Extbase Variable Dump
array(15 items)
  settings => array(8 items)
   storagePid => '101,94' (6 chars)
   deVersion => 'www.ti-unterrichtsmaterialien.net' (33 chars)
   leftrecordcount => '5' (1 chars)
   rightrecordCount => '3' (1 chars)
   linkPage => '444' (3 chars)
   linkText => 'TERM OF USE' (11 chars)
   language => '2' (1 chars)
   flexform => array(4 items)
     userDetailPage => '' (0 chars)
     moreRecords => '' (0 chars)
     lang => '2' (1 chars)
     country => '1' (1 chars)
  cpid => 95 (integer)
  topicValue => '2' (1 chars)
  results => array(20 items)
   0 => array(6 items)
     _index => 'resources' (9 chars)
     _type => 'resource' (8 chars)
     _id => '2537' (4 chars)
     _score => NULL
     _source => array(29 items)
      dateyear => '2018' (4 chars)
      country => array(2 items)
        uid => 38 (integer)
        name => 'Sweden' (6 chars)
      urltype => 0 (integer)
      sourcerelation => array(3 items)
        uid => 25 (integer)
        description => '' (0 chars)
        title => 'Publisher specific license' (26 chars)
      attachments => array(empty)
      hidden => 0 (integer)
      title_suggest => array(20 items)
        0 => 'Engineering' (11 chars)
        1 => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars)
        2 => 'Physics' (7 chars)
        3 => 'Physik' (6 chars)
        4 => 'Fysica' (6 chars)
        5 => 'Physique' (8 chars)
        6 => 'Fisica' (6 chars)
        7 => 'Fysik' (5 chars)
        8 => 'Física' (7 chars)
        9 => 'STEM' (4 chars)
        10 => 'MINT' (4 chars)
        11 => 'STEM' (4 chars)
        12 => 'STEM' (4 chars)
        13 => 'STEM' (4 chars)
        14 => 'STEM' (4 chars)
        15 => 'STEM' (4 chars)
        16 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
        17 => 'T³ Sverige' (11 chars)
        18 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
        19 => 'Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire ' (63 chars)
      language => array(2 items)
        uid => 21 (integer)
        name => 'Swedish' (7 chars)
      title => 'Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire ' (63 chars)
      type => array(3 items)
        uid => 1 (integer)
        image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars)
        name => 'Activities' (10 chars)
      feuseruid => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 747 (integer)
         image => '' (0 chars)
         country => '' (0 chars)
         authortype => '0' (1 chars)
         city => '' (0 chars)
         www => '' (0 chars)
         name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
         iswebiste => FALSE
         email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars)
         describepublisher => '
' (2 chars)
         isemail => FALSE
      activityfiles => array(1 item)
        0 => array(5 items)
         uid => 10499 (integer)
         sortingForeign => 1 (integer)
         publicurl => 'fileadmin/user_upload/Rita_Fysik_Till%C3%A4mpnings_App_3.5.tns' (62 chars)
         name => 'Rita_Fysik_Tillämpnings_App_3.5.tns' (36 chars)
         originaluid => 10499 (integer)
      publishers => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 741 (integer)
         image => '' (0 chars)
         country => 'Sweden' (6 chars)
         authortype => '2' (1 chars)
         city => 'Stockholm' (9 chars)
         www => 'http://t3sverige.se' (19 chars)
         name => 'T³ Sverige' (11 chars)
         iswebiste => TRUE
         email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars)
         describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE shortdescription => 'Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och
                funktions-flödesdiagram.
' (102 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10498 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Widget_Rita_i_fysiken.JPG' (47 chars) name => 'Widget_Rita_i_fysiken.JPG' (25 chars) originaluid => 10498 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 1860 (integer) name => 'Engineering' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1895' (4 chars) name => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 1 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) tstamp => '2018-12-13' (10 chars) tags_3 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) tags_2 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) tags_5 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) longdescription => '<p>TI-Nspire&trade; <em>Widgets</em> &auml;r applikationer som &auml;r avsed
               da f&ouml;r speciella behov. Med denna applikation kan du exempelvis rita fl
               &ouml;desscheman, elektriska kretsar, ljusbrytning i linser och kraftfulla d
               iagram m.m.</p> <p>Just denna widget kommer fr&aring;n Finland och den &aum
               l;r utvecklad av Olli Karkkulainen som bl.a. &auml;r l&auml;rare och T<sup>3
               </sup> instrukt&ouml;r. Den ursprungliga versionen &auml;r p&aring; finska m
               en han har h&auml;r gjort en &ouml;vers&auml;ttning till svenska.</p> <p>N&
               auml;r du anv&auml;nder det svenska spr&aring;kinst&auml;llningen i TI-Nspir
               e s&aring; visas de nya kommandona p&aring; svenska.</p> <p>Denna Widget &a
               uml;r en TI-Nspire-fil som fungerar p&aring; samma s&auml;tt som vanligt dok
               ument. Det du beh&ouml;ver g&ouml;ra &auml;r att ladda ner filen till din da
               tor, och &ouml;ppna den i TI-Nspire-programmet. Du kan naturligtvis &auml;ve
               n &ouml;verf&ouml;ra den till din handenhet och anv&auml;nda den d&auml;r.</
               p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Nn1GanD6QA4&amp;index=27&amp
               ;list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VWW8a8l0I" target="_blank">Se denna video som
                visar exempel p&aring; vad man kan g&ouml;ra</a>.</p>
' (1194 chars) tags_4 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) topic => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 19 (integer) name => 'Computer Science' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544659200000 (integer)
1 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1373' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2016' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(2 items) 0 => 'T³ Deutschland' (15 chars) 1 => 'Die Hysteresis-Kurve' (20 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Die Hysteresis-Kurve' (20 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 142 (integer) image => 'Logo_T3_Deutschland_bunt_weiß_07.jpg' (37 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'http://www.t3deutschland.de/' (28 chars) name => 'T³ Deutschland' (15 chars) iswebiste => TRUE email => 'MrTewes@aol.com' (15 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4363 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/8.__Die_Hysteresis-Kurve.pdf' (72 chars) name => '8.__Die_Hysteresis-Kurve.pdf' (28 chars) originaluid => 4363 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Ferromagnetisches Material verstärkt das Magnetfeld H einer Spule, allerdin
               gs nur bis zu einem gewissen Grade. Die Flussdichte B zeigt ein merkwürdige
               s Verhalten bei Änderung der Stromstärke.
' (195 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4364 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/Hysteresis.JPG' (58 chars) name => 'Hysteresis.JPG' (14 chars) originaluid => 4364 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-11' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Ferromagnetisches Material verstärkt das Magnetfeld H einer Spule, allerdin
               gs nur bis zu<br />einem gewissen Grade. Verstärkt man H immer weiter, inde
               m man die Stromstärke erhöht,<br />so wächst die Flussdichte B = μ0μrH
               in immer geringerem Maße, bis sie sich asymptotisch<br />an eine Gerade ans
               chmiegt. <br />Schaltet man den Strom ab, so verbleibt ein gewisser Restmagn
               etismus im Material, die Remanenz. Dieser Artikel stammt aus dem Heft &quot
               ;Sensorgestützte Experimente zum Elektromagnetismus&quot; der Arbeitsgruppe
               &nbsp; T3-Physik.
' (549 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544486400000 (integer)
2 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1216' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2013' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Jürgen Enders' (14 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Messungen im Magnetfeld' (23 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Messungen im Magnetfeld' (23 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 751 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Jürgen Enders' (14 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 2037 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Enders_113-_light.pdf' (41 chars) name => 'Enders_113-_light.pdf' (21 chars) originaluid => 2037 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Die magnetische Flussdichte B eines Strom durchflossenen Leiters hängt von
               der Länge und der Stromstärke ab. Will man die Proportionalitäten im Expe
               riment zeigen, so muss man sehr kleine Kräfte m
' (200 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10485 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Flu%C3%9Fdichte.JPG' (44 chars) name => 'Flußdichte.JPG' (15 chars) originaluid => 10485 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-11' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Die magnetische Flussdichte B eines Strom durchflossenen Leiters hängt von
               der Länge und der Stromstärke ab. Will man die Proportionalitäten im Expe
               riment zeigen, so muss man sehr kleine Kräfte messen. Der Autor beschreibt
               in seinem Artikel, wie sich das etwas knifflige Messverfahren mit dem Stroms
               ensor für Ströme bis 10A und dem Zweibereichs-Kraftsensor durchführen lä
               sst. Darüber hinaus wird in einem zweiten Teil erläutert, wie in verschied
               enen Aufbauten typische Hysteresiskurven erzeugt werden können. Der Artike
               l wurde in den TI Nachrichten, Ausgabe 1/2013 abgedruckt (4 Seiten).
' (600 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544486400000 (integer)
3 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1366' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2016' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(2 items) 0 => 'T³ Deutschland' (15 chars) 1 => 'Die magnetische Flussdichte' (27 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Die magnetische Flussdichte' (27 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 142 (integer) image => 'Logo_T3_Deutschland_bunt_weiß_07.jpg' (37 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'http://www.t3deutschland.de/' (28 chars) name => 'T³ Deutschland' (15 chars) iswebiste => TRUE email => 'MrTewes@aol.com' (15 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4350 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/1._Die_magnetische_Flussdichte.p
                     df
' (78 chars) name => '1._Die_magnetische_Flussdichte.pdf' (34 chars) originaluid => 4350 (integer)
publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Untersuchung der magnetische Flussdichte, die sich sich über die Kraftwirku
               ng auf einen geraden, stromdurchflossenen Leiter als B= F·I·l definieren l
               äst.
' (157 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4351 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/magnetische_Flussdichte.JPG' (71 chars) name => 'magnetische_Flussdichte.JPG' (27 chars) originaluid => 4351 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-11' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Die magnetische Flussdichte lässt sich über die Kraftwirkung auf einen ger
               aden,<br />stromdurchflossenen Leiter als B= F·I·l definieren. Es ist also
                F ~ I und F ~ l . Es sind meist sehr kleine Kräfte zu messen, die sich mit
                einem Stromsensor und einem Kraftsensor erheblich einfacher als mit einer h
               erkömmlichen&nbsp;Stromwaage messen lassen. Dieser Artikel stammt aus dem H
               eft &quot;Sensorgestützte Experimente zum Elektromagnetismus&quot; der Arbe
               itsgruppe&nbsp; T3-Physik.
' (482 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544486400000 (integer)
4 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '403' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2005' (4 chars) country => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Austria' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Heinz Pichler' (13 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Die Kinematik der Kreisbewegung unter Beiziehung eines TI-83/ 84 Plus/ Silve
                  r Edition
' (85 chars)
language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Die Kinematik der Kreisbewegung unter Beiziehung eines TI-83/ 84 Plus/ Silve
               r Edition
' (85 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 861 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Heinz Pichler' (13 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1787 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/pichler03.zip' (33 chars) name => 'pichler03.zip' (13 chars) originaluid => 1787 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Darstellung und Analysis von gleichförmiger und gleichmäßig beschleunigte
               r Kreisbewegung. Der ausführliche Artikel und die zugehörigen Programme b
               efinden sich in der Datei.
' (178 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10486 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Kinematik.JPG' (38 chars) name => 'Kinematik.JPG' (13 chars) originaluid => 10486 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-11' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Darstellung und Analysis von gleichförmiger und gleichmäßig beschleunigte
               r Kreisbewegung. Programme und ausführliche Abhandlung auf der TI-Material
               ienseite.
' (161 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544486400000 (integer)
5 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '488' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2001' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Dieter Stirn' (12 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Die Wasseruhr' (13 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Die Wasseruhr' (13 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 833 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Dieter Stirn' (12 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1344 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Stirn01.zip' (31 chars) name => 'Stirn01.zip' (11 chars) originaluid => 1344 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Schon im Altertum wurde die Abnahme des Flüssigkeitsspiegels in einem Gefä
               ß zur Zeitmessung benutzt. Der Beitrag stellt die Ergebnisse eines Experime
               nts der dazugehörenden Theorie gegenüber.
' (195 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10490 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Wasseruhr.JPG' (38 chars) name => 'Wasseruhr.JPG' (13 chars) originaluid => 10490 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 11 (integer) name => 'Other' (5 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-11' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Schon im Altertum wurde die Abnahme des Flüssigkeitsspiegels in einem Gefä
               ß zur Zeitmessung benutzt. Der Beitrag stellt die Ergebnisse eines Experime
               nts der dazugehörenden Theorie gegenüber. (2 Seiten) Aus TI-Nachrichte
               n 1/2001
' (236 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544486400000 (integer)
6 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1249' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2013' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Hans-Ulrich Lampe' (17 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Datenaustausch zwischen verschiedenen Gerätetechnologien' (57 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Datenaustausch zwischen verschiedenen Gerätetechnologien' (57 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 759 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Hans-Ulrich Lampe' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ulrichlampe@ti-online.de' (24 chars) describepublisher => ' ' (6 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 2043 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/ke_Lampe_213.pdf' (36 chars) name => 'ke_Lampe_213.pdf' (16 chars) originaluid => 2043 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Es wird gezeigt, wie aus Experimenten gewonnene Daten auf andere Rechnerplat
               tformen übertragen werden können.
' (111 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10442 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/TI_Connect.JPG' (39 chars) name => 'TI_Connect.JPG' (14 chars) originaluid => 10442 (integer) technology => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) 2 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Mitunter liegen konkrete Daten aus Experimenten in einem Format vor, die z.B
               . verschiedene Technologien nicht auf Anhieb verarbeiten können. Einfach is
               t es, wenn die Daten zwischen MS-Excel® und der TI-NspireTM Technologie aus
               getauscht werden sollen. Schwieriger wird es, wenn Daten in MS-Excel® oder
               in einer Messwerterfassungs-Applikation vorliegen und nun auf dem TI-84 Plus
                weiterverarbeitet werden sollen. Der Autor stellt einige Tipps aus der Prax
               is vor. Die neue TI Connect Software arbeitet auch weiterhin mit der gesamte
               n TI 83/84 Familie und weiteren TI Rechnermodellen zusammen. Der Artikel wu
               rde in den TI Nachrichten, Ausgabe 2/2013 abgedruckt (3 Seiten).
' (672 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'Chemistry' (9 chars) 3 => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Biology' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
7 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '407' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2005' (4 chars) country => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Austria' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Hildegard Urban-Woldron' (23 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Der springende Ball - CBR und TI-83 Plus als Werkzeuge im Physikunterricht' (74 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Der springende Ball - CBR und TI-83 Plus als Werkzeuge im Physikunterricht' (74 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 761 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Hildegard Urban-Woldron' (23 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1791 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/UrbanWoldron_original.pdf' (45 chars) name => 'UrbanWoldron_original.pdf' (25 chars) originaluid => 1791 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Die Messung der Höhe eines springenden Balles und die Auswertung zur Bewegu
               ngsgleichung unter Berücksichtigung des Energieverlustes werden dargestellt
               .
' (153 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10477 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Ball_springend.JPG' (43 chars) name => 'Ball_springend.JPG' (18 chars) originaluid => 10477 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Die Messung der Höhe eines springenden Balles mit dem CBR und die Auswertun
               g zur Bewegungsgleichung unter Berücksichtigung des Energieverlustes werden
                dargestellt.
' (165 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
8 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2606' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(24 items) 0 => 'Acceleration' (12 chars) 1 => 'Beschleunigung' (14 chars) 2 => 'Versnelling' (11 chars) 3 => 'Accélération' (14 chars) 4 => 'Accelerazione' (13 chars) 5 => 'Acceleration' (12 chars) 6 => 'Aceleração' (12 chars) 7 => 'Physics' (7 chars) 8 => 'Physik' (6 chars) 9 => 'Fysica' (6 chars) 10 => 'Physique' (8 chars) 11 => 'Fisica' (6 chars) 12 => 'Fysik' (5 chars) 13 => 'Física' (7 chars) 14 => 'Tips and tricks' (15 chars) 15 => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 16 => 'Tips en tricks' (14 chars) 17 => 'Trucs et astuces' (16 chars) 18 => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 19 => 'Tips och tricks' (15 chars) 20 => 'Dicas e truques' (15 chars) 21 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) 22 => 'T³ Sverige' (11 chars) 23 => 'Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur' (54 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur' (54 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 741 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://t3sverige.se' (19 chars) name => 'T³ Sverige' (11 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => 'TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)' (54 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10462 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/YouTube_Widget_Kraftfigur.JPG' (51 chars) name => 'YouTube_Widget_Kraftfigur.JPG' (29 chars) originaluid => 10462 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=uLTDXmHn7xk&index=24&list=PLS-IYVXPoBafwHbgu
               w_DvIq0VWW8a8l0I
' (92 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 233 (integer) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 351 (integer) name => 'Tips and tricks' (15 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '453' (3 chars) name => 'Beschleunigung' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '487' (3 chars) name => 'Tipps und Tricks' (16 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1504' (4 chars) name => 'Accélération' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1609' (4 chars) name => 'Trucs et astuces' (16 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1059' (4 chars) name => 'Versnelling' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1163' (4 chars) name => 'Tips en tricks' (14 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1326' (4 chars) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1419' (4 chars) name => 'Tips och tricks' (15 chars) longdescription => '<p>Denna video visar hur du ritar ett kraftdiagram med hj&auml;lp av TI-Nspi
               re&trade; Widgeten "Rita fysik till&auml;mpnings App".</p> <p>H&auml;r finn
               s mer information om&nbsp;<a href="https://education.ti.com/sv/resources/nsp
               irerande-mint/naturvetenskap/widgets-fysik_kemi_matematik">TI-Nspire Widgets
               </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Om du inte redan har en TI-Nspire handenhet
               eller programvara kan du som elev &auml;nd&aring; testa denna widget genom a
               tt ladda ner en 30-dagars provlicens, denna version finns att ladda ner p&ar
               ing;&nbsp;<a href="https://education.ti.com/sv/downloads">denna sida</a>.</e
               m></p> <p><em>Du som &auml;r l&auml;rare kan erh&aring;lla en licens genom
               att anm&auml;la dig p&aring;&nbsp;<a href="https://education.ti.com/sv/teach
               ers/teacher_services">denna sida</a>.</em></p>
' (806 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '2003' (4 chars) name => 'Accelerazione' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '2095' (4 chars) name => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
9 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2582' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(24 items) 0 => 'Physics' (7 chars) 1 => 'Physik' (6 chars) 2 => 'Fysica' (6 chars) 3 => 'Physique' (8 chars) 4 => 'Fisica' (6 chars) 5 => 'Fysik' (5 chars) 6 => 'Física' (7 chars) 7 => 'STEM' (4 chars) 8 => 'MINT' (4 chars) 9 => 'STEM' (4 chars) 10 => 'STEM' (4 chars) 11 => 'STEM' (4 chars) 12 => 'STEM' (4 chars) 13 => 'STEM' (4 chars) 14 => 'Electricity' (11 chars) 15 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 16 => 'Elektriciteit' (13 chars) 17 => 'Electricité' (12 chars) 18 => 'Elettricità' (12 chars) 19 => 'Elektricitet' (12 chars) 20 => 'Eletricidade' (12 chars) 21 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) 22 => 'T³ Sverige' (11 chars) 23 => 'Widget exempel - Elkretsar' (26 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Widget exempel - Elkretsar' (26 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10458 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Exempel_Elkretsar.tns' (43 chars) name => 'Exempel_Elkretsar.tns' (21 chars) originaluid => 10458 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 741 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://t3sverige.se' (19 chars) name => 'T³ Sverige' (11 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => 'Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.' (43 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10457 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Bild_Elkretsar.png' (40 chars) name => 'Bild_Elkretsar.png' (18 chars) originaluid => 10457 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) longdescription => '<p>Visar h&auml;r ett f&auml;rdigt exempel som &auml;r utf&ouml;rt med hj&au
               ml;lp av ritverktyget f&ouml;r fysik och matematik.&nbsp;</p> <p><em>Utveck
               lad av Olli Karkkulainen (L&auml;rare och T3 instrukt&ouml;r i Finland)</em>
               </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=fhK55zvvU2I&amp;index=22&a
               mp;list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VWW8a8l0I" target="_blank">L&auml;nk till v
               ideo</a></p>
' (392 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
10 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2613' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(114 items) 0 => 'Didactics' (9 chars) 1 => 'Methodik/Didaktik' (17 chars) 2 => 'Didactiek' (9 chars) 3 => 'Didactiques' (11 chars) 4 => 'Didattica' (9 chars) 5 => 'Didaktik' (8 chars) 6 => 'Didática' (9 chars) 7 => 'Physics' (7 chars) 8 => 'Physik' (6 chars) 9 => 'Fysica' (6 chars) 10 => 'Physique' (8 chars) 11 => 'Fisica' (6 chars) 12 => 'Fysik' (5 chars) 13 => 'Física' (7 chars) 14 => 'Distance' (8 chars) 15 => 'Abstand' (7 chars) 16 => 'Afstand' (7 chars) 17 => 'Distance' (8 chars) 18 => 'Distanza' (8 chars) 19 => 'Avstånd' (8 chars) 20 => 'Distância' (10 chars) 21 => 'E-Learning' (10 chars) 22 => 'E-Learning' (10 chars) 23 => 'E-Learning' (10 chars) 24 => 'Apprentissage en ligne' (22 chars) 25 => 'E-Learning' (10 chars) 26 => 'E-Learning' (10 chars) 27 => 'E-Learning' (10 chars) 28 => 'Electricity' (11 chars) 29 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 30 => 'Elektriciteit' (13 chars) 31 => 'Electricité' (12 chars) 32 => 'Elettricità' (12 chars) 33 => 'Elektricitet' (12 chars) 34 => 'Eletricidade' (12 chars) 35 => 'Experiment' (10 chars) 36 => 'Experimentieren' (15 chars) 37 => 'Experiment' (10 chars) 38 => 'Expérience' (11 chars) 39 => 'Esperimento' (11 chars) 40 => 'Experiment' (10 chars) 41 => 'Experiência' (12 chars) 42 => 'Inverse function' (16 chars) 43 => 'Umkehrfunktion' (14 chars) 44 => 'Inverse functie' (15 chars) 45 => 'Fonction inverse' (16 chars) 46 => 'Funzione inversa' (16 chars) 47 => 'Invers funktion' (15 chars) 48 => 'Função inversa' (16 chars) 49 => 'Problem Solving' (15 chars) 50 => 'Problemlösen' (13 chars) 51 => 'Problemen Oplossen' (18 chars) 52 => 'Résolution de problème' (24 chars) 53 => 'Problem Soving' (14 chars) 54 => 'Problemlösning' (15 chars) 55 => 'Resolução de problemas' (24 chars) 56 => 'Programming' (11 chars) 57 => 'Programmierung' (14 chars) 58 => 'Programmeren' (12 chars) 59 => 'Programmation' (13 chars) 60 => 'Programmazione' (14 chars) 61 => 'Programmering' (13 chars) 62 => 'Programação' (13 chars) 63 => 'Research' (8 chars) 64 => 'Forschung' (9 chars) 65 => 'Onderzoek' (9 chars) 66 => 'Recherche' (9 chars) 67 => 'Ricerca' (7 chars) 68 => 'Forskning' (9 chars) 69 => 'Pesquisa' (8 chars) 70 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 71 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 72 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 73 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 74 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 75 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 76 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 77 => 'STEM' (4 chars) 78 => 'MINT' (4 chars) 79 => 'STEM' (4 chars) 80 => 'STEM' (4 chars) 81 => 'STEM' (4 chars) 82 => 'STEM' (4 chars) 83 => 'STEM' (4 chars) 84 => 'T3' (2 chars) 85 => 'T3' (2 chars) 86 => 'T3' (2 chars) 87 => 'T3' (2 chars) 88 => 'T3' (2 chars) 89 => 'T3' (2 chars) 90 => 'T3' (2 chars) 91 => 'Temperature' (11 chars) 92 => 'Temperatur' (10 chars) 93 => 'Temperatuur' (11 chars) 94 => 'Température' (12 chars) 95 => 'Temperatura' (11 chars) 96 => 'Temperatur' (10 chars) 97 => 'Temperatura' (11 chars) 98 => 'TI-Innovator' (12 chars) 99 => 'TI-Innovator' (12 chars) 100 => 'TI-Innovator' (12 chars) 101 => 'TI-Innovator' (12 chars) 102 => 'TI-Innovator' (12 chars) 103 => 'TI-Innovator' (12 chars) 104 => 'TI-Innovator' (12 chars) 105 => 'Various topics' (14 chars) 106 => 'Verschiedene Themen' (19 chars) 107 => 'Verschillende onderwerpen' (25 chars) 108 => 'Sujets Divers' (13 chars) 109 => 'Argomenti vari' (14 chars) 110 => 'Olika områden' (14 chars) 111 => 'Vários tópicos' (16 chars) 112 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 113 => 'Video | Naturvetenskap med TI-Nspire' (36 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Naturvetenskap med TI-Nspire' (36 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(empty) activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Använd matematiska verktyg för att analysera data från ett vetenskapligt
               experiment.
' (87 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10467 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_Naturvetenskap_med_Nspire.JPG' (57 chars) name => 'Video_Naturvetenskap_med_Nspire.JPG' (35 chars) originaluid => 10467 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=3LT7lwZY0kg&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=22
' (92 chars) tags => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => 236 (integer) name => 'Didactics' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 225 (integer) name => 'Distance' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 249 (integer) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) 5 => array(2 items) uid => 336 (integer) name => 'Experiment' (10 chars) 6 => array(2 items) uid => 323 (integer) name => 'Inverse function' (16 chars) 7 => array(2 items) uid => 341 (integer) name => 'Problem Solving' (15 chars) 8 => array(2 items) uid => 312 (integer) name => 'Programming' (11 chars) 9 => array(2 items) uid => 232 (integer) name => 'Research' (8 chars) 10 => array(2 items) uid => 931 (integer) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => 741 (integer) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => 198 (integer) name => 'Temperature' (11 chars) 14 => array(2 items) uid => 892 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => 70 (integer) name => 'Various topics' (14 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '454' (3 chars) name => 'Methodik/Didaktik' (17 chars) 1 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '446' (3 chars) name => 'Abstand' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '465' (3 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 5 => array(2 items) uid => '501' (3 chars) name => 'Experimentieren' (15 chars) 6 => array(2 items) uid => '548' (3 chars) name => 'Umkehrfunktion' (14 chars) 7 => array(2 items) uid => '494' (3 chars) name => 'Problemlösen' (13 chars) 8 => array(2 items) uid => '538' (3 chars) name => 'Programmierung' (14 chars) 9 => array(2 items) uid => '452' (3 chars) name => 'Forschung' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '932' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '948' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '694' (3 chars) name => 'Temperatur' (10 chars) 14 => array(2 items) uid => '2116' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '640' (3 chars) name => 'Verschiedene Themen' (19 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '1505' (4 chars) name => 'Didactiques' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1499' (4 chars) name => 'Distance' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1513' (4 chars) name => 'Apprentissage en ligne' (22 chars) 4 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) 5 => array(2 items) uid => '1599' (4 chars) name => 'Expérience' (11 chars) 6 => array(2 items) uid => '1591' (4 chars) name => 'Fonction inverse' (16 chars) 7 => array(2 items) uid => '1602' (4 chars) name => 'Résolution de problème' (24 chars) 8 => array(2 items) uid => '1581' (4 chars) name => 'Programmation' (13 chars) 9 => array(2 items) uid => '1503' (4 chars) name => 'Recherche' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '934' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '950' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1981' (4 chars) name => 'Température' (12 chars) 14 => array(2 items) uid => '1578' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '1198' (4 chars) name => 'Sujets Divers' (13 chars) tags_2 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '1060' (4 chars) name => 'Didactiek' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1052' (4 chars) name => 'Afstand' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '1069' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) 5 => array(2 items) uid => '1153' (4 chars) name => 'Experiment' (10 chars) 6 => array(2 items) uid => '1144' (4 chars) name => 'Inverse functie' (15 chars) 7 => array(2 items) uid => '1156' (4 chars) name => 'Problemen Oplossen' (18 chars) 8 => array(2 items) uid => '1134' (4 chars) name => 'Programmeren' (12 chars) 9 => array(2 items) uid => '1058' (4 chars) name => 'Onderzoek' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '933' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '949' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1037' (4 chars) name => 'Temperatuur' (11 chars) 14 => array(2 items) uid => '1108' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '982' (3 chars) name => 'Verschillende onderwerpen' (25 chars) tags_5 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '1327' (4 chars) name => 'Didaktik' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1320' (4 chars) name => 'Avstånd' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1337' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) 5 => array(2 items) uid => '1409' (4 chars) name => 'Experiment' (10 chars) 6 => array(2 items) uid => '1400' (4 chars) name => 'Invers funktion' (15 chars) 7 => array(2 items) uid => '1412' (4 chars) name => 'Problemlösning' (15 chars) 8 => array(2 items) uid => '1390' (4 chars) name => 'Programmering' (13 chars) 9 => array(2 items) uid => '1325' (4 chars) name => 'Forskning' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '1453' (4 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '1435' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1306' (4 chars) name => 'Temperatur' (10 chars) 14 => array(2 items) uid => '1441' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '1257' (4 chars) name => 'Olika områden' (14 chars) longdescription => '' (0 chars) tags_4 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '2004' (4 chars) name => 'Didattica' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1996' (4 chars) name => 'Distanza' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2013' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) 5 => array(2 items) uid => '2085' (4 chars) name => 'Esperimento' (11 chars) 6 => array(2 items) uid => '2076' (4 chars) name => 'Funzione inversa' (16 chars) 7 => array(2 items) uid => '2088' (4 chars) name => 'Problem Soving' (14 chars) 8 => array(2 items) uid => '2066' (4 chars) name => 'Programmazione' (14 chars) 9 => array(2 items) uid => '2002' (4 chars) name => 'Ricerca' (7 chars) 10 => array(2 items) uid => '2130' (4 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '2110' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1980' (4 chars) name => 'Temperatura' (11 chars) 14 => array(2 items) uid => '2115' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '1937' (4 chars) name => 'Argomenti vari' (14 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
11 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1223' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2013' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Jürgen Enders' (14 chars) 1 => 'T³ Deutschland' (15 chars) 2 => 'E1 - Lade- und Entladevorgänge am Kondensator' (46 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'E1 - Lade- und Entladevorgänge am Kondensator' (46 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 751 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Jürgen Enders' (14 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(12 items) 0 => array(5 items) uid => 4497 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/E1-Lehrermaterial.pdf' (68 chars) name => 'E1-Lehrermaterial.pdf' (21 chars) originaluid => 4497 (integer) 1 => array(5 items) uid => 4498 (integer) sortingForeign => 2 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/E1-Arbeitsblatt_-_Ge%C3%B6ffn
                     ete_Aufgabe.docx
' (92 chars) name => 'E1-Arbeitsblatt_-_Geöffnete_Aufgabe.docx' (41 chars) originaluid => 4498 (integer)
2 => array(5 items) uid => 4499 (integer) sortingForeign => 3 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/E1-Arbeitsblatt_-_Ge%C3%B6ffn
                     ete_Aufgabe.pdf
' (91 chars) name => 'E1-Arbeitsblatt_-_Geöffnete_Aufgabe.pdf' (40 chars) originaluid => 4499 (integer)
3 => array(5 items) uid => 4500 (integer) sortingForeign => 4 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/E1-Hilfen_zur_ge%C3%B6ffneten
                     _Aufgabe.docx
' (89 chars) name => 'E1-Hilfen_zur_geöffneten_Aufgabe.docx' (38 chars) originaluid => 4500 (integer)
4 => array(5 items) uid => 4501 (integer) sortingForeign => 5 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/E1-Hilfen_zur_ge%C3%B6ffneten
                     _Aufgabe.pdf
' (88 chars) name => 'E1-Hilfen_zur_geöffneten_Aufgabe.pdf' (37 chars) originaluid => 4501 (integer)
5 => array(5 items) uid => 4502 (integer) sortingForeign => 6 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/E1-Arbeitsblatt_-_St%C3%A4rke
                     r_gef%C3%BChrte_Aufgabe.docx
' (104 chars) name => 'E1-Arbeitsblatt_-_Stärker_geführte_Aufgabe.docx' (49 chars) originaluid => 4502 (integer)
6 => array(5 items) uid => 4503 (integer) sortingForeign => 7 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/E1-Arbeitsblatt_-_St%C3%A4rke
                     r_gef%C3%BChrte_Aufgabe.pdf
' (103 chars) name => 'E1-Arbeitsblatt_-_Stärker_geführte_Aufgabe.pdf' (48 chars) originaluid => 4503 (integer)
7 => array(5 items) uid => 4504 (integer) sortingForeign => 8 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/E1-Hilfen_zur_st%C3%A4rker_ge
                     f%C3%BChrten_Aufgabe.docx
' (101 chars) name => 'E1-Hilfen_zur_stärker_geführten_Aufgabe.docx' (46 chars) originaluid => 4504 (integer)
8 => array(5 items) uid => 4505 (integer) sortingForeign => 9 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/E1-Hilfen_zur_st%C3%A4rker_ge
                     f%C3%BChrten_Aufgabe.pdf
' (100 chars) name => 'E1-Hilfen_zur_stärker_geführten_Aufgabe.pdf' (45 chars) originaluid => 4505 (integer)
9 => array(5 items) uid => 4506 (integer) sortingForeign => 10 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/E1-L%C3%B6sungen.pdf' (67 chars) name => 'E1-Lösungen.pdf' (16 chars) originaluid => 4506 (integer) 10 => array(5 items) uid => 4508 (integer) sortingForeign => 11 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/kondensator.tns' (62 chars) name => 'kondensator.tns' (15 chars) originaluid => 4508 (integer) 11 => array(5 items) uid => 4507 (integer) sortingForeign => 12 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/e1_kondensator.tns' (65 chars) name => 'e1_kondensator.tns' (18 chars) originaluid => 4507 (integer)
publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 142 (integer) image => 'Logo_T3_Deutschland_bunt_weiß_07.jpg' (37 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'http://www.t3deutschland.de/' (28 chars) name => 'T³ Deutschland' (15 chars) iswebiste => TRUE email => 'MrTewes@aol.com' (15 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE editors => array(empty) shortdescription => 'Untersuchung von Lade- und Entladevorgang am Kondensator.' (57 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4509 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Materialien/Physik/E1/Kond.jpg' (55 chars) name => 'Kond.jpg' (8 chars) originaluid => 4509 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Zusätzlich zur Druckversion &quot;Schülerexperimente im Physikunterricht m
               it digitaler Messwerterfassung - Die Top 13: Sicheres Gelingen - Hoher Lerne
               rfolg. Experimente mit dem Taschenrechner&quot; finden Sie hier ein kostenfr
               eies Onlineangebot mit editierbaren Schülerarbeitsblättern, Beispielmessre
               ihen, aktualisierten Anleitungen und weiterem Zusatzmaterial zum Versuch E1
               Lade- und Entladevorgang am Kondensator.
' (425 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
12 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '718' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2009' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Jürgen Enders' (14 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Lade- und Entladevorgänge am Kondensator' (41 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Lade- und Entladevorgänge am Kondensator' (41 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 751 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Jürgen Enders' (14 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1872 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Enders_109.pdf' (34 chars) name => 'Enders_109.pdf' (14 chars) originaluid => 1872 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Beispielhaft wird die Untersuchung von Lade- und Entladevorgängen über ein
               en Widerstand am Kondensator beschrieben und der zeitliche Verlauf von Spann
               ung und Stromstärke untersucht.
' (184 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10474 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Kondensator.JPG' (40 chars) name => 'Kondensator.JPG' (15 chars) originaluid => 10474 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Im Artikel wird ein Beispiel aus der T3-Science-Reihe (Physik) vorgestellt.
               Es handelt sich hierbei um eine erweiterbare Sammlung der wichtigsten Experi
               mente, die im Physikunterricht der Sekundarstufe II unter Verwendung von gra
               fikfähigen Taschenrechner oder CAS - Rech-nern (vor allem TI-Nspire CASTM u
               nd TI-Voyage 200TM) mit Datenerfassungssystem (z.B. CBL 2TM) durchführbar s
               ind. Das Material soll Lehrerinnen und Lehrer beim Einsatz von Taschencomput
               ern im Physikunterricht unterstützen. Jeder einzelne Beitrag enthält neben
                der Beschreibung des Experimentes auch Hinweise zum sinnvollen Einsatz, Tip
               ps und Tricks, Schülerarbeitsblätter und Lehrerlösungen sowie ein Bedienu
               ngsglossar. Beispielhaft wird die Untersuchung von Lade- und Entladevorgäng
               en am Kondensator, Stan-dard in der Oberstufe, beschrieben. Dabei wird der K
               ondensator über einen Widerstand auf- und wieder entladen und der zeitliche
                Verlauf von Spannung und Stromstärke untersucht.
' (962 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
13 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '654' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2006' (4 chars) country => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Switzerland' (11 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Urs Oswald' (10 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Der Kondensator im Wechselstromkreis' (36 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Der Kondensator im Wechselstromkreis' (36 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 862 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Urs Oswald' (10 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1836 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Oswald_106.pdf' (34 chars) name => 'Oswald_106.pdf' (14 chars) originaluid => 1836 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Die Vorgänge in einem Wechselstromkreis mit ohmschen Widerstand und Kondens
               ator werden mit den bekannten Gesetzmäßigkeiten mathematisch per CAS herge
               leitet.
' (159 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10472 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Kondensator_math.JPG' (45 chars) name => 'Kondensator_math.JPG' (20 chars) originaluid => 10472 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 11 (integer) name => 'Other' (5 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Der Artikel knüpft an einen Artikel gleichen Titels aus den TI-Nachrichten
               2/97 an, bei dem der Strom-Spannungs-Verlauf mit Hilfe des CBL gemessen wurd
               e. Die Vorgänge in einem Wechselstromkreis mit ohmschem Widerstand und Kond
               ensator beruhen auf wenigen einfachen Gesetzen, die den Schülerinnen und Sc
               hülern bekannt sind. Mit einem CAS-Rechner (VoyageTM200) können die (theor
               etischen) Konsequenzen dieser Gesetzmäßigkeiten sichtbar gemacht werden, o
               hne dass die Benützer über besondere mathematische Fähigkeiten verfügen
               müssen. (Artikel abgedruckt in TI Nachrichten 1/06)
' (584 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
14 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2602' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(26 items) 0 => 'Acceleration' (12 chars) 1 => 'Beschleunigung' (14 chars) 2 => 'Versnelling' (11 chars) 3 => 'Accélération' (14 chars) 4 => 'Accelerazione' (13 chars) 5 => 'Acceleration' (12 chars) 6 => 'Aceleração' (12 chars) 7 => 'Electricity' (11 chars) 8 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 9 => 'Elektriciteit' (13 chars) 10 => 'Electricité' (12 chars) 11 => 'Elettricità' (12 chars) 12 => 'Elektricitet' (12 chars) 13 => 'Eletricidade' (12 chars) 14 => 'Engineering' (11 chars) 15 => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 16 => 'STEM' (4 chars) 17 => 'MINT' (4 chars) 18 => 'STEM' (4 chars) 19 => 'STEM' (4 chars) 20 => 'STEM' (4 chars) 21 => 'STEM' (4 chars) 22 => 'STEM' (4 chars) 23 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) 24 => 'T³ Sverige' (11 chars) 25 => 'Video | Elektriskt kopplingsschema' (34 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Elektriskt kopplingsschema' (34 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 741 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://t3sverige.se' (19 chars) name => 'T³ Sverige' (11 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => 'Rita ett elektriskt kopplingsschema' (35 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10459 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Image_Video_Widget_Electric_diagram.JPG' (61 chars) name => 'Image_Video_Widget_Electric_diagram.JPG' (39 chars) originaluid => 10459 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=fhK55zvvU2I&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=22
' (92 chars) tags => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 233 (integer) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 1860 (integer) name => 'Engineering' (11 chars) 3 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => '453' (3 chars) name => 'Beschleunigung' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 2 => array(2 items) uid => '1895' (4 chars) name => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 3 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1504' (4 chars) name => 'Accélération' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1059' (4 chars) name => 'Versnelling' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1326' (4 chars) name => 'Acceleration' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) longdescription => '<p>Denna video visar hur du kan rita ett elektriskt kopplingsschema med hj&a
               uml;lp av TI-Nspire&trade; Widgeten "Rita fysik till&auml;mpnings App".</p>
' (151 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '2003' (4 chars) name => 'Accelerazione' (13 chars) 1 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) topic => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
15 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2607' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(17 items) 0 => 'Physics' (7 chars) 1 => 'Physik' (6 chars) 2 => 'Fysica' (6 chars) 3 => 'Physique' (8 chars) 4 => 'Fisica' (6 chars) 5 => 'Fysik' (5 chars) 6 => 'Física' (7 chars) 7 => 'Youtube' (7 chars) 8 => 'Youtube' (7 chars) 9 => 'Youtube' (7 chars) 10 => 'Youtube' (7 chars) 11 => 'Youtube' (7 chars) 12 => 'Youtube' (7 chars) 13 => 'Youtube' (7 chars) 14 => 'TI Sweden' (9 chars) 15 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 16 => 'Video | Fysik med TI-Nspire - Kraft' (36 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Fysik med TI-Nspire - Kraft' (36 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 670 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos.jpg' (17 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'TI Sweden' (9 chars) iswebiste => FALSE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Kraftdiagram' (12 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10463 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_Fysik_m_Nspire_Kraft.JPG' (52 chars) name => 'Video_Fysik_m_Nspire_Kraft.JPG' (30 chars) originaluid => 10463 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=58FctiYRn8M&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=12
' (92 chars) tags => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 911 (integer) name => 'Youtube' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '912' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '914' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_2 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '913' (3 chars) name => 'Youtube' (7 chars) tags_5 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => '1442' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) longdescription => '<p>Bygg enkelt ut dina vetenskapliga utforskningar och dokument med illustra
               tioner eller visualiseringar som kraftdiagram.</p>
' (126 chars) tags_4 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '2117' (4 chars) name => 'Youtube' (7 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
16 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '717' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2006' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Jürgen Enders' (14 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Der TI-84 Plus im Physikunterricht der Oberstufe - Beispiele für den Einsat
                  z von EasyLinkTM und EasyDataTM
' (107 chars)
language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Der TI-84 Plus im Physikunterricht der Oberstufe - Beispiele für den Einsat
               z von EasyLinkTM und EasyDataTM
' (107 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 751 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Jürgen Enders' (14 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10479 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Enders_206.pdf' (34 chars) name => 'Enders_206.pdf' (14 chars) originaluid => 10479 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'EasyLinkTM ist ein einfach zu bedienender Einkanal-Messwertaufnehmer für de
               n TI-84 Plus, der bei vielen Versuchen leicht eingesetzt werden kann, wie an
                einigen Versuchen gezeigt wird.
' (184 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10480 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Physik-Versuche.JPG' (44 chars) name => 'Physik-Versuche.JPG' (19 chars) originaluid => 10480 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'EasyLinkTM ist ein einfach zu bedienender Einkanal-Messwertaufnehmer für de
               n TI-84 Plus, der bei vielen Versuchen leicht eingesetzt werden kann. Das kl
               eine Gerät benötigt keine eigene Stromquelle, denn es wird über den USB-P
               ort direkt mit dem Taschenrechner verbunden. Im Artikel beschreibt der Autor
                – neben der grundsätzlichen Handhabung - vier Standard-Experimente aus d
               er Sekundarstufe II unter Verwendung eines Spannungssensors, u.a. zur Konden
               sator-Entladung und zum Frank-Herz-Versuch.
' (499 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
17 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2604' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(24 items) 0 => 'Analysis' (8 chars) 1 => 'Analysis' (8 chars) 2 => 'Analyse' (7 chars) 3 => 'Analyse' (7 chars) 4 => 'Analisi' (7 chars) 5 => 'Analys' (6 chars) 6 => 'Análise' (8 chars) 7 => 'Acceleration' (12 chars) 8 => 'Beschleunigung' (14 chars) 9 => 'Versnelling' (11 chars) 10 => 'Accélération' (14 chars) 11 => 'Accelerazione' (13 chars) 12 => 'Acceleration' (12 chars) 13 => 'Aceleração' (12 chars) 14 => 'Stochastics' (11 chars) 15 => 'Stochastik' (10 chars) 16 => 'Stochastiek' (11 chars) 17 => 'Calcul stochastique' (19 chars) 18 => 'Processi stocastici' (19 chars) 19 => 'Stokastik' (9 chars) 20 => 'Padrões estocásticos' (22 chars) 21 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) 22 => 'T³ Sverige' (11 chars) 23 => 'Video | Koordinatsystem och grafer' (34 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Koordinatsystem och grafer' (34 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 741 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://t3sverige.se' (19 chars) name => 'T³ Sverige' (11 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => '' (0 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10460 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/YouTube_Widget_Koordinatsystem.JPG' (56 chars) name => 'YouTube_Widget_Koordinatsystem.JPG' (34 chars) originaluid => 10460 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=cCuWDbCtyEw&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=27
' (92 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 228 (integer) name => 'Analysis' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => 233 (integer) name => 'Acceleration' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => 327 (integer) name => 'Stochastics' (11 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '449' (3 chars) name => 'Analysis' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '453' (3 chars) name => 'Beschleunigung' (14 chars) 2 => array(2 items) uid => '506' (3 chars) name => 'Stochastik' (10 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1501' (4 chars) name => 'Analyse' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1504' (4 chars) name => 'Accélération' (14 chars) 2 => array(2 items) uid => '1669' (4 chars) name => 'Calcul stochastique' (19 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1055' (4 chars) name => 'Analyse' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '1059' (4 chars) name => 'Versnelling' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => '1148' (4 chars) name => 'Stochastiek' (11 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1323' (4 chars) name => 'Analys' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1326' (4 chars) name => 'Acceleration' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1404' (4 chars) name => 'Stokastik' (9 chars) longdescription => '<p>Denna video f&ouml;rklarar hur man ritar ett koordinatsystem med hj&auml;
               lp av TI-Nspire&trade; Widgeten "Rita fysik&nbsp; till&auml;mpnings App".</p
               > <p>Om du inte har n&aring;gon TI-Nspire handenhet eller programvara, kan
               du som elev alltid prova appen genom att ladda ner en 30-dagars version av <
               a href="https://education.ti.com/sv/downloads">TI-Nspire CX CAS elevprogramv
               ara h&auml;r</a>.</p> <p>Du som l&auml;rare kan erh&aring;lla en fri licens
                genom att anm&auml;la ditt intresse <a href="https://education.ti.com/sv/te
               achers/teacher_services">p&aring; denna sida</a>.</p>
' (585 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1999' (4 chars) name => 'Analisi' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => '2003' (4 chars) name => 'Accelerazione' (13 chars) 2 => array(2 items) uid => '2080' (4 chars) name => 'Processi stocastici' (19 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
18 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1284' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2014' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(4 items) 0 => 'Hildegard Urban-Woldron' (23 chars) 1 => 'Jörg Bussmann' (14 chars) 2 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 3 => 'Der Bewegungssensor – ein Werkzeug zum Verstehen von Zeit-Weg-Diagrammen' (74 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Der Bewegungssensor – ein Werkzeug zum Verstehen von Zeit-Weg-Diagrammen' (74 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(2 items) 0 => array(11 items) uid => 693 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Hildegard Urban-Woldron' (23 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE 1 => array(11 items) uid => 856 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Jörg Bussmann' (14 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4426 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/TI-Nachrichten/Physik/bewegungssensor.pdf' (66 chars) name => 'bewegungssensor.pdf' (19 chars) originaluid => 4426 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Der Artikel stellt Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz des Bewegungsse
               nsors sowohl für den Mathematik- als auch für den Physikunterricht vor.
' (149 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 4427 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/TI-Nachrichten/Physik/Bewegungssensor.JPG' (66 chars) name => 'Bewegungssensor.JPG' (19 chars) originaluid => 4427 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Der Artikel stellt Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz des Bewegungsse
               nsors sowohl für den Mathematik- als auch für den Physikunterricht vor. De
               r Schwerpunkt der vorgeschlagenen Unterrichtsideen liegt auf dem „Nachgehe
               n“ vorgegebener Zeit-Weg-Diagramme und der Interpretation von Bewegungsdia
               grammen durch die Schülerinnen und Schüler. Durch die gleichzeitige Visual
               isierung der eigenen Bewegungen und der Veranschaulichung des zugeordneten G
               raphen auf dem Handheld oder Computer-Bildschirm, wird die Verbindung zwisch
               
               
               chiedenen Jahrgangsstufen möglich, wobei auch hier entsprechend nach Leistu
               ngsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler differenziert werden kann. De
               r Artikel wurde in den TI Nachrichten, Ausgabe 1/2014 abgedruckt (4 Seiten).
' (912 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 1 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
19 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1071' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2011' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Jürgen Enders' (14 chars) 1 => 'T³ Deutschland' (15 chars) 2 => 'E1 - Lade- und Entladevorgänge am Kondensator (OS 3.0)' (55 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'E1 - Lade- und Entladevorgänge am Kondensator (OS 3.0)' (55 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 751 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Jürgen Enders' (14 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1995 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/E1_OS3-0.pdf' (32 chars) name => 'E1_OS3-0.pdf' (12 chars) originaluid => 1995 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 142 (integer) image => 'Logo_T3_Deutschland_bunt_weiß_07.jpg' (37 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'http://www.t3deutschland.de/' (28 chars) name => 'T³ Deutschland' (15 chars) iswebiste => TRUE email => 'MrTewes@aol.com' (15 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE editors => array(empty) shortdescription => 'Unteruchung von Lade- und Entladevorgängen am Kondensator über einen Wider
               stand mit Messung des zeitlichen Verlaufs von Spannung und Stromstärke.
' (148 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10473 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Kondensator_OS3.JPG' (44 chars) name => 'Kondensator_OS3.JPG' (19 chars) originaluid => 10473 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Die Untersuchung von Lade- und Entladevorgängen am Kondensator ist Standard
                in der Oberstufe. Dazu wird der Kondensator über einen Widerstand auf- und
                wieder entladen und der zeitliche Verlauf von Spannung und Stromstärke unt
               ersucht. Der vereinfachte theoretische Ansatz liefert dazu die bekannten Gle
               ichungen für U(t) und I(t). In der Schülerübung soll beispielhaft die Ent
               ladestromstärke I(t) als Spannung U(t) = R·I(t) über dem Widerstand R auf
               genommen und untersucht werden. Aktualisiert auf NSpire OS 3.0
' (521 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
technologyRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (6 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Data Logging' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=11, pid=94) name => 'Other' (5 chars) notshowlive => FALSE uid => 11 (integer) _localizedUid => 11 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 11 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Scientific' (10 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=25, pid=94) name => 'TI-Innovator' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 25 (integer) _localizedUid => 25 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 25 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) topicRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (7 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Biology' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Chemistry' (9 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=19, pid=94) name => 'Computer Science' (16 chars) notshowlive => FALSE uid => 19 (integer) _localizedUid => 19 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 19 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Mathematics' (11 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=17, pid=94) name => 'Other' (5 chars) notshowlive => FALSE uid => 17 (integer) _localizedUid => 17 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 17 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Physics' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=13, pid=94) name => 'STEM' (4 chars) notshowlive => FALSE uid => 13 (integer) _localizedUid => 13 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 13 (integer)modified pid => 94 (integer) typeRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (4 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Activities' (10 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="http://t3europe.dd-c.com//fileadmin/t3-europ
            e/Images/Activity.jpg" width="50" /></td><td><div class="indent">Currently n
            o Activities found for this tag/filter combination.Please visit TI US websit
            e to find more activities :&nbsp;<a href="https://education.ti.com/en/us/act
            ivity/search/advanced" target="_blank" class="external-link-new-window" titl
            e="Opens external link in new window" data-htmlarea-external="1" style="back
            ground-color: rgb(255, 255, 255);">TI Classroom Activities</a><br />&nbsp; &
            nbsp; &nbsp;</div></td></tr></tbody></table>
' (576 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000002b200523000000006ed94833 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4707, pid=94) originalFileIdentifier => 3901 (integer) uidLocal => NULL uid => 4707 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4707 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4707 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Links' (5 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/URL.jpg" width="
            50" height="" /></td><td><div class="indent">Currently no Links found for th
            is tag/filter combination.<br />Please visit: <a href="http://www.t3europe.e
            u/links" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Opens exter
            nal link in new window" data-htmlarea-external="1">T³ Europe Links</a></div
            ></td></tr></tbody></table>
' (407 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer)
2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Videos' (6 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="http://ti-resources.dd-c.com/fileadmin/t3-eu
            rope/Images/Video.jpg" width="50" height="" style="background-color: transpa
            rent;" /></td><td><div class="indent">Currently no Videos found for this tag
            /filter combination.<br />For US videos, please visit:&nbsp;<a href="https:/
            /www.youtube.com/user/TexasInstrumentsCalc" target="_blank" title="Opens ext
            ernal link in new window" data-htmlarea-external="1" style="background-color
            : rgb(255, 255, 255);">TI Youtube</a>&nbsp;US<br />For German videos, please
             visit:&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/user/TIedtechDE" target="_blan
            k" title="Opens external link in new window" data-htmlarea-external="1" styl
            e="background-color: rgb(255, 255, 255);">TI Youtube</a>&nbsp;DE<br />For Fr
            ench videos, please visit&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/user/TIedtec
            hFR" target="_blank" title="Opens external link in new window" data-htmlarea
            -external="1" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">TI Youtube</a>&n
            bsp;FR<br />For Portugese videos, please visit&nbsp;<a href="https://www.you
            tube.com/user/TIedtechPT" target="_blank" title="Opens external link in new
            window" data-htmlarea-external="1" style="background-color: rgb(255, 255, 25
            5);">TI Youtube</a>&nbsp;PT</div></td></tr></tbody></table>
' (1275 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000002b2004de000000006ed94833 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=5980, pid=94) originalFileIdentifier => 3899 (integer) uidLocal => NULL uid => 5980 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 5980 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5980 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer)
3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Webinars' (8 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/Webinar.jpg" wid
            th="50" height="" /></td><td><div class="indent">Currently no Webinars found
             for this tag/filter combination.<br />Please visit: <a href="https://educat
            ion.ti.com/en/us/professional-development/webinars/ondemand" target="_blank"
             class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window"
            data-htmlarea-external="1">T³ US Webinars</a></div></td></tr></tbody></tabl
            e>
' (458 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000002b2004da000000006ed94833 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4709, pid=94) originalFileIdentifier => 3896 (integer) uidLocal => NULL uid => 4709 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4709 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4709 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer)
countryRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (15 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=33, pid=94) name => 'Australia' (9 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4' (9 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000002b20043e000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=1, pid=0) title => 'Redakteur' (9 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000002b20043b000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=2, pid=0) title => 'basic-rights' (12 chars) description => 'basic-rights are only to give all users rights to pages here is nothin in A
                        ccess List activated and Mounts are setup
' (117 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 0 (integer)
000000002b200436000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=3, pid=0) title => 'resource-editor' (15 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000002b200431000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) title => 'Country Group' (13 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000002b20042c000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) title => 't3europe_basic' (14 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000002b20042f000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=8, pid=0) title => 'Country Edit Content' (20 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 8 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 8 (integer)modified pid => 0 (integer)
userName => 'stephan.griebel' (15 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 's-griebel@ti.com' (16 chars) realName => 'Stephan' (7 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-06-25T15:11:06+02:00, 1529932266) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer)
000000002b200441000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=6, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000002b20043e000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000002b20043b000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000002b200436000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000002b200431000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000002b20042c000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000002b20042f000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'koen.stulens' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'k-stulens@ti.com' (16 chars) realName => 'Koen Stulens' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T20:53:49+01:00, 1544730829) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 6 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 6 (integer)modified pid => 0 (integer)
uid => 33 (integer) _localizedUid => 33 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Austria' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b200427000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=7, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b20043b000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000002b200436000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'rainer.geyer' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hrgeyer@t-online.de' (19 chars) realName => 'Heinz Rainer Geyer' (18 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-09-19T13:33:39+02:00, 1537356819) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 7 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 7 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=10, pid=94) name => 'Belgium' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b200441000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 10 (integer) _localizedUid => 10 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 10 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=88, pid=94) name => 'Canada' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 88 (integer) _localizedUid => 88 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 88 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=15, pid=94) name => 'France' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b200415000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=33, pid=0) allowedLanguages => '0,3' (3 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b20043b000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000002b200436000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'marthe.pariset' (14 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'm-pariset@ti.com' (16 chars) realName => 'Marthe Pariset' (14 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-10-18T17:19:47+02:00, 1508339987) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 33 (integer) _localizedUid => 33 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 15 (integer) _localizedUid => 15 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 15 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Germany' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000002b200427000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=7, pid=0) 000000002b20040d000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=48, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b20043b000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000002b200436000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) realName => 'Hubert Langlotz' (15 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-12-28T18:17:40+01:00, 1514481460) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 48 (integer) _localizedUid => 48 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 48 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000002b20040a000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=49, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b20043b000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000002b200436000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) realName => 'Ulrich Lampe' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-11T18:00:47+01:00, 1544547647) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 49 (integer) _localizedUid => 49 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 49 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=105, pid=94) name => 'Italy' (5 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000002b200402000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=42, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000002b20043e000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000002b20043b000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000002b200436000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000002b200431000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000002b20042c000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000002b20042f000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'christof.deiwiks' (16 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'c-deiwiks@ti.com' (16 chars) realName => 'Christof' (8 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T17:25:22+01:00, 1544718322) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 42 (integer) _localizedUid => 42 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 42 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 105 (integer) _localizedUid => 105 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 105 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=65, pid=94) name => 'Middle East' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 65 (integer) _localizedUid => 65 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 65 (integer)modified pid => 94 (integer) 8 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=14, pid=94) name => 'Other' (5 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b200441000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 14 (integer) _localizedUid => 14 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 14 (integer)modified pid => 94 (integer) 9 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=37, pid=94) name => 'Portugal' (8 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000002b200441000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 37 (integer) _localizedUid => 37 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 37 (integer)modified pid => 94 (integer) 10 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=38, pid=94) name => 'Sweden' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000002b200441000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 38 (integer) _localizedUid => 38 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 38 (integer)modified pid => 94 (integer) 11 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Switzerland' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b200bee000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000002b20043e000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000002b20043b000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000002b200436000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000002b20042c000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) userName => 'ddc-admin' (9 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hjung.ddc@gmail.com' (19 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-12T10:50:10+01:00, 1544608210) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 12 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'The Netherlands' (15 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b200441000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 13 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=39, pid=94) name => 'Turkey' (6 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000002b200441000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 39 (integer) _localizedUid => 39 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 39 (integer)modified pid => 94 (integer) 14 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=61, pid=94) name => 'USA' (3 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (3 items) 000000002b200441000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000002b200489000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000002b200bdc000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=51, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000002b200431000000006ed94833 => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) userName => 'usa.approval' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'dsantucci@ti.com' (16 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-04T19:41:31+01:00, 1543948891) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 51 (integer) _localizedUid => 51 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 51 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 61 (integer) _localizedUid => 61 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 61 (integer)modified pid => 94 (integer)
languageRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (8 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Dutch' (5 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'English' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'French' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'German' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=71, pid=94) name => 'Italian' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 71 (integer) _localizedUid => 71 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 71 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=20, pid=94) name => 'Portugese' (9 chars) notshowlive => TRUE uid => 20 (integer) _localizedUid => 20 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=21, pid=94) name => 'Swedish' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 21 (integer) _localizedUid => 21 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=22, pid=94) name => 'Turkish' (7 chars) notshowlive => TRUE uid => 22 (integer) _localizedUid => 22 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 22 (integer)modified pid => 94 (integer) total => 134 (integer) from => 0 (integer) size => 20 (integer) page => 1 (integer) q => '' (0 chars) lang => NULL
Materialdatenbank: TI Unterrichtsmaterialien

Total Resources (134) |

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags:  Engineering, Physics, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Die Hysteresis-Kurve

Author: T³ Deutschland

Topic:  Physics

Ferromagnetisches Material verstärkt das Magnetfeld H einer Spule, allerdings nur bis zu einem gewissen Grade. Die Flussdichte B zeigt ein merkwürdiges Verhalten bei Änderung der Stromstärk...

Messungen im Magnetfeld

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Jürgen Enders

Topic:  Physics

Die magnetische Flussdichte B eines Strom durchflossenen Leiters hängt von der Länge und der Stromstärke ab. Will man die Proportionalitäten im Experiment zeigen, so muss man sehr kleine Kr...

Die magnetische Flussdichte

Author: T³ Deutschland

Topic:  Physics

Untersuchung der magnetische Flussdichte, die sich sich über die Kraftwirkung auf einen geraden, stromdurchflossenen Leiter als B= F·I·l definieren läst.

Die Kinematik der Kreisbewegung unter Beiziehung eines TI-83/ 84 Plus/ Silver Edition

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Heinz Pichler

Topic:  Mathematics, Physics

Darstellung und Analysis von gleichförmiger und gleichmäßig beschleunigter Kreisbewegung.
Der ausführliche Artikel und die zugehörigen Programme befinden sich in der Datei.

Die Wasseruhr

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Dieter Stirn

Topic:  Mathematics, Physics

Schon im Altertum wurde die Abnahme des Flüssigkeitsspiegels in einem Gefäß zur Zeitmessung benutzt. Der Beitrag stellt die Ergebnisse eines Experiments der dazugehörenden Theorie gegenüber...

Datenaustausch zwischen verschiedenen Gerätetechnologien

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Hans-Ulrich Lampe

Topic:  STEM, Physics, Chemistry, Biology

Es wird gezeigt, wie aus Experimenten gewonnene Daten auf andere Rechnerplattformen übertragen werden können.

Der springende Ball - CBR und TI-83 Plus als Werkzeuge im Physikunterricht

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Hildegard Urban-Woldron

Topic:  Mathematics, STEM, Physics

Die Messung der Höhe eines springenden Balles und die Auswertung zur Bewegungsgleichung unter Berücksichtigung des Energieverlustes werden dargestellt.

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Physics, STEM

Tags:  Acceleration, Physics, Tips and tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Widget exempel - Elkretsar

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Physics, STEM

Tags:  Physics, STEM, Electricity

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

E1 - Lade- und Entladevorgänge am Kondensator

Publisher: T³ Deutschland

Author: Jürgen Enders

Topic:  Physics, STEM

Untersuchung von Lade- und Entladevorgang am Kondensator.

Lade- und Entladevorgänge am Kondensator

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Jürgen Enders

Topic:  Physics, STEM

Beispielhaft wird die Untersuchung von Lade- und Entladevorgängen über einen Widerstand am Kondensator beschrieben und der zeitliche Verlauf von Spannung und Stromstärke untersucht.

Der Kondensator im Wechselstromkreis

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Urs Oswald

Topic:  Physics

Die Vorgänge in einem Wechselstromkreis mit ohmschen Widerstand und Kondensator werden mit den bekannten Gesetzmäßigkeiten mathematisch per CAS hergeleitet.

Der TI-84 Plus im Physikunterricht der Oberstufe - Beispiele für den Einsatz von EasyLinkTM und EasyDataTM

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Jürgen Enders

Topic:  Physics, STEM

EasyLinkTM ist ein einfach zu bedienender Einkanal-Messwertaufnehmer für den TI-84 Plus, der bei vielen Versuchen leicht eingesetzt werden kann, wie an einigen Versuchen gezeigt wird.

Der Bewegungssensor – ein Werkzeug zum Verstehen von Zeit-Weg-Diagrammen

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Hildegard Urban-Woldron, Jörg Bussmann

Topic:  Physics, Mathematics

Der Artikel stellt Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz des Bewegungssensors sowohl für den Mathematik- als auch für den Physikunterricht vor.

E1 - Lade- und Entladevorgänge am Kondensator (OS 3.0)

Publisher: T³ Deutschland

Author: Jürgen Enders

Topic:  Physics

Unteruchung von Lade- und Entladevorgängen am Kondensator über einen Widerstand mit Messung des zeitlichen Verlaufs von Spannung und Stromstärke.