Total Resources (29) |

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-Nspire CX

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags:  Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-84 Plus CE

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags:  Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

(Rover) Move the traffic cone for the TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

Publisher: Texas Instruments Inc

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  Mathematics

Tags:  Algebra, Angles, Coordinate Geometry, Linear Functions, Lines, Polygons, , Triangle, Trigonometry

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Video | Geometri med TI-Nspire

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags:  Linear Functions, Circle, Electricity, Geometry, Electromagnetism, Lines, Triangle, Youtube

Utforska genom att rita punkter, linjer, trianglar och cirklar.

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags: , Programming, Powers and roots, Nets, Angles, Triangle

Kapitel 5 - Tillämpning - Få en punkt att studsa

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags:  Angles, Programming, Triangle

Kapitel 1 - Övning 3 - Program och funktioner

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-Nspire CX CAS

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  STEM

Tags:  Angles, Programming, Triangle

Kapitel 1 - Tillämpning - Evaluera en formel

Utforska en trigonometrisk formel

Publisher: TI Sweden

Author: Texas Instruments Inc

Topic:  Mathematics

Tags:  Data collection, Curriculum, Curve fitting, Exercise, Differential equations, Graphs, Problem Solving, Triangle, Trigonometry

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Das Magnetfeld eines Drahtringes (Gesetz von Biot-Savart)

Author: T3 Deutschland - Physik

Topic:  Physics

Tags:  Triangle, Data collection, Electricity, Electromagnetism, T3

In Experimenten werden oft Luftspulen verwendet. Der Drahtring ist die einfachste Form einer Luftspule mit nur einer Windung. Für die von diesem Drahtring erzeugte Flussdichte gilt das Gese...

Binomialsatsen och Pascals triangel

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags:  Binomial formulas, Triangle

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Vika en A4

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags:  Area, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Triangle

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Triangel under kurva

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags:  Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Pappersvikning

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags:  Area, Computer Algebra, Experiment, Geometry, Triangle

Ma 3 - Samband och förändring, Vik ett A4 papper

Respiratie en fotosynthese

Author: Natalie Dirckx

Topic:  Biology

Tags:  Data collection, Area, Coding, Curriculum, Exercise, Geometry, Programming, STEM, Triangle

Onderzoek bij planten met een CO2 sensor, van autotrofe en heterotrofe organismen