Extbase Variable Dump
array(15 items)
  settings => array(8 items)
   storagePid => '101,94' (6 chars)
   deVersion => 'www.ti-unterrichtsmaterialien.net' (33 chars)
   leftrecordcount => '5' (1 chars)
   rightrecordCount => '3' (1 chars)
   linkPage => '444' (3 chars)
   linkText => 'TERM OF USE' (11 chars)
   language => '2' (1 chars)
   flexform => array(4 items)
     userDetailPage => '' (0 chars)
     moreRecords => '' (0 chars)
     lang => '2' (1 chars)
     country => '1' (1 chars)
  cpid => 95 (integer)
  topicValue => '1' (1 chars)
  results => array(20 items)
   0 => array(6 items)
     _index => 'resources' (9 chars)
     _type => 'resource' (8 chars)
     _id => '2537' (4 chars)
     _score => NULL
     _source => array(29 items)
      dateyear => '2018' (4 chars)
      country => array(2 items)
        uid => 38 (integer)
        name => 'Sweden' (6 chars)
      urltype => 0 (integer)
      sourcerelation => array(3 items)
        uid => 25 (integer)
        description => '' (0 chars)
        title => 'Publisher specific license' (26 chars)
      attachments => array(empty)
      hidden => 0 (integer)
      title_suggest => array(20 items)
        0 => 'Engineering' (11 chars)
        1 => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars)
        2 => 'Physics' (7 chars)
        3 => 'Physik' (6 chars)
        4 => 'Fysica' (6 chars)
        5 => 'Physique' (8 chars)
        6 => 'Fisica' (6 chars)
        7 => 'Fysik' (5 chars)
        8 => 'Física' (7 chars)
        9 => 'STEM' (4 chars)
        10 => 'MINT' (4 chars)
        11 => 'STEM' (4 chars)
        12 => 'STEM' (4 chars)
        13 => 'STEM' (4 chars)
        14 => 'STEM' (4 chars)
        15 => 'STEM' (4 chars)
        16 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
        17 => 'T³ Sverige' (11 chars)
        18 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
        19 => 'Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire ' (63 chars)
      language => array(2 items)
        uid => 21 (integer)
        name => 'Swedish' (7 chars)
      title => 'Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire ' (63 chars)
      type => array(3 items)
        uid => 1 (integer)
        image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars)
        name => 'Activities' (10 chars)
      feuseruid => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 747 (integer)
         image => '' (0 chars)
         country => '' (0 chars)
         authortype => '0' (1 chars)
         city => '' (0 chars)
         www => '' (0 chars)
         name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars)
         iswebiste => FALSE
         email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars)
         describepublisher => '
' (2 chars)
         isemail => FALSE
      activityfiles => array(1 item)
        0 => array(5 items)
         uid => 10499 (integer)
         sortingForeign => 1 (integer)
         publicurl => 'fileadmin/user_upload/Rita_Fysik_Till%C3%A4mpnings_App_3.5.tns' (62 chars)
         name => 'Rita_Fysik_Tillämpnings_App_3.5.tns' (36 chars)
         originaluid => 10499 (integer)
      publishers => array(1 item)
        0 => array(11 items)
         uid => 741 (integer)
         image => '' (0 chars)
         country => 'Sweden' (6 chars)
         authortype => '2' (1 chars)
         city => 'Stockholm' (9 chars)
         www => 'http://t3sverige.se' (19 chars)
         name => 'T³ Sverige' (11 chars)
         iswebiste => TRUE
         email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars)
         describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE shortdescription => 'Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och
                funktions-flödesdiagram.
' (102 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10498 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Widget_Rita_i_fysiken.JPG' (47 chars) name => 'Widget_Rita_i_fysiken.JPG' (25 chars) originaluid => 10498 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 1860 (integer) name => 'Engineering' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1895' (4 chars) name => 'Ingenieurswissenschaften' (24 chars) 1 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) tstamp => '2018-12-13' (10 chars) tags_3 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) tags_2 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) tags_5 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 1 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) longdescription => '<p>TI-Nspire&trade; <em>Widgets</em> &auml;r applikationer som &auml;r avsed
               da f&ouml;r speciella behov. Med denna applikation kan du exempelvis rita fl
               &ouml;desscheman, elektriska kretsar, ljusbrytning i linser och kraftfulla d
               iagram m.m.</p> <p>Just denna widget kommer fr&aring;n Finland och den &aum
               l;r utvecklad av Olli Karkkulainen som bl.a. &auml;r l&auml;rare och T<sup>3
               </sup> instrukt&ouml;r. Den ursprungliga versionen &auml;r p&aring; finska m
               en han har h&auml;r gjort en &ouml;vers&auml;ttning till svenska.</p> <p>N&
               auml;r du anv&auml;nder det svenska spr&aring;kinst&auml;llningen i TI-Nspir
               e s&aring; visas de nya kommandona p&aring; svenska.</p> <p>Denna Widget &a
               uml;r en TI-Nspire-fil som fungerar p&aring; samma s&auml;tt som vanligt dok
               ument. Det du beh&ouml;ver g&ouml;ra &auml;r att ladda ner filen till din da
               tor, och &ouml;ppna den i TI-Nspire-programmet. Du kan naturligtvis &auml;ve
               n &ouml;verf&ouml;ra den till din handenhet och anv&auml;nda den d&auml;r.</
               p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Nn1GanD6QA4&amp;index=27&amp
               ;list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VWW8a8l0I" target="_blank">Se denna video som
                visar exempel p&aring; vad man kan g&ouml;ra</a>.</p>
' (1194 chars) tags_4 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 1 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) topic => array(4 items) 0 => array(2 items) uid => 19 (integer) name => 'Computer Science' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544659200000 (integer)
1 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2615' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 105 (integer) name => 'Italy' (5 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 4 (integer) description => '<img data-htmlarea-file-uid="4025" data-htmlarea-file-table="sys_file" src="
                  fileadmin/_processed_/csm_by_5043ccd348.png" alt="" title="" height="50" wid
                  th="143" style="" />&nbsp; More info:&nbsp;<link https://creativecommons.or
                  g/licenses _blank - "Opens external link in new window">creativecommons.org<
                  /link>.
' (317 chars) title => 'Creative Commons license - Attribution' (38 chars)
attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(135 items) 0 => '2D shapes' (9 chars) 1 => '2D Flächen' (11 chars) 2 => '2D vormen' (9 chars) 3 => 'Géométrie dans le plan' (24 chars) 4 => 'Figure 2D' (9 chars) 5 => '2D-former' (9 chars) 6 => 'Figuras 2D' (10 chars) 7 => 'Algebra' (7 chars) 8 => 'Algebra' (7 chars) 9 => 'Algebra' (7 chars) 10 => 'Algèbre' (8 chars) 11 => 'Algebra' (7 chars) 12 => 'Algebra' (7 chars) 13 => 'Álgebra' (8 chars) 14 => 'Analysis' (8 chars) 15 => 'Analysis' (8 chars) 16 => 'Analyse' (7 chars) 17 => 'Analyse' (7 chars) 18 => 'Analisi' (7 chars) 19 => 'Analys' (6 chars) 20 => 'Análise' (8 chars) 21 => 'Analytic Geometry' (17 chars) 22 => 'Analytische Geometrie' (21 chars) 23 => 'Analytische meetkunde' (21 chars) 24 => 'Géométrie analytique' (22 chars) 25 => 'Geometria analitica' (19 chars) 26 => 'Analytisk geometri' (18 chars) 27 => 'Geonmetria analítica' (21 chars) 28 => 'Animations' (10 chars) 29 => 'Animationen' (11 chars) 30 => 'Animaties' (9 chars) 31 => 'Animations' (10 chars) 32 => 'Animazioni' (10 chars) 33 => 'Animationer' (11 chars) 34 => 'Animações' (11 chars) 35 => 'Calculus' (8 chars) 36 => 'Analysis' (8 chars) 37 => 'Analyse' (7 chars) 38 => 'Calculs' (7 chars) 39 => 'Calcolo infinitesimale' (22 chars) 40 => 'Matematisk analys' (17 chars) 41 => 'Cálculo' (8 chars) 42 => 'Chaos' (5 chars) 43 => 'Chaos' (5 chars) 44 => 'Chaos' (5 chars) 45 => 'Caos' (4 chars) 46 => 'Kaos' (4 chars) 47 => 'Caos' (4 chars) 48 => 'Derivative' (10 chars) 49 => 'Ableitung' (9 chars) 50 => 'Afgeleide' (9 chars) 51 => 'Dérivée' (9 chars) 52 => 'Derivata' (8 chars) 53 => 'Derivata' (8 chars) 54 => 'Derivada' (8 chars) 55 => 'Dynamic Simulations' (19 chars) 56 => 'Dynamische Simulation' (21 chars) 57 => 'Dynamische simulaties' (21 chars) 58 => 'Simulations dynamiques' (22 chars) 59 => 'Simulazioni dinamiche' (21 chars) 60 => 'Dynamiska simuleringar' (22 chars) 61 => 'Simulações dinâmicas' (23 chars) 62 => 'Dynamic Systems' (15 chars) 63 => 'Dynamische Systeme' (18 chars) 64 => 'Dynamische systemen' (19 chars) 65 => 'Systèmes dynamiques' (20 chars) 66 => 'Sistemi dinamici' (16 chars) 67 => 'Dynamiska system' (16 chars) 68 => 'Sistemas dinâmicos' (19 chars) 69 => 'Equations' (9 chars) 70 => 'Gleichungen' (11 chars) 71 => 'Vergelijkingen' (14 chars) 72 => 'Équations' (10 chars) 73 => 'Equazioni' (9 chars) 74 => 'Ekvationer' (10 chars) 75 => 'Equações' (10 chars) 76 => 'Function Plotter' (16 chars) 77 => 'Funktionenplotter' (17 chars) 78 => 'Functieplotter' (14 chars) 79 => 'Traceur de fonctions' (20 chars) 80 => 'Plotter di funzioni' (19 chars) 81 => 'Funktionsplotter' (16 chars) 82 => 'Representador de gráficos de funções' (39 chars) 83 => 'Functions' (9 chars) 84 => 'Funktionen' (10 chars) 85 => 'Functies' (8 chars) 86 => 'Fonctions' (9 chars) 87 => 'Funzioni' (8 chars) 88 => 'Funktioner' (10 chars) 89 => 'Função' (8 chars) 90 => 'Geometry' (8 chars) 91 => 'Geometrie' (9 chars) 92 => 'Meetkunde' (9 chars) 93 => 'Géométrie' (11 chars) 94 => 'Geometria' (9 chars) 95 => 'Geometri' (8 chars) 96 => 'Geometria' (9 chars) 97 => 'Graphing' (8 chars) 98 => 'Graphen zeichnen' (16 chars) 99 => 'Grafische voorstelling' (22 chars) 100 => 'Représentation graphique' (25 chars) 101 => 'Rappresentazione grafica' (24 chars) 102 => 'Grafritning' (11 chars) 103 => 'Grafico' (7 chars) 104 => 'PhET' (4 chars) 105 => 'PhET' (4 chars) 106 => 'PhET' (4 chars) 107 => 'PhET' (4 chars) 108 => 'PhET' (4 chars) 109 => 'PhET' (4 chars) 110 => 'PhET' (4 chars) 111 => 'Solving equations' (17 chars) 112 => 'Gleichung lösen' (16 chars) 113 => 'Vergelijkingen oplossen' (23 chars) 114 => 'Résolution d'équations' (24 chars) 115 => 'Risoluzione di equazioni' (24 chars) 116 => 'Lösa ekvationer' (16 chars) 117 => 'Resolvendo equações' (21 chars) 118 => 'Simulation' (10 chars) 119 => 'Simulation' (10 chars) 120 => 'Simulatie' (9 chars) 121 => 'Simulation' (10 chars) 122 => 'Simulazione' (11 chars) 123 => 'Simulering' (10 chars) 124 => 'Simulação' (11 chars) 125 => 'Zeros' (5 chars) 126 => 'Nullstellen' (11 chars) 127 => 'Nulpunten' (9 chars) 128 => 'Zéros' (6 chars) 129 => 'Zeri' (4 chars) 130 => 'Nollställen' (12 chars) 131 => 'Zeros' (5 chars) 132 => 'Antonio Maddalosso' (18 chars) 133 => 'Fabrizio Zironi' (15 chars) 134 => 'iSolve' (6 chars) language => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'English' (7 chars) title => 'iSolve' (6 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(2 items) 0 => array(11 items) uid => 872 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Italy' (5 chars) authortype => '1' (1 chars) city => 'Treviso' (7 chars) www => 'https://www.ducadgliabruzzitreviso.gov.it' (41 chars) name => 'Antonio Maddalosso' (18 chars) iswebiste => TRUE email => 'a.maddalosso@yahoo.it' (21 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => FALSE 1 => array(11 items) uid => 873 (integer) image => '' (0 chars) country => '105' (3 chars) authortype => '3' (1 chars) city => 'Milan' (5 chars) www => 'https://education.ti.com/it' (27 chars) name => 'Fabrizio Zironi' (15 chars) iswebiste => TRUE email => 'f-zironi@ti.com' (15 chars) describepublisher => 'Texas Instruments - Education Technology Consultant Italy' (57 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10501 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/iSolve_01.tns' (35 chars) name => 'iSolve_01.tns' (13 chars) originaluid => 10501 (integer) publishers => array(empty) editors => array(empty) shortdescription => 'Solution of equation f(x)=0 with iterative method' (49 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10500 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/iSolve_01.jpg' (35 chars) name => 'iSolve_01.jpg' (13 chars) originaluid => 10500 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(19 items) 0 => array(2 items) uid => 32 (integer) name => '2D shapes' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => 226 (integer) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 228 (integer) name => 'Analysis' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 294 (integer) name => 'Analytic Geometry' (17 chars) 4 => array(2 items) uid => 229 (integer) name => 'Animations' (10 chars) 5 => array(2 items) uid => 62 (integer) name => 'Calculus' (8 chars) 6 => array(2 items) uid => 918 (integer) name => 'Chaos' (5 chars) 7 => array(2 items) uid => 224 (integer) name => 'Derivative' (10 chars) 8 => array(2 items) uid => 245 (integer) name => 'Dynamic Simulations' (19 chars) 9 => array(2 items) uid => 246 (integer) name => 'Dynamic Systems' (15 chars) 10 => array(2 items) uid => 269 (integer) name => 'Equations' (9 chars) 11 => array(2 items) uid => 263 (integer) name => 'Function Plotter' (16 chars) 12 => array(2 items) uid => 31 (integer) name => 'Functions' (9 chars) 13 => array(2 items) uid => 267 (integer) name => 'Geometry' (8 chars) 14 => array(2 items) uid => 552 (integer) name => 'Graphing' (8 chars) 15 => array(2 items) uid => 944 (integer) name => 'PhET' (4 chars) 16 => array(2 items) uid => 17 (integer) name => 'Solving equations' (17 chars) 17 => array(2 items) uid => 324 (integer) name => 'Simulation' (10 chars) 18 => array(2 items) uid => 302 (integer) name => 'Zeros' (5 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(18 items) 0 => array(2 items) uid => '633' (3 chars) name => '2D Flächen' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '447' (3 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '449' (3 chars) name => 'Analysis' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '523' (3 chars) name => 'Analytische Geometrie' (21 chars) 4 => array(2 items) uid => '450' (3 chars) name => 'Animationen' (11 chars) 5 => array(2 items) uid => '638' (3 chars) name => 'Analysis' (8 chars) 6 => array(2 items) uid => '445' (3 chars) name => 'Ableitung' (9 chars) 7 => array(2 items) uid => '462' (3 chars) name => 'Dynamische Simulation' (21 chars) 8 => array(2 items) uid => '463' (3 chars) name => 'Dynamische Systeme' (18 chars) 9 => array(2 items) uid => '481' (3 chars) name => 'Gleichungen' (11 chars) 10 => array(2 items) uid => '475' (3 chars) name => 'Funktionenplotter' (17 chars) 11 => array(2 items) uid => '621' (3 chars) name => 'Funktionen' (10 chars) 12 => array(2 items) uid => '479' (3 chars) name => 'Geometrie' (9 chars) 13 => array(2 items) uid => '696' (3 chars) name => 'Graphen zeichnen' (16 chars) 14 => array(2 items) uid => '945' (3 chars) name => 'PhET' (4 chars) 15 => array(2 items) uid => '581' (3 chars) name => 'Gleichung lösen' (16 chars) 16 => array(2 items) uid => '513' (3 chars) name => 'Simulation' (10 chars) 17 => array(2 items) uid => '529' (3 chars) name => 'Nullstellen' (11 chars) tstamp => '2018-12-13' (10 chars) tags_3 => array(19 items) 0 => array(2 items) uid => '1215' (4 chars) name => 'Géométrie dans le plan' (24 chars) 1 => array(2 items) uid => '1500' (4 chars) name => 'Algèbre' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1501' (4 chars) name => 'Analyse' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '1551' (4 chars) name => 'Géométrie analytique' (22 chars) 4 => array(2 items) uid => '1502' (4 chars) name => 'Animations' (10 chars) 5 => array(2 items) uid => '1196' (4 chars) name => 'Calculs' (7 chars) 6 => array(2 items) uid => '1576' (4 chars) name => 'Chaos' (5 chars) 7 => array(2 items) uid => '1498' (4 chars) name => 'Dérivée' (9 chars) 8 => array(2 items) uid => '1511' (4 chars) name => 'Simulations dynamiques' (22 chars) 9 => array(2 items) uid => '1512' (4 chars) name => 'Systèmes dynamiques' (20 chars) 10 => array(2 items) uid => '1529' (4 chars) name => 'Équations' (10 chars) 11 => array(2 items) uid => '1523' (4 chars) name => 'Traceur de fonctions' (20 chars) 12 => array(2 items) uid => '1184' (4 chars) name => 'Fonctions' (9 chars) 13 => array(2 items) uid => '1527' (4 chars) name => 'Géométrie' (11 chars) 14 => array(2 items) uid => '1613' (4 chars) name => 'Représentation graphique' (25 chars) 15 => array(2 items) uid => '947' (3 chars) name => 'PhET' (4 chars) 16 => array(2 items) uid => '906' (3 chars) name => 'Résolution d'équations' (24 chars) 17 => array(2 items) uid => '1592' (4 chars) name => 'Simulation' (10 chars) 18 => array(2 items) uid => '1556' (4 chars) name => 'Zéros' (6 chars) tags_2 => array(19 items) 0 => array(2 items) uid => '964' (3 chars) name => '2D vormen' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1053' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1055' (4 chars) name => 'Analyse' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '1118' (4 chars) name => 'Analytische meetkunde' (21 chars) 4 => array(2 items) uid => '1056' (4 chars) name => 'Animaties' (9 chars) 5 => array(2 items) uid => '979' (3 chars) name => 'Analyse' (7 chars) 6 => array(2 items) uid => '1106' (4 chars) name => 'Chaos' (5 chars) 7 => array(2 items) uid => '1051' (4 chars) name => 'Afgeleide' (9 chars) 8 => array(2 items) uid => '1066' (4 chars) name => 'Dynamische simulaties' (21 chars) 9 => array(2 items) uid => '1067' (4 chars) name => 'Dynamische systemen' (19 chars) 10 => array(2 items) uid => '1086' (4 chars) name => 'Vergelijkingen' (14 chars) 11 => array(2 items) uid => '1080' (4 chars) name => 'Functieplotter' (14 chars) 12 => array(2 items) uid => '963' (3 chars) name => 'Functies' (8 chars) 13 => array(2 items) uid => '1084' (4 chars) name => 'Meetkunde' (9 chars) 14 => array(2 items) uid => '1168' (4 chars) name => 'Grafische voorstelling' (22 chars) 15 => array(2 items) uid => '946' (3 chars) name => 'PhET' (4 chars) 16 => array(2 items) uid => '956' (3 chars) name => 'Vergelijkingen oplossen' (23 chars) 17 => array(2 items) uid => '1145' (4 chars) name => 'Simulatie' (9 chars) 18 => array(2 items) uid => '1125' (4 chars) name => 'Nulpunten' (9 chars) tags_5 => array(19 items) 0 => array(2 items) uid => '1238' (4 chars) name => '2D-former' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1321' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1323' (4 chars) name => 'Analys' (6 chars) 3 => array(2 items) uid => '1375' (4 chars) name => 'Analytisk geometri' (18 chars) 4 => array(2 items) uid => '1324' (4 chars) name => 'Animationer' (11 chars) 5 => array(2 items) uid => '1255' (4 chars) name => 'Matematisk analys' (17 chars) 6 => array(2 items) uid => '1445' (4 chars) name => 'Kaos' (4 chars) 7 => array(2 items) uid => '1319' (4 chars) name => 'Derivata' (8 chars) 8 => array(2 items) uid => '1333' (4 chars) name => 'Dynamiska simuleringar' (22 chars) 9 => array(2 items) uid => '1334' (4 chars) name => 'Dynamiska system' (16 chars) 10 => array(2 items) uid => '1353' (4 chars) name => 'Ekvationer' (10 chars) 11 => array(2 items) uid => '1347' (4 chars) name => 'Funktionsplotter' (16 chars) 12 => array(2 items) uid => '1237' (4 chars) name => 'Funktioner' (10 chars) 13 => array(2 items) uid => '1351' (4 chars) name => 'Geometri' (8 chars) 14 => array(2 items) uid => '1425' (4 chars) name => 'Grafritning' (11 chars) 15 => array(2 items) uid => '1275' (4 chars) name => 'PhET' (4 chars) 16 => array(2 items) uid => '1229' (4 chars) name => 'Lösa ekvationer' (16 chars) 17 => array(2 items) uid => '1401' (4 chars) name => 'Simulering' (10 chars) 18 => array(2 items) uid => '1381' (4 chars) name => 'Nollställen' (12 chars) longdescription => '<h3><em><span style="color: #212121; font-family: arial, sans-serif; font-si
               ze: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-c
               aps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-alig
               n: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; wido
               ws: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color:
               #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; dis
               play: inline !important; float: none;">This app demonstrates the application
                of the iterative method to the solution of an equation f (x) = 0. </span></
               em></h3> <h3><em><span style="color: #212121; font-family: arial, sans-seri
               f; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font
               -variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2;
                text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-
               wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; backgrou
               nd-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: in
               itial; display: inline !important; float: none;">You are asked to enter the
               function f (x) and the initial value x0. Through a cursor k it is possible t
               o vary the slope of the curve at the intersection with the line of fixed poi
               nts y = x and then set the convergence of the method. </span></em></h3> <h3
               ><em><span style="color: #212121; font-family: arial, sans-serif; font-size:
                16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps
               : normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align:
               left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows:
                2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ff
               ffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; displa
               y: inline !important; float: none;">Tab 1.2 displays the iteration diagram,
               the cursor and a convergence diagram. </span></em></h3> <h3><em><span style
               ="color: #212121; font-f...
' (2477 chars) tags_4 => array(19 items) 0 => array(2 items) uid => '1917' (4 chars) name => 'Figure 2D' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1997' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1999' (4 chars) name => 'Analisi' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '2051' (4 chars) name => 'Geometria analitica' (19 chars) 4 => array(2 items) uid => '2000' (4 chars) name => 'Animazioni' (10 chars) 5 => array(2 items) uid => '1934' (4 chars) name => 'Calcolo infinitesimale' (22 chars) 6 => array(2 items) uid => '2120' (4 chars) name => 'Caos' (4 chars) 7 => array(2 items) uid => '1995' (4 chars) name => 'Derivata' (8 chars) 8 => array(2 items) uid => '2010' (4 chars) name => 'Simulazioni dinamiche' (21 chars) 9 => array(2 items) uid => '2011' (4 chars) name => 'Sistemi dinamici' (16 chars) 10 => array(2 items) uid => '2029' (4 chars) name => 'Equazioni' (9 chars) 11 => array(2 items) uid => '2023' (4 chars) name => 'Plotter di funzioni' (19 chars) 12 => array(2 items) uid => '1916' (4 chars) name => 'Funzioni' (8 chars) 13 => array(2 items) uid => '2027' (4 chars) name => 'Geometria' (9 chars) 14 => array(2 items) uid => '2100' (4 chars) name => 'Rappresentazione grafica' (24 chars) 15 => array(2 items) uid => '2135' (4 chars) name => 'PhET' (4 chars) 16 => array(2 items) uid => '1908' (4 chars) name => 'Risoluzione di equazioni' (24 chars) 17 => array(2 items) uid => '2077' (4 chars) name => 'Simulazione' (11 chars) 18 => array(2 items) uid => '2057' (4 chars) name => 'Zeri' (4 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544659200000 (integer)
2 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '519' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2005' (4 chars) country => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Switzerland' (11 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Hansruedi Schneebeli' (20 chars) 1 => 'T³ Schweiz' (11 chars) 2 => 'Differentialgleichungen für den Fall des Falles' (48 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Differentialgleichungen für den Fall des Falles' (48 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 870 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Hansruedi Schneebeli' (20 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1468 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/differentialgleichungen.pdf' (47 chars) name => 'differentialgleichungen.pdf' (27 chars) originaluid => 1468 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 552 (integer) image => 'Logo_schweiz_rgb.jpg' (20 chars) country => 'Schweiz' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => 'http://www.t3schweiz.ch/' (24 chars) name => 'T³ Schweiz' (11 chars) iswebiste => FALSE email => 'g-stolz@ti.com' (14 chars) describepublisher => ' ' (4 chars) isemail => FALSE editors => array(empty) shortdescription => 'Wie bewegt sich ein Körper, der in der Nähe der Erdoberfläche fällt? Das
                Problem des fallenden Körpers wird benutzt, um Differentialgleichungen ein
               zuführen.
' (162 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10491 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Differentialgleichung.JPG' (50 chars) name => 'Differentialgleichung.JPG' (25 chars) originaluid => 10491 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 11 (integer) name => 'Other' (5 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-11' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Wie bewegt sich ein Körper, der in der Nähe der Erdoberfläche fällt? Das
                Problem des fallenden Körpers wird benutzt, um Differentialgleichungen ein
               zuführen. Beim Lösen der Musterprobleme werden drei verschiedene Methoden
               erprobt: Lösen eines diskreten Ersatzproblems: Eulerverfahren Umwande
               ln in eine Kette von algebraischen Problemen: Taylorentwicklung Zurückfü
               hren auf ein Integrationsproblem: analytische Lösung
' (433 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544486400000 (integer)
3 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1005' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2010' (4 chars) country => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Switzerland' (11 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Armin P. Barth' (14 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Die Leiden des jungen Käfers' (29 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Die Leiden des jungen Käfers' (29 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 869 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Armin P. Barth' (14 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10487 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Barth_ch_110.pdf' (36 chars) name => 'Barth_ch_110.pdf' (16 chars) originaluid => 10487 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Die Aufgabe geht dem Problem nach, ob – und gegebenenfalls wann - ein Käf
               er das rechte Ende eines sich ständig dehnenden Bandes erreichen kann.
' (147 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10488 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/K%C3%A4fer.JPG' (39 chars) name => 'Käfer.JPG' (10 chars) originaluid => 10488 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 11 (integer) name => 'Other' (5 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-11' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Ein Käfer beginnt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 1 Zentimeter pro
                Sekunde seine Wanderung am linken Ende auf einem anfangs 1 m langen Gummiba
               nd. Nach jeder Sekunde wird das Band instantan um einen weiteren Meter nach
               rechts hin gestreckt wird. Die Frage ist, ob – und gegebenenfalls wann –
                er das rechte Ende des Bandes erreichen kann. Diese Aufgabe geht auf Martin
                Gardner zurück. Der Autor bereitet sie im Artikel so auf, dass ihre Behand
               lung am Gymnasium sowohl einen mathematischen Gewinn als auch einen Gewinn i
               m Zusammenhang mit der Beherrschung des Taschenrechners ermöglicht. Der Art
               ikel wurde in den TI Nachrichten, Ausgabe 1/2010 abgedruckt (2 Seiten).
' (679 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544486400000 (integer)
4 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '403' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2005' (4 chars) country => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Austria' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Heinz Pichler' (13 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Die Kinematik der Kreisbewegung unter Beiziehung eines TI-83/ 84 Plus/ Silve
                  r Edition
' (85 chars)
language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Die Kinematik der Kreisbewegung unter Beiziehung eines TI-83/ 84 Plus/ Silve
               r Edition
' (85 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 861 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Heinz Pichler' (13 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1787 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/pichler03.zip' (33 chars) name => 'pichler03.zip' (13 chars) originaluid => 1787 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Darstellung und Analysis von gleichförmiger und gleichmäßig beschleunigte
               r Kreisbewegung. Der ausführliche Artikel und die zugehörigen Programme b
               efinden sich in der Datei.
' (178 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10486 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Kinematik.JPG' (38 chars) name => 'Kinematik.JPG' (13 chars) originaluid => 10486 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-11' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Darstellung und Analysis von gleichförmiger und gleichmäßig beschleunigte
               r Kreisbewegung. Programme und ausführliche Abhandlung auf der TI-Material
               ienseite.
' (161 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544486400000 (integer)
5 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '459' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2003' (4 chars) country => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Switzerland' (11 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'René Hugelshofer' (17 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Die Heronsche Formel für die Fläche eines Dreiecks' (52 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Die Heronsche Formel für die Fläche eines Dreiecks' (52 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 698 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '1' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'René Hugelshofer' (17 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10483 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Hugelshofer02.pdf' (37 chars) name => 'Hugelshofer02.pdf' (17 chars) originaluid => 10483 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Ein Dreieck kann aus den 3 Seiten konstruiert werden, damit ist auch seine F
               läche bestimmt. Die Berechnungsformel nach Heron von Alexandrien kann selbs
               tändig mit CAS hergeleitet werden.
' (187 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10484 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Heron.JPG' (34 chars) name => 'Heron.JPG' (9 chars) originaluid => 10484 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 11 (integer) name => 'Other' (5 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-11' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Eine erprobte Unterrichtssequenz in der Mittelstufenschüler die Heronsche F
               ormel mit Hilfe des CAS, unterstützt durch ein Arbeitsblatt, selbständig h
               erleiten. Sie wird dann als Baustein zur Lösung anspruchsvoller, CAS-gerech
               ter Übungsaufgaben verwendet. (3 Seiten) Ein Vorabdruck der englischspr
               achigen T3-Publikation einer europäischen CAS-Arbeitsgruppe. Aus TI-Nac
               hrichten 2/2003
' (395 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544486400000 (integer)
6 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '488' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2001' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Dieter Stirn' (12 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Die Wasseruhr' (13 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Die Wasseruhr' (13 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 833 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Dieter Stirn' (12 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1344 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Stirn01.zip' (31 chars) name => 'Stirn01.zip' (11 chars) originaluid => 1344 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Schon im Altertum wurde die Abnahme des Flüssigkeitsspiegels in einem Gefä
               ß zur Zeitmessung benutzt. Der Beitrag stellt die Ergebnisse eines Experime
               nts der dazugehörenden Theorie gegenüber.
' (195 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10490 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Wasseruhr.JPG' (38 chars) name => 'Wasseruhr.JPG' (13 chars) originaluid => 10490 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 11 (integer) name => 'Other' (5 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-11' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Schon im Altertum wurde die Abnahme des Flüssigkeitsspiegels in einem Gefä
               ß zur Zeitmessung benutzt. Der Beitrag stellt die Ergebnisse eines Experime
               nts der dazugehörenden Theorie gegenüber. (2 Seiten) Aus TI-Nachrichte
               n 1/2001
' (236 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544486400000 (integer)
7 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '900' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2009' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(2 items) 0 => 'Lehrerselbstverlag' (18 chars) 1 => 'Der graphikfähige Taschenrechner TI-84 Plus im Unterrichtseinsatz der Sekun
                  darstufe I und II
' (93 chars)
language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Der graphikfähige Taschenrechner TI-84 Plus im Unterrichtseinsatz der Sekun
               darstufe I und II
' (93 chars) type => array(3 items) uid => 4 (integer) image => '' (0 chars) name => 'Links' (5 chars) feuseruid => array(empty) activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1706 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/TI-84-Auszug.pdf' (36 chars) name => 'TI-84-Auszug.pdf' (16 chars) originaluid => 1706 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 105 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '2' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Lehrerselbstverlag' (18 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => FALSE editors => array(empty) shortdescription => 'Der Einsatz graphikfähiger Taschenrechner provoziert - in allen Altersstufe
               n - häufig eine Fülle ganz praktischer Fragen zur Bedienung des Instrument
               s. Das Buch dient als umfassende Anleitung zum E
' (200 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1472 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/images/4a965ae5186fd_22_2.jpg' (39 chars) name => '4a965ae5186fd_22_2.jpg' (22 chars) originaluid => 1472 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Der Einsatz graphikfähiger Taschenrechner provoziert - in allen Altersstufe
               n - häufig eine Fülle ganz praktischer Fragen zur Bedienung des Instrument
               s. Das Buch dient als umfassende Anleitung zum Einsatz des TI-84 Plus für a
               lle Bereiche des Mathematikunterrichts der Sekundarstufen I und II. Das Buch
                kann somit von Lehrern und Schülern als „Nachschlagewerk“ benutzt werd
               en. Ein Auszug steht anbei als Download bereit. Das komplette Heft kann dire
               kt über den Lehrerselbstverlag bezogen werden.
' (503 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
8 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '792' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2008' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(5 items) 0 => 'Ute Assmann' (11 chars) 1 => 'Kathrin Becker' (14 chars) 2 => 'Frank Liebner' (13 chars) 3 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 4 => 'Die Bergmannsche Klimaregel' (27 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Die Bergmannsche Klimaregel' (27 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(3 items) 0 => array(11 items) uid => 860 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Ute Assmann' (11 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE 1 => array(11 items) uid => 859 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Kathrin Becker' (14 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE 2 => array(11 items) uid => 614 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '1' (1 chars) city => 'Herrnhut' (8 chars) www => '' (0 chars) name => 'Frank Liebner' (13 chars) iswebiste => FALSE email => 'Frank_Liebner@t-online.de' (25 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1977 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Liebner_108.pdf' (35 chars) name => 'Liebner_108.pdf' (15 chars) originaluid => 1977 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Es wird ein Modellexperiment vorgestellt, dass den Zusammenhang zwischen Kö
               rpervolumen und -oberfläche für den Temperaturhaushalt von Tieren verdeutl
               icht (Bergmannsche Klimaregel).
' (183 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10445 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Bergmann.JPG' (37 chars) name => 'Bergmann.JPG' (12 chars) originaluid => 10445 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) 1 => array(2 items) uid => 11 (integer) name => 'Other' (5 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Ist es nur Zufall, dass Eisbären größer als Braunbären, die Galapagospin
               guine eine durchschnittliche Körpergröße von 53 cm und Kaiserpinguine von
                114 cm besitzen? Im vorliegenden Artikel wird dargestellt, wie mit Hilfe ei
               nes einfachen Modellexperimentes (Temperaturmessung mit CBL) und mathematisc
               hen Modellierungen (Listenoperationen, Tabellenkalkulation) dieses Phänomen
                untersucht werden könnte, um im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern
                Erklärungsansätze zu finden. (aus TI Nachrichten 1/08)
' (513 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Biology' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
9 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '646' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2006' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Katrin Eilers' (13 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Der kürzeste Weg – ein geometrisches Optimierungsproblem (TI-84 Plus)' (72 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Der kürzeste Weg – ein geometrisches Optimierungsproblem (TI-84 Plus)' (72 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 863 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Katrin Eilers' (13 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1478 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Eilers_106.pdf' (34 chars) name => 'Eilers_106.pdf' (14 chars) originaluid => 1478 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Die Autorin beschreibt eine Unterrichtssequenz, bei der die Geometrie-Applik
               ation auf dem TI-84 zum Einsatz kommt und einen experimentellen Zugang zur A
               chsenspiegelung aufzeigt.
' (177 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10475 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Weg_opt.JPG' (36 chars) name => 'Weg_opt.JPG' (11 chars) originaluid => 10475 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Die Autorin beschreibt eine Unterrichtssequenz, bei der die Flash Applikatio
               n GeoMasterTM zum Einsatz kommt. GeoMasterTM ist eine z.B. für den TI-84 Pl
               us verfügbare dynamische Geometriesoftware, die auch über einen Zugmodus v
               erfügt. Im Unterrichtsbeispiel nähern sich die Schülerinnen und Schüler
               ausgehend von einem geometrischen Optimierungsproblem experimentell den Eige
               nschaften einer Achsenspiegelung, indem sie im Zugmodus Abstandsmessungen ve
               rgleichen. (Artikel abgedruckt in TI Nachrichten 1/06)
' (510 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
10 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '407' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2005' (4 chars) country => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Austria' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Hildegard Urban-Woldron' (23 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Der springende Ball - CBR und TI-83 Plus als Werkzeuge im Physikunterricht' (74 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Der springende Ball - CBR und TI-83 Plus als Werkzeuge im Physikunterricht' (74 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 761 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Hildegard Urban-Woldron' (23 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1791 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/UrbanWoldron_original.pdf' (45 chars) name => 'UrbanWoldron_original.pdf' (25 chars) originaluid => 1791 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Die Messung der Höhe eines springenden Balles und die Auswertung zur Bewegu
               ngsgleichung unter Berücksichtigung des Energieverlustes werden dargestellt
               .
' (153 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10477 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Ball_springend.JPG' (43 chars) name => 'Ball_springend.JPG' (18 chars) originaluid => 10477 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => 5 (integer) name => 'Data Logging' (12 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Die Messung der Höhe eines springenden Balles mit dem CBR und die Auswertun
               g zur Bewegungsgleichung unter Berücksichtigung des Energieverlustes werden
                dargestellt.
' (165 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 2 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
11 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2605' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) 1 => 'T³ Sverige' (11 chars) 2 => 'Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer' (63 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer' (63 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 747 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Olli Karkkulainen' (17 chars) iswebiste => FALSE email => 'ollikarkkulainen@schoolstore.fi' (31 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 741 (integer) image => '' (0 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://t3sverige.se' (19 chars) name => 'T³ Sverige' (11 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '<p>T<sup>3</sup>&nbsp;–&nbsp;<i>Teacher Teaching with Technology™</i>&nb
                     sp; - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av a
                     ndras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogi
                     ska hjälpmedel&nbsp; i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.
                     <br /><br />T<sup>3</sup>&nbsp;anordnar fortbildning för lärare i hur man
                     implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtid
                     igt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till di
                     n klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och ve
                     rksamma lärare.</p>
' (630 chars) isemail => FALSE
editors => array(empty) shortdescription => 'TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)' (62 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10461 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/YouTube_Widget_matematiska_figurer.JPG' (60 chars) name => 'YouTube_Widget_matematiska_figurer.JPG' (38 chars) originaluid => 10461 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=0kJGlCUW2b0&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=26
' (92 chars) tags => array(empty) isagree => TRUE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => '<p>Denna video f&ouml;rklarar hur du ritar matematiska figurer med hj&auml;l
               p av TI-Nspire&trade; Widgeten "Rita fysik till&auml;mpnings App".</p> <p>H
               &auml;r finns mer information om <a href="https://education.ti.com/sv/resour
               ces/nspirerande-mint/naturvetenskap/widgets-fysik_kemi_matematik">TI-Nspire
               Widgets</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Om du inte redan har en TI-Nspire han
               denhet eller programvara kan du som elev &auml;nd&aring; testa denna widget
               genom att ladda ner en 30-dagars provlicens, denna version finns att ladda n
               er p&aring; <a href="https://education.ti.com/sv/downloads">denna sida</a>.<
               /em></p> <p><em>Du som &auml;r l&auml;rare kan erh&aring;lla en licens geno
               m att anm&auml;la dig p&aring; <a href="https://education.ti.com/sv/teachers
               /teacher_services">denna sida</a>.</em></p>
' (803 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 13 (integer) name => 'STEM' (4 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
12 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2612' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(22 items) 0 => 'E-Learning' (10 chars) 1 => 'E-Learning' (10 chars) 2 => 'E-Learning' (10 chars) 3 => 'Apprentissage en ligne' (22 chars) 4 => 'E-Learning' (10 chars) 5 => 'E-Learning' (10 chars) 6 => 'E-Learning' (10 chars) 7 => 'Algebra' (7 chars) 8 => 'Algebra' (7 chars) 9 => 'Algebra' (7 chars) 10 => 'Algèbre' (8 chars) 11 => 'Algebra' (7 chars) 12 => 'Algebra' (7 chars) 13 => 'Álgebra' (8 chars) 14 => 'Modelling' (9 chars) 15 => 'Modellierung' (12 chars) 16 => 'Modelleren' (10 chars) 17 => 'Modélisation' (13 chars) 18 => 'Modellizzazione' (15 chars) 19 => 'Modelação' (11 chars) 20 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 21 => 'Video | Algebra med TI-Nspire ' (30 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Algebra med TI-Nspire ' (30 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(empty) activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck' (49 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10468 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_Algebra_m_Nspire.JPG' (48 chars) name => 'Video_Algebra_m_Nspire.JPG' (26 chars) originaluid => 10468 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=y1sRjEuk4Ow&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=20
' (92 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 249 (integer) name => 'E-Learning' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => 226 (integer) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 300 (integer) name => 'Modelling' (9 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '465' (3 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '447' (3 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '528' (3 chars) name => 'Modellierung' (12 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1513' (4 chars) name => 'Apprentissage en ligne' (22 chars) 1 => array(2 items) uid => '1500' (4 chars) name => 'Algèbre' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1555' (4 chars) name => 'Modélisation' (13 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1069' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1053' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '1124' (4 chars) name => 'Modelleren' (10 chars) tags_5 => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => '1337' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1321' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) longdescription => '' (0 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '2013' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 1 => array(2 items) uid => '1997' (4 chars) name => 'Algebra' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => '2056' (4 chars) name => 'Modellizzazione' (15 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
13 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1177' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2012' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(4 items) 0 => 'Andreas Pallack' (15 chars) 1 => 'Ulla Schmidt' (12 chars) 2 => 'Cornelsen Verlag' (16 chars) 3 => 'Daten und Zufall im Mathematikunterricht - Mit neuen Medien verständlich er
                  klärt
' (82 chars)
language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Daten und Zufall im Mathematikunterricht - Mit neuen Medien verständlich er
               klärt
' (82 chars) type => array(3 items) uid => 4 (integer) image => '' (0 chars) name => 'Links' (5 chars) feuseruid => array(2 items) 0 => array(11 items) uid => 806 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Andreas Pallack' (15 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE 1 => array(11 items) uid => 844 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Ulla Schmidt' (12 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 85 (integer) image => 'cornelsen_logo.jpg' (18 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Berlin' (6 chars) www => 'http://www.cornelsen.de' (23 chars) name => 'Cornelsen Verlag' (16 chars) iswebiste => TRUE email => 'info@cornelsen.de' (17 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Der Titel führt praxisnah in das Unterrichten des Lehrplanthemas „Daten u
               nd Zufall“ ein – geeignet für beide Sekundarstufen.
' (133 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10443 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Daten_und_Zufall.JPG' (45 chars) name => 'Daten_und_Zufall.JPG' (20 chars) originaluid => 10443 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Der Titel führt praxisnah in das Unterrichten des Lehrplanthemas „Daten u
               nd Zufall“ ein – geeignet für beide Sekundarstufen. In 20 Kapiteln wer
               den sämtliche schulisch relevanten Themen des Bereiches verständlich erkl
               ärt sowie mit Praxisbeispielen, Kopiervorlagen und interaktiven Angeboten
               sehr anschaulich erläutert (z.B. Durchschnitt, Boxplots, bedingte Wahrsche
               inlichkeiten). Besonderer Wert wird auf das Verstehen und Modellieren geleg
               t. Passend zu jedem Kapitel gibt ein Onlineangebot unter Einsatz der TI-Nspi
               re™ Technologie.Unter den jeweiligen Mediencodes finden Sie den Link zum D
               ocument Player, den Sie kostenlos herunterladen können, um die bereitgestel
               lten Dateien öffnen und nutzen zu können. Alternativ können Sie die Datei
               en mit der Software TI-Nspire™ öffnen. Die Herausgeber und Autoren engagi
               eren sich allesamt im Lehrernetzwerk T3: www.t3deutschland.de.
' (898 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
14 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '1008' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2010' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(4 items) 0 => 'Ewald Bichler' (13 chars) 1 => 'Hans-Georg Weigand' (18 chars) 2 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 3 => 'Der Modellversuch „M3 – Medienintegration im Mathematikunterricht“ an
                  bayrischen Gymnasien
' (96 chars)
language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Der Modellversuch „M3 – Medienintegration im Mathematikunterricht“ an
               bayrischen Gymnasien
' (96 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(2 items) 0 => array(11 items) uid => 823 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Ewald Bichler' (13 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE 1 => array(11 items) uid => 864 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Hans-Georg Weigand' (18 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1811 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Bichler_-Weigand_110.pdf' (44 chars) name => 'Bichler_-Weigand_110.pdf' (24 chars) originaluid => 1811 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Bericht zum Modellversuch „Medienintegration im Mathematikunterricht“ (k
               urz: M³), der sich mit dem langfristigen Einsatz eines Taschencomputers im
               Unterricht an bayrischen Gymnasien beschäftigt.
' (200 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10476 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Medienintegration.JPG' (46 chars) name => 'Medienintegration.JPG' (21 chars) originaluid => 10476 (integer) technology => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) 1 => array(2 items) uid => 11 (integer) name => 'Other' (5 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Der Modellversuch „Medienintegration im Mathematikunterricht“ (kurz: M³
               ) beschäftigt sich mit dem langfristigen Einsatz eines Taschencomputers im
               Mathematikunterricht an bayrischen Gymnasien. Der Artikel stellt einige Erfa
               hrungen und Ergebnisse des Modellversuchs dar, die in der Jahrgangsstufe 11
               in drei Schuljahren gewonnen wurden. Es werden sowohl Testergebnisse wie auc
               h Ergebnisse aus Schülerbefragungen zum Technologieeinsatz diskutiert. Der
                Artikel wurde in den TI Nachrichten, Ausgabe 1/2010 abgedruckt (4 Seiten).
' (531 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
15 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '826' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2008' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Felix Geyer' (11 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Die Eifunktion' (14 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Die Eifunktion' (14 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 858 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Felix Geyer' (11 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1618 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Geyer_Eifunktion.pdf' (40 chars) name => 'Geyer_Eifunktion.pdf' (20 chars) originaluid => 1618 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Der Autor leitet auf mathematischem Weg die Umrisslinie eines Eis her.' (70 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10444 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Eifunktion.JPG' (34 chars) name => 'Eifunktion.JPG' (14 chars) originaluid => 10444 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 11 (integer) name => 'Other' (5 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Die Konstruktion und mathematische Beschreibung von z.B. Ei-Linien oder Herz
               -Kurven faszinierte schon immer die Mathematiker, führt sie doch auf an-reg
               ende und spannende Problemstellungen. In seinem Beitrag stellt Felix Geyer e
               inen interessanten Ansatz zur Charakteri-sierung der Ei-Kurve vor. Ausgangsp
               unkt ist die geometrische Konstruktion als Ortslinie des Schnittpunktes der
               Winkelhalbierenden eines Dreiecks ABC, wenn sich der Punkt C auf einem Kreis
                um den Punkt B bewegt (geeignete Verhältnisse vorausgesetzt). Darüber hin
               aus wird eine funktionale Beschrei-bung, ausgehend von einer Parameterdarste
               llung der Kurve, hergeleitet. Verwendet wird ein CAS (VoyageTM200).Für den
               Unterricht kann hieraus eine - durchaus anspruchsvolle - explorative Auseina
               ndersetzung mit der Parametrisierung von Kurven erwachsen, das The-ma selbst
                ist aber auch für Fach- und Seminararbeiten interessant. Der Autor hat sei
               ne Untersuchung als Schüler der Goetheschule Ilmenau verfasst.
' (975 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
16 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2608' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(24 items) 0 => 'Tips and tricks' (15 chars) 1 => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 2 => 'Tips en tricks' (14 chars) 3 => 'Trucs et astuces' (16 chars) 4 => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 5 => 'Tips och tricks' (15 chars) 6 => 'Dicas e truques' (15 chars) 7 => 'Statistics' (10 chars) 8 => 'Statistik' (9 chars) 9 => 'Statistiek' (10 chars) 10 => 'Statistiques' (12 chars) 11 => 'Statistiche' (11 chars) 12 => 'Statistik' (9 chars) 13 => 'Estatística' (12 chars) 14 => 'Physics' (7 chars) 15 => 'Physik' (6 chars) 16 => 'Fysica' (6 chars) 17 => 'Physique' (8 chars) 18 => 'Fisica' (6 chars) 19 => 'Fysik' (5 chars) 20 => 'Física' (7 chars) 21 => 'TI Sweden' (9 chars) 22 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 23 => 'Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik' (55 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik' (55 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 670 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos.jpg' (17 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'TI Sweden' (9 chars) iswebiste => FALSE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => TRUE activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en da
               tamängd
' (84 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10464 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_Statistik_m_Nspire_Beskrivande.JPG' (62 chars) name => 'Video_Statistik_m_Nspire_Beskrivande.JPG' (40 chars) originaluid => 10464 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=jF7NFDnCIl0&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=6
' (91 chars) tags => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => 351 (integer) name => 'Tips and tricks' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => 326 (integer) name => 'Statistics' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '487' (3 chars) name => 'Tipps und Tricks' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => '509' (3 chars) name => 'Statistik' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1609' (4 chars) name => 'Trucs et astuces' (16 chars) 1 => array(2 items) uid => '1594' (4 chars) name => 'Statistiques' (12 chars) 2 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) tags_2 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1163' (4 chars) name => 'Tips en tricks' (14 chars) 1 => array(2 items) uid => '1147' (4 chars) name => 'Statistiek' (10 chars) 2 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) tags_5 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '1419' (4 chars) name => 'Tips och tricks' (15 chars) 1 => array(2 items) uid => '1403' (4 chars) name => 'Statistik' (9 chars) 2 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) longdescription => '' (0 chars) tags_4 => array(3 items) 0 => array(2 items) uid => '2095' (4 chars) name => 'Consigli e suggerimenti' (23 chars) 1 => array(2 items) uid => '2079' (4 chars) name => 'Statistiche' (11 chars) 2 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
17 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '2613' (4 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2018' (4 chars) country => array(2 items) uid => 38 (integer) name => 'Sweden' (6 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 25 (integer) description => '' (0 chars) title => 'Publisher specific license' (26 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(114 items) 0 => 'Didactics' (9 chars) 1 => 'Methodik/Didaktik' (17 chars) 2 => 'Didactiek' (9 chars) 3 => 'Didactiques' (11 chars) 4 => 'Didattica' (9 chars) 5 => 'Didaktik' (8 chars) 6 => 'Didática' (9 chars) 7 => 'Physics' (7 chars) 8 => 'Physik' (6 chars) 9 => 'Fysica' (6 chars) 10 => 'Physique' (8 chars) 11 => 'Fisica' (6 chars) 12 => 'Fysik' (5 chars) 13 => 'Física' (7 chars) 14 => 'Distance' (8 chars) 15 => 'Abstand' (7 chars) 16 => 'Afstand' (7 chars) 17 => 'Distance' (8 chars) 18 => 'Distanza' (8 chars) 19 => 'Avstånd' (8 chars) 20 => 'Distância' (10 chars) 21 => 'E-Learning' (10 chars) 22 => 'E-Learning' (10 chars) 23 => 'E-Learning' (10 chars) 24 => 'Apprentissage en ligne' (22 chars) 25 => 'E-Learning' (10 chars) 26 => 'E-Learning' (10 chars) 27 => 'E-Learning' (10 chars) 28 => 'Electricity' (11 chars) 29 => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 30 => 'Elektriciteit' (13 chars) 31 => 'Electricité' (12 chars) 32 => 'Elettricità' (12 chars) 33 => 'Elektricitet' (12 chars) 34 => 'Eletricidade' (12 chars) 35 => 'Experiment' (10 chars) 36 => 'Experimentieren' (15 chars) 37 => 'Experiment' (10 chars) 38 => 'Expérience' (11 chars) 39 => 'Esperimento' (11 chars) 40 => 'Experiment' (10 chars) 41 => 'Experiência' (12 chars) 42 => 'Inverse function' (16 chars) 43 => 'Umkehrfunktion' (14 chars) 44 => 'Inverse functie' (15 chars) 45 => 'Fonction inverse' (16 chars) 46 => 'Funzione inversa' (16 chars) 47 => 'Invers funktion' (15 chars) 48 => 'Função inversa' (16 chars) 49 => 'Problem Solving' (15 chars) 50 => 'Problemlösen' (13 chars) 51 => 'Problemen Oplossen' (18 chars) 52 => 'Résolution de problème' (24 chars) 53 => 'Problem Soving' (14 chars) 54 => 'Problemlösning' (15 chars) 55 => 'Resolução de problemas' (24 chars) 56 => 'Programming' (11 chars) 57 => 'Programmierung' (14 chars) 58 => 'Programmeren' (12 chars) 59 => 'Programmation' (13 chars) 60 => 'Programmazione' (14 chars) 61 => 'Programmering' (13 chars) 62 => 'Programação' (13 chars) 63 => 'Research' (8 chars) 64 => 'Forschung' (9 chars) 65 => 'Onderzoek' (9 chars) 66 => 'Recherche' (9 chars) 67 => 'Ricerca' (7 chars) 68 => 'Forskning' (9 chars) 69 => 'Pesquisa' (8 chars) 70 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 71 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 72 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 73 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 74 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 75 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 76 => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 77 => 'STEM' (4 chars) 78 => 'MINT' (4 chars) 79 => 'STEM' (4 chars) 80 => 'STEM' (4 chars) 81 => 'STEM' (4 chars) 82 => 'STEM' (4 chars) 83 => 'STEM' (4 chars) 84 => 'T3' (2 chars) 85 => 'T3' (2 chars) 86 => 'T3' (2 chars) 87 => 'T3' (2 chars) 88 => 'T3' (2 chars) 89 => 'T3' (2 chars) 90 => 'T3' (2 chars) 91 => 'Temperature' (11 chars) 92 => 'Temperatur' (10 chars) 93 => 'Temperatuur' (11 chars) 94 => 'Température' (12 chars) 95 => 'Temperatura' (11 chars) 96 => 'Temperatur' (10 chars) 97 => 'Temperatura' (11 chars) 98 => 'TI-Innovator' (12 chars) 99 => 'TI-Innovator' (12 chars) 100 => 'TI-Innovator' (12 chars) 101 => 'TI-Innovator' (12 chars) 102 => 'TI-Innovator' (12 chars) 103 => 'TI-Innovator' (12 chars) 104 => 'TI-Innovator' (12 chars) 105 => 'Various topics' (14 chars) 106 => 'Verschiedene Themen' (19 chars) 107 => 'Verschillende onderwerpen' (25 chars) 108 => 'Sujets Divers' (13 chars) 109 => 'Argomenti vari' (14 chars) 110 => 'Olika områden' (14 chars) 111 => 'Vários tópicos' (16 chars) 112 => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) 113 => 'Video | Naturvetenskap med TI-Nspire' (36 chars) language => array(2 items) uid => 21 (integer) name => 'Swedish' (7 chars) title => 'Video | Naturvetenskap med TI-Nspire' (36 chars) type => array(3 items) uid => 3 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Video.jpg' (36 chars) name => 'Videos' (6 chars) feuseruid => array(empty) activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 663 (integer) image => 'TI_logo_01.jpg' (14 chars) country => 'Sweden' (6 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Stockholm' (9 chars) www => 'http://education.ti.com/sverige' (31 chars) name => 'Texas Instruments Sverige' (25 chars) iswebiste => TRUE email => 'sweden-ti@ti.com' (16 chars) describepublisher => ' ' (22 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Använd matematiska verktyg för att analysera data från ett vetenskapligt
               experiment.
' (87 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10467 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/user_upload/Video_Naturvetenskap_med_Nspire.JPG' (57 chars) name => 'Video_Naturvetenskap_med_Nspire.JPG' (35 chars) originaluid => 10467 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 3 (integer) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => 'https://www.youtube.com/watch?v=3LT7lwZY0kg&list=PLS-IYVXPoBafwHbguw_DvIq0VW
               W8a8l0I&index=22
' (92 chars) tags => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => 236 (integer) name => 'Didactics' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => 207 (integer) name => 'Physics' (7 chars) 2 => array(2 items) uid => 225 (integer) name => 'Distance' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => 249 (integer) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => 747 (integer) name => 'Electricity' (11 chars) 5 => array(2 items) uid => 336 (integer) name => 'Experiment' (10 chars) 6 => array(2 items) uid => 323 (integer) name => 'Inverse function' (16 chars) 7 => array(2 items) uid => 341 (integer) name => 'Problem Solving' (15 chars) 8 => array(2 items) uid => 312 (integer) name => 'Programming' (11 chars) 9 => array(2 items) uid => 232 (integer) name => 'Research' (8 chars) 10 => array(2 items) uid => 931 (integer) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => 52 (integer) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => 741 (integer) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => 198 (integer) name => 'Temperature' (11 chars) 14 => array(2 items) uid => 892 (integer) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => 70 (integer) name => 'Various topics' (14 chars) isagree => TRUE tags_1 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '454' (3 chars) name => 'Methodik/Didaktik' (17 chars) 1 => array(2 items) uid => '675' (3 chars) name => 'Physik' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '446' (3 chars) name => 'Abstand' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '465' (3 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '749' (3 chars) name => 'Elektrizitätslehre' (19 chars) 5 => array(2 items) uid => '501' (3 chars) name => 'Experimentieren' (15 chars) 6 => array(2 items) uid => '548' (3 chars) name => 'Umkehrfunktion' (14 chars) 7 => array(2 items) uid => '494' (3 chars) name => 'Problemlösen' (13 chars) 8 => array(2 items) uid => '538' (3 chars) name => 'Programmierung' (14 chars) 9 => array(2 items) uid => '452' (3 chars) name => 'Forschung' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '932' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '630' (3 chars) name => 'MINT' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '948' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '694' (3 chars) name => 'Temperatur' (10 chars) 14 => array(2 items) uid => '2116' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '640' (3 chars) name => 'Verschiedene Themen' (19 chars) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '1505' (4 chars) name => 'Didactiques' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => '1491' (4 chars) name => 'Physique' (8 chars) 2 => array(2 items) uid => '1499' (4 chars) name => 'Distance' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1513' (4 chars) name => 'Apprentissage en ligne' (22 chars) 4 => array(2 items) uid => '1624' (4 chars) name => 'Electricité' (12 chars) 5 => array(2 items) uid => '1599' (4 chars) name => 'Expérience' (11 chars) 6 => array(2 items) uid => '1591' (4 chars) name => 'Fonction inverse' (16 chars) 7 => array(2 items) uid => '1602' (4 chars) name => 'Résolution de problème' (24 chars) 8 => array(2 items) uid => '1581' (4 chars) name => 'Programmation' (13 chars) 9 => array(2 items) uid => '1503' (4 chars) name => 'Recherche' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '934' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '1218' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '950' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1981' (4 chars) name => 'Température' (12 chars) 14 => array(2 items) uid => '1578' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '1198' (4 chars) name => 'Sujets Divers' (13 chars) tags_2 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '1060' (4 chars) name => 'Didactiek' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1042' (4 chars) name => 'Fysica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1052' (4 chars) name => 'Afstand' (7 chars) 3 => array(2 items) uid => '1069' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1114' (4 chars) name => 'Elektriciteit' (13 chars) 5 => array(2 items) uid => '1153' (4 chars) name => 'Experiment' (10 chars) 6 => array(2 items) uid => '1144' (4 chars) name => 'Inverse functie' (15 chars) 7 => array(2 items) uid => '1156' (4 chars) name => 'Problemen Oplossen' (18 chars) 8 => array(2 items) uid => '1134' (4 chars) name => 'Programmeren' (12 chars) 9 => array(2 items) uid => '1058' (4 chars) name => 'Onderzoek' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '933' (3 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '976' (3 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '949' (3 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1037' (4 chars) name => 'Temperatuur' (11 chars) 14 => array(2 items) uid => '1108' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '982' (3 chars) name => 'Verschillende onderwerpen' (25 chars) tags_5 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '1327' (4 chars) name => 'Didaktik' (8 chars) 1 => array(2 items) uid => '1311' (4 chars) name => 'Fysik' (5 chars) 2 => array(2 items) uid => '1320' (4 chars) name => 'Avstånd' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '1337' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '1437' (4 chars) name => 'Elektricitet' (12 chars) 5 => array(2 items) uid => '1409' (4 chars) name => 'Experiment' (10 chars) 6 => array(2 items) uid => '1400' (4 chars) name => 'Invers funktion' (15 chars) 7 => array(2 items) uid => '1412' (4 chars) name => 'Problemlösning' (15 chars) 8 => array(2 items) uid => '1390' (4 chars) name => 'Programmering' (13 chars) 9 => array(2 items) uid => '1325' (4 chars) name => 'Forskning' (9 chars) 10 => array(2 items) uid => '1453' (4 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '1252' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '1435' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1306' (4 chars) name => 'Temperatur' (10 chars) 14 => array(2 items) uid => '1441' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '1257' (4 chars) name => 'Olika områden' (14 chars) longdescription => '' (0 chars) tags_4 => array(16 items) 0 => array(2 items) uid => '2004' (4 chars) name => 'Didattica' (9 chars) 1 => array(2 items) uid => '1986' (4 chars) name => 'Fisica' (6 chars) 2 => array(2 items) uid => '1996' (4 chars) name => 'Distanza' (8 chars) 3 => array(2 items) uid => '2013' (4 chars) name => 'E-Learning' (10 chars) 4 => array(2 items) uid => '2112' (4 chars) name => 'Elettricità' (12 chars) 5 => array(2 items) uid => '2085' (4 chars) name => 'Esperimento' (11 chars) 6 => array(2 items) uid => '2076' (4 chars) name => 'Funzione inversa' (16 chars) 7 => array(2 items) uid => '2088' (4 chars) name => 'Problem Soving' (14 chars) 8 => array(2 items) uid => '2066' (4 chars) name => 'Programmazione' (14 chars) 9 => array(2 items) uid => '2002' (4 chars) name => 'Ricerca' (7 chars) 10 => array(2 items) uid => '2130' (4 chars) name => 'Sharing Inspiration 2017' (24 chars) 11 => array(2 items) uid => '1931' (4 chars) name => 'STEM' (4 chars) 12 => array(2 items) uid => '2110' (4 chars) name => 'T3' (2 chars) 13 => array(2 items) uid => '1980' (4 chars) name => 'Temperatura' (11 chars) 14 => array(2 items) uid => '2115' (4 chars) name => 'TI-Innovator' (12 chars) 15 => array(2 items) uid => '1937' (4 chars) name => 'Argomenti vari' (14 chars) topic => array(2 items) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars) 1 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'Physics' (7 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
18 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '870' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2009' (4 chars) country => array(2 items) uid => 4 (integer) name => 'Austria' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(3 items) uid => 10 (integer) description => '' (0 chars) title => 'License not specified' (21 chars) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(3 items) 0 => 'Heinz Pichler' (13 chars) 1 => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) 2 => 'Die Behandlung von Kettenbrüchen mit einem GTR' (47 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Die Behandlung von Kettenbrüchen mit einem GTR' (47 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 861 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '0' (1 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Heinz Pichler' (13 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => FALSE activityfiles => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 1650 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/documents/Pichler_109_lang.pdf' (40 chars) name => 'Pichler_109_lang.pdf' (20 chars) originaluid => 1650 (integer) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 147 (integer) image => 'ti_stk_2c_pos_rgb_jpg.jpg' (25 chars) country => 'Germany' (7 chars) authortype => '2' (1 chars) city => 'Freising' (8 chars) www => 'https://education.ti.com/deutschland' (36 chars) name => 'Texas Instruments Education Technology' (38 chars) iswebiste => TRUE email => 'ti-nachrichten@ti.com' (21 chars) describepublisher => ' ' (2 chars) isemail => TRUE editors => array(empty) shortdescription => 'Im Artikel beschreibt der Autor vielfältige Möglichkeiten zur Analyse, Umw
               andlung und Betrachtung von Kettenbrüchen. Verwendet wird der GTR TI-84.
' (149 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10446 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/Kettenbruch.JPG' (40 chars) name => 'Kettenbruch.JPG' (15 chars) originaluid => 10446 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Im Artikel beschreibt der Autor vielfältige Möglichkeiten zur Analyse, Umw
               andlung und Betrachtung von Kettenbrüchen. Verwendet wird der GTR TI-84.
' (149 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
19 => array(6 items) _index => 'resources' (9 chars) _type => 'resource' (8 chars) _id => '990' (3 chars) _score => NULL _source => array(29 items) dateyear => '2009' (4 chars) country => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Germany' (7 chars) urltype => 0 (integer) sourcerelation => array(empty) attachments => array(empty) hidden => 0 (integer) title_suggest => array(2 items) 0 => 'Schulminsterium NRW' (19 chars) 1 => 'Der GTR in Klasse 7 und 8' (25 chars) language => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'German' (6 chars) title => 'Der GTR in Klasse 7 und 8' (25 chars) type => array(3 items) uid => 1 (integer) image => 'fileadmin/t3-europe/Images/Activity.jpg' (39 chars) name => 'Activities' (10 chars) feuseruid => array(empty) activityfiles => array(empty) publishers => array(1 item) 0 => array(11 items) uid => 130 (integer) image => '' (0 chars) country => '' (0 chars) authortype => '' (0 chars) city => '' (0 chars) www => '' (0 chars) name => 'Schulminsterium NRW' (19 chars) iswebiste => FALSE email => '' (0 chars) describepublisher => '' (0 chars) isemail => FALSE editors => array(empty) shortdescription => 'Mit dem Kernlehrplan von 2004 (G9) wurde das Arbeiten mit neuen Medien den S
               chulen verpflichtend vorgeschrieben. Es werden Beispiele für den Einsatz de
               s TI-84 vorgestellt.
' (172 chars) images => array(1 item) 0 => array(5 items) uid => 10447 (integer) sortingForeign => 1 (integer) publicurl => 'fileadmin/DE-Materialien/QuaLis.JPG' (35 chars) name => 'QuaLis.JPG' (10 chars) originaluid => 10447 (integer) technology => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 2 (integer) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) additionaldescription => '' (0 chars) url => '' (0 chars) tags => array(empty) isagree => FALSE tags_1 => array(empty) tstamp => '2018-12-07' (10 chars) tags_3 => array(empty) tags_2 => array(empty) tags_5 => array(empty) longdescription => 'Materialien Schulministerium NRW: Mit dem Kernlehrplan von 2004 (G9) wurde d
               as Arbeiten mit neuen Medien den Schulen verpflichtend vorgeschrieben. In de
               r G8-Version von 2007 sind für die Jahrgangsstufe 7 und 8 ein Tabellenkalku
               lationssystem, ein Dynamische–Geometrie–System und ein Funktionenplotter
                vorgesehen. Ein graphikfähigerTaschenrechner kann sowohl als Plotter als a
               uch (in Teilen) als Tabellenkalkulationssystem eingesetzt werden. Da das Ger
               ät ständig zur Verfügung steht, können die spezifischen Möglichkeiten d
               er neuen Medien erheblich besser in den Unterrichtsalltag integriert werden.
                Der TI-84 Plus Graphikrechner stand bei der Entwicklung der Materialien Pat
               e.
' (686 chars) tags_4 => array(empty) topic => array(1 item) 0 => array(2 items) uid => 1 (integer) name => 'Mathematics' (11 chars)
sort => array(1 item) 0 => 1544140800000 (integer)
technologyRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (6 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Data Logging' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=11, pid=94) name => 'Other' (5 chars) notshowlive => FALSE uid => 11 (integer) _localizedUid => 11 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 11 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Scientific' (10 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'TI-83/84 Family' (15 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=25, pid=94) name => 'TI-Innovator' (12 chars) notshowlive => FALSE uid => 25 (integer) _localizedUid => 25 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 25 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Technologyprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'TI-Nspire Technology' (20 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) topicRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (7 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Biology' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Chemistry' (9 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=19, pid=94) name => 'Computer Science' (16 chars) notshowlive => FALSE uid => 19 (integer) _localizedUid => 19 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 19 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Mathematics' (11 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=17, pid=94) name => 'Other' (5 chars) notshowlive => FALSE uid => 17 (integer) _localizedUid => 17 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 17 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Physics' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Topicprototypepersistent entity (uid=13, pid=94) name => 'STEM' (4 chars) notshowlive => FALSE uid => 13 (integer) _localizedUid => 13 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 13 (integer)modified pid => 94 (integer) typeRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (4 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Activities' (10 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="http://t3europe.dd-c.com//fileadmin/t3-europ
            e/Images/Activity.jpg" width="50" /></td><td><div class="indent">Currently n
            o Activities found for this tag/filter combination.Please visit TI US websit
            e to find more activities :&nbsp;<a href="https://education.ti.com/en/us/act
            ivity/search/advanced" target="_blank" class="external-link-new-window" titl
            e="Opens external link in new window" data-htmlarea-external="1" style="back
            ground-color: rgb(255, 255, 255);">TI Classroom Activities</a><br />&nbsp; &
            nbsp; &nbsp;</div></td></tr></tbody></table>
' (576 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000007fc71c7d00000000703a58dc => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4707, pid=94) originalFileIdentifier => 3901 (integer) uidLocal => NULL uid => 4707 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4707 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4707 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Links' (5 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/URL.jpg" width="
            50" height="" /></td><td><div class="indent">Currently no Links found for th
            is tag/filter combination.<br />Please visit: <a href="http://www.t3europe.e
            u/links" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Opens exter
            nal link in new window" data-htmlarea-external="1">T³ Europe Links</a></div
            ></td></tr></tbody></table>
' (407 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer)
2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Videos' (6 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="http://ti-resources.dd-c.com/fileadmin/t3-eu
            rope/Images/Video.jpg" width="50" height="" style="background-color: transpa
            rent;" /></td><td><div class="indent">Currently no Videos found for this tag
            /filter combination.<br />For US videos, please visit:&nbsp;<a href="https:/
            /www.youtube.com/user/TexasInstrumentsCalc" target="_blank" title="Opens ext
            ernal link in new window" data-htmlarea-external="1" style="background-color
            : rgb(255, 255, 255);">TI Youtube</a>&nbsp;US<br />For German videos, please
             visit:&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/user/TIedtechDE" target="_blan
            k" title="Opens external link in new window" data-htmlarea-external="1" styl
            e="background-color: rgb(255, 255, 255);">TI Youtube</a>&nbsp;DE<br />For Fr
            ench videos, please visit&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/user/TIedtec
            hFR" target="_blank" title="Opens external link in new window" data-htmlarea
            -external="1" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">TI Youtube</a>&n
            bsp;FR<br />For Portugese videos, please visit&nbsp;<a href="https://www.you
            tube.com/user/TIedtechPT" target="_blank" title="Opens external link in new
            window" data-htmlarea-external="1" style="background-color: rgb(255, 255, 25
            5);">TI Youtube</a>&nbsp;PT</div></td></tr></tbody></table>
' (1275 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000007fc71cc200000000703a58dc => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=5980, pid=94) originalFileIdentifier => 3899 (integer) uidLocal => NULL uid => 5980 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 5980 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5980 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer)
3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Typeprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'Webinars' (8 chars) description => '<table><tbody><tr><td><img src="/fileadmin/t3-europe/Images/Webinar.jpg" wid
            th="50" height="" /></td><td><div class="indent">Currently no Webinars found
             for this tag/filter combination.<br />Please visit: <a href="https://educat
            ion.ti.com/en/us/professional-development/webinars/ondemand" target="_blank"
             class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window"
            data-htmlarea-external="1">T³ US Webinars</a></div></td></tr></tbody></tabl
            e>
' (458 chars) notshowlive => FALSE image => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000007fc71cc600000000703a58dc => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\FileReferenceprototypepersistent entity (uid=4709, pid=94) originalFileIdentifier => 3896 (integer) uidLocal => NULL uid => 4709 (integer) sortingForeign => 1 (integer) originalResource => NULL _localizedUid => 4709 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4709 (integer)modified pid => 94 (integer) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer)
countryRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (15 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=33, pid=94) name => 'Australia' (9 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4' (9 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000007fc7136400000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=1, pid=0) title => 'Redakteur' (9 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000007fc7136f00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=2, pid=0) title => 'basic-rights' (12 chars) description => 'basic-rights are only to give all users rights to pages here is nothin in A
                        ccess List activated and Mounts are setup
' (117 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 0 (integer)
000000007fc7136c00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=3, pid=0) title => 'resource-editor' (15 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000007fc7137100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) title => 'Country Group' (13 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000007fc7137600000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=5, pid=0) title => 't3europe_basic' (14 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000007fc7137b00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entity (uid=8, pid=0) title => 'Country Edit Content' (20 chars) description => '' (0 chars) hidden => FALSE subGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorageprototypeobjectmax depth (empty) uid => 8 (integer) _localizedUid => 8 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 8 (integer)modified pid => 0 (integer)
userName => 'stephan.griebel' (15 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 's-griebel@ti.com' (16 chars) realName => 'Stephan' (7 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-06-25T15:11:06+02:00, 1529932266) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 0 (integer)
000000007fc7136100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=6, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000007fc7136400000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000007fc7136f00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000007fc7136c00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000007fc7137100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000007fc7137600000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000007fc7137b00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'koen.stulens' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'k-stulens@ti.com' (16 chars) realName => 'Koen Stulens' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T20:53:49+01:00, 1544730829) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 6 (integer) _localizedUid => 6 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 6 (integer)modified pid => 0 (integer)
uid => 33 (integer) _localizedUid => 33 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 94 (integer)
1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'Austria' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc7130300000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=7, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc7136f00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000007fc7136c00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'rainer.geyer' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hrgeyer@t-online.de' (19 chars) realName => 'Heinz Rainer Geyer' (18 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-09-19T13:33:39+02:00, 1537356819) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 7 (integer) _localizedUid => 7 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 7 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=10, pid=94) name => 'Belgium' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc7136100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 10 (integer) _localizedUid => 10 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 10 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=88, pid=94) name => 'Canada' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 88 (integer) _localizedUid => 88 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 88 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=15, pid=94) name => 'France' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc7130d00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=33, pid=0) allowedLanguages => '0,3' (3 chars) dbMountPoints => '3,409,202,102,588,506,190' (25 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '15,9,6,7,13,8,12,10,4' (21 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc7136f00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000007fc7136c00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'marthe.pariset' (14 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'm-pariset@ti.com' (16 chars) realName => 'Marthe Pariset' (14 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-10-18T17:19:47+02:00, 1508339987) ipLockIsDisabled => TRUE uid => 33 (integer) _localizedUid => 33 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 33 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 15 (integer) _localizedUid => 15 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 15 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'Germany' (7 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000007fc7130300000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=7, pid=0) 000000007fc7131500000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=48, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc7136f00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000007fc7136c00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'langlotz-mosbach@t-online.de' (28 chars) realName => 'Hubert Langlotz' (15 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2017-12-28T18:17:40+01:00, 1514481460) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 48 (integer) _localizedUid => 48 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 48 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000007fc7131800000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=49, pid=0) allowedLanguages => '0,1' (3 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '14,3' (4 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc7136f00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000007fc7136c00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) userName => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'ulrichlampe@t-online.de' (23 chars) realName => 'Ulrich Lampe' (12 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-11T18:00:47+01:00, 1544547647) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 49 (integer) _localizedUid => 49 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 49 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=105, pid=94) name => 'Italy' (5 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000007fc7132000000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=42, pid=0) allowedLanguages => '0,1,2,3,4,5,6' (13 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '2,14,15,9,6,7,13,8,12,10,4,16' (29 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (6 items) 000000007fc7136400000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000007fc7136f00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000007fc7136c00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000007fc7137100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) 000000007fc7137600000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000007fc7137b00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=8, pid=0) userName => 'christof.deiwiks' (16 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'c-deiwiks@ti.com' (16 chars) realName => 'Christof' (8 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-13T17:25:22+01:00, 1544718322) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 42 (integer) _localizedUid => 42 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 42 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 105 (integer) _localizedUid => 105 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 105 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=65, pid=94) name => 'Middle East' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 65 (integer) _localizedUid => 65 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 65 (integer)modified pid => 94 (integer) 8 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=14, pid=94) name => 'Other' (5 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc7136100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 14 (integer) _localizedUid => 14 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 14 (integer)modified pid => 94 (integer) 9 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=37, pid=94) name => 'Portugal' (8 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000007fc7136100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 37 (integer) _localizedUid => 37 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 37 (integer)modified pid => 94 (integer) 10 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=38, pid=94) name => 'Sweden' (6 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000007fc7136100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 38 (integer) _localizedUid => 38 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 38 (integer)modified pid => 94 (integer) 11 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=5, pid=94) name => 'Switzerland' (11 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc7133400000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=4, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (4 items) 000000007fc7136400000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=1, pid=0) 000000007fc7136f00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=2, pid=0) 000000007fc7136c00000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=3, pid=0) 000000007fc7137600000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) userName => 'ddc-admin' (9 chars) isAdministrator => TRUE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'hjung.ddc@gmail.com' (19 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-12T10:50:10+01:00, 1544608210) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 0 (integer) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 5 (integer) _localizedUid => 5 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 5 (integer)modified pid => 94 (integer) 12 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'The Netherlands' (15 chars) notshowlive => FALSE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc7136100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 13 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=39, pid=94) name => 'Turkey' (6 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (2 items) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000007fc7136100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) uid => 39 (integer) _localizedUid => 39 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 39 (integer)modified pid => 94 (integer) 14 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Countryprototypepersistent entity (uid=61, pid=94) name => 'USA' (3 chars) notshowlive => TRUE beusers => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (3 items) 000000007fc7136100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=6, pid=0) 000000007fc71c9900000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entitysee above (uid=5, pid=0) 000000007fc713c600000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserprototypepersistent entity (uid=51, pid=0) allowedLanguages => '' (0 chars) dbMountPoints => '' (0 chars) description => '' (0 chars) fileMountPoints => '' (0 chars) backendUserGroups => TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\ObjectStorageprototypeobject (1 items) 000000007fc7137100000000703a58dc => TYPO3\CMS\Beuser\Domain\Model\BackendUserGroupprototypepersistent entitysee above (uid=4, pid=0) userName => 'usa.approval' (12 chars) isAdministrator => FALSE isDisabled => FALSE startDateAndTime => NULL endDateAndTime => NULL email => 'dsantucci@ti.com' (16 chars) realName => '' (0 chars) lastLoginDateAndTime => DateTimeprototypeobject (2018-12-04T19:41:31+01:00, 1543948891) ipLockIsDisabled => FALSE uid => 51 (integer) _localizedUid => 51 (integer)modified _languageUid => NULL _versionedUid => 51 (integer)modified pid => 0 (integer) uid => 61 (integer) _localizedUid => 61 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 61 (integer)modified pid => 94 (integer)
languageRecords => TYPO3\ResourceManagement\Service\QueryResultprototypeobject (8 items) 0 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=3, pid=94) name => 'Dutch' (5 chars) notshowlive => FALSE uid => 3 (integer) _localizedUid => 3 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 3 (integer)modified pid => 94 (integer) 1 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=1, pid=94) name => 'English' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 1 (integer) _localizedUid => 1 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 1 (integer)modified pid => 94 (integer) 2 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=4, pid=94) name => 'French' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 4 (integer) _localizedUid => 4 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 4 (integer)modified pid => 94 (integer) 3 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=2, pid=94) name => 'German' (6 chars) notshowlive => FALSE uid => 2 (integer) _localizedUid => 2 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 2 (integer)modified pid => 94 (integer) 4 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=71, pid=94) name => 'Italian' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 71 (integer) _localizedUid => 71 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 71 (integer)modified pid => 94 (integer) 5 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=20, pid=94) name => 'Portugese' (9 chars) notshowlive => TRUE uid => 20 (integer) _localizedUid => 20 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 20 (integer)modified pid => 94 (integer) 6 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=21, pid=94) name => 'Swedish' (7 chars) notshowlive => FALSE uid => 21 (integer) _localizedUid => 21 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 21 (integer)modified pid => 94 (integer) 7 => TYPO3\ResourceManagement\Domain\Model\Languageprototypepersistent entity (uid=22, pid=94) name => 'Turkish' (7 chars) notshowlive => TRUE uid => 22 (integer) _localizedUid => 22 (integer)modified _languageUid => 0 (integer)modified _versionedUid => 22 (integer)modified pid => 94 (integer) total => 905 (integer) from => 0 (integer) size => 20 (integer) page => 1 (integer) q => '' (0 chars) lang => NULL
Materialdatenbank: TI Unterrichtsmaterialien

Total Resources (905) |

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Publisher: T³ Sverige

Editor: Olli Karkkulainen

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Tags:  Engineering, Physics, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Differentialgleichungen für den Fall des Falles

Publisher: T³ Schweiz

Author: Hansruedi Schneebeli

Topic:  Mathematics

Wie bewegt sich ein Körper, der in der Nähe der Erdoberfläche fällt? Das Problem des fallenden Körpers wird benutzt, um Differentialgleichungen einzuführen.

Die Leiden des jungen Käfers

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Armin P. Barth

Topic:  Mathematics

Die Aufgabe geht dem Problem nach, ob – und gegebenenfalls wann - ein Käfer das rechte Ende eines sich ständig dehnenden Bandes erreichen kann.

Die Kinematik der Kreisbewegung unter Beiziehung eines TI-83/ 84 Plus/ Silver Edition

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Heinz Pichler

Topic:  Mathematics, Physics

Darstellung und Analysis von gleichförmiger und gleichmäßig beschleunigter Kreisbewegung.
Der ausführliche Artikel und die zugehörigen Programme befinden sich in der Datei.

Die Heronsche Formel für die Fläche eines Dreiecks

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: René Hugelshofer

Topic:  Mathematics

Ein Dreieck kann aus den 3 Seiten konstruiert werden, damit ist auch seine Fläche bestimmt. Die Berechnungsformel nach Heron von Alexandrien kann selbständig mit CAS hergeleitet werden.

Die Wasseruhr

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Dieter Stirn

Topic:  Mathematics, Physics

Schon im Altertum wurde die Abnahme des Flüssigkeitsspiegels in einem Gefäß zur Zeitmessung benutzt. Der Beitrag stellt die Ergebnisse eines Experiments der dazugehörenden Theorie gegenüber...

Der graphikfähige Taschenrechner TI-84 Plus im Unterrichtseinsatz der Sekundarstufe I und II

Publisher: Lehrerselbstverlag

Topic:  Mathematics

Der Einsatz graphikfähiger Taschenrechner provoziert - in allen Altersstufen - häufig eine Fülle ganz praktischer Fragen zur Bedienung des Instruments. Das Buch dient als umfassende Anleitu...

Die Bergmannsche Klimaregel

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Ute Assmann, Kathrin Becker, Frank Liebner

Topic:  Mathematics, Biology

Es wird ein Modellexperiment vorgestellt, dass den Zusammenhang zwischen Körpervolumen und -oberfläche für den Temperaturhaushalt von Tieren verdeutlicht (Bergmannsche Klimaregel).

Der kürzeste Weg – ein geometrisches Optimierungsproblem (TI-84 Plus)

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Katrin Eilers

Topic:  Mathematics

Die Autorin beschreibt eine Unterrichtssequenz, bei der die Geometrie-Applikation auf dem TI-84 zum Einsatz kommt und einen experimentellen Zugang zur Achsenspiegelung aufzeigt.

Der springende Ball - CBR und TI-83 Plus als Werkzeuge im Physikunterricht

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Hildegard Urban-Woldron

Topic:  Mathematics, STEM, Physics

Die Messung der Höhe eines springenden Balles und die Auswertung zur Bewegungsgleichung unter Berücksichtigung des Energieverlustes werden dargestellt.

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Publisher: T³ Sverige

Author: Olli Karkkulainen

Topic:  Mathematics, STEM

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Algebra med TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags:  E-Learning, Algebra, Modelling

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Daten und Zufall im Mathematikunterricht - Mit neuen Medien verständlich erklärt

Publisher: Cornelsen Verlag

Author: Andreas Pallack, Ulla Schmidt

Topic:  Mathematics

Der Titel führt praxisnah in das Unterrichten des Lehrplanthemas „Daten und Zufall“ ein
– geeignet für beide Sekundarstufen.

Der Modellversuch „M3 – Medienintegration im Mathematikunterricht“ an bayrischen Gymnasien

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Ewald Bichler, Hans-Georg Weigand

Topic:  Mathematics

Bericht zum Modellversuch „Medienintegration im Mathematikunterricht“ (kurz: M³), der sich mit dem langfristigen Einsatz eines Taschencomputers im Unterricht an bayrischen Gymnasien beschäf...

Die Eifunktion

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Felix Geyer

Topic:  Mathematics

Der Autor leitet auf mathematischem Weg die Umrisslinie eines Eis her.

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags:  Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Die Behandlung von Kettenbrüchen mit einem GTR

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Heinz Pichler

Topic:  Mathematics

Im Artikel beschreibt der Autor vielfältige Möglichkeiten zur Analyse, Umwandlung und Betrachtung von Kettenbrüchen. Verwendet wird der GTR TI-84.

Der GTR in Klasse 7 und 8

Publisher: Schulminsterium NRW

Topic:  Mathematics

Mit dem Kernlehrplan von 2004 (G9) wurde das Arbeiten mit neuen Medien den Schulen verpflichtend vorgeschrieben. Es werden Beispiele für den Einsatz des TI-84 vorgestellt.