Unterrichtsmaterialien

Räta linjens ekvation

Fach :

Schlagwörter : Abbildungen , Computeralgebra , Matrizen , Übung , Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.