Total Resources (22) |

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Stochastics, Coding, 3D Geometry, Curriculum, Number, Programming, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Naturwissenschaftlichen Phänomenen auf der Spur

Author: T³ Deutschland

Topic:  Chemistry, Physics

Tags: Number, Mathematical thinking, T3

Das vorliegende Material mit vielen Aufgaben greift Alltagsprobleme, wie z. B. das Herstellen von
Kältemischungen, Abkühlvorgänge unter Verwendung verschiedener Isolierungen und
Lichtausb...

Spielend Mathe lernen mit dem Little Professor

Author: Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, Number

Das Heft enthält lebendige Übungsaufgaben in den vier Grundrechenarten. Die Spielbögen motivieren dauerhaft zum Rechentraining. So macht Lernen Spaß!

Summa och differens

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Number

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Upprepade beräkningar

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Exercise, Number

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Tallinjen

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Number

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

A0 pappret

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Number

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Fibonaccis talföljd

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Number, Numeric Integration

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Four fours

Author: T³ United Kingdom

Tags: Arithmetic, Number

Calculate each of the integers 1 to 100 using the digit 4 exactly four times.
(Includes video)

Handleiding TI-Nspire CX

Author: Epi van Winsen

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

TI-Nspire CX, een zeer krachtig leermiddel. wiskundesoftware.
Wiskunde-tools altijd en overal beschikbaar, ook voor huiswerk en toetsen.