Video | Widget "Rita i fysik"

Video | Widget "Rita i fysik"

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Acceleration, Engineering, STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Denna video förklarar vad man kan göra med hjälp av TI-Nspire™ Widget "Rita fysik tillämpnings App".

Videos

Publisher specific license