Widget - Rita symboler i kemi med TI-Nspire

Widget - Rita symboler i kemi med TI-Nspire

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Chemistry

Schlagwörter:  Algebra, Chemistry

Ritverktyg med TI-Nspire teknik

TI-Nspire™ Widgets är applikationer som är avsedda för speciella behov. Med denna applikation kan du lägga in ett antal symboler inom kemi.

Just denna widget kommer från Finland och den är utvecklad av Olli Karkkulainen som bl.a. är lärare och T3 instruktör. Den ursprungliga versionen är på finska men han har här gjort en översättning till svenska.

När du använder det svenska språkinställningen i TI-Nspire så visas de nya kommandona på svenska.

Denna Widget är en TI-Nspire-fil som fungerar på samma sätt som vanligt dokument. Det du behöver göra är att ladda ner filen till din dator, och öppna den i TI-Nspire-programmet. Du kan naturligtvis även överföra den till din handenhet och använda den där.

Publisher specific license