Gesamte Ressourcen (23) |

Lösa linjära ekvationer med programmering

Verlag: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter:  Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Video | Grafer med TI-Nspire

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: , Graphing, Linear

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Ekvationer i balans

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Att upptäcka parabeln

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Brinntid hos ett stearinljus

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Andragradsfunktioner del 3

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Hur fungerar en parabol

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Modelling, Curriculum,, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Andragradsfunktioner del 4

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Räta linjens ekvation

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Linear, Quadratic and Cubic Function Explorer

Autor: Nevil Hopley

Schlagwörter:  Linear, Quadratic, Powers and roots, Coordinate systems, Discriminant

Explore linear, quadratic and cubic functions, their graphs and their different algebraic representations.

Graphs in the next dimension

Autor: Nevil Hopley

Schlagwörter:  Linear, Quadratic, Functions

Use an introduction to 3D graphs to reinforce understanding of 2D graphs. (Operating System 3.x)

M4 - Mechanische Schwingungen mit Spiralfedern (OS 3.0)

Autor: T3 Deutschland - Physik

Fach:  Physics

Schlagwörter:  T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Für Schwingungsexperimente ist der Ultraschallbewegungssensor CBR 2TM sehr gut geeignet, denn er erlaubt es, den zeitlichen Verlauf einer periodischen Bewegung aufzuzeichnen.

Connecting Algebra, Geometry and Graphs

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter:  Linear, Quadratic, 2D shapes, Letters and symbols

Move from words to symbols, to geometric representations, to plotted points and finally to graphs.

Matchsticks

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter: , Linear, Patterns

Recording matchstick patterns leads to linear functions. (Contains video tutorial)

Straight-line Graphs

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter:  Linear, Patterns, Functions

Introducing the connection between linear equations and straight-line graphs

Dynagraphs

Autor: Andy Kemp

Schlagwörter: , Quadratic, Functions, Exponential, Linear

Explore functions in a novel environment - moving points on two parallel lines.