 => 'T3' (2 chars) 15 => 'T3' (2 chars) 16 => 'T3' (2 chars) 17 => 'T3' (2 chars) 18 => 'T3' (2 chars) 19 => 'T3' (2 chars) 20 => 'T3' (2 chars) 21 => 'Algebra' (7 chars) 22 => 'Algebra' (7 chars) 23 => 'Algebra' (7 chars) 24 => 'Algèbre' (8 chars) 25 => 'Algebra' (7 chars) 26 => 'Algebra' (7 chars) 27 => 'Álgebra' (8 chars) 28 => 'T³ Österreich' (15 chars) 29 => 'Kl6-Potenzen' (12 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Kl6-Potenzen' (12 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 141 (integer) image => 'Logo_österreich_rgb.jpg' (24 chars) country => 'Austria' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Krems' (5 chars) www => 'http://www.t3oesterreich.at/' (28 chars) name => 'T³ Österreich' (15 chars) iswebiste => TRUE email => 'gertrud.aumayr@t3oesterreich.at' (31 chars) describepublisher => ' T³ (Teachers Teaching with Technology) ist ein weltweites Lehrerfortbildu
                     ngsprojekt zur Unterstützung von sinnvollem Technologieeinsatz im mathemati
                     sch-naturwissenschaftlichen Unterricht.<br />&nbsp;<br />T³ Österreich bie
                     tet ein Netzwerk engagierter Kolleginnen und Kollegen zum Austausch von Idee
                     n und Erfahrungen. T³ Österreich unterstützt Lehrerinnen und Lehrer aller
                      Schularten bei der&nbsp; Integration von Technologie und neuen Lehr- und Le
                     rnformen in ihrem Unterricht.<br />&nbsp;<br />Das primäre Ziel von T³ Ös
                     terreich ist der sinnvolle Einsatz von Technologie zur Steigerung der Effizi
                     enz und Effektivität des Lehrens und Lernens. Neben unterschiedlichen Fortb
                     ildungen entwickelt T³ Österreich für jeden Schultyp maßgeschneiderte Un
                     terrichtsmaterialien, z.B. zum Technologieeinsatz mit CAS.
' (825 chars) isemail => TRUE
activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4343 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Mathematic/Kl6_Potenzen.zip' (64 chars) name => 'Kl6_Potenzen.zip' (16 chars) originaluid => 4343 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Materialien zur Jahresplanung 6. Klasse (10. Schulstufe) AHS - Österreich,
               lehrplanbezogen ohne Zeitvorgaben mit Anleitungen zum Technologieeinsatz.
' (149 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4344 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Mathematic/Potenzen.jpg' (60 chars) name => 'Potenzen.jpg' (12 chars) originaluid => 4344 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => 312 (integer) name => 'Programming' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 741 (integer) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => 226 (integer) name => 'Algebra' (7 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => '538' (3 chars) name => 'Programmierung' (14 chars) 2 => array(2 items) uid => '948' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => '447' (3 chars) name => 'Algebra' (7 chars) tstamp => '2017-03-19' (10 chars) tags_3 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) 1 => array(2 items) uid => '1581' (4 chars) name => 'Programmation' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '950' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => '1500' (4 chars) name => 'Algèbre' (8 chars) tags_2 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) 1 => array(2 items) uid => '1134' (4 chars) name => 'Programmeren' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '949' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => '1053' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => '1390' (4 chars) name => 'Programmering' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '1435' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => '1321' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) longdescription => 'Materialien zur Jahresplanung 6. Klasse (10. Schulstufe) AHS - Österreich,
               lehrplanbezogen ohne Zeitvorgaben mit Anleitungen zum Technologieeinsatz. Di
               e angebotenen Aufgaben stehen als pdf-Files und zum Großteil auch als tns-F
               iles zur Verfügung. Die eigene Auswahl erfolgt entsprechend der Ziele und S
               chwerpunkte. Verwendet wurde hier der TI-Nspire™ CX CAS. Gesamtübersicht
               aller Aufgaben auf der Webseite von <link http://www.t3oesterreich.at/ - ext
               ernal-link-new-window "Opens external link in new window">T³ Österreich</l
               ink> .
' (538 chars) tags_4 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => '2066' (4 chars) name => 'Programmazione' (14 chars) 2 => array(2 items) uid => '2110' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 3 => array(2 items) uid => '1997' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1489881600000 (integer)
10 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '159' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2012' (4 chars) country => array(2 items) uid => '' (0 chars) name => '' (0 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(empty) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(35 items) 0 => 'Exponential' (11 chars) 1 => 'Exponentiell' (12 chars) 2 => 'Exponentieel' (12 chars) 3 => 'Exponentiel' (11 chars) 4 => 'Esponenziale' (12 chars) 5 => 'Exponentiell' (12 chars) 6 => 'Exponencial' (11 chars) 7 => 'Powers and roots' (16 chars) 8 => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 9 => 'Machten en wortels' (18 chars) 10 => 'Puissances et racines' (21 chars) 11 => 'Potenze e radici' (16 chars) 12 => 'Potenser och rötter' (20 chars) 13 => 'Potências e raízes' (20 chars) 14 => 'Scattergraphs' (13 chars) 15 => 'Spreidingsdiagram' (17 chars) 16 => 'Nuage de points' (15 chars) 17 => 'Diagrammi a dispersione' (23 chars) 18 => 'Spridningsdiagram' (17 chars) 19 => 'Gráficos de dispersão' (23 chars) 20 => 'Logarithms' (10 chars) 21 => 'Logarithmen' (11 chars) 22 => 'Logaritmen' (10 chars) 23 => 'Logarithmes' (11 chars) 24 => 'Logaritmi' (9 chars) 25 => 'Bilder' (6 chars) 26 => 'Logarítmos' (11 chars) 27 => 'Modelling' (9 chars) 28 => 'Modellierung' (12 chars) 29 => 'Modelleren' (10 chars) 30 => 'Modélisation' (13 chars) 31 => 'Modellizzazione' (15 chars) 32 => 'Modelação' (11 chars) 33 => 'Barrie Galpin' (13 chars) 34 => 'Power and Exponential Laws' (26 chars) language => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'English' (7 chars) title => 'Power and Exponential Laws' (26 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 1 (integer) image => 'Logo_T3_Europe_01.png' (21 chars) country => 'United Kingdom' (14 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'www.tcubed.org.uk' (17 chars) name => 'Barrie Galpin' (13 chars) iswebiste => TRUE email => 'barrie.galpin@zen.co.uk' (23 chars) describepublisher => '<p>DEMO Description</p><p>Proin faucibus arcu quis ante. Mauris sollicitudin
                      fermentum libero. Maecenas vestibulum mollis diam. Fusce fermentum. Donec p
                     osuere vulputate arcu.</p><p>Mauris sollicitudin fermentum libero. Vivamus e
                     uismod mauris. Etiam feugiat lorem non metus. Nam commodo suscipit quam. Nul
                     lam accumsan lorem in dui.</p>
' (334 chars) isemail => TRUE
activityfiles => array(5 items) 0 => array(5 items) uid => 1018 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/pptfiles.zip' (32 chars) name => 'pptfiles.zip' (12 chars) originaluid => 1018 (integer) 1 => array(5 items) uid => 1019 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/PowerExponentialLawsTeachersNotesv6.pdf' (59 chars) name => 'PowerExponentialLawsTeachersNotesv6.pdf' (39 chars) originaluid => 1019 (integer) 2 => array(5 items) uid => 1020 (integer) sortingForeign => 3 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/PowerLawv1.tns' (34 chars) name => 'PowerLawv1.tns' (14 chars) originaluid => 1020 (integer) 3 => array(5 items) uid => 1021 (integer) sortingForeign => 4 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/ExponentialLawv1.tns' (40 chars) name => 'ExponentialLawv1.tns' (20 chars) originaluid => 1021 (integer) 4 => array(5 items) uid => 1022 (integer) sortingForeign => 5 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/ExponentialLawWorksheetv4.pdf' (49 chars) name => 'ExponentialLawWorksheetv4.pdf' (29 chars) originaluid => 1022 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Modelling situations where experimental data suggests there may be either po
               wer or exponential functions
' (105 chars) images => array(2 items) 0 => array(5 items) uid => 678 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/images/PowerExp4.jpg' (30 chars) name => 'PowerExp4.jpg' (13 chars) originaluid => 678 (integer) 1 => array(5 items) uid => 679 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/images/PowerExp3d.jpg' (31 chars) name => 'PowerExp3d.jpg' (14 chars) originaluid => 679 (integer) technology => array(empty) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => 16 (integer) name => 'Exponential' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 20 (integer) name => 'Powers and roots' (16 chars) 2 => array(2 items) uid => 148 (integer) name => 'Scattergraphs' (13 chars) 3 => array(2 items) uid => 218 (integer) name => 'Logarithms' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => 300 (integer) name => 'Modelling' (9 chars) isagree => FALSE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '580' (3 chars) name => 'Exponentiell' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '583' (3 chars) name => 'Potenzen und Wurzeln' (20 chars) 2 => array(2 items) uid => '661' (3 chars) name => 'Logarithmen' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => '528' (3 chars) name => 'Modellierung' (12 chars) tstamp => '2016-07-06' (10 chars) tags_3 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1179' (4 chars) name => 'Exponentiel' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1213' (4 chars) name => 'Puissances et racines' (21 chars) 2 => array(2 items) uid => '1476' (4 chars) name => 'Nuage de points' (15 chars) 3 => array(2 items) uid => '905' (3 chars) name => 'Logarithmes' (11 chars) 4 => array(2 items) uid => '1555' (4 chars) name => 'Modélisation' (13 chars) tags_2 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '955' (3 chars) name => 'Exponentieel' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '957' (3 chars) name => 'Machten en wortels' (18 chars) 2 => array(2 items) uid => '1028' (4 chars) name => 'Spreidingsdiagram' (17 chars) 3 => array(2 items) uid => '1048' (4 chars) name => 'Logaritmen' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1124' (4 chars) name => 'Modelleren' (10 chars) tags_5 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '1228' (4 chars) name => 'Exponentiell' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1231' (4 chars) name => 'Potenser och rötter' (20 chars) 2 => array(2 items) uid => '1295' (4 chars) name => 'Spridningsdiagram' (17 chars) 3 => array(2 items) uid => '1317' (4 chars) name => 'Bilder' (6 chars) longdescription => '<p> <span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family:
                Arial; mso-fareast-font-family: Times; mso-bidi-font-family: ">TI-Nspire’
               s regression tools can easily fit equations such as y = ax<sup>b</sup> (Powe
               r law) or y=a.b<sup>x</sup> (Exponential law) to experimental data. However,
                traditional methods involved looking for a straight-line graph when log<sub
               >10</sub> y was plotted either against log<sub>10</sub> x or against x. In s
               ome examinations, students are still asked to use logs in this way and this
               activity is designed to help students understand why this method works.</spa
               n></p> <p><span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-
               family: Arial; mso-fareast-font-family: Times; mso-bidi-font-family: ">Conte
               nts include:</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 15px; font-family
               : Arial;">Teacher Notes (17 pages including worksheet solutions);</span></li
               > <li><span style="font-size: 15px; font-family: Arial;">Two TI-Nspire docu
               ments with data for Power Law and Exponential Law;</span></li> <li><span st
               yle="font-size: 15px; font-family: Arial;">Two students worksheets;</span></
               li> <li><span style="font-size: 15px; font-family: Arial;">Two Powerpoint p
               resentations to support those who are unfamiliar with TI-Nspire.</span></li>
                </ul>
' (1299 chars) tags_4 => array(5 items) 0 => array(2 items) uid => '1907' (4 chars) name => 'Esponenziale' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1910' (4 chars) name => 'Potenze e radici' (16 chars) 2 => array(2 items) uid => '1969' (4 chars) name => 'Diagrammi a dispersione' (23 chars) 3 => array(2 items) uid => '1992' (4 chars) name => 'Logaritmi' (9 chars) 4 => array(2 items) uid => '2056' (4 chars) name => 'Modellizzazione' (15 chars) topic => array(empty)
sort => array(1 item) 0 => 1467763200000 (integer)
technologyRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (6 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=11, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 11 (integer) _localizedUid => 17 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 11 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Graphikrechner/GTR (TI-84 Familie)' (34 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 13 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Messwerterfassung' (17 chars) notshowlive => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=25, pid=94) name => 'TI-Innovator' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 25 (integer) _localizedUid => 26 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 25 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'TI-Nspire Technologie' (21 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 14 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'wissenschaftliche Schulrechner' (30 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 12 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) topicRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (7 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=17, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 17 (integer) _localizedUid => 18 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 17 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Biologie' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Chemie' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=19, pid=94) name => 'Informatik' (10 chars) notshowlive => FALSE uid => 19 (integer) _localizedUid => 20 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 19 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Mathematik' (10 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=13, pid=94) name => 'MINT' (4 chars) notshowlive => FALSE uid => 13 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 13 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Physik' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) typeRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (4 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Links' (5 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/URL.jpg" width="
            50" height="" /></td><td><div class="indent">Aktuell keine weiterführenden
            Links vorhanden.<br />Besuchen Sie uns auf: <a href="http://www.t3europe.eu/
            links" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Opens externa
            l link in new window" data-htmlarea-external="1">T³ Europe Links</a></div><
            /td></tr></tbody></table>&nbsp;
' (411 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Online Training' (15 chars) description => '<table summary="" cellspacing="3" cellpadding="" dir="ltr"><tbody><tr><td><i
            mg src="/fileadmin/t3-europe/Images/Webinar.jpg" width="50" height="" /></td
            ><td><div class="indent"><p>&nbsp;Aktuell keine Online Trainings .<br />&nbs
            p;Besuchen Sie uns unter: <a href="https://education.ti.com/en/us/profession
            al-development/webinars/ondemand" target="_blank" title="Opens external link
             in new window" data-htmlarea-external="1">T³ US Webinars</a>&nbsp;<br />&n
            bsp;oder besuchen Sie&nbsp; <a href="https://education.ti.com/de/professiona
            l-development/veranstaltungen" target="_blank" data-htmlarea-external="1">ak
            tuelle Veranstaltungen</a><a href="https://education.ti.com/de/professional-
            development/veranstaltungen" target="_blank" data-htmlarea-external="1" styl
            e="background-color: rgb(255, 255, 255);"></a></p></div></td></tr></tbody></
            table>
' (842 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000006176147e0000000041f377ba => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4709, pid=94) originalFileIdentifier => 3896 (integer) uidLocal => NULL uid => 4709 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4709 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4709 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 2 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer)
2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Unterrichtsmaterialien' (22 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="http://t3europe.dd-c.com//fileadmin/t3-europ
            e/Images/Activity.jpg" width="50" /></td><td><div class="indent">Aktuell kei
            ne Unterichtsmaterialien vorhanden.<br />Besuchen Sie uns auf: <a href="http
            s://education.ti.com/en/us/activity/search/advanced" target="_blank" class="
            external-link-new-window" title="Opens external link in new window" data-htm
            larea-external="1">TI Classroom Activities</a></div></td></tr></tbody></tabl
            e>&nbsp;
' (464 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 00000000617614300000000041f377ba => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4707, pid=94) originalFileIdentifier => 3901 (integer) uidLocal => NULL uid => 4707 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4707 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4707 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer)
3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Videos' (6 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg" width
            ="50" height="" /></td><td><div class="indent">Aktuell keine Videos vorhande
            n.<br />Besuchen Sie unseren: <a href="https://www.youtube.com/user/TIedtech
            DE" target="_blank" title="Opens external link in new window" data-htmlarea-
            external="1">TI Youtube Channels</a></div></td></tr></tbody></table> .
' (374 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 00000000617614340000000041f377ba => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=5980, pid=94) originalFileIdentifier => 3899 (integer) uidLocal => NULL uid => 5980 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 5980 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5980 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer)
countryRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (15 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=14, pid=94) name => 'Andere' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 00000000617614e50000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=6, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 00000000617615500000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=1, pid=0) title => 'Redakteur' (9 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 0 (integer) 00000000617615570000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=2, pid=0) title => 'basic-rights' (12 chars) description => 'basic-rights are only to give all users rights to pages here is nothin in A
                        ccess List activated and Mounts are setup
' (117 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 0 (integer)
00000000617615480000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=3, pid=0) title => 'resource-editor' (15 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000006176154d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) title => 'Country Group' (13 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000006176154e0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) title => 't3europe_basic' (14 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer) 00000000617615430000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=8, pid=0) title => 'Country Edit Content' (20 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 8 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 8 (integer)modified pid => 0 (integer)
userName => 'koen.stulens' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'k-stulens@ti.com' (16 chars) realName => 'Koen Stulens' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T20:53:49+01:00, 1544730829) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 6 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 6 (integer)modified pid => 0 (integer)
000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4' (9 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 00000000617615500000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 00000000617615570000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 00000000617615480000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000006176154d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000006176154e0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 00000000617615430000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'stephan.griebel' (15 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 's-griebel@ti.com' (16 chars) realName => 'Stephan' (7 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-06-25T15:11:06+02:00, 1529932266) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer)
uid => 14 (integer) _localizedUid => 17 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 14 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=33, pid=94) name => 'Australien' (10 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 00000000617614e50000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 33 (integer) _localizedUid => 40 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=10, pid=94) name => 'Belgien' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 00000000617614e50000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 10 (integer) _localizedUid => 12 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 10 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Deutschland' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 00000000617615710000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=7, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 00000000617615570000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 00000000617615480000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'rainer.geyer' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hrgeyer@t-online.de' (19 chars) realName => 'Heinz Rainer Geyer' (18 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-09-19T13:33:39+02:00, 1537356819) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 7 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 7 (integer)modified pid => 0 (integer) 00000000617615740000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=48, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 00000000617615570000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 00000000617615480000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) realName => 'Hubert Langlotz' (15 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-12-28T18:17:40+01:00, 1514481460) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 48 (integer) _localizedUid => 48 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 48 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000006176156b0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=49, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 00000000617615570000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 00000000617615480000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) realName => 'Ulrich Lampe' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-11T18:00:47+01:00, 1544547647) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 49 (integer) _localizedUid => 49 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 49 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=15, pid=94) name => 'Frankreich' (10 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 00000000617615630000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=33, pid=0) allowedLanguages => '0,3' (3 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 00000000617615570000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 00000000617615480000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'marthe.pariset' (14 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'm-pariset@ti.com' (16 chars) realName => 'Marthe Pariset' (14 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-10-18T17:19:47+02:00, 1508339987) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 33 (integer) _localizedUid => 33 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 15 (integer) _localizedUid => 16 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 15 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=105, pid=94) name => 'Italien' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000006176151b0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=42, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 00000000617615500000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 00000000617615570000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 00000000617615480000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000006176154d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000006176154e0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 00000000617615430000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'christof.deiwiks' (16 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'c-deiwiks@ti.com' (16 chars) realName => 'Christof' (8 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T17:25:22+01:00, 1544718322) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 42 (integer) _localizedUid => 42 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 42 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 105 (integer) _localizedUid => 106 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 105 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=88, pid=94) name => 'Kanada' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 88 (integer) _localizedUid => 89 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 88 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=65, pid=94) name => 'Naher Osten' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 65 (integer) _localizedUid => 66 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 65 (integer)modified pid => 94 (integer) 8 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Niederlande' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 00000000617614e50000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 2 (integer) _localizedUid => 9 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 9 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Österreich' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 00000000617615710000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=7, pid=0) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 10 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=37, pid=94) name => 'Portugal' (8 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 00000000617614e50000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 37 (integer) _localizedUid => 44 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 37 (integer)modified pid => 94 (integer) 11 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=38, pid=94) name => 'Schweden' (8 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 00000000617614e50000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 38 (integer) _localizedUid => 45 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 38 (integer)modified pid => 94 (integer) 12 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Schweiz' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 00000000617615050000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 00000000617615500000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 00000000617615570000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 00000000617615480000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000006176154e0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) userName => 'ddc-admin' (9 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hjung.ddc@gmail.com' (19 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-12T10:50:10+01:00, 1544608210) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 5 (integer) _localizedUid => 11 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 13 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=39, pid=94) name => 'Türkei' (7 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 00000000617614e50000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 39 (integer) _localizedUid => 46 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 39 (integer)modified pid => 94 (integer) 14 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=61, pid=94) name => 'USA' (3 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (3 items) 00000000617614e50000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000006176155d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000006176153e0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=51, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000006176154d0000000041f377ba => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) userName => 'usa.approval' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'dsantucci@ti.com' (16 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-04T19:41:31+01:00, 1543948891) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 51 (integer) _localizedUid => 51 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 51 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 61 (integer) _localizedUid => 62 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 61 (integer)modified pid => 94 (integer)
languageRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (8 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Deutsch' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Englisch' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Französisch' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=71, pid=94) name => 'Italienisch' (11 chars) notshowlive => FALSE uid => 71 (integer) _localizedUid => 72 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 71 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Niederländisch' (15 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=20, pid=94) name => 'Portugiesisch' (13 chars) notshowlive => TRUE uid => 20 (integer) _localizedUid => 26 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 20 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=21, pid=94) name => 'Swedisch' (8 chars) notshowlive => FALSE uid => 21 (integer) _localizedUid => 27 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 21 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=22, pid=94) name => 'Türkisch' (9 chars) notshowlive => TRUE uid => 22 (integer) _localizedUid => 28 (integer)modified _languageUid => 1 (integer)modified _versionedUid => 22 (integer)modified pid => 94 (integer) total => 11 (integer) from => 0 (integer) size => 20 (integer) page => 1 (integer) q => '' (0 chars) lang => NULL
Materialien: TI Unterrichtsmaterialien

Gesamte Ressourcen (11) |

TI-84 ile Programlama

Autor: Yunus Emre Doğan

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Statistics, Algebra, Factorising, Parabola, Powers and roots, Programming, Quadratic function, Roots

Bu bölümde TI-84 içinde kullanıma hazır halde bulunan TI-BASIC programlama dili ile ikinci dereceden denklemlerin köklerini inceleyen bir program yazdık.

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  STEM

Schlagwörter:  Powers and roots, Programming, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

Les outils de calcul de la technologie TI-Nspire™

Autor: Texas Instruments France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Calculus, Fractions, Logarithms, Powers and roots

Apprenez à utiliser les outils de calcul disponibles sur les calculatrices TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS. Explorez fractions, racines carrées, puissances, logarithmes, définissez des f...

Linear, Quadratic and Cubic Function Explorer

Autor: Nevil Hopley

Schlagwörter:  Linear, Quadratic, Powers and roots, Coordinate systems, Discriminant

Explore linear, quadratic and cubic functions, their graphs and their different algebraic representations.

How many solutions?

Autor: Nevil Hopley

Schlagwörter:  Decimals, Exponential, Powers and roots, Calculator methods, Index, Mathematical thinking

Use graphs and the nsolve(...) command to explore equations' solutions and discover properties of negative indices.

Kl6-Potenzen

Autor: T³ Österreich

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Powers and roots, Programming, T3, Algebra

Materialien zur Jahresplanung 6. Klasse (10. Schulstufe) AHS - Österreich, lehrplanbezogen ohne Zeitvorgaben mit Anleitungen zum Technologieeinsatz.

Power and Exponential Laws

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter:  Exponential, Powers and roots, Scattergraphs, Logarithms, Modelling

Modelling situations where experimental data suggests there may be either power or exponential functions