Unterrichtsmaterialien

Utforska cirkelns ekvation

Fach :

Schlagwörter : Tangente

Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.