Unterrichtsmaterialien

Utforska cirkelns ekvation

Fach :

Schlagwörter : Tangente , Trigonometrie

Ma 3 - Trigometri - Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.

Ringa in en cirkel

Fach :

Schlagwörter : Kreise , Computeralgebra , Tangente

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering - Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.